Aký detektor kovu a káblov (elektrického vedenia) v stene pod omietkou? Najlacnejší nie je najlepší

Detektor kovu a káblov je užitočná vecička nielen pre všetkých elektrikárov, majstrov a kutilov, ale aj pre tých, ktorí sa rozhodli svojpomocne zrekonštruovať byt. Pri vŕtaní do steny sa môže objaviť problém – kábel alebo vedenie, o ktorom ste netušili. Ak ho prevŕtate, zarobíte si na poriadny problém a cena rekonštrukcie sa vám značne navýši.

Ako vybrať detektor kovu a káblov?

Práve tu môže pomôcť detektor, ktorý v stene a pod omietkou dokáže lokalizovať vedenie, vďaka čomu sa mu úspešne vyhnete.

Obľúbené detektory kovu a káblov


Čo je detektor kovu a káblov a na čo sa používa

Detektor kovu a káblov je známy najmä vo svete majstrov venujúcim sa rekonštrukciám domov, bytov a budov. To, ako sú v budove naťahané káble, nie je vždy jasné. Väčšinou sú vedené zvislo a vodorovne, avšak človek nikdy nevie, kto mal v danom dome na starosti elektrické vedenie a či tieto zásady dodržal. Navyše, v niektorých prípadoch rozhoduje presnosť a detektorom je vhodné uistiť sa o správnosti úsudku.

Takéto detektory odhalia železné kovy (oceľ) a často aj neželezné kovy (meď) zachytením zmeny indukčnosti. Ak zachytávajú aj magnetické pole, dokážu objaviť aj vedenie pod prúdom. Pri rekonštrukčných prácach je vhodné siahnuť po multidetektoroch, ktoré dokážu objaviť aj drevenú konštrukciu a niektoré dokonca aj plastovú rúrku, ktorej prevŕtanie by vás stálo nemalé peniaze. Vedomosť o tom, čo sa pod omietkou a v stene nachádza, sa zíde nielen pri rekonštrukcii, ale neraz aj pri obyčajnom navŕtaní police na stenu alebo zavesení obrazu.

Ako si detektor vybrať?

Rozhodli ste sa, že detektor kovu a káblov by mohol byť pre vaše rekonštrukčné a stavebné práce vhodným pomocníkom? Ak áno, radi vám pomôžeme s výberom. Dôležitých je totiž niekoľko kritérií, ako materiály, ktoré dokáže odhaliť, do akej hĺbky, aký presný je, či je potrebné ho kalibrovať manuálne alebo automaticky a či má aj nejaké iné funkcie. Pre mnohých je určite rozhodujúca aj cena, keďže tá sa môže vyšplhať aj do výšky niekoľkých stoviek eur. Preto prvým krokom pri výbere detektora by malo byť zváženie, na čo konkrétne budete detektor využívať.

Použitie detektora kovu a káblov pri vŕtaní

Ak budete rekonštrukcie vykonávať pravidelne, resp. váš doterajší detektor doslúžil, obhliadnite sa po profesionálnejších modeloch, ktoré majú viaceré funkcie a výhody. Ak sa chystáte detektor použiť len na tú jednu prerábku, prípadne sem-tam niečo doma skontrolovať, vystačíte si s hobby detektorom. A ak vás čaká len jednodňové vŕtanie, namiesto kúpy zvážte požičovňu detektorov. Detektory požičiavajú napríklad aj v niektorých stavebninách a cena samotného požičania nie je vysoká, avšak väčšinou treba zaplatiť vyššiu zálohu za detektor, ktorú vám však pri vrátení nepoškodeného prístroja vrátia.

Materiály, ktoré dokáže odhaliť

Detektor kovu a káblov dokáže pod povrchom, teda v stene a pod omietkou, lokalizovať rôzne druhy kovov, ktoré sa pri stavbe domov využívajú. Nie všetky detektory však rozpoznajú aj neželezné kovy ako meď. Tie sa využívajú napríklad pri potrubí, preto ak prerábate v kuchyni, kde sa môže nachádzať plyn, v kúpeľni alebo v blízkosti radiátorov, uistite sa, že detektor rozpozná aj neželezné kovy.

