Vykurovanie domu – porovnanie. Elektrické, teplovzdušné, infra, solárne alebo vykurovanie kachľami?

Ako vybrať to najlepšie vykurovanie domu alebo bytu? Túto otázku si jedného dňa nepochybne položí každý vlastník nehnuteľnosti. Ak bývate v byte, ste obmedzení ostatnými vlastníkmi. Pri hľadaní toho najvýhodnejšieho vykurovania domu však máte podstatne bohatšie možnosti.

Vykurovanie bytu/domu – možnosti

Neviete sa rozhodnúť, aké vykurovanie do rodinného domu bude ideálne práve pre vás, ako dosiahnuť čo najlacnejšie vykurovanie bytu, či siahnuť po plynovom, alebo elektrickom kotli na kúrenie? V tom prípade je náš podrobný prehľad všetkých dostupných možností vykurovania rodinných domov a bytov určený práve pre vás.

Porovnanie vykurovania domu a bytu

V bytových domoch sa štandardne stretnete s centralizovaným vykurovaním, pri ktorom je teplo do objektu privádzané z iného miesta. Dnes už nie je výnimkou ani využívanie vlastného vykurovacieho systému pre daný bytový dom. Ak vám takéto spoločné vykurovanie nevyhovuje, možno budete uvažovať nad nezávislým kúrením. Musíme vás však upozorniť, že ide o beh na dlhú trať, ktorý nemusí byť úspešný, a to ako z právneho, tak i z praktického hľadiska. Cena nezávislého kúrenia nemusí byť v konečnom dôsledku najnižšia, navyše, zásah do centrálneho kúrenia môže mať negatívny dopad na všetkých vlastníkov bytov v dome. Predtým, ako začnete premýšľať nad samostatným vykurovaním bytu, by ste si teda mali zvážiť všetky pre a proti.

Veľmi častým javom, najmä v bytových domoch s nedostatočným zateplením, starou strechou či oknami, je lokálne vykurovanie bytu elektrickou energiou (napr. elektrické ohrievače). Tento spôsob síce môže byť efektívny z hľadiska samotného ohriatia bytu, na druhej strane sa odrazí na účtoch za elektrinu. Ak nie ste spokojní s teplotou vo vašom príbytku alebo máte pocit, že radiátory „sa zapnú“ príliš neskoro, odporúčame vám, by ste namiesto elektrického vykurovania bytu nahliadli do Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 6. apríla 2005, ktorá definuje vykurovacie obdobie a podmienky, ktoré musia spĺňať dodávatelia tepla. Nepísaným pravidlom je, že vykurovacie obdobie sa začína 1. septembra a končí 31. mája, dôležitú úlohu však zohráva aj aktuálne počasie.

Pri porovnaní vykurovania domu a bytu je jasné, že majitelia rodinných domov majú k dispozícii omnoho viac alternatív. Môžete siahnuť po vlastnom ústrednom, lokálnom alebo čoraz viac populárnejšom kombinovanom vykurovaní domu. Okrem toho máte na výber aj veľké množstvo zdrojov energie, ktorá slúži na výrobu tepla, spolu s rôznymi vykurovacími médiami.

Lokálne verzus ústredné kúrenie v rodinnom dome

Pri porovnaní lokálneho a ústredného kúrenia v rodinnom dome nájdeme niekoľko zásadných rozdielov. V skratke sa dajú zhrnúť tak, že lokálne vykurovanie je vhodnou voľbou do domov, v ktorých nie sú obývané všetky miestnosti, ústredné oceníte vo všetkých „celoobývaných“ priestoroch, či už ide o rodinný dom, byt alebo kanceláriu. Treťou možnosťou je kombinované kúrenie, pri ktorom môžete využívať výhody oboch týchto alternatív.

Ústredné kúrenie v rodinnom dome

Pri ústrednom vykurovaní je teplo produkované na 1 mieste, napr. v plynovom kotli na vykurovanie domu, z ktorého je následne distribuované k jednotlivým vykurovacím médiám. K výhodám ústredného kúrenia patria lepšie technické podmienky na výrobu tepla, úspora miesta, jednoduchá obsluha, vyššia účinnosť a rovnomerné rozloženie tepla v celej budove. Ústredné kúrenie je dobrou voľbou aj v prípade, ak hľadáte spôsob, ako vyregulovať kúrenie v rodinnom dome čo najpresnejšie. K nevýhodám sa dajú zaradiť vyššie investičné náklady na nákup a montáž kotla či iného zariadenia na výrobu tepla, náročnejšia inštalácia, nutnosť pravidelných revízií a vybudovania technickej miestnosti.

Pri lokálnom vykurovaní je zdroj tepla umiestnený priamo v miestnostiach. Klasickými príkladom je kúrenie gamatkami pripojenými na plynovodné potrubie. Výhodou tohto riešenia je nižšia počiatočná investícia a jednoduchšia montáž, keďže odpadá nutnosť zriadenia technickej miestnosti a „ťahania“ rozvodov. Nevýhodou je nižšia účinnosť, náročnejšia regulácia tepla, niekedy aj vyššie prevádzkové náklady na vykurovanie rodinného domu.

