Domáca zabíjačka (ohlásenie + legislatíva): Čo hovorí zákon, kedy hrozí pokuta?

Domáca zabíjačka je v každej domácnosti veľká udalosť. Zhromaždí sa veľa ľudí, dlho sa na ňu pripravujete a zaberie vám pomerne veľa času. Niet teda divu, že keď už sa do zabíjačky pustíte, tak ju chcete spraviť poriadne, krok po kroku a hlavne legálne. A práve na tú legislatívnu stránku množstvo ľudí zabúda, pretože si myslia, že keď si robia zabíjačku u seba doma, tak si to môžu urobiť podľa svojich pravidiel.

Zabíjačka – čo hovorí zákon?

No opak je pravdou. Aj pri domácej zabíjačke je niekoľko povinností a náležitostí, na ktoré by ste nemali zabúdať, inak vás môže postihnúť pokuta až do 1 000 €. Od októbra roku 2018 musíte zabíjačku ohlásiť regionálnej veterinárnej správe, či už zabíjate len jedno prasa, alebo desať. Ďalší zákon, ktorý ovplyvnil zabíjačky, je zákon o týraní zvierat. V dnešnom článku vám povieme o tom, ako zabíjačku ohlásiť, do kedy ju treba ohlásiť a aké všetky pravidlá treba dodržiavať.

Ohlasovanie zabíjačky ošípanej

Čo musíte spĺňať predtým, než sa zabíjačka uskutoční? V prvom rade musíte byť zaregistrovaný ako chovateľ. Tým pádom vám úrad pridelí registračné číslo, ktorým sa budete preukazovať. Používa sa, keď kupujete ošípané a taktiež pri spomínanom ohlasovaní zabíjačky. Pamätajte na to, že každú jednu zabíjačku je potrebné vopred ohlásiť na retionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Sú 3 prípady postupu ohlasovania. Záleží na tom, či ste si ošípanú vychovávali sami, kúpili ste si ju pred zabíjačkou od chovateľa alebo už ste registrovaným chovateľom a prasa si kupujete znovu.

V prvom prípade, teda ak vás vychovaná a vykŕmená ošípaná čaká v chlieve, musíte ju predtým zaregistrovať. Získate tým už spomínané registračné číslo, podľa ktorého budete potom zabíjačku nahlasovať príslušnému úradu. Vytlačte si formulár (prípadne si ho vyžiadajte na regionálnej potravinovej a veterinárskej správe), ktorý nájdete na stránke úradu a vyplníte v ňom všetky potrebné údaje. Vypísaný formulár stačí umiestniť do obálky a poslať na adresu ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina. Na základe tejto žiadosti vám úrad pridelí číslo chovu. Rozdiel však je, ak prasatá nechováte len na vlastnú spotrebu alebo ich predávate. Pri domácej spotrebe sa označuje chov ako „D“ a na jednu adresu s jedným rodným číslom je možné zaregistrovať len jeden chov s jedným kusom ošípanej. Zabíjačka musí byť ohlásená aspoň deň vopred do 15.00 hod. Ak by ste túto povinnosť nedodržali, tak vám hrozí pokuta až 1 000 €. Pri kúpe novej ošípanej po zabíjačke by mal nahlásiť túto udalosť predávajúci.

Prasa treba pred zabíjačkou zaregistrovať

Keď si kupujete dochované prasa kvôli zabíjačke, postup sa trošku líši. V tomto prípade ide buď o prasa tesne pred zabíjačkou, alebo prasa, ktoré si ešte pár týždňov dochováte. Výhodou je, že chovateľ už číslo chovu má, no aj napriek tomu musíte požiadať vy o to vlastné, keďže sa vo vašom chlieve nachádza zviera a stávate sa chovateľom aj vy, takže potrebujete registráciu. Tu už je potrebné odoslať dve tlačivá. Jedno o chove jednej ošípanej na domácu spotrebu a druhé o predaji jednej ošípanej na domácu spotrebu. V prvom tlačive vypĺňa prvú časť predajca a ak už máte číslo chovu vybavené, tak ho tam napíšete. Preto ak týmto číslom nedisponujete, vyplňte najprv tlačivo a pošlite ho na úrad. Keď vám ho pridelia, pošlete ho aj predávajúcemu a ten si ho poznačí do evidencie. Opäť zahlasujete zabíjačku deň vopred na regionálnom úrade.

