Bývanie v neskolaudovanej stavbe – hrozí pokuta?

Stavba sa kolauduje, pretože to vyžaduje zákon. To znamená, že kolaudácia je podmienkou pre začatie užívania realizovanej stavby. Povinnosť kolaudácie teda platí pre všetkých, ktorí sa chcú do nej nasťahovať.

Bývanie v neskolaudovanom dome - pozor hrozí pokuta

Čo hrozí v prípade bývania v neskolaudovanej stavbe? Prečo ju mnohí odkladajú na neurčito napriek možným sankciám? Aké výhody kolaudácia prináša?

Kolaudáciou rozumieme činnosť stavebného úradu, ktorá smeruje k vydaniu rozhodnutia o užívaní stavby. V procese kolaudácie tento rozhodne, či je možné stavbu užívať. Cieľom kolaudácie je, aby bola zabezpečená ochrana verejných záujmov a práv účastníkov konania z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia budúcich užívateľov, ochrany životného prostredia, požiarnej ochrany a pod. To sa týka nielen novostavieb, ale aj väčšej rekonštrukcie, prestavby, prístavby a nadstavby staršej nehnuteľnosti.

Kolaudačné konanie

Kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka. Vykonáva ho stavebný úrad, vždy na podnet, ktorým je žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorú podáva majiteľ stavby. Stavebný úrad teda nikdy sám od seba neiniciuje začatie samotnej kolaudácie, pokiaľ o to nie je požiadaný.

Kolaudačné konanie sa realizuje priamo na mieste, pracovníkom stavebného úradu, na stavbe, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie. Výslednému kolaudačnému rozhodnutiu predchádza aj zoznam dokladov, ktoré sa pripájajú k návrhu na začatie kolaudačného konania a tiež dokumentov, ktoré stavebník, respektíve majiteľ predkladá na ústnom pojednávaní, spojenom s miestnym zisťovaním.

Doplňujúca informácia: Zisťuje sa najmä, či bola stavba postavená podľa projektovej dokumentácie domu, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, či boli dodržané zastavovacie podmienky, či nebude užívanie stavby ohrozovať životné prostredie, zdravie osôb, bezpečnosť a pod. Potrebné dokladydokumenty uvedené vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. § 17 a § 18.

Ako sa na to pozerá legislatíva?

Stavbu možno užívať až potom, ako prešla kolaudačným konaním a bolo na ňu vydané pozitívne kolaudačné rozhodnutie. V zákone o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976, druhá časť, oddiel 7, § 76 sa píše: „Zákon ustanovuje, že dokončenú stavbu alebo dokončenú časť stavby, ktorá je spôsobilá na samostatné užívanie (prevádzkovanie), možno užívať alebo prevádzkovať iba na základe kolaudačného rozhodnutia.“

Kolaudáciu a vydanie kolaudačného rozhodnutia potrebujete k bývaniu v novostavbe

Toto prevádzkovanie stavby má nie vždy formu kolaudačného rozhodnutia. Na určitú dobu sa dá vybaviť takzvaný odklad kolaudácie, ktorý môže mať podobu „rozhodnutia o časovo obmedzenom povolení na predčasné užívanie stavby“ (§ 83) alebo „rozhodnutia o povolení na začatie skúšobnej prevádzky“ (§ 84). Z toho vyplýva, že ak chceme stavbu obývať, musíme mať povolenie. Ak ním zatiaľ nie je samotná kolaudácia, musí ísť o jedno z uvedených.

Hrozia sankcie?

Užívanie neskolaudovanej stavby je porušenie stavebného zákona, za čo stavebný úrad môže udeliť pokutu. Teda pokiaľ túto skutočnosť zistí. Je bežné, že niektorí ľudia bývajú v neskolaudovanom dome niekoľko mesiacov až rokov bez vyvedenia dôsledkov, rovnako ako to, že iní žijú v neskolaudovanej novostavbe pár týždňov a už im hrozí pokuta. Stačí mať vo svojom okolí „dobráka suseda“ alebo iných neprajníkov.

