Predaj hydiny, mäsa, medu, ovocia a zeleniny, vajec z dvora – podmienky, zákon, povolenie

Ak máte radi zvieratá, prírodu a prácu v záhrade, tak venovať sa tejto oblasti denno-denne je pre vás pravdepodobne veľkým snom. Môžete si ho jednoducho splniť – začnite s predajom z dvora. Ľudia teraz takýchto predajcov vyhľadávajú a sú ochotní si priplatiť, pretože sa snažia nakupovať kvalitné produkty a podporiť malých výrobcov.

Predaj vajec z dvora

Aj keď sa tento typ podnikania môže zdať jednoduchý, nie je to úplne tak. Predaj z dvora podlieha mnohým zákonom a keď s ním začínate, musíte vybaviť viacero vecí. V tomto článku si špecifikujeme pojem „predaj z dvora“, tiež vám povieme viac o zákonoch a podmienkach, čo všetko potrebujete vybaviť a aké množstvo vašich výrobkov môžete predávať.

Čo je predaj z dvora?

Predaj z dvora je spôsob, ktorým sa dostávajú produkty od prvovýrobcu k zákazníkovi. To presne vymedzuje aj zákon. Môže ísť o produkty rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Predaj sa uskutočňuje vo vašom vlastnom mene, na váš vlastný účet a produkt putuje priamo ku konečnému príjemcovi, ktorý ho nedistribuuje ďalej, ale dochádza k spotrebe. K predaju z dvora nepotrebujete ani podnikateľské oprávnenie. Stačí, keď pri nákupe zákazníkovi vystavíte príjmový doklad a budete si viesť evidenciu príjmov a výdavkov.

Veľkou výhodou je aj to, že na predaj nepotrebujete registrovanú pokladnicu. Musíte sa však registrovať na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Ak spolupracujete s dodávateľom produktov a prísad, z ktorých vyrábate svoj tovar, tak porušujete základné pravidlá a podmienky na predaj z dvora. Budete si musieť založiť živnosť a prevádzku, pretože už nie ste prvovýrobcom.

Zákony a podmienky

Priamy predaj alebo predaj z dvora upravujú dva základné predpisy. Prvým je nariadenie vlády SR č. 359/200 Z.z., ktoré stanovujú základne požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a malé množstvá v znení neskorších predpisov. Sú tam informácie ohľadom konštrukcie, usporiadania a vybavenia prevádzkarní, dodávania živočíšnych produktov, požiadavky na priamy predaj a podrobnosti ohľadom označovania mäsa zo zvierat.

Druhým je nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z.z., ktorým sú stanovené požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v znení neskorších predpisov. Toto nariadenie ustanovuje hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov, tiež dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov z maloobchodnej prevádzkarne.

Predaj zeleniny z dvora

Keď sa pustíte do priameho predaja z dvora, musíte spĺňať tri základné požiadavky:

 • Pôvod predávaných výrobkov – produkty musia pochádzať priamo od vás, nemôžete byť sprostredkovateľom tovaru od iného farmára alebo podniku.
 • Komu produkty predávate – predávate len konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym predajniam. Znamená to, že napríklad vajíčka môžete predať vášmu susedovi alebo potravinám, ktoré sa vo vašej obci nachádzajú.
 • Aké množstvo predávate – nariadenia upravujú aj množstvá tovaru, ktoré môžete predávať. Pokiaľ by ste tieto limity prekročili, nemáte právo podnikať vo forme predaja z dvora.

Cieľom ustanovenia takéhoto spôsobu podnikania je zjednodušiť požiadavky na vybavenie a hygienické požiadavky. V iných prípadoch pri práci s potravinami alebo ich predávaní sa musia spoločnosti vysporiadať s množstvom zákonov a inštitúcií. Ak využijete možnosť priameho predaja, môžete ako malý farmár vykonávať svoju činnosť bez toho, aby ste museli dodržiavať prísne požiadavky z hľadiska hygieny, ktoré stanovila Európska únia pre všetky členské krajiny.