Ak ste už registrovaný chovateľ a idete si kúpiť ďalšie prasa na osobnú spotrebu, stačí vám už len vyplnenie tlačiva o predaji jednej ošípanej, ktorá je určená pre domácu spotrebu. Papier si vytlačte dvakrát, jedno pre vás a druhé pre predajcu. A to je v podstate všetko, o ostatné by sa mal postarať predávajúci. Samozrejme, okrem ohlásenia zabíjačky minimálne deň vopred.

Domáca zabíjačka hovädzieho dobytka

Pri zabíjačke hovädzieho dobytka je to veľmi podobné, ako u ošípaných. Testy na bovinnú spongiformnú encefalopatiu sa u zdravého hovädzieho dobytka nerobia. Odber vzoriek na BSE sa musí vykonať u jedincov starších ako 24 mesiacov ak sú chorľavé, naliehavo zabité alebo boli vyšetrené pred zabitím a mali príznaky poukazujúce na úraz alebo vážne psychologické a funkčné problémy, ktoré sa môžu spájať aj s príznakmi BSE. Na rozdiel od ošípaných, vzorky u hovädzieho dobytka odoberajú súkromní veterinárni lekári.

Domáca zabíjačka hovädzieho dobytka legislatíva

Určite viete, že pri zabíjaní hovädzieho dobytka a aj ostatných hospodárskych zvierat ostáva množstvo vedľajších živočíšnych produktov a špecifický rizikový materiál. Nimi sú napríklad lebka, vrátane mozgu, očí a miechy u zvierat starších ako 12 mesiacov. V prípade pozitívneho výsledku BSE sa berie ako odpad celé telo zvieraťa. ŠRM musí byť odovzdaný na spracovanie do príslušnej spoločnosti. Poplatok za spracovanie hradí chovateľ.

Zabíjanie ošípaných a ostatných hospodárskych zvierat podľa legislatívy

Tak, keď už ste vybavili všetky potrebné papierovačky, stačí už len čakať na deň plánovanej zabíjačky. Aby prebiehalo všetko podľa pravidiel, tak by ste si ich mali vopred všetky naštudovať, inak by vás mohla čakať pokuta. Takže pekne po poriadku. Čo sa týka miesta zabíjačky, tak to nie je zákonom presne vymedzené. Môžete si ju spraviť vo dvore, v záhrade alebo v maštali. Aby ste zabránili nadbytočnému týraniu zvieraťa, tak by malo byť pred zabitím omráčené, inak povedané v bezvedomí. Všetky produkty, ktoré sa z mäsa získajú, tak sú určené pre súkromnú spotrebu chovateľa, fyzickej osoby, držiteľa, vlastníka v jeho domácnosti a jemu blízkych osôb. Čo je zakázané, tak je uvádzanie na trh za účelom predaja pre konečného spotrebiteľa.

Ďalšie pravidlá pramenia zo zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá sa týka všetkých druhov hospodárskych zvierat, kde je spomínané aj nahlasovanie veterinárnej a potravinovej správe. Okrem toho by ste mali dodržiavať požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania, čiže napríklad aj spomínané omráčenie. Vyžaduje sa dodržanie požiadavok na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov, podľa osobitného predpisu. Ak ide o ošípané, tak by sa mali dodržať požiadavky na vyšetrenie trichinely, podľa osobitného predpisu.

Najčastejšie otázky od chovateľov

Keďže je táto téma naozaj obšírna a z komplikovane napísaných zákonov sa všetko nedozviete, tak nastáva priestor na množstvo otázok, ktoré nám zákony nezodpovedajú. Preto sa vám budeme snažiť napísať odpoveď aspoň na tie najčastejšie ohľadom tém, ktoré sú zásadné a mohli by vás zaujímať. V prvom rade je to otázka na dôvody, prečo je okolo zabíjačky toľko papierovačiek a legislatívnych záležitostí. Je to hlavne na ochranu zdravia ľudí pred možným nakazením sa rôznymi chorobami a zdravotnými následkami. Viacero ľudí potvrdilo zdravotné problémy po skonzumovaní surovej klobásy, tepelne neopracovaného mäsa, údeného mäsa a iných neopracovaných mäsových výrobkov.