Fungovať v neskolaudovanom dome sa dá, i keď protizákonne, no s hrozbou udania, ktoré v sebe nesie mnohé problémy, nielen finančné. Spoliehať sa na to, že aj iní žijú „v pohode“ bez kolaudácie je prinajmenšom riskantné a dokazovanie, že v dome iba občas prespávate alebo tak robíte kvôli možným zlodejom je pochybné. Ak na vás, respektíve vašu stavbu dostane stavebný úrad oznámenie a vy nesplníte jeho výzvu o kolaudácii, sankcia vás pravdepodobne neminie (viď nižšie).

Aká je horná hranica prípadnej pokuty?

V zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku sa píše:

  • Priestupku sa dopustí a pokutou do 25 000 Sk (829,85 €) sa potresce ten, kto užíva stavbu v rozpore s kolaudačným rozhodnutím, prípadne stavebným povolením alebo ak vlastník stavby či iný oprávnený na jej užívanie umožní inej osobe užívanie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním (tretia časť, § 105, odsek 2b).
  • Priestupku sa dopustí a pokutou do 1 milión Sk (33 193,92 €) sa potresce ten, kto užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ je také rozhodnutie potrebné (tretia časť, § 105, odsek 3c).
  • Priestupku sa dopustí a pokutou do 25 000 Sk (829,85 €) sa potresce ten, kto napriek výzve stavebného úradu predlžuje bez vážneho dôvodu dokončenie stavby nad lehotu určenú v stavebnom povolení (tretia časť, § 105, odsek 2d).

Dá sa vybaviť trvalý pobyt v neskolaudovanej stavbe?

Nie. Trvalý pobyt v neskolaudovanom dome vám príslušné úrady neschvália. Podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, § 3, odsek 2 platí, že „trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie...“ Aby vašej stavbe bolo pridelené súpisné číslo, musíte ju mať skolaudovanú.

Trvalý pobyt v neskolaudovanej stavbe

Postup na získanie trvalého pobytu v novostavbe:

  1. Podanie návrhu na kolaudačné konanie stavebnému úradu.
  2. Získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
  3. Podanie písomnej žiadosti o určení súpisného a orientačného čísla stavby mestu/ obci, pričom k tejto sa prikladá originál alebo úradne overená kópia kolaudačného rozhodnutia.
  4. Podanie písomného návrhu na zapísanie novostavby do evidencie katastra nehnuteľností katastrálnemu úradu, pričom k tomuto sa prikladá rozhodnutie obce o určení súpisného a orientačného čísla novostavby a geometrický plán s jej zameraním.
  5. Podanie žiadosti na trvalý pobyt mestu/ obci, pričom k tejto je potrebné, okrem iného, priložiť list vlastníctva získaný po zápise novostavby do evidencie katastra nehnuteľností (ktorý bez kolaudačného rozhodnutia nezískate).

Výhody verzus nevýhody

Skolaudovaná stavba

Stavba bez kolaudácie

+ Poplatky spojené s kolaudáciou nie sú vysoké.

+ Dom nemusí byť úplne zariadený, nutnosťou je funkčnosť a bezpečnosť.

+ Predaj nehnuteľnosti je v prípade potreby bez komplikácií a zároveň je možné uplatniť si nárok na oslobodenie od dane pri predaji, ak od termínu kolaudácie ubehlo 5 rokov.

+ Vyššia pravdepodobnosť, že vám v mieste trvalého pobytu zoberú dieťa do škôlky, školy a pod.

+ Neplatíte koncesionárske poplatky.

- Dane za stavebný pozemok sú niekoľkonásobne vyššie ako za skolaudovanú stavbu.

- Nedá sa vybaviť trvalý pobyt.

- Problematické doručovanie pošty.

- Prípadná poistná udalosť nemusí byť vyplatená.

