Ivan Kolárik: Stavba rodinného domu si zaslúži osobitý prístup

Drevo je ako kvalitný stavebný materiál známe už storočia. Napriek jeho obľube však postupne stavby z dreva ustúpili tehlovým verziám. V posledných rokoch sa však drevo dostáva opäť na výslnenie a pri stavbe domov sa teší čoraz väčšej obľube.

Moderný montovaný dom z dreva

O stavbách z dreva, ich výhodách, ekologickej stránke či starostlivosti o montovaný dom porozprával Ivan Kolárik zo Staviame z dreva.

Stavby z dreva nie sú na Slovensku úplne bežnou záležitosťou. V čom je drevodom lepší ako jeho tehlový náprotivok?

Ja osobne nerád používam pre moderné montované stavby výraz drevodom. Drevodom je dom z dreva a často v ľuďoch evokuje stavbu, ktorá je vidiecka, dočasná, jednoduchá a tiež lacná. Sú to často historické stavby zrubov, alebo „modernejšie“ tzv. UNIMO alebo OKÁL domy.

Moderné a správne postavené montované domy používajú pre nosnú konštrukciu drevo alebo výrobky z dreva. Obálka domu je zhotovená sofistikovane vytvoreným súvrstvím, ktoré má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, je navrhnuté vzduchotesne a tak, aby sa v ňom nezhromažďovala skondenzovaná vlhkosť. Ani tzv. murované stavby dnes nie sú zhotovené len z betónu či murovacieho materiálu, ale musia byť doplnené tepelnou izoláciou a ďalšími konštrukciami, ktoré zabezpečujú ich požadovaný tepelný odpor a správnu stavebnofyzikálnu funkciu.

Nespornými výhodami montovaných stavieb sú:

  • rýchlosť výstavby – čo v konečnom dôsledku usporí finančné prostriedky stavebníkovi a minimalizuje časovo a ekologicky zaťaženie okolia počas výstavby;
  • doba volajúca po trvale udržateľnom spôsobe existencie vyžaduje výstavbu ultranízkoenergetických domov a skladbu ich obálky bez tepelných mostov. Konštrukcie montovaných domov z dreva sú z hľadiska tepelnotechnických vlastností ideálnym riešením. Dokážeme vytvoriť požadované vlastnosti obvodovej konštrukcie v jej menšej hrúbke a získať tak o niečo väčšiu úžitkovú plochu domu. Pri stredne veľkom rodinnom dome tak možno získať niekoľko štvorcových metrov navyše;
  • suché procesy výstavby umožňujú dom ihneď po jeho dokončení využívať bez rizika vzniku vlhkosti a následne plesní;
  • drevo použité na konštrukciu domu má schopnosť do určitej miery regulovať úroveň vlhkosti v interiéri. Čím je dreva použitého viac (napríklad technológie s využitím krížom lepených dosiek CLT), tým je táto vlastnosť intenzívnejšia;
  • správne postavené moderné montované stavby majú dobré akustické vlastnosti – zvukový útlm, pohltivosť hluku povrchmi;
  • výstavba s využitím dreva je ekologická a zanecháva po sebe podstatne priaznivejšiu CO2 stopu ako výstavba z iných materiálov. Drevo je prírodný a trvale obnoviteľný materiál. Viaže v sebe veľké množstvo uhlíka. Aj ostatné materiály používané na montovanú výstavbu existujú v ekologicky priateľskej forme. Montované domy často označujeme ako „ecofriendly“ alebo ako „green construktion“;
  • energetická náročnosť na výstavbu je minimalizovaná. Nízke nároky na energiu počas výroby materiálov a vzhľadom na objemovú hmotnosť sú aj nižšie energetické nároky na dopravu. Drevo a výrobky z dreva sú biologicky rozložiteľné a sú súčasťou prirodzeného prírodného reťazca. Dokážeme z nich aj po skončení životného cyklu získať energiu. To o iných materiáloch (napríklad železobetóne, oceli) povedať nemôžeme;
  • domy s využitím dreva, jeho vône, textúry a ostatných vlastností, vytvárajú nenahraditeľnú atmosféru. Bývanie v správne postavených domoch je zdravé.

Aký je postup v prípade, že sa niekto rozhodne pre montovaný dom?

Postup pri výstavbe kvalitného domu v akejkoľvek technológii je takmer identický. Zahŕňa v sebe množstvo procesov od formulácie zámeru stavebníka cez projektové procesy, výber dodávateľa, samotnú realizáciu až po kolaudáciu a plynutie záručnej doby. Ak sa dodržia zásady, ktoré sú všeobecne známe pri každom jednotlivom procese, výsledok by mal byť bezchybný. Žiaľ, pri výstavbe rodinných domov sa tieto zásady z rôznych dôvodov nedodržujú. Projektovanie (vylepšenie plániku od suseda) a výstavba svojpomocou má u nás dlhodobú tradíciu. Stavba ultranízkoenergetických domov, bez ohľadu na použitú technológiu, je o trošku zložitejšia ako murované stavby stavané v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Samozrejmosťou by mal byť koncept, štúdia, spracovaná skúseným architektom aby bola dodržaná symbióza medzi funkciou, konštrukciou a výrazom domu.

Ultranízkoenergetický montovaný dom z dreva

Zásadne odporúčam vypracovanie realizačného projektu kvalifikovaným a skúseným projektantom s vyriešením všetkých detailov vrátane TZB. Riešenie problémov a hľadanie správnych riešení počas výstavby je niekoľkonásobne drahšie ako realizačný projekt a málokedy vedie k 100 % výsledkom. Realizačné firmy sa dnes vyberajú podľa najnižšej ceny a stavebníci sa potom čudujú, že na Slovensku sa nedá nájsť kvalitná stavebná firma. Zbytočne budete hľadať kvalitné mäso v párkoch za tri eurá, rovnako ako zbytočne budete hľadať komplexnú kvalitu u najlacnejšieho zúfalca na trhu.

Staviate iba katalógové domy, alebo poskytujete tiež možnosť stavby na mieru?

Väčšinou navrhujeme, vyrábame a montujeme domy na mieru. Nevytvárame stovky „katalógových“ riešení, aj keď je to z hľadiska firemnej ekonomiky veľmi lákavé. Snažíme sa našim zákazníkom navrhovať domy „bez kompromisov“. Stavba rodinného domu je pre väčšinu stavebníkov životnou investíciou a zaslúži si osobitý prístup.

Pozemok na stavbu domu, samotná lokalita, širšie vzťahy, orientácia na svetové strany, rodina stavebníka, jej potreby a spôsob života sú v kombinácii jedinečné. Individuálny prístup architekta umožní vygenerovať projekt, ktorý je svojím riešením optimálny a rešpektuje všetky požiadavky. Čo je podstatné, tak optimálnou veľkosťou ušetrí často stavebníkovi nemalé finančné prostriedky. Každý meter štvorcový úžitkovej plochy navyše stojí v konečnom dôsledku orientačne 1 400 eur. Pri kompromisných katalógových riešeniach môže stavebník takto zbytočne minúť niekoľkotisíc eur. Je to takmer vždy podstatne viac ako stojí individuálne projektové riešenie od skúseného architekta. 

