Ako vybaviť povolenie na ČOV. Bez povolenia hrozí pokuta

Bývate v obci alebo časti obce, kde nie je k dispozícii obecná kanalizácia? V takom prípade možno rozmýšľate nad zriadením vlastnej čističky odpadových vôd – ČOV.

Ako vybaviť povolenie na domácu čističku vôd?

Budúci majiteľ ČOV, ale musí byť oboznámený s legislatívou a pred budovaním vodnej stavby musí vybaviť určité úkony. Dá sa realizovať čistička odpadových vôd bez povolenia? Čítajte a dozviete sa všetko potrebné.

ČOV iba s povolením

Podobne ako pri budovaní domovej studne aj čistička odpadových vôd si vyžaduje povolenie, ktoré musí obsahovať stanovené prílohy. Ako vybaviť povolenie na ČOV? Pre riadnu legálnu výstavbu takejto vodnej stavby je potrebné sa obrátiť na Obvodný úrad životného prostredia. Ten zodpovedá za ochranu vôd, podzemných i povrchových a určuje a aj to, za akých podmienok je možné prevádzkovať ČOV. Čo teda nesmie vašej žiadosti chýbať?

Ako prvé nezabudnite požiadať obec o územno-právne rozhodnutie, ktoré vám vydá. Je potrebné napísať žiadosť, kde uvediete svoje meno, adresu, údaje o pozemku (jeho poloha, jeho vlastník). V rámci príloh doložíte obci projektovú dokumentáciu, hydrogeologický posudok prípadne certifikáty jednotlivých produktov (čističky).

Náležitosti žiadosti

Okrem spomínaného územno-právneho rozhodnutia ďalej musíte zabezpečiť nasledovné dokumenty:

Projektová dokumentácia – tú vypracuje projektant, ktorý bude realizovať výstavbu samotnej vodnej stavby. Projektant musí mať oprávnenie na realizáciu inžinierskych stavieb alebo špeciálne zameranie na projektovanie vodných stavieb. Projektová dokumentácia musí obsahovať:

 • Technickú správu
 • Pozdĺžny profil
 • Situáciu
 • Technický popis ČOV od výrobcu (popis zariadenia)
 • Uloženie kanalizačných rúr z PVC materiálu
 • Návrh riešenia recipientu (kam bude filtrovaná voda odvádzaná, vsakovacia studňa, drenážne potrubie, vodný tok...)
 • Akumulačná nádrž (ak je súčasťou zariadenia)
Projektová dokumentácia na výstavbu čističky odpadových vôd

Hydrogeologický posudok - týka sa iba spôsobu recipientu, a teda spôsobu, akým bude vyčistená voda odvádzaná. Záleží od typu samotnej čističky. Ak ide o vsakovaciu studňu, drenáže potrubie či trativod, recipientom sú podzemné vody. Vtedy je potrebný hydrogeologický posudok. Jeho cena sa pohybuje okolo 150 až 200 eur. Posudok obsahuje:

 • Charakteristiku staveniska
 • Popis stavebných objektov
 • Hydrogeologické a inžiniersko-geologické pomery pozemku
 • Posudok vplyvu prečistenej vody vsakovaním na kvalitu podzemných a povrchových vôd.
 • Zhodnotenie parametrov skúmaného územia na infiltráciu prečistenej vody cez vsakovaciu jamu
 • Návrh monitorovania prevádzky ČOV
 • Prílohy – grafické mapy, opis územia

Ak je voda odvádzaná do povrchového toku (rieka, jazero, potok...) je potrebné požiadať príslušného správcu toku o vydanie povolenia k výpustu vyčistených vôd do vodného toku. Zvyčajne ide o žiadosť adresovanú obci, mestu alebo štátnym lesom.

Certifikáty výrobkov – produkty a komponenty (zariadenie, rúry, filtrácia...), ktoré budú použité pri výstavbe ČOV.

Správny poplatok – budete potrebovať kolky v nominálnej hodnote 33 eur, ktoré priložíte k žiadosti adresovanej konkrétnemu Obvodnému úradu životného prostredia.

Následne sa úrad k žiadosti vyjadrí kladne alebo vás požiada o doloženie chýbajúcej dokumentácie. Zároveň môže vyjadriť i námietky a zamietnuť realizáciu výstavby ČOV.

Schválenie žiadosti o výstavbu ČOV

Ak sa Úrad životného prostredia (Odbor starostlivosti o životné prostredie) vyjadrí voči vašej žiadosti kladne, vydá povolenie s istou časovou platnosťou. Povolenie má platnosť 4 roky v prípade že odtok prečistenej vody je do podzemných vôd a 10 rokov, ak je vyústenie vody z ČOV do povrchových tokov. Pred uplynutím tejto doby musí majiteľ ČOV zažiadať o predĺženie povolenia.