Konvekčné verzus sálavé vykurovanie

Pri výbere vhodného vykurovacieho systému je potrebné venovať pozornosť aj typu vykurovania z hľadiska spôsobu šírenia tepla a ohrievania vzduchu. Môžete si vybrať:

 • Sálavé vykurovanie – Stretnete sa s ním pri infračervených žiaričoch, podlahovom, stenovom či stropnom kúrení. V tomto prípade vykurovacie médium neohrieva vzduch, ale okolité predmety vrátane osôb, stien, stropov a podláh, v ktorých sa akumuluje. Vďaka tomu nedochádza k tepelným stratám, víreniu prachu ani nadmernému vysúšaniu vzduchu. Nevýhodou je, že tepelné vlny nepreniknú všade. Miesta pod a za nábytkom preto môžu ostať nevykúrené, čo sa odzrkadlí na vašej pohode alebo vlhnutí stien/podláh.
 • Konvekčné vykurovanie – Ide o zastaralejší typ vykurovania, pri ktorom dané médium ohrieva samotný vzduch. Stretnete sa s ním pri klasických teplovodných radiátoroch. Konvekčné vykurovanie je vhodné použiť v miestnostiach s väčšími tepelnými stratami (napr. nezateplené domy). Nevýhodou je vyššia energetická náročnosť, a teda aj prevádzkové náklady.

Vyberáme z nášho katalógu

Pozrite si viac produktov z kategórie kúrenie

Typy vykurovacích médií

Predtým, než sa dostaneme k rôznym zdrojom energie na výrobu tepla, sa pozrieme ešte na 1 dôležitý parameter, ktorým je typ vykurovacieho média. Pri ústrednom vykurovaní máte okrem štandardných teplovodných radiátorov na výber viacero zaujímavých, no najmä úsporných alternatív v podobe podlahového, stenového a stropného kúrenia, infračervených žiaričov a krbov či piecok na tuhé palivo. Ak sa rozhodnete pre lokálne vykurovanie, vaše možnosti sú nasledovné:

 • Elektrické konvektory (ohrievače)
 • Ventilátory na teplovzdušné vykurovanie domu
 • Teplovlnné konvektory
 • Keramické ohrievače
 • Gamatky
 • Olejové ohrievače
 • Plynové ohrievače
 • Krby, piecky

Teplovodné radiátory

Vykurovanie domu radiátormi je najstarším a najrozšírenejším vykurovacím systémom, ktorý má isté nevýhody, no i niekoľko nevyvrátiteľných pozitív. Teplovodné radiátory, ktoré sú v súčasnosti dostupné v rôznych vyhotoveniach, napr. oceľové, liatinové, hliníkové, medené, sú ako stvorené do budov s vyššími tepelnými stratami, v ktorých je nevyhnutný rýchly nábeh kúrenia. Plusom je aj možnosť ich uzavretia v nevyužívaných miestnostiach. Väčšia časť tepla, cca 60 %, produkovaného radiátormi sa do interiéru distribuuje prostredníctvom prúdenia vzduchu (konvekčné vykurovanie). Zvyšných 40 % tvorí sálavá zložka.

Podlahové kúrenie

Ak hľadáte estetické a ekonomické vykurovanie domupodlahové kúrenie je tým pravým orechovým. Je ukryté v podlahe, takže nezaberá žiadne miesto. Najväčšou výhodou je úspornosť. Ide o tzv. nízkoteplotný systém s veľkou vykurovacou plochou, čo znamená, že vzhľadom na plochu vykurovacieho systému dokáže odovzdať väčšie množstvo nízko-potenciálového tepla. V praxi sa teda voda nemusí nahrievať na príliš vysoké teploty, ako napr. pri vykurovaní domu radiátormi. Teplota vody podlahového kúrenia sa priemerne pohybuje v rozmedzí od 29 do 35 °C.

Podlahové kúrenie produkuje sálavé teplo

Podlahové kúrenie produkuje sálavé teplo a pokrýva veľkú plochu, vzduch sa teda z naakumulovaného tepla ohrieva veľmi rovnomerne. K výhodám ďalej patrí bezúdržbovosť a fakt, že rúrky ukryté pod podlahou zabezpečujú optimálnu vlhkosť vzduchu a nespôsobujú vírenie prachu. Preto ide o vhodnú alternatívu pre alergikov a astmatikov. Tento vykurovací systém môžete inštalovať takmer pod všetky typy podláh. Je dobré, ak majú menší tepelný odpor a nie sú prikryté hrubými kobercami, ktoré by mohli mať negatívny dopad na celkovú spotrebu elektrického podlahového kúrenia. K vyslovene nevhodným riešeniam patria len drevené podlahy. Pozor, je dôležité, aké podlahové kúrenie použijete. Na výber máte to teplovodné a elektrické, teda tzv. podlahové kúrenie suchou cestou.