Okrem kovových elementov dokážu mnohé modely rozpoznať aj vodiče pod prúdom, vďaka čomu sa vyhnete prevŕtaniu káblov pod napätím. Pri prestavbe chalúp môže prísť vhod detekcia dreva. Detektor tak odhalí, kde v stene sa nachádza nosná konštrukcia, ktorú takto nenarušíte. Z nekovových materiálov dokážu niektoré detektory odhaliť aj plast, čo je užitočná vlastnosť, ak prerábate v blízkosti vodovodného potrubia a radi by ste predišli prevŕtaniu plastovej rúrky s vodou.

Hĺbka detekcie

Tento parameter určuje, do akej hĺbky pod povrchom je detektor schopný kov alebo iné materiály odhaliť. Čím väčší zásah do steny chystáte, tým väčšiu hĺbku vyžadujte. Takisto sa zamerajte aj na rozmer skrutiek, ktoré použijete. Tento údaj sa u rôznych modelov líši, preto si ho vždy skontrolujte. Skontrolujte si aj to, na ktorý materiál sa hĺbka vzťahuje. Štandardné detektory kovov uvádzajú minimálne 2 údaje – jeden pre železné kovy, kde býva hĺbka väčšia, a druhý pre neželezné kovy, kde je hĺbka menšia. Ak ide o multidetektor, overte si aj ďalšie materiály. U bežných detektorov býva hĺbka detekcie železných kovov okolo 100 – 120 mm, neželezných okolo 80 mm a vedenia pod napätím okolo 50 mm.

Cena

Cena detektorov kovu a káblov je veľmi individuálna, záleží nielen od množstva funkcií, ale aj od značky a celkovej kvality výrobku. V obchodoch nájdete detektory už od 15 – 20 eur, avšak je možné, že s ich výkonom nebudete až takí spokojní. Výkonnejšie modely začínajú od 40 – 50 eur, pričom profesionálnejšie prístroje nájdete od sumy 150 – 250 eur a vyššie. Cena nie vždy svedčí o kvalite, preto si pred kúpou overte značku a spokojnosť iných užívateľov s výrobkom. Preštudujte si aj funkcie detektora a zamerajte sa na vaše konkrétne potreby namiesto predražených prístrojov s množstvom funkcií, ktoré možno ani nevyužijete.

Hobby detektro kovov a káblov

Typ detektora

Najčastejšie rozlišujeme medzi univerzálnymi a hobby detektormi. Univerzálny detektor kovu a káblov slúži na účely rekonštrukcií a stavebných prác, pri ktorých je presné lokalizovanie kovov dôležité a predchádza sa tak vzniku nehôd a škôd. Tieto detektory zvyknú mať aj rôzne iné funkcie, ktoré sú pri prestavbách užitočné. Na druhej strane hobby detektory sú využívané pre rôzne hobby aktivity. Ľudia nimi hľadajú kovy za účelom objavenia zaujímavých cenností či šperkov. Hobby detektory možno nájsť od lacnejších modelov pre začiatočníkov až po vysokokvalitné profesionálne modely s množstvom funkcií.

Presnosť

Presnosť detektora značí odchýlku, s akou detektor lokalizuje požadovaný materiál. Čím menšia odchýlka, s tým väčšou presnosťou dokáže prístroj odhaliť polohu materiálu. Presnosť merania závisí aj od podmienok, v ktorých sa prístroj používa. Ak ide o nepriaznivý podklad, môže dôjsť k väčšej odchýlke. Merať by sa malo na suchom podklade, v tepelnom rozmedzí stanovenom výrobcom. Aj v tomto prípade sa oplatí prezrieť si užívateľské recenzie, vďaka ktorým získate o presnosti prístroja v praxi lepší prehľad.

Kalibrácia

Kalibrácia prístroja zaručí jeho presné nastavenie, aby bol výsledok hľadania s čo najmenšou odchýlkou. Pred použitím prístroja je teda najprv potrebné detektor kalibrovať. Detektory umožňujú buď automatickú, alebo manuálnu kalibráciu, pričom niektoré modely majú oboje možnosti. Automatická kalibrácia je vhodná pre laikov a začiatočníkov, ktorí ocenia, že stačí stlačiť jediné tlačidlo a prístroj sa kalibruje sám. Skúsení majstri si radi prístroj nastavia sami podľa vlľasných kritérií, preto ocenia možnosť manuálnej kalibrácie.