Domáca zabíjačka postup a povolenie

Ďalšie otázky sa väčšinou týkajú testovania ošípaných na trichinelu a u hovädzieho dobytka na spomínané BSE. Aby ste dostali informácie ohľadom testovania, stačí kontaktovať RVPS a odborníci vám všetko vysvetlia. Rovnako vás oboznámia aj o požadovanom sprievodnom liste, ktorý putuje spolu so vzorkou do laboratória. Výhodou je, že vzorku nemusí odoberať lekár, je dovolené, aby to urobil chovateľ alebo mäsiar, ktorý zabíjačku vykonáva. Po odobratí je dôležité, aby ste vzorku vhodne zabalili do mikroténového sáčku alebo iného nepremokavého obalu a umiestnite ju do chladničky. Vzorku doručíte osobne alebo kuriérom do príslušného RVPS alebo na miesto zberu vzoriek príslušného Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu. Doručiť ich môžete v pracovných dňoch do 15.00 hod. Vždy však treba dodržiavať usmernenia RVPS.

A čo ak ešte nepoznáte výsledok testu, no chcete zabíjačku uskutočniť? Samozrejme, môžete, ale dávajte si pozor. Mäso zo zabíjačky spolu s vnútornými orgánmi, ktoré nie sú tepelne spracované, môžu byť použité na domácu spotrebu po 3 pracovných dňoch od doručenia vzorky na miesto zvozu. Takže ak ste poslali vzorku počas víkendu, ktorá bola doručená na miesto zvozu v pondelok a do štvrtku ste nepoznali výsledok, tak tepelne neopracované produkty zo zabíjačky môžete použiť.

Autor článku

Kristína Kováliková

Som študentkou odboru manažment na Žilinskej univerzite. Vo voľnom čase sa venujem práve písaniu článkov, sledovaniu aktuálneho diania a tým...


Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Geometrické vzory v obývačke – ozvláštnia každý priestor Geometrické vzory v obývačke – ozvláštnia každý priestor

Či už si vyberiete malé, alebo veľké, výrazné či tlmené, vzory dokážu spestriť každú obývačku. K najtradičnejším patrí čierno-biela kombinácia, ktorá nájde uplatnenie i u vás.

Adventné vence Adventné vence

4 týždne pred Vianocami je krásna, zároveň však aj hektická kapitola roka. Napriek tomu by sme nemali zabudnúť na jeden z najtypickejších symbolov adventu, tradičný adventný veniec,...

Detská izba v podkroví – vytvorte dieťaťu vhodný priestor na všetky aktivity Detská izba v podkroví – vytvorte dieťaťu vhodný priestor na všetky aktivity

Túžili ste aj vy ako dieťa po izbe v podkroví? Ak máte šancu svojmu dieťaťu zariadiť izbu v podkroví, neváhajte. Inšpirujte sa v našej galérii.Publikované dňa: 01.09.2020
Hodnotenie článku:
(90.4%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Návod, ako správne zmraziť zemiaky, kel, mäso, šunku, párky, brokolicu či čučoriedkyNávod, ako správne zmraziť zemiaky, kel, mäso, šunku, párky, brokolicu či čučoriedky

Prezradíme vám užitočné tipy a triky, ako jedlo mraziť tak, aby vydržalo dlho a aby chutilo tak, ako keby sa práve čerstvo dovarilo.

Ako vyčistiť sprchový kút (sklo a sprchovú vaničku) od vodného kameňaAko vyčistiť sprchový kút (sklo a sprchovú vaničku) od vodného kameňa

Aby ste sa pri údržbe sprchovacieho kúta nenarobili viac ako pri čistení celej domácnosti, povieme vám, ako to robiť rýchlo a efektívne.

Potpourri prevonia váš domov. Môžete si ho kúpiť aj vyrobiťPotpourri prevonia váš domov. Môžete si ho kúpiť aj vyrobiť

Objavte kus prírody a prineste si ho domov. Môžete si z neho vyrobiť voňavé potpourri, ktoré vám pripomenie kúzlo aktuálneho obdobia. Viete, ako na to?