Ako vybaviť povolenie na ČOV. Bez povolenia hrozí pokuta

Bývate v obci alebo časti obce, kde nie je k dispozícii obecná kanalizácia? V takom prípade možno rozmýšľate nad zriadením vlastnej čističky odpadových vôd – ČOV.

Ako vybaviť povolenie na domácu čističku vôd?

Budúci majiteľ ČOV, ale musí byť oboznámený s legislatívou a pred budovaním vodnej stavby musí vybaviť určité úkony. Dá sa realizovať čistička odpadových vôd bez povolenia? Čítajte a dozviete sa všetko potrebné.

ČOV iba s povolením

Podobne ako pri budovaní domovej studne aj čistička odpadových vôd si vyžaduje povolenie, ktoré musí obsahovať stanovené prílohy. Ako vybaviť povolenie na ČOV? Pre riadnu legálnu výstavbu takejto vodnej stavby je potrebné sa obrátiť na Obvodný úrad životného prostredia. Ten zodpovedá za ochranu vôd, podzemných i povrchových a určuje a aj to, za akých podmienok je možné prevádzkovať ČOV. Čo teda nesmie vašej žiadosti chýbať?

Ako prvé nezabudnite požiadať obec o územno-právne rozhodnutie, ktoré vám vydá. Je potrebné napísať žiadosť, kde uvediete svoje meno, adresu, údaje o pozemku (jeho poloha, jeho vlastník). V rámci príloh doložíte obci projektovú dokumentáciu, hydrogeologický posudok prípadne certifikáty jednotlivých produktov (čističky).

Náležitosti žiadosti

Okrem spomínaného územno-právneho rozhodnutia ďalej musíte zabezpečiť nasledovné dokumenty:

Projektová dokumentácia – tú vypracuje projektant, ktorý bude realizovať výstavbu samotnej vodnej stavby. Projektant musí mať oprávnenie na realizáciu inžinierskych stavieb alebo špeciálne zameranie na projektovanie vodných stavieb. Projektová dokumentácia musí obsahovať:

 • Technickú správu
 • Pozdĺžny profil
 • Situáciu
 • Technický popis ČOV od výrobcu (popis zariadenia)
 • Uloženie kanalizačných rúr z PVC materiálu
 • Návrh riešenia recipientu (kam bude filtrovaná voda odvádzaná, vsakovacia studňa, drenážne potrubie, vodný tok...)
 • Akumulačná nádrž (ak je súčasťou zariadenia)
Projektová dokumentácia na výstavbu čističky odpadových vôd

Hydrogeologický posudok - týka sa iba spôsobu recipientu, a teda spôsobu, akým bude vyčistená voda odvádzaná. Záleží od typu samotnej čističky. Ak ide o vsakovaciu studňu, drenáže potrubie či trativod, recipientom sú podzemné vody. Vtedy je potrebný hydrogeologický posudok. Jeho cena sa pohybuje okolo 150 až 200 eur. Posudok obsahuje:

 • Charakteristiku staveniska
 • Popis stavebných objektov
 • Hydrogeologické a inžiniersko-geologické pomery pozemku
 • Posudok vplyvu prečistenej vody vsakovaním na kvalitu podzemných a povrchových vôd.
 • Zhodnotenie parametrov skúmaného územia na infiltráciu prečistenej vody cez vsakovaciu jamu
 • Návrh monitorovania prevádzky ČOV
 • Prílohy – grafické mapy, opis územia

Ak je voda odvádzaná do povrchového toku (rieka, jazero, potok...) je potrebné požiadať príslušného správcu toku o vydanie povolenia k výpustu vyčistených vôd do vodného toku. Zvyčajne ide o žiadosť adresovanú obci, mestu alebo štátnym lesom.

Certifikáty výrobkov – produkty a komponenty (zariadenie, rúry, filtrácia...), ktoré budú použité pri výstavbe ČOV.

Správny poplatok – budete potrebovať kolky v nominálnej hodnote 33 eur, ktoré priložíte k žiadosti adresovanej konkrétnemu Obvodnému úradu životného prostredia.

Následne sa úrad k žiadosti vyjadrí kladne alebo vás požiada o doloženie chýbajúcej dokumentácie. Zároveň môže vyjadriť i námietky a zamietnuť realizáciu výstavby ČOV.

Schválenie žiadosti o výstavbu ČOV

Ak sa Úrad životného prostredia (Odbor starostlivosti o životné prostredie) vyjadrí voči vašej žiadosti kladne, vydá povolenie s istou časovou platnosťou. Povolenie má platnosť 4 roky v prípade že odtok prečistenej vody je do podzemných vôd a 10 rokov, ak je vyústenie vody z ČOV do povrchových tokov. Pred uplynutím tejto doby musí majiteľ ČOV zažiadať o predĺženie povolenia.

Po dokončení stavby čističky odpadových vôd majiteľ požiada o kolaudačné rozhodnutie, ktoré zašle na Úrad životného prostredia. To rozhodne kolaudačným rozhodnutím o možnosti užívania stavby pričom určí isté podmienky a povinnosti, ktoré musí majiteľ ČOV dodržiavať.