Ďalšie užitočné vlastnosti a funkcie

Pri hľadaní káblov v stene oceníte jednoduché, intuitívne ovládanie a veľký, prehľadný displej, ktorý by mal byť podsvietený, aby sa vám dobre pracovalo aj pri zhoršených svetelných podmienkach. Čitateľnosť displeja by mala byť dobrá aj pri slnečnom počasí a vysokom jase. Ak detektor zaznamená kábel alebo hľadaný materiál, na nález upozorňuje svetelnou signalizáciou (LED svetielkom) alebo zvukovým signálom (pípnutím). Najlepšia je kombinácia oboch – ak pracujete v hlučnom prostredí alebo naopak, v prostredí so zhoršeným osvetlením. Signalizácia sa môže líšiť pri rôznych nálezoch – niektoré detektory majú LED svetielka rôznych farieb, pričom každé predstavuje iný materiál.

Ako používať detektor kovu a káblov?

Vhod príde aj funkcia automatického vypnutia, ktorá zabezpečí, že po určitej dobe nečinnosti (väčšinou 5 minút) sa detektor automaticky vypne, čím šetrí batériu. Drahšie modely potešia funkciou maximálnej prípustnej hĺbky, do ktorej je možné bezpečne vŕtať bez narazenia na kov. Taktiež je v niektorých prípadoch možné meniť módy detekcie s prispôsobením sa materiálu podkladu, na ktorom hľadáte. Prístroj vám vydrží o čosi dlhšie s ochranou proti prachu, poškrabaniu, nárazom a pádom z výšky a vodoodolnosťou minimálne voči striekajúcej vode. Prácu zas uľahčia detaily ako pútko na zápästie či závesné pútko, ktoré umožní zavesenie na opasok, pogumovaná rukoväť pre lepší úchyt alebo ochranný obal, vďaka ktorému sa prístroj na stavbe nepoškodí.

Ako sa detektor používa?

Použitie prístroja je vo väčšine prípadov veľmi intuitívne, no štúdiom manuálu sa ubezpečíte, že prístroj používate na daný účel správne. Pred použitím sa treba uistiť, či prístroj nie je mokrý alebo že neprešiel vysokou teplotnou zmenou, napr. prenesením zvonka dovnútra. V takom prípade je potrebné dopriať mu pár minút času, inak môžu byť výsledky skreslené. Pred samotným meraním môžete prístroj kalibrovať a uistiť sa tak, že meria správne. Pri kalibrácii sa uistite, že je v okolí prístroja dostatok priestoru, v ktorom sa nenachádzajú žiadne kovové predmety – nezabudnite ani na šperky a kovové časti vášho oblečenia. Po kalibrácii je prístroj pripravený na použitie.

Po zapnutí prístroja nastavte mód, v ktorom chcete detektor používať. Zväčša ide o výber materiálu, ktorý chcete prístrojom lokalizovať, teda železné či neželezné kovy, vedenie pod napätím, drevo alebo plast. Zariadenie následne umiestnite na vhodný povrch a kĺzavým pohybom ním konštantne manévrujte po požadovanej ploche. Čím bližšie sa budete nachádzať k hľadanému materiálu, tým výraznejšia bude signalizácia. Napríklad v niektorých prístrojoch signalizuje blízkosť žlté svetlo, avšak materiál sa nachádza pod detektorom až keď sa rozsvieti červené svetielko a zapne zvuková signalizácia. O konkrétnych spôsoboch signalizácie nálezu sa dočítate v manuáli vášho zariadenia.

Prístroj uchovávajte na suchom a tmavom mieste pri izbovej teplote. Ak dôjde k znečisteniu, nečistotu odstráňte suchou, jemnou handričkou bez použitia čistiacich prípravkov. Tieto zariadenia nie je možné močiť vo vode či prípravkoch, pretože by mohlo dôjsť k narušeniu presnosti merania. Pokiaľ zaznamenáte výrazné odchýlky merania, poškodenie alebo uvoľnené súčiastky, detektor vráťte výrobcovi alebo zverte do servisu.

TOP 4 detektory kovov

Autor článku

 Stanislava Havrilová

Moje záľuby sa vždy točili okolo kreatívnych činností a jazyka. Bavilo ma kresliť, maľovať, písať a učiť sa cudzie jazyky. Aj to ma doviedlo k...


Komentáre

23/06/2021 10:15
Adam Ž.