- Možná zmena vyplácania hypotéky určená bankou.

- Problém s vývozom komunálneho odpadu.

- Problém so zmenou sadzby elektriny (niekedy postačujú revízne správy, inokedy je nutná aj kolaudácia, záleží, na koho natrafíte).

Doplňujúca informácia: Pri neskolaudovanej stavbe sa stáva, že plnenie poistnej udalosti je nulové, a to napríklad z dôvodu úrazu, ktorý sa v nej stal, pretože táto nebola z bezpečnostného hľadiska skolaudovaná. Problém nastáva aj vtedy, keď majiteľ stavby síce platí poistenie za domácnosť, no to sa nevzťahuje na dom bez kolaudácie, s čím je nie každý platiteľ oboznámený pri uzatváraní poistnej zmluvy. V tomto prípade je potrebné mať poistenie „obývaný dom vo výstavbe“.

Autor článku

Nina Vráblová

Interiérový dizajn, beletria a elektronická hudba sú mojou srdcovou záležitosťou. Spoločne ma doviedli k písaniu, i keď na prvý pohľad navzájom...


Komentáre

13/11/2019 13:57
l.k.

nepoznam nikoho, kto by realne dostal pokutu za byvanie v neskolaudovanom dome.. asi zavisi od toho ako "aktivny" je stavebny urad

26/11/2019 10:44
veronika

my sme par mesiacov byvali v neskolaudovanej novostavbe a nic sa nestalo, ziadna pokuta ani upozornenie

10/12/2019 14:33
erika

pokuta hrozi len "na oko", v praxi sa nic nedeje a kopec mojich znamych byva v neskolaudovanych domoch bez problemov.. netreba sa toho bat

Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Vázy na kvety ako bytové doplnky do obývačky Vázy na kvety ako bytové doplnky do obývačky

Aspoň jednu vázu má doma asi každý. Môže ísť o sklenený kúsok s jednoduchým dizajnom, alebo napríklad o kovovú dekoratívnu vázu. Akú máte doma vy?

Drevené umývadlá Drevené umývadlá

Patríte k tým, ktorí sa v bytovom dizajne chcú odlíšiť a radi volíte netradičné riešenia? Máte radi krásu a praktickosť dreva? Potom je pre vás drevené umývadlo ako stvorené!

Jednoduché vianočné handmade dekorácie Jednoduché vianočné handmade dekorácie

Naše inšpirácie sú naozaj veľmi jednoduché a preto ich zvládne aj menej zručný jedinec. Odmenou vám budú ozdoby, ktoré nenájdete nikdy inde!Publikované dňa: 11.11.2019
Hodnotenie článku:
(88.6%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Daň z Airbnb – daň za krátkodobý prenájom. Treba živnosť?Daň z Airbnb – daň za krátkodobý prenájom. Treba živnosť?

Svetový trend uchýliť cestovateľa, ktorý sa nachádza vo vašom meste a potrebuje nocľah na jednu noc, sa zo zahraničia dostal aj na Slovensko. Zaužívaným termínom pre tento jav sa stal...

Na čo si dať pozor pri kúpe garáže? Informácie o majiteľovi a nehnuteľnosti, právne záležitosti, kúpna zmluvaNa čo si dať pozor pri kúpe garáže? Informácie o majiteľovi a nehnuteľnosti, právne záležitosti, kúpna zmluva

Aj keď kúpe garáže možno nedávate až taký veľký význam, určite by ste to nemali podceňovať. V dnešnom článku sa dočítate o všetkých veciach, na ktoré by ste si mali dať pozor.

Daň z nehnuteľnosti – povinnosti podľa legislatívyDaň z nehnuteľnosti – povinnosti podľa legislatívy

Daňové priznanie sa netýka len živnostníkov a firiem, ale taktiež každého, kto vlastní nehnuteľnosť. Dokedy ste povinný daň zaplatiť, ako postupovať, keď ste zdedili dom, alebo ste...