Aké sú poplatky pri prevode nehnuteľnosti (kúpe a predaji)

Našli ste bývanie svojich snov a nič vás už neodradí od jeho kúpy? Pravdepodobne vám je potom zrejmé, čo všetko samotná kúpa zahŕňa a koľko za nehnuteľnosť zaplatíte. Čo však možno ešte netušíte je, že vybavovanie hypotéky či prevod nehnuteľnosti na katastri nebude zadarmo.

Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa

Pripravte si teda nielen pevné nervy, ale aj otvorenú plnú peňaženku. Poplatky pri kúpe nehnuteľnosti sa pohybujú od niekoľko eur až po stovky eur.

„Nulové“ poplatky

Úhrady poplatkov sú vecou dohody medzi zmluvnými stranami a sprostredkovateľom (najčastejšie je to realitný maklér). Pokiaľ predávate/kupujete nehnuteľnosť cez realitnú kanceláriu, tie zvyknú pre svojich klientov v rámci provízie vybaviť a zaplatiť poplatky za niektoré služby. Uhrádzajú napríklad overenie podpisov na kúpnych zmluvách, základný vklad vyplývajúci z podania kúpnych zmlúv na kataster, urýchlený vklad pri podaní kúpnych zmlúv na kataster (z celkovej sumy 266 eur uhrádzajú 66 eur) a tiež výber listu vlastníctva pred i po zrealizovaní prevodu nehnuteľnosti.

Nemusí to, prirodzene, platiť vždy, nejde totiž o povinnosť realitných kancelárií, ale o bonusy, ktoré poskytujú klientom.

Poplatky za kataster

Katastrálne poplatky sa týkajú kupujúceho i predajcu. Zvyčajne platí katastrálne poplatky kupujúci, keďže je to v jeho záujme, aby bola nehnuteľnosť prepísaná na jeho meno, a často sa na nich podieľajú aj realitné kancelárie, v prípade, že predajca si zvolí túto cestu.

Platby za vklad

Za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti v lehote 30 dní zaplatíte 66 eur. V prípade, že chcete zrýchlený vklad do katastra v lehote 15 dní, je suma až 266 eur. Za návrh na začatie konania o vklade práva k nehnuteľnosti podaný elektronicky v lehote 15 dní sa platí 133 eur. Polovičná suma, teda 33 eur, sa platí za návrh na začatie konania o vklade práva k nehnuteľnosti podaný elektronicky v lehote 30 dní.

Poplatok za prevod nehnuteľnosti

V prípade, že robíte vklad cez portál www.katasterportal.sk, máte 15-eurovú zľavu. Stačí cez ikonu Podanie oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad definovať úkon a uviesť technické údaje týkajúce sa prevodu. Štandardný poplatok sa zníži zo 66 na 51 eur, pri urýchlenom vklade z 266 na 251 eur. Po vykonaní tohto úkonu si treba podanie vytlačiť a priniesť ho na katastrálny úrad, doklad má platnosť tri mesiace.

Platby sa ďalšie úkony

Sadzba za overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutia informácií je 27 eur. Za poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia zaplatíte 17 eur. O dve eurá menej, čiže 15 eur vás bude stáť vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 zobrazení vo formáte A4 v mierke mapy na informatívne účely.

Osem eur si pripravte v prípade, že potrebujete:

  • vydanie výpisu z katastra za každých (aj začatých) 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu;
  • údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách, za každých (aj začatých) 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia;
  • vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých (aj začatých) 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia;
  • výpis kópie z katastrálnej mapy, mapy bývalého pozemkového katastra, z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4;
  • vydanie kópie originálu listu vlastníctva, alebo pozemkovoknižnej vložky či bývalého pozemkového katastra – za každú parcelu, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov;
  • vydanie kópie geometrického plánu, za každých (aj začatých) 5 strán formátu A4.

Poplatok 7 eur si na katastri pýtajú za informácie z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia a za overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu.

Tri eurá stojí vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu vyššie uvedených verejných listín (okrem kópie geometrického plánu) a nahliadnutie do katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastníctvo k nehnuteľnosti s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra (za aj začatých 20 parciel, 20 stavieb a 20 bytov alebo nebytových priestorov) v rámci jedného katastrálneho územia.

Zľava 50 %

V prípade, že chcete ušetriť, výhodnejšie je elektronické podanie návrhu na vklad. K nemu totiž môžete navyše získať 50 % zľavu. V tomto prípade musíte mať zmluvy o prevode nehnuteľností autorizované buď advokátom, alebo notárom. Lehota na vklad je 20 dní. Po zľave zaplatíte za tento úkon 18 eur. Lacnejšie vás vyjde aj urýchlený vklad, vychádza to na 118 eur.

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Nezabúdajte na to, že musíte mať overenú zmluvu, čiže si k tomu prirátajte poplatok pre notára či advokáta. Hoci je poplatok za elektronické podanie nižší, v konečnom dôsledku môžete zaplatiť viac.

Lehoty na vklad do katastra a spôsob úhrady

V prípade zrýchleného vkladu po zaplatení poplatku má okresný úrad na rozhodnutie 15 dní. Pokiaľ má zmluva o prevode formu notárskej zápisnice, prípadne je autorizovaná advokátom, lehota je 20 dní. V prípade klasického postupu má okresný úrad na rozhodnutie o vklade 30 dní. Lehota na vykonanie záznamu od doručenia listiny okresnému úradu je 60 dní.

Poplatok môžete uhradiť tromi spôsobmi – elektronickým kolkom, poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu, a bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise.

Jednorazové poplatky, ktorým sa nevyhnete

Pokiaľ ste kupujúcim a nehnuteľnosť chcete financovať prostredníctvom hypotekárneho úveru, akékoľvek náklady súvisiace s jeho čerpaním ostávajú na vašich pleciach.