Medzi nevýhody podlahového kúrenia patrí pomalšia odozva, čo znamená, že nahriatie systému a následné vykúrenie priestoru trvá dlhšie ako pri systéme s radiátormi. Háčikom je taktiež rozmiestnenie nábytku. Logicky, nesmie zakrývať väčšinu plochy v miestnosti. Kúrenie by sa totiž stalo neefektívnym. V neprospech tejto alternatívy hovoria aj inštalačné náklady. Cena podlahového kúrenia (materiál + montáž) je v porovnaní s radiátormi podstatne vyššia. Preto je dobré vopred zhodnotiť finančnú návratnosť.

Stenové kúrenie

Stenové kúrenie, ktoré využíva tepelné sálanie, je ďalšou modernou alternatívou. Funguje na báze obehu teplej vody v plasthliníkových rúrkach „zapustených“ do stien. Stenové kúrenie patrí k veľkoplošným nízkoteplotným systémom, ktoré pomocou krátkovlnného tepelného žiarenia nahrievajú predmety. Teplotnú pohodu je teda možné dosiahnuť pri nižších teplotách, čo má priaznivý dopad na prevádzkové náklady na vykurovanie rodinného domu.

Stenové kúrenie, ktoré sa hodí do všetkých miestností, sa dá využiť na vykurovanie starého domu aj novostavieb. Pre čo najlepšie výsledky by sa mali rúrky nachádzať na celej ploche stien, vďaka čomu nebudú vznikať chladné miesta. V kombinácii s podlahovým kúrením môžete dosiahnuť ešte väčšiu úsporu energií a väčšiu tepelnú pohodu. K výhodám stenového kúrenia, okrem ekonomickej stránky, patrí aj rýchly nábeh ohrevu, zníženie prašnosti, priebežné vysúšanie stien a fakt, že v interiéri nezaberá žiadne miesto. Tento vykurovací systém môžete navyše v lete využiť tiež ako klimatizáciu. Teplú vodu stačí nahradiť studenou.

Stropné kúrenie

Aj stropné kúrenie využíva sálavé teplo, ktoré nenahrieva vzduch, ale steny, podlahy, predmety a osoby v danom priestore. Teplo produkované vykurovacími systémami založenými na prúdení horúceho vzduchu totiž stúpa nahor, čo by v tomto prípade nebolo efektívne. Stropné kúrenie je možné využiť všade tam, kde sa nachádzajú sadrokartónové stropy, resp. tam, kde je možná ich montáž, pričom nezáleží na tom, či ide o klasický rovný, šikmý, závesný, nízky alebo vysoký strop.

Stropné kúrenie

Stropné kúrenie funguje na rovnakom princípe ako to podlahové a stenové. Ide o systém rúrok, ktorými preteká teplá voda s teplotou okolo 30 °C. V letných mesiacoch môžete aj v tomto prípade systém premeniť na klimatizáciu. V porovnaní s podlahovým kúrením je inštalácia toho stropného podstatne jednoduchšia. Navyše, mnohé merania naznačujú, že je o niečo efektívnejšie.

Infračervené kúrenie

Hľadáte to najlacnejšie vykurovanie rodinného domu? Infračervené kúrenie môže byť správnou voľbou. Na výrobu tepla používa elektrinu, ktorá napája infračervené žiariče. Tie patria k pomerne novým a alternatívnym. Pravdepodobne tušíte, že sú určené len na vykurovanie, nie ohrev teplej vody. Žiariče sú ideálnym riešením do menších priestorov, v ktorých sa generované teplo akumuluje v stenách, podlahách, predmetoch, ale i osobách, no neohrieva vzduch. Infračervené vykurovanie je aj populárnou voľbou chatárov.

Ako bolo spomenuté, ide o jeden z najlacnejších spôsobov vykurovania rodinného domu. Spravidla je možné hovoriť až o 20 % nižšej spotrebe energie. Tzv. tepelnú pohodu dosiahnete už pri teplote vzduchu okolo 18 °C. Pri iných typoch vykurovania je to až 20 – 23 °C. Pozor, na skutočnú účinnosť panelov vplýva aj použitie vhodnej alternatívy.

 • Stropné infra vykurovanie domu: Miestnosť nenahrievajú rovnomerne. Prednostne sa nahrieva podlaha a vrchné časti nábytku. Stropné panely sú preto vhodné do veľkých priestorov, ktoré sú dlhšie, nie širšie (napr. chodba, kúpeľňa, schodisko).
 • Nástenné infra vykurovanie domu: Vďaka tzv. konvekčnej vzduchovej medzere hovoríme o veľmi efektívnom vykurovaní domov/bytov. V praxi dochádza k nahrievaniu väčšej časti stropu, podlahy aj stien, teda cca 80 % danej miestnosti.

Tento typ kúrenia je ekologický, zdravý a nenáročný na obsluhu. Infračervené žiariče totiž v porovnaní s tými elektrickými nevysúšajú vzduch. Jeho cirkulácia v systémoch je minimálna, čo sa odzrkadľuje na príjemnejšej klíme, ktorá je ako stvorená pre alergikov. Infračervené žiariče si pochvaľujú aj ľudia trpiaci bolesťami pohybového aparátu či svalov. Niektorí dokonca tvrdia, že dokážu podporiť imunitu.