Produkty a množstvá, ktoré môžete predávať 

Hoci produkujete na svojej farme, poli alebo v skleníkoch rôzne produkty, nemôžete predávať všetko. Aj toto upravujú nariadenia vlády, ktoré sa s predajom z dvora spájajú. Týmto spôsobom podnikania môžete svojim zákazníkom ponúkať:

 • Rôzne druhy mäsa (hydinu, voľne žijúcu zver, králičie mäso a zverinu)
 • Produkty rastlinného pôvodu (ovocie a zeleninu)
 • Ulovené ryby, mlieko, vajcia a med
 • Spracované produkty rastlinného pôvodu

Pri niektorých produktoch sú potrebné aj ďalšie opatrenia a povolenia. Napr. pri predaji vajíčok sa musíte zaregistrovať na veterinárnej správe. Veľmi prísne sa dohliada aj na predaj mlieka. Musí prebiehať v inej miestnosti, než kde sú chované zvieratá. Priestor musí byť vybavený chladiacim zariadením. Povolenia navyše tiež potrebujete pri spracovaných produktoch, akými sú napríklad:

 • Filetované ryby
 • Ovocné šťavy
 • Mliečne výrobky (tvaroh, syr, bryndzu, maslo)
 • Upravovanú zeleninu
 • Klobásky, párky, jaternice a ďalšie podobné mäsové produkty
 • Balené vajíčka

Predaj mäsa z dvora

Spomínali sme tiež, že takíto predajcovia sú obmedzovaní množstvom tovaru, ktorý predajú v priebehu roka. Napríklad predaj zrna rôznych druhov je obmedzený na 500 kg za rok, predaj byliniek by nemal presiahnuť 50 kg za rok a v prípade listovej zeleniny nemôžete predať viac ako 150 kg. Obmedzenia v prípade hmotnosti rôznych druhov produktov sú takéto:

 • Pohanka, proso a iné druhy obilnín – do 500 kg
 • Suché strukoviny – do 500 kg
 • Olejniny – do 500 kg
 • Zemiaky – do 2 000 kg
 • Hlúbová zelenina – do 2 000 kg
 • Koreňová zelenina – do 500 kg
 • Plodová zelenina – do 500 kg
 • Cibuľová zelenina – do 200 kg
 • Strukoviny – do 300 kg
 • Jadrové ovocie – do 2 000 kg
 • Kôstkové ovocie – 1 000 kg
 • Bobuľoviny – do 250 kg
 • Škrupinové ovocie – do 700 kg
 • Spracované ovocie – do 1 250 kg
 • Spracovanú zeleninu – do 1 250 kg
 • Kyslú kapustu – do 500 kg

Čo všetko musíte vybaviť pred začatím predaja z dvora

Ak ste sa práve rozhodli, že sa idete pustiť do predaja z dvora, čaká vás viacero povinností a vybavovačiek. Keďže chcete začať s touto formou podnikania, stávate sa prevádzkovateľom potravinárskeho podniku. A každý, kto takýto podnik má, sa musí hlásiť na príslušnom orgáne vo vašom regióne. Čo všetko budete na zahlásenie a pri registrácií potrebovať?

Registrácia na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe

S podnikaním nemôžete začať predtým, než o tom oboznámite spomínaný regionálny orgán. Zároveň to musíte vybaviť s dostatočným predstihom. V závislosti od toho, čomu sa venujete a čo konkrétne budete predávať, vyplníte jeden z týchto formulárov:

 • Žiadosť o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu pre prvotné produkty rybolovu, vajcia, med, mäso hydiny a králikov, voľne žijúcu zver a zverinu
 • Žiadosť o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu alebo prepravcu surového mlieka
 • Oznámenie o registrácií na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkam

Predaj jabĺk z dvora

Pokiaľ máte aj hospodárske zvieratá a predávate živočíšne produkty z nich alebo ich produkciou, týka sa vás ďalšia povinnosť – musíte požiadať o registráciu chovu hospodárskych zvierat. Táto žiadosť sa podáva osobitne. Formulár na registráciu chovu nájdete na stránkach veterinárnej a potravinárskej správy. Zároveň vám bude pridelené vlastné číslo chovu, ktoré dostanete po odoslaní potvrdeného tlačiva do centrálneho registra hospodárskych zvierat.

Farmárov, ktorí sa zaoberajú prvovýrobou a plánujú začať s predajom z dvora, sa týka ešte jedna povinnosť. Tak ako pri klasickom podnikaní, aj v tomto prípade musíte príslušný orgán oboznámiť s tým, že so svojou činnosťou začínate, pozastavujete ju alebo ste ju ukončili. Všetky tieto úkony treba ohlásiť v dostatočnom predstihu. Aj k tomuto úkonu nájdete na stránkach veterinárnej a potravinárskej správy formulár.

Podnikateľ vs. nepodnikateľ

Používanie eKasy a platenie dane z príjmov závisí od toho, či budete svoje produkty predávať ako fyzická osoba – podnikateľ alebo nepodnikateľ. Aký je v tom rozdiel a aké sú výhody a nevýhody týchto možností?