Po dokončení stavby čističky odpadových vôd majiteľ požiada o kolaudačné rozhodnutie, ktoré zašle na Úrad životného prostredia. To rozhodne kolaudačným rozhodnutím o možnosti užívania stavby pričom určí isté podmienky a povinnosti, ktoré musí majiteľ ČOV dodržiavať.

Povinnosti a podmienky určené zákonom

 • Za jeden deň je maximálne množstvo odpadových vôd vyprodukované jednou osobou 150 litrov.
 • Meranie množstva odpadových vôd je určené spotrebou vody, odpočtom vodomeru.
 • Odber vzoriek prečistenej vody. Časový interval je stanovený 2x ročne. Výsledok je potrebné zaslať na príslušný orgán štátnej vodnej správy. Vykonať ho musí akreditované laboratórium.

Čo ak obec vybudovala kanalizáciu? Ak sa situácia zmenila a obec vás bude žiadať, aby ste sa napojili na jej recipient, nie je vašou povinnosťou akceptovať to. Pokiaľ sám majiteľ nepožiada o pripojenie na obecnú kanalizáciu, nevzniká mu žiadna zákonná povinnosť pripojiť sa na obecnú kanalizáciu.

Pokuta za nelegálne vypúšťanie odpadových vôd

Nezákonné vypúšťanie odpadových vôd je v Zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách trestané pokutou. V znení platnej legislatívy môže okresný úrad v prípade zistenia takejto skutočnosti uložiť pokutu až do výšky 331 eur. Vodárenské spoločnosti môžu voči vám podniknúť i ďalšie právne kroky. Ohrozovať totiž môžete životné prostredie i svoje a zdravie okolitých obyvateľov.

Autor článku

Denis Ruščák

Večný študent! Veď predsa o tom život je. Permanentné nadobúdanie nových poznatkov, informácií a skúšanie všetkého čo je nové. Každý okamih bežného...


Komentáre

10/12/2019 14:40
mmm

nedavno som sa bavil so znamym na temu cisticiek lebo by som si ju rad zrealizoval aj doma a ten mi vravel, ze si to zistoval a vraj je povolovanie cisticky beh na dlhe trate.. ze je lepsie dat si povolit zumpu a dat si zrealizovat cisticku.. robil to niekto takto? alebo ake mate skusenosti s povolovanim cisticky vy?

Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Čierny gauč sa stane dominantou každej obývačky Čierny gauč sa stane dominantou každej obývačky

Je čierny gauč dobrou voľbou? Určite áno. Pozrite sa, ako dobre môže v miestnosti vyzerať a s čím všetkým sa dá kombinovať.

Jedáleň - ako súčasť kuchyne či obývačky Jedáleň - ako súčasť kuchyne či obývačky

Túžite po jedálni, ale sa obávate, že ju do svojho malého bytu nenapracete? Nemusíte sa obávať, stačí aj malý priestor na to, aby ste si mohli vytvoriť miesto, kde sa bude rodina...

Detská izba v podkroví – vytvorte dieťaťu vhodný priestor na všetky aktivity Detská izba v podkroví – vytvorte dieťaťu vhodný priestor na všetky aktivity

Túžili ste aj vy ako dieťa po izbe v podkroví? Ak máte šancu svojmu dieťaťu zariadiť izbu v podkroví, neváhajte. Inšpirujte sa v našej galérii.Publikované dňa: 27.08.2019
Hodnotenie článku:
(90.8%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Ako vybrať bezpečnostné mreže na okná a do dveríAko vybrať bezpečnostné mreže na okná a do dverí

Mreže sú jedným zo spôsobov, ako zabezpečiť stavebné otvory proti vniknutiu. Tento typ účinnej ochrany sa tak ľahšie stane prirodzenou súčasťou fasády objektu.

Ako vybrať jazierkový vysávač?Ako vybrať jazierkový vysávač?

O záhradné jazierko sa treba starať počas celého roka, predovšetkým počas jari, leta a jesene. Najlepším a zároveň najrýchlejším spôsobom, ako mať jazierko kvalitne vyčistené, je...

Ako chrániť domáce spotrebiče pri búrke?Ako chrániť domáce spotrebiče pri búrke?

Aj pri krátkej búrke môže udrieť blesk a vážne poškodiť televízor, router, počítač či kuchynské spotrebiče. Dnes vám poradíme s tým, ako chrániť vaše domáce spotrebiče pred tým, aby ich...