Infračervené kúrenie je najefektívnejšie v stavbách, ktoré sú vyhotovené z materiálov, ako je Ytong, Heluz, Porotherm, IZOBLOK, Liapor či Durisol. Platí je to aj pre drevenice a sendvičové drevostavby. Naopak, infračervené panely vám neodporúčame použiť v priestoroch, kde sa na strope či stenách nachádza vrstva polystyrénu. Nevhodné sú aj miestnosti so vzduchovou medzerou za sadrokartónom alebo podobným materiálom a veľkým počtom presklených stien/okien.

Výhody:

 • Minimálna cirkulácia vzduchu, vďaka čomu nedochádza k víreniu prachu či patogénov.
 • Vhodné pre alergikov a astmatikov.
 • Minimálne vysúšanie vzduchu.
 • Priebežné vysúšanie múrov, ktoré majú najväčší sklon k nasávaniu vlhkosti.
 • Panely sú nenáročné na údržbu a majú dlhú životnosť, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 30 do 50 rokov.
 • Nižšie náklady na vykurovanie na vykurovanie rodinného domu v porovnaní s inými zdrojmi energie.

Nevýhody:

 • Nevhodné do väčších priestorov.
 • Neefektívne vykurovanie nezateplených príbytkov.
 • Nedochádza k vyhrievaniu všetkých častí miestnosti, napr. priestor pod stolom či za nábytkom, čo sa odzrkadľuje na zníženom komforte, ale i vlhnutí a plesnení stien/predmetov, ktoré ostávajú chladné.

Vykurovanie domu krbom/kachľovou pecou

Vykurovanie domu krbom či kachľovou pecou patrí k veľmi obľúbeným alternatívam. Môže byť využité pri lokálnom aj ústrednom vykurovaní, na ktoré sa pozrieme bližšie. Najvhodnejším krbom na vykurovanie domu je tzv. teplovodný krb (vodník). Zdrojom tepla sa stáva krbová vložka pripojená na vstavaný výmenník. Časť tepla je odvádzaná rovnako ako v prípade teplovzdušných krbov, druhá, cca 40 až 70 % putuje cez výmenník a ohrieva vodu vo vykurovacom systéme, teda klasických teplovodných rúrok. Teplovodné krby môžete využiť ako doplnkové aj kompletné vykurovanie domácnosti

Vyberáme z nášho katalógu

Pozrite si viac produktov z kategórie kachle

Typy vykurovania podľa zdroja energie

Základom každého vykurovacieho systému je zdroj energie, ktorý sa podieľa na výrobe tepla. Pozor, nehovoríme o energii, ktorá slúži na poháňanie samotného systému. V rodinných domoch je dnes možné okrem tradičných riešení, ku ktorým patrí vykurovanie plynom, elektrinou, uhlím alebo biomasou, siahnuť aj po alternatívach v podobe vykurovania slnečnou energiou, bioplynom, infračerveným žiarením či tepelným čerpadlom.

Vykurovanie domu plynom

Vykurovanie plynom je považované za cenovo dostupné, jednoduché, pohodlnéefektívne. Kondenzačná technika má vysokú účinnosť, ktorú môžete zvýšiť niekoľkými spôsobmi (napr. expanzné nádoby na kúrenie). Plusom je taktiež jednoduchá regulácia. K nevýhodám plynového kúrenia patrí najmä finančne i fyzicky náročnejšia inštalácia. Aby ste ho mohli využívať, vo vašej domácnosti musíte zabezpečiť plynovú prípojku (dá sa montovať aj dodatočne, no nie všade), prístup k plynovému potrubiu a potrubie pre odvod spalín. Na presné investičné a prevádzkové náklady na vykurovanie rodinného domu sa pozrieme nižšie. Plynové kotly na vykurovanie domu síce môžu byť umiestnené takmer kdekoľvek, pokiaľ však chcete znížiť bezpečnostné riziko na minimum, je dobré vybudovať samostatnú technickú miestnosť. Mínusom je aj nutnosť každoročnej údržbypravidelných odborných revízií.

Vykurovanie rodinného domu elektrinou

Najväčšou výhodou elektrického vykurovania domu je, že ho môžete využívať takmer všade, teda aj na miestach bez plynovej prípojky. K plusom patrí aj jednoduchšia inštalácia. Elektrina je pre mnohých ekvivalentom k finančne najnáročnejšiemu vykurovaniu. Je to však naozaj tak? Plynové systémy fungujú na princípe spaľovania paliva v ústrednom kotle, v ktorom dochádza k ohrevu vody. Tá následne cirkuluje radiátormi či iným systémom. V tomto prípade je využívaný vyššie spomínaný ohrev vzduchu pomocou konvekcie, ktorý je vo všeobecnosti pokladaný za menej efektívny spôsob vykurovanie domov/bytov.