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba

Predaj prvovýrobkov ako sústavná činnosť je považovaná za formu podnikania. Hlavne ak si týmto spôsobom chcete zabezpečiť stabilný príjem. Z toho vyplýva množstvo ďalších povinností. Predávať môžete len po zaevidovaní na príslušnom obecnom úrade, keďže nemáte živnosť. V prípade, že zvolíte cestu právnickej osoby, necháte si túto činnosť dopísať do obchodného registra. V oboch prípadoch je nevyhnutné používanie eKasy a registrovanie na daňovom úrade, aby ste mohli odvádzať daň z príjmov.

Fyzická osoba – nepodnikateľ

Podnikanie je definované ako sústavná činnosť. Znamená to, že je vykonávaná pravidelne. Jedine v prípade, že by ste svoje produkty predávali príležitostne, môžete byť vedený ako fyzická osoba – nepodnikateľ. Nemusíte používať eKasu ani platiť daň z príjmu daňovému úradu.

Daňovej povinnosti sa nevyhnete ani v tomto prípade – musíte zaplatiť daň z príležitostnej činnosti alebo daň z iných príjmov. Týka sa to predaja ďalším nepodnikateľom aj podnikateľom. Výhodou je, že môžete požiadať o oslobodenie od dane z príjmov vo výške 500 €, ak príjem z predaja nepresiahne túto čiastku.

Dotácia na predaj z dvora

Aj na našom území sa snažia podporovať agroturistiku a predaj z dvora. Preto môžete ako prvovýrobca od štátu žiadať o podporu na chov zvierat, pestovanie rastlín a celkovo na prevádzku predaja z dvora.

A aký je dôvod? Vy, ako malý podnikateľ máte oveľa väčšie náklady na chov, výrobu a predaj produktov. Ľudia často radšej zvolia tovar zo supermarketov, než by si mali kupovať kvalitné výrobky od farmárov. A keďže sa tieto supermarkety a obrovskí predajcovia neustále rozširujú po celom území, môže to zničiť lokálnych predajcov a farmárov. V tejto forme sa snaží ministerstvo pôdohospodárstva podporiť predaj z dvora.

Autor článku

Kristína Kováliková

Som študentkou odboru manažment na Žilinskej univerzite. Vo voľnom čase sa venujem práve písaniu článkov, sledovaniu aktuálneho diania a tým...


Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Poschodová posteľ – šetrí miesto a deti ju milujú Poschodová posteľ – šetrí miesto a deti ju milujú

Čo robiť, keď máte len jednu detskú izbu, ale dvoch drobcov? Skvelým riešením, ktoré šetrí miesto, je poschodová posteľ. Deti ju budú milovať, hrozí však, že sa pobijú o to, kto bude...

Šedá a tyrkysová Šedá a tyrkysová

Rozmýšľate nad tým aká farba sa hodí k tyrkysovej? Jednoznačne šedá! Tyrkysová pôsobí ukľudňujúcim dojmom a šedá veľmi dobre nahradzuje fádnu bielu.

Stolík do detskej izby – patrí k základnému vybaveniu Stolík do detskej izby – patrí k základnému vybaveniu

Či máte doma škôlkara, alebo už školáka, stolík je preňho nevyhnutnou pomôckou – slúži na kreslenie i na písanie, na hranie sa i tvorenie.Publikované dňa: 25.10.2021
Hodnotenie článku:
(92.6%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Rady, ako správne používať sušičkuRady, ako správne používať sušičku

Používanie sušičky má svoje pravidlá. Ich dodržiavaním zachováte kvalitu oblečenia, predídete jeho rýchlemu opotrebovaniu či dokonca jeho poškodeniu.

Ako vyčistiť kotol na tuhé palivo – čo rozpúšťa decht? Kefa či prášok na čistenie kotla pomôžuAko vyčistiť kotol na tuhé palivo – čo rozpúšťa decht? Kefa či prášok na čistenie kotla pomôžu

Spaľovanie tuhých palív je stále populárna forma vykurovania. Čistenie je v rámci údržby kľúčové pre správne fungovanie kotla, predĺženie jeho životnosti aj zaistenie bezpečnej prevádzky.

Tipy, ako sa zbaviť srsti v domácnosti. Pomôže kvalitný vysávač i sušička bielizneTipy, ako sa zbaviť srsti v domácnosti. Pomôže kvalitný vysávač i sušička bielizne

Ak máte v domácnosti štvornohého miláčika, určite viete, že boj s chlpmi nie je jednoduchý. Pozrite si tipy, čo robiť, aby bolo chlpov v domácnosti čo najmenej.