Ako vybaviť povolenie na ČOV. Bez povolenia hrozí pokuta

Bývate v obci alebo časti obce, kde nie je k dispozícii obecná kanalizácia? V takom prípade možno rozmýšľate nad zriadením vlastnej čističky odpadových vôd – ČOV.

Ako vybaviť povolenie na domácu čističku vôd?

Budúci majiteľ ČOV, ale musí byť oboznámený s legislatívou a pred budovaním vodnej stavby musí vybaviť určité úkony. Dá sa realizovať čistička odpadových vôd bez povolenia? Čítajte a dozviete sa všetko potrebné.

ČOV iba s povolením

Podobne ako pri budovaní domovej studne aj čistička odpadových vôd si vyžaduje povolenie, ktoré musí obsahovať stanovené prílohy. Ako vybaviť povolenie na ČOV? Pre riadnu legálnu výstavbu takejto vodnej stavby je potrebné sa obrátiť na Obvodný úrad životného prostredia. Ten zodpovedá za ochranu vôd, podzemných i povrchových a určuje a aj to, za akých podmienok je možné prevádzkovať ČOV. Čo teda nesmie vašej žiadosti chýbať?

Ako prvé nezabudnite požiadať obec o územno-právne rozhodnutie, ktoré vám vydá. Je potrebné napísať žiadosť, kde uvediete svoje meno, adresu, údaje o pozemku (jeho poloha, jeho vlastník). V rámci príloh doložíte obci projektovú dokumentáciu, hydrogeologický posudok prípadne certifikáty jednotlivých produktov (čističky).

Náležitosti žiadosti

Okrem spomínaného územno-právneho rozhodnutia ďalej musíte zabezpečiť nasledovné dokumenty:

Projektová dokumentácia – tú vypracuje projektant, ktorý bude realizovať výstavbu samotnej vodnej stavby. Projektant musí mať oprávnenie na realizáciu inžinierskych stavieb alebo špeciálne zameranie na projektovanie vodných stavieb. Projektová dokumentácia musí obsahovať:

 • Technickú správu
 • Pozdĺžny profil
 • Situáciu
 • Technický popis ČOV od výrobcu (popis zariadenia)
 • Uloženie kanalizačných rúr z PVC materiálu
 • Návrh riešenia recipientu (kam bude filtrovaná voda odvádzaná, vsakovacia studňa, drenážne potrubie, vodný tok...)
 • Akumulačná nádrž (ak je súčasťou zariadenia)
Projektová dokumentácia na výstavbu čističky odpadových vôd

Hydrogeologický posudok - týka sa iba spôsobu recipientu, a teda spôsobu, akým bude vyčistená voda odvádzaná. Záleží od typu samotnej čističky. Ak ide o vsakovaciu studňu, drenáže potrubie či trativod, recipientom sú podzemné vody. Vtedy je potrebný hydrogeologický posudok. Jeho cena sa pohybuje okolo 150 až 200 eur. Posudok obsahuje:

 • Charakteristiku staveniska
 • Popis stavebných objektov
 • Hydrogeologické a inžiniersko-geologické pomery pozemku
 • Posudok vplyvu prečistenej vody vsakovaním na kvalitu podzemných a povrchových vôd.
 • Zhodnotenie parametrov skúmaného územia na infiltráciu prečistenej vody cez vsakovaciu jamu
 • Návrh monitorovania prevádzky ČOV
 • Prílohy – grafické mapy, opis územia

Ak je voda odvádzaná do povrchového toku (rieka, jazero, potok...) je potrebné požiadať príslušného správcu toku o vydanie povolenia k výpustu vyčistených vôd do vodného toku. Zvyčajne ide o žiadosť adresovanú obci, mestu alebo štátnym lesom.

Certifikáty výrobkov – produkty a komponenty (zariadenie, rúry, filtrácia...), ktoré budú použité pri výstavbe ČOV.

Správny poplatok – budete potrebovať kolky v nominálnej hodnote 33 eur, ktoré priložíte k žiadosti adresovanej konkrétnemu Obvodnému úradu životného prostredia.

Následne sa úrad k žiadosti vyjadrí kladne alebo vás požiada o doloženie chýbajúcej dokumentácie. Zároveň môže vyjadriť i námietky a zamietnuť realizáciu výstavby ČOV.