Pri elektrických systémoch si môžete vybrať z viacerých alternatív, pričom mnohé z nich využívajú samostatné vykurovacie médiá pre každú z miestností. V konečnom dôsledku preto vôbec nemusí ísť o nákladnejší typ vykurovania.

 • Prietokový ohrievač
 • Elektrický kotol na ústredné vykurovanie domu
 • Priame elektrické ohrievače
 • Akumulačné kachle na nočný prúd – ide o jednu z najúspornejších alternatív, keďže nočný prúd je lacnejší
 • Elektrické podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie
 • Infračervené žiariče

Kúrenie elektrinou alebo plynom?

Náklady na akékoľvek kúrenie sa delia do 2 kategórií, a to inštalačné a prevádzkové. Aby ste si urobili čo najlepšiu predstavu o tom, či je pre vás lepšie kúrenie elektrinou alebo plynom, pokúsime sa tieto 2 najčastejšie využívané zdroje energie na vykurovanie porovnať práve z hľadiska finančnej náročnosti.

Inštalácia elektrického kúrenia je v porovnaní s tým plynovým spravidla lacnejšia, samozrejme, presné ceny sa odvíjajú od množstva faktorov, ako je rozloha danej budovy či vaše osobné požiadavky na daný vykurovací systém. Priemerne úsporný elektrický ohrievač kúpite už od 40 eur, pri podlahovom kúrení musíte počítať s cenou okolo 30 eur za meter štvorcový (materiál, inštalácia, ovládanie). Cena inštalácie plynového ústredného kúrenia vrátane kúpy kotla sa v priemere pohybuje od 4 000 do 10 000 eur.

Vykurovanie plynovým kotlom

1 kilowatthodinová jednotka (kWh) plynu v súčasnosti stojí približne 0,04 eura. Priemerná suma za 1 kWh elektriny je cca 0,16 eura. Na prvý pohľad je teda jasným výhercom plyn. Pri porovnaní nákladov na vykurovanie rodinného domu plynom a elektrinou však elektrický kotol na kúrenie a ohrev vody spotrebuje na prevádzku asi 2x menej energie. Na teplo totiž premieňa všetku energiu, pričom plynový kotol z energetickej triedy A+ „premrhá“ asi 10 % energie z paliva. Priemerné ročné náklady na elektrické kúrenie pri nastavení teploty na 22 °C v budovách energetickej triedy B+ v miernom pásme predstavujú cca 6 eur/m² .

Vykurovanie uhlím

Uhlie patrí k cenovo atraktívnym tuhým palivám. V porovnaní s plynom je lacnejšie až o 50 %, čo znamená, že priemerná domácnosť môže v priebehu roka na kúrení v priemere ušetriť až 700 eur. Na druhej strane kúrenie drevom v kotli je lacnejšie. Z environmentálneho hľadiska však ide o najhoršiu alternatívu, keďže pri spaľovaní uhlia dochádza k produkcii škodlivých emisií. V tomto smere je dôležité spomenúť aj typy uhlia. Na vykurovanie je využívané hnedé uhlie, ktoré je lacnejšie a dostupnejšie, no neekologickejšie, a čierne uhlie, ktoré je drahšie, ale ekologickejšie. Dnes natrafíte aj na rôzne EKO alternatívy, napr. na tzv. ekohrášok, ktorý je zbavený síry a prašnosti, vykurovanie uhlím však nebude nikdy úplne EKO.

Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, odporúčame vám, aby ste si nákup paliva naplánovali na skoré letné mesiace, kedy je dostupné za najnižšie ceny. K nevýhodám vykurovania uhlím patrí nutnosť jeho skladovania a fakt, že nejde o, takpovediac, najčistejšie tuhé palivo. Kúrenie vám do istej miery uľahčia tzv. hnedouhoľné brikety (napr. vajíčka, tehličky, puky), prihadzovanie do pece by ste však ani napriek tomu nemali realizovať v bielej nočnej košeli.

Vykurovanie biomasou

Pojem biomasa v sebe ukrýva niekoľko typov tuhého paliva. Asi najpopulárnejšou voľbou je vykurovanie domu drevom, drevenými briketami alebo peletami. Zaujímavou informáciou je, že na základe reálnych skúseností s kúrením s peletami sa dá odhadnúť, že ročné náklady na vykurovanie klasického rodinného domu predstavujú len cca 700 až 800 eur. Vykurovanie rodinného domu peletami sa preto javí ako jedno z najvýhodnejších v oblasti využívania biomasy.

Pri kúrení biomasou sa využíva aj rôzny rastlinný odpad, ako je slama, suché časti rastlín (napr. konope, šťaveľ, slonia tráva), kôra, štiepka či piliny. Z ekonomického hľadiska ide o jednu z výhodnejších alternatív, i keď aj ceny dreva v posledných rokoch neustále stúpajú.

Pri kúrení biomasou sú najčastejšie využívané splyňovacie kotly, ktoré majú 80- až 90-percentnú účinnosť. Toto riešenie je populárne najmä v rodinných domoch. V bytových jednotkách je možné, teoreticky, využiť kúrenie kusovým drevom alebo briketami. Nezabúdajte na to, že akékoľvek tuhé palivo musíte niekam zhromaždiť. Navyše, aby bolo kúrenie drevom efektívne, musí byť uskladnené správne a pred použitím musí dostatočne preschnúť.