Povinnosti a podmienky určené zákonom

 • Za jeden deň je maximálne množstvo odpadových vôd vyprodukované jednou osobou 150 litrov.
 • Meranie množstva odpadových vôd je určené spotrebou vody, odpočtom vodomeru.
 • Odber vzoriek prečistenej vody. Časový interval je stanovený 2x ročne. Výsledok je potrebné zaslať na príslušný orgán štátnej vodnej správy. Vykonať ho musí akreditované laboratórium.

Čo ak obec vybudovala kanalizáciu? Ak sa situácia zmenila a obec vás bude žiadať, aby ste sa napojili na jej recipient, nie je vašou povinnosťou akceptovať to. Pokiaľ sám majiteľ nepožiada o pripojenie na obecnú kanalizáciu, nevzniká mu žiadna zákonná povinnosť pripojiť sa na obecnú kanalizáciu.

Pokuta za nelegálne vypúšťanie odpadových vôd

Nezákonné vypúšťanie odpadových vôd je v Zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách trestané pokutou. V znení platnej legislatívy môže okresný úrad v prípade zistenia takejto skutočnosti uložiť pokutu až do výšky 331 eur. Vodárenské spoločnosti môžu voči vám podniknúť i ďalšie právne kroky. Ohrozovať totiž môžete životné prostredie i svoje a zdravie okolitých obyvateľov.

Autor článku

Denis Ruščák

Večný študent! Veď predsa o tom život je. Permanentné nadobúdanie nových poznatkov, informácií a skúšanie všetkého čo je nové. Každý okamih bežného...


Komentáre

10/12/2019 14:40
mmm

nedavno som sa bavil so znamym na temu cisticiek lebo by som si ju rad zrealizoval aj doma a ten mi vravel, ze si to zistoval a vraj je povolovanie cisticky beh na dlhe trate.. ze je lepsie dat si povolit zumpu a dat si zrealizovat cisticku.. robil to niekto takto? alebo ake mate skusenosti s povolovanim cisticky vy?

19/02/2020 10:12
jandy

mne bolo poradené v rovnakom duchu. Vybaviť povolenie na stavbu s žumpou a potom popri stavbe začať vybavovať povolenie na čov.
Momentálne riešim žiadosť o súhlas so stavbou malého zdroja znečistenia ovzdušia kde ako rozumiem spadá aj čov.
Má s tým niekto skúsenosť? Potreujem to povolenie? Nemalo by byť skôr povolenie na malý zdroj znečisťovania vôd, mieseto ovzdušia?

Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Záhradný altánok – oceníte ho v lete i na jeseň Záhradný altánok – oceníte ho v lete i na jeseň

Uvažujete nad záhradným altánkom? Určite si ho do svojej záhrady zaobstarajte. Stane sa pre vás oázou pokoja a miestom symbolizujúcim oddych.

Wire závesné lampy – moderné svietidlá Wire závesné lampy – moderné svietidlá

Hľadáte vhodné svietidlo do svojej obývačky či kuchyne? Wire závesné lampy by pre vás mohli byť to pravé.

Čierna kúpeľňa – vyzerá lepšie ako by sa mohlo zdať Čierna kúpeľňa – vyzerá lepšie ako by sa mohlo zdať

Čiernu v kúpeľni si nevie mnoho ľudí ani len predstaviť. A to aj napriek tomu, že pôsobí vskutku elegantne a nadčasovo. Nechajte sa inšpirovať.Publikované dňa: 27.08.2019
Hodnotenie článku:
(90.8%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Ohlásenie búracích prác: Kto vydáva búracie povolenie, stavebný dozor pri búraní, pokuta za búranie bez povoleniaOhlásenie búracích prác: Kto vydáva búracie povolenie, stavebný dozor pri búraní, pokuta za búranie bez povolenia

Chystáte sa búrať? Či už ste sa rozhodli odstrániť starú stodolu na novokúpenom pozemku, alebo vymeniť priečky v byte, nesmiete zabudnúť na povinnosti, ktoré vám vyplývajú zo zákona.

Ako sa zbaviť nočných motýľov v byte a v záhrade? Pomôže chémia i babské radyAko sa zbaviť nočných motýľov v byte a v záhrade? Pomôže chémia i babské rady

Väčšina nočných motýľov nie je vôbec nebezpečná, ale sú tu aj také, na ktoré by ste si mali dávať pozor. Ktoré to sú, ako sa zbaviť nočných motýľov, ale aj prečo ich priťahuje svetlo,...

Ako sa zbaviť drobného stavebného odpadu? Cena a odvoz stavebného odpaduAko sa zbaviť drobného stavebného odpadu? Cena a odvoz stavebného odpadu

Rekonštruujete alebo ste sa pustili do jarného upratovania, teraz stojíte nad kopou tehál, dosák, lepeniek a iného odpadu, a neviete kam s ním? Pozrite sa, ako s ním správne naložiť a...