Schválenie žiadosti o výstavbu ČOV

Ak sa Úrad životného prostredia (Odbor starostlivosti o životné prostredie) vyjadrí voči vašej žiadosti kladne, vydá povolenie s istou časovou platnosťou. Povolenie má platnosť 4 roky v prípade že odtok prečistenej vody je do podzemných vôd a 10 rokov, ak je vyústenie vody z ČOV do povrchových tokov. Pred uplynutím tejto doby musí majiteľ ČOV zažiadať o predĺženie povolenia.

Po dokončení stavby čističky odpadových vôd majiteľ požiada o kolaudačné rozhodnutie, ktoré zašle na Úrad životného prostredia. To rozhodne kolaudačným rozhodnutím o možnosti užívania stavby pričom určí isté podmienky a povinnosti, ktoré musí majiteľ ČOV dodržiavať.

Povinnosti a podmienky určené zákonom

 • Za jeden deň je maximálne množstvo odpadových vôd vyprodukované jednou osobou 150 litrov.
 • Meranie množstva odpadových vôd je určené spotrebou vody, odpočtom vodomeru.
 • Odber vzoriek prečistenej vody. Časový interval je stanovený 2x ročne. Výsledok je potrebné zaslať na príslušný orgán štátnej vodnej správy. Vykonať ho musí akreditované laboratórium.

Čo ak obec vybudovala kanalizáciu? Ak sa situácia zmenila a obec vás bude žiadať, aby ste sa napojili na jej recipient, nie je vašou povinnosťou akceptovať to. Pokiaľ sám majiteľ nepožiada o pripojenie na obecnú kanalizáciu, nevzniká mu žiadna zákonná povinnosť pripojiť sa na obecnú kanalizáciu.

Pokuta za nelegálne vypúšťanie odpadových vôd

Nezákonné vypúšťanie odpadových vôd je v Zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách trestané pokutou. V znení platnej legislatívy môže okresný úrad v prípade zistenia takejto skutočnosti uložiť pokutu až do výšky 331 eur. Vodárenské spoločnosti môžu voči vám podniknúť i ďalšie právne kroky. Ohrozovať totiž môžete životné prostredie i svoje a zdravie okolitých obyvateľov.

Autor článku

Denis Ruščák

Večný študent! Veď predsa o tom život je. Permanentné nadobúdanie nových poznatkov, informácií a skúšanie všetkého čo je nové. Každý okamih bežného...


Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Zelená kuchyňa - oživte svoju kuchyňu farbami prírody Zelená kuchyňa - oživte svoju kuchyňu farbami prírody

Túžite s príchodom jari osviežiť vašu kuchyňu? Naberte odvahu a dodajte jej originalitu jedinečnými odtieňmi zelenej. Vneste do svojho bytu kúsok prírody a harmónie pomocou mätových,...

Modrá spálňa – farba oblohy pôsobí blahodárne na spánok Modrá spálňa – farba oblohy pôsobí blahodárne na spánok

Modrá je do spálne najvhodnejšou voľbou, pretože podporuje spánok. Hodí sa na steny, dekorácie i na obliečky. Overte si to.

Žltá spálňa – výber, ktorý neoľutujete Žltá spálňa – výber, ktorý neoľutujete

Máte radi žltú farbu? Potom by nemala vo vašej spálni chýbať. POvzbudú váš spánok a krásne presvetlí miestnosť. V žltej spálni sa budete cítiť komfortne.Publikované dňa: 27.08.2019
Hodnotenie článku:
(90.8%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Koncesionárske poplatky v domácnosti Koncesionárske poplatky v domácnosti

Čo sú to koncesionárske poplatky, kto je povinný ich platiť a akým spôsobom sa uhrádzajú? Na to vám odpovie náš článok.

Ako znížiť teplotu pod strechou v podkroví Ako znížiť teplotu pod strechou v podkroví

Ako vybaviť povolenie na stavbu plota. Výška plotu, žiadosť, technický popis Ako vybaviť povolenie na stavbu plota. Výška plotu, žiadosť, technický popis

Chystáte sa stavať nový plot a napadlo vám, či z toho nemôžete mať nepríjemnosti? Záleží od toho, aký plot a takisto, kde ho chcete stavať. Aké náležitosti si teda stavba plota vyžaduje?