Vykurovanie skvapalneným plynom

Vykurovanie skvapalneným plynom (kvapalný propán – LPG) sa najčastejšie uplatňuje na miestach bez klasickej prípojky na zemný plyn. Tieto typy vykurovania sa od seba v zásade príliš nelíšia. Hlavným rozdielom je, že pri využívaní LPG sa nevyhnete menším technickým úpravám vašej domácnosti. Podobne ako pri vykurovaní olejom budete potrebovať zásobník, ktorý je nevyhnutné patrične zabezpečiť, keďže LPG po zmiešaní so vzduchom vytvára výbušnú zmes.

Na výber máte nadzemné, podzemné a polozapustené zásobníky. Nadzemné zásobníky sa inštalujú na základovú betónovú dosku alebo betónové pätky. Hodia sa tam, kde je dostatok voľného priestoru. Podzemné zásobníky nevyžadujú príliš veľa miesta, no pri ich inštalácii sa nevyhnete rozsiahlejším stavebným prácam. Ide o estetickejšiu voľbu, ktorá je lepšia aj pre životné prostredie. Zásobník zapustený v zemi je zároveň chránený pred vonkajšími vplyvmi, čo zabezpečuje vysoký odparovací výkon. Polozapustené zásobníky majú guľatý tvar a spravidla vyčnievajú len o 90 – 100 cm nad úrovňou zeme.

Vykurovanie skvapalneným plynom

Zásobník na LPG si môžete kúpiť alebo prenajať. Cena zásobníka pre rodinný dom so štandardnými rozmermi sa začína na cca 1 000 eurách. Prenájom je výhodný najmä z krátkodobého hľadiska. V tomto prípade nie je možné uvádzať presné sumy, keďže prenajímateľom zásobníkov bývajú samotní dodávatelia plynu, ktorí si ceny prenájmu určujú sami a individuálne.

Ďalším nevyhnutným komponentom pri vykurovaní LPG je plynový kondenzačný kotol, ktorý je takmer totožný s tým na zemný plyn. Hlavným rozdielom je veľkosť dýz. Cena kondenzačného kotla pre klasický rodinný dom sa pohybuje okolo 1 000 – 1 500 eur. Cena LPG sa v súčasnosti drží na cca 67 centoch za liter. Pre štandardný dom je na vykurovaciu sezónu spravidla postačujúci zásobník s objemom od 2,7 do 4,8 m³. Ročné náklady na samotné palivo sa teda pohybujú okolo 1 800 – 3 200 eur, čo znamená, že nejde o najlacnejšie kúrenie v rodinnom dome.

Výhody:

 • Vysoká účinnosť vykurovania.
 • Vykurovanie je možné využiť aj na miestach bez plynovej prípojky.
 • Skvapalnený plyn je vedľajším produktom ťažby ropy, preto ide o ekologickejšiu alternatívu. Z rovnakého dôvodu je dostupný len v obmedzenom množstve.
 • LPG produkuje minimálne emisie – cca o 20 % menšia produkcia oxidu uhličitého v porovnaní so spaľovaním vykurovacieho oleja a až o 50 % menej CO2 v porovnaní so spaľovaním dreveného uhlia.
 • LPG má vyšší obsah energie ako zemný plyn.
 • Pri vykurovaní LPG nie je potrebné využívať komín. Väčšinou sa využíva odvod spalín cez špeciálne potrubie.
 • Jednoduchá regulácia a obsluha + možnosť využitia smart ovládania.

Nevýhody:

 • LPG je drahší v porovnaní so zemným plynom.
 • Zásobník si vyžaduje dostatok miesta alebo rozsiahlejšie stavebné práce a odbornú inštaláciu.
 • Vyššie investičné náklady, ktoré zahŕňajú nákup zásobníka, jeho inštaláciu, revíziu a tlakové skúšky.
 • Sú potrebné pravidelné kontroly príslušným úradom.

Vyberáme z nášho katalógu

Pozrite si viac produktov z kategórie plynové ohrievače

Vykurovanie olejmi

Vykurovacie oleje patria ku kvapalným palivám, ktoré sú v domácnostiach využívané veľmi často. Ide o ďalšie ekonomické vykurovanie domu, čo však platí len v prípade použitia moderného kondenzačného kotla, ktorý vďaka kondenzačnému efektu umožňuje využiť až 98 % naakumulovanej energie v oleji. Staré olejové vykurovacie systému patria naopak k vyslovene neefektívnym riešeniam. Výhodou olejového kúrenia je aj pozitívny dopad na životné prostredie. Pri vykurovaní olejom máte k dispozícii 2 možnosti:

 • Vykurovacie systémy s kondenzačným kotlom, ktoré sa vyznačujú vysokou účinnosťou. Môžete ich inštalovať do každej domácnosti, v ktorej sa nájde miesto na uskladnenie zásobníka.
 • Olejovo-solárne (hybridné) vykurovacie systémy, ktoré sú ekonomickým aj ekologickým riešením. Hybridné systémy využívajú aj solárno-termické zariadenie, ktoré akumuluje energiu zo slnka a premieňa ju na teplo. Ide o inteligentný typ vykurovania, ktorý v závislosti od aktuálnych podmienok prepína medzi olejovým a solárnym vykurovaním.