Do tejto kategórie sa radia poplatky za vypracovanie znaleckého posudku (v prípade, že chcete vlastného, nie bankového znalca, suma sa pohybuje od 100 do 350 eur), za list vlastníctva s plomboupoplatky banke za úver (väčšinou si to stiahnu z požičanej sumy).

Poplatok za úver, v prípade, že banky nemajú akciu, sa pohybuje okolo 0,8 – 1 % z výšky úveru. Ohodnotenie nehnuteľnosti je lacnejšie v prípade, že ide o byty alebo pozemky, napríklad posudok k rozostavanému rodinnému domu by sa mohol výrazne predražiť. Jednorazovým poplatkom je aj ten za vklad záložného práva a návrh na vklad kúpnej zmluvy (túto sumu zvyčajne uhrádza realitná kancelária ako službu v rámci svojej provízie).

Peniaze na poplatky za nehnuteľnosť

Nezabúdajte ani na zálohu za nehnuteľnosť, ešte pred čerpaním úveru musíte zvyčajne zaplatiť rezervačný poplatok. Obyčajne je stanovený na 2 – 3 % z ceny nehnuteľnosti, platí sa minimálne 2 000 eur.

Ak ste si vybrali zaplatenie nehnuteľnosti prostredníctvom notárskeho depozitu či vinkulovaného účtu, notárske poplatky sa pri predaji nehnuteľnosti pohybujú od 50 eur (v prípade sumy od 16 596,96 do 33 193,92 eura) vyššie, v prípade vinkulovaného účtu má každá banka svoj vlastný poplatok, je porovnateľný s notárskym depozitom, pohybuje sa od 50 eur vyššie.

Pravidelné mesačné poplatky

Keď už ste hrdým takmer majiteľom nehnuteľnosti, musíte sa zmieriť s tým, že ju v prípade hypotekárneho úveru budete ešte nejaký ten čas splácať. Niektoré banky majú podmienku, že si k hypotekárnemu úveru musí klient otvoriť bežný účet a aj ho aktívne využívať. Za účet pritom budete mesačne platiť sumu určenú vybranou bankou. K tomu si, samozrejme, prirátajte mesačnú splátku úveru. Jej výšku si viete nastaviť podľa toho, akú splatnosť úveru si zvolíte.

Jednou z podmienok čerpania hypotéky je poistenie nehnuteľnosti. Môžete to platiť mesačne alebo ročne, ide o desiatky eur, v závislosti od hodnoty nehnuteľnosti. Poistiť si môžete aj úver, oceníte to v prípade, že sa v budúcnosti dostanete do ťažkostí a splátky začnú byť pre vás problematické. Poistná suma sa každou splátkou znižuje a vždy pokrýva aktuálny zostatok úveru.

Poplatky pri kúpe bytu sú tak prirodzene vyššie ako poplatky pri predaji bytu či inej nehnuteľnosti. Za bývanie síce zaplatíte nemalú sumu, ale budete si môcť povedať, že bývate vo vlastnom.

Autor článku

Janka Kršiaková

Všetko, čo ma bytostne charakterizuje a vystihuje, sa odráža aj v mojom písaní. Ako vyštudovaná estetička som presvedčená o tom, že aj neumelecký...


Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Čierny gauč sa stane dominantou každej obývačky Čierny gauč sa stane dominantou každej obývačky

Je čierny gauč dobrou voľbou? Určite áno. Pozrite sa, ako dobre môže v miestnosti vyzerať a s čím všetkým sa dá kombinovať.

Študentská izba – mala by sa páčiť nielen vám, ale aj vášmu dieťaťu Študentská izba – mala by sa páčiť nielen vám, ale aj vášmu dieťaťu

Zariaďovanie študentskej izby môže byť poriadny boj. Rodič chce často niečo iné ako samotné dieťa a potom vznikajú rozbroje. Skúste však vyjsť študentovi v ústrety a nakoniec budete...

Čierna kúpeľňa – vyzerá lepšie ako by sa mohlo zdať Čierna kúpeľňa – vyzerá lepšie ako by sa mohlo zdať

Čiernu v kúpeľni si nevie mnoho ľudí ani len predstaviť. A to aj napriek tomu, že pôsobí vskutku elegantne a nadčasovo. Nechajte sa inšpirovať.Publikované dňa: 05.04.2019
Hodnotenie článku:
(91%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Na čo si dať pozor pri kúpe garáže? Informácie o majiteľovi a nehnuteľnosti, právne záležitosti, kúpna zmluvaNa čo si dať pozor pri kúpe garáže? Informácie o majiteľovi a nehnuteľnosti, právne záležitosti, kúpna zmluva

Aj keď kúpe garáže možno nedávate až taký veľký význam, určite by ste to nemali podceňovať. V dnešnom článku sa dočítate o všetkých veciach, na ktoré by ste si mali dať pozor.

Daň z nehnuteľnosti – povinnosti podľa legislatívyDaň z nehnuteľnosti – povinnosti podľa legislatívy

Daňové priznanie sa netýka len živnostníkov a firiem, ale taktiež každého, kto vlastní nehnuteľnosť. Dokedy ste povinný daň zaplatiť, ako postupovať, keď ste zdedili dom, alebo ste...

Na čo si dať pozor pri výbere nehnuteľnosti?Na čo si dať pozor pri výbere nehnuteľnosti?

V dnešnom článku sa budeme venovať veciam, na ktoré by ste si mali dať pozor pri kúpe novostavby domu, pri kúpe bytu a čo by ste si mali všetko pýtať. Vďaka nám budete na kúpu riadne...