Mám Bosch GMS 120 Professional a zatiaľ funguje spoľahlivo. Treba sa s ním naučiť pracovať a určite budete spokojní. Senzor je citlivý a pomerne presný, spoľahlivo vyhľadá káble pod napätím a poradí si aj s oceľovými profilmi v sádrokartóne. Už veľakrát som vďaka nemu predišiel prevŕtaniu káblov v stene. Prístroj je ľahký, v ruke sa drží dobre a jeho obsluha je jednoduchá. Cena je tiež fajn.

27/06/2021 08:21
Hugo B.

Potreboval som nájsť elektrické vedenie v dome, aby som ho neprevŕtal a kamarát mi poradil ručný detektor kovu Emos M0501. Detektor ho spoľahlivo našiel a vedenie som vďaka nemu uchránil. :-) Zatiaľ ma prístroj nesklamal, ale musím priznať, že ho používam len občasne. Prístroj je schopný ukázať aj intenzitu signálu a hlavným lákadlom je nízka obstarávacia cena. Myslím, že na občasné používanie v domácom prostredí ide o vydarený kúsok, ktorý svojho majiteľa nesklame.

09/08/2021 08:27
Emil V.

Mám detektor kovu Bosch Truvo a je to veľmi praktický pomocník. Prístroj je ľahký, dobre sa drží v ruke a jednoducho sa ovláda. Detektor je celkom presný a odporúčam ho, ak chcete vyhľadávať elektrické vodiče v stene, respektíve, ak chcete vŕtať do steny, no predtým sa chcete uistiť, že nenarazíte na železný preklad. Ja som postrehol mierny problém v paneláku, pretože tu sú elektrické vedenia aj železné preklady vystužené a sú veľmi natesno. Detektor v tomto prípade nedokázal presne lokalizovať elektrický vodič, kvôli železným prvkom, ktoré boli v jeho blízkosti. Napriek tomu je tento prístroj funkčný a v iných prípadoch si počínal veľmi dobre. Robí presne to, na čo je určený, preto som spokojný a odporúčam ho aj ostatným. Cena detektoru je prijateľná a zodpovedá jeho kvalite.

Pridať komentár

Pozrite si aj naše inšpirácie

Biela spálňa – Ideálna farba pre čistú myseľ Biela spálňa – Ideálna farba pre čistú myseľ

Biela v spálni? Určite jej výberom neurobíte krok vedľa. Biela je farbou čistoty, evokuje sviežosť,  vysoké hodnoty a ideály. Pozrite si naše fotoinšpirácie.

Betónové kvetináče – hodia sa do bytu i do záhrady Betónové kvetináče – hodia sa do bytu i do záhrady

Betonové kvetináče sa skvelo hodia nielen do vašej záhrady, ale aj do bytu. Môžete do nich zasadiť rôzne sukulenty, ale napríklad aj ihličnany.

Závesné kreslá a hojdacie siete v interiéri Závesné kreslá a hojdacie siete v interiéri

Závesné kreslo či hojdacia sieť? Výber ani jedného z nich nebudete ľutovať. Ozvláštnia interiér a vytvoria priestor na zábavu a oddych.Publikované dňa: 04.11.2020
Posledná aktualizácia:
Hodnotenie článku:
(90.2%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Stierka na stenu, okná, podlahu – postup. Ako dlho schne stierka?Stierka na stenu, okná, podlahu – postup. Ako dlho schne stierka?

Pripravili sme si pre vás návod, vytvorený na mieru pre domácich majstrov, ako stierkovať steny, ako vyhladiť stierku a aké stierky máte na výber.

Ako položiť vinylovú podlahu (samolepiacu, s click systémom)Ako položiť vinylovú podlahu (samolepiacu, s click systémom)

Inštalácia vinylovej podlahy nie je náročná a so správnym náradím si ju viete vymeniť rýchlo a jednoducho aj sami. V tomto článku sa dočítate, ako správne položiť vinylovú podlahu.

Najlepšie aku skrutkovače a aku vŕtačky – recenzie a test pomôžu s výberomNajlepšie aku skrutkovače a aku vŕtačky – recenzie a test pomôžu s výberom

Aku skrtukovač je praktickým náradím, ktoré sa uplatní v každej domácnosti. Čo však také aku vŕtačky? Oplatí sa do tohto aku náradia investovať? Poradíme vám, ako si vybrať, čo najlepšie.