Ak sa rozhodnete pre tento typ kúrenia, musíte počítať s inštaláciou systému zásobníkov, ktorý si vyžaduje miesto. Množstvo skladovaného paliva sa odvíja od energetickej náročnosti danej budovy a vašich individuálnych požiadaviek, teda spotreby tepla. Pre klasické jednorodinné domy sú spravidla postačujúce zásobníky s objemom 3 000 – 4 000 l.

Olej na vykurovanie patrí k zápalným palivám, čo znamená, že pri jeho skladovaní musíte dodržať isté bezpečnostné podmienky. Pre lepšiu predstavu, miestnosť so zásobníkom musí byť vybavená ohňovzdornými samozatváracími dverami, ohňovzdornými stenami aj stropom. Nesmie byť prechodná a zásobník nie je možné umiestniť ani na schodisko či strechu.

Prevádzkové náklady pri vykurovaní olejmi je možné označiť za prívetivé. Cena vykurovacieho oleja sa v súčasnosti pohybuje okolo 50 centov za liter. Pri kúrení v dome so štandardnou rozlohou 240 m² je potrebné počítať s minimálnou spotrebou 3 330 l oleja za rok. Ročné náklady na olejové vykurovanie teda predstavujú cca 1 600 – 2 000 eur.

Na druhej strane musíte počítať s vyšším inštalačnými nákladmi na samotný kondenzačný kotol a olejový zásobník/zásobníky. Ceny kotlov do štandardných domácností sa začínajú už na 900 a končia na cca 7 000 eurách. Zásobník do štandardného jednorodinného domu vás vyjde na približne 2 000 eur. Vprípade, že využijete aj solárno-termické zariadenie, počítajte s investíciou okolo 3 000 – 4 000 eur.

Vykurovanie domu fotovoltaikou

Solárna energia je ekologická, veľmi populárna a ekonomická. Cenu solárneho vykurovania domu však nie je možné stanoviť presne, pretože na ňu vplýva viacero faktorov. Pre lepšiu predstavu je možné uviesť, že 4-členná rodina môže za rok ušetriť v priemere 200 – 300 eur. Dôležitá je taktiež cena samotných solárnych panelov na vykurovanie domu. Tá sa začína na cca 500 eurách.

Vykurovanie domu slnkom sa v našich končinách nevyužíva ako kompletné kúrenie. Problémom je množstvo slnečných lúčov. Doba celkového svitu bez oblačnosti sa na Slovensku pohybuje okolo 100 – 200 hod./rok. Vo všeobecnosti platí, že najviac slnečných dní pripadá na júl, najmenej na obdobie medzi decembrom a januárom. V preklade, na Slovensku nemáme dostatok slnečných lúčov na to, aby ste mohli solárnou energiou vykurovať celý dom aj vodu.

Vykurovanie solárnymi panelmi

Pri vykurovaní domu fotovoltaikou sa dá pomocou slnečných lúčov spravidla ohriať max. 70 % zo všetkej spotrebovanej teplej vody alebo ich využiť len na 20 až 50 % z ročnej spotreby tepla. Preto sú ideálne ako doplnkové kúrenie. U nás sa najčastejšie využívajú pri ohrievaní vody, vykurovaní skleníkov, bazénov alebo na sezónne prikurovanie domácnosti.

Výhody:

 • Nižšie prevádzkové náklady (v porovnaní s ostatnými typmi vykurovania).
 • Nenáročná obsluha.
 • Solárne systémy majú väčšinou dlhú životnosť, ktorá sa v závislosti od ich výrobcu pohybuje okolo 15 – 20 rokov. Po tomto čase môže dôjsť k zníženej účinnosti systému, funkčnosť by ši však mal zanechať min. počas 50 rokov.
 • Možnosť využiť dotácie od štátu.

Nevýhody:

 • Vysoká počiatočná investícia (návratnosť je odhadovaná na cca 7 rokov).
 • Solárnu energiu nie je v našich zemepisných šírkach možné využiť ako jediný zdroj energie na vykurovanie.

Vykurovanie bioplynom

Vykurovanie bioplynom, ktorý má takmer totožné vlastnosti ako zemný či skvapalnený plyn, nie je rozšírené tak ako predošlé „plynové alternatívy“. Tento typ vykurovania je najekologickejší i najobnoviteľnejší a cenovo dostupný. V niektorých prípadoch môže ísť o jedno z najlacnejších vykurovaní domu. Bioplyn tvorený cca 70 % metánom, oxidom uhličitým a kyslíkom vzniká rozkladom organickej hmoty (rastliny, zvyšky potravín, hnoj – mokrá fermentácia atď.) pomocou baktérií, kvasiniek či húb, ku ktorej je zamedzený prístup vzduchu.

Pri vykurovaní bioplynom sa využívajú kogeneračné jednotky, ktoré sú tvorené motorom s elektrickým generátorom na spaľovanie energie. Výhodou je, že na vykurovanie môže byť využité aj teplo produkované týmto motorom. Samotnú výrobu bioplynu zabezpečuje bioplynová stanica, ktorá produkuje pomerne nepríjemný zápach. Na túto skutočnosť myslite pri výbere miesta na jej inštaláciu.

Kúrenie tepelným čerpadlom

Vykurovanie rodinného domu tepelným čerpadlom alebo tzv. vykurovanie domu zo zeme, vzduchu a vody patrí k moderným, ekologickým a ekonomickým alternatívam. Ide o špeciálne technologické zariadenia, ktoré fungujú na opačnom princípe ako chladnička. Teplo neodvádzajú zvnútra von, naopak, nasávajú do seba inak nevyužiteľnú energiu, tzv. nízkopotenciálové teplo zo zeme, vzduchu alebo vody, ktoré následne premieňajú, na „teplo s vyššou teplotou“, ktoré je využiteľné vo vykurovacom systéme. Tento proces zabezpečuje špeciálna kvapalina s extrémne nízkym bodom odparovania v kombinácii s malým množstvom elektrickej energie. Vo všeobecnosti platí, že z 1 kWh spotrebovanej elektriny čerpadlo vyrobí 3 – 4 kWh tepla, cena kúrenia tepelným čerpadlom je preto veľmi výhodná.

Hlavnou nevýhodou tepelných čerpadiel sú vysoké počiatočné náklady, keďže ceny tepelných čerpadiel do rodinného domu sa začínajú na cca 1 500 a končia na viac ako 12 000 eurách. Okrem toho musíte počítať aj s nákladmi na inštaláciu. Menšou útechou je, že v súčasnosti môžete využiť dotáciu od štátu vo výške 3 400 eur.

Pri tejto téme nemôžeme opomenúť vykurovanie domu klimatizáciou. Ak si zaobstaráte klimatizáciu, ktorá funguje na princípe tepelného čerpadla, môžete ju využiť nielen na ochladzovanie, ale i ohrievanie vzduchu. Ako to funguje? V klimatizačnej jednotke jednoducho dôjde k obráteniu distribúcie vzduchu. Tento spôsob vykurovania poskytuje pri rovnakej spotrebe až 3-násobne vyšší vykurovací výkon ako klasické elektrické kúrenie.

Zobraziť produkty v kategórií:

Autor článku

Viktória Hartmannová

Milujem prírodu so všetkým, čo v nej rastie a žije. Som vyštudovaná učiteľka pre najmenších drobcov, ktorú však zlákalo písanie, zvieratá a život...


Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Detské ihrisko z pneumatík Detské ihrisko z pneumatík

Patríte aj vy k milovníkom recyklácie nepoužívaných vecí a máte aspoň trošku manuálnej zručnosti? Potom čítajte ďalej! Aj vy si totiž môžete doma svojpomocne vyrobiť originálne, lacné a...

Knižnice – obývačku si bez nich nebudete vedieť predstaviť Knižnice – obývačku si bez nich nebudete vedieť predstaviť

Knihy sú neoddeliteľnou súčasťou vášho života a obklopujete sa nimi vo veľkom? Potom im zaobstarajte poriadnu knižnicu, v ktorej sa budú vynímať a ktorá sa zas bude vynímať vo vašej...

Retro obývačka – stavte na explóziu farieb Retro obývačka – stavte na explóziu farieb

Prvky retro štýlu nás obklopujú každý deň. Spojenie moderného a retra sa páči nielen mladším, ale aj starším ročníkom. Ak rozmýšľate nad tým, že svoju obývačku oživíte netradičným old...Publikované dňa: 12.11.2021
Hodnotenie článku:
(93.8%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Čím natrieť altánok? Akú kryciu farbu, lak, lazúru na drevo?Čím natrieť altánok? Akú kryciu farbu, lak, lazúru na drevo?

K starostlivosti patrí pravidelná kontrola, nový náter alebo menšie opravy poškodených miest. Ako sa správne starať o altánok a čím by ste ho mali natrieť, aby bolo drevo odolnejšie?

Akú záhradnú techniku/nástroje do záhrady? Postačí prevzdušňovač, kosačka a píla?Akú záhradnú techniku/nástroje do záhrady? Postačí prevzdušňovač, kosačka a píla?

Ako teda vedieť, čo si do záhrady zaobstarať? V tomto článku nájdete presný zoznam základných vecí, ktoré patria do povinnej výbavy starostlivosti o záhradu.

Zelená strecha svojpomocne – skladba/vrstvy, postup, cenaZelená strecha svojpomocne – skladba/vrstvy, postup, cena

Ako trochu zelene vrátiť medzi množstvo domov a bytoviek? Riešením je zatrávňovanie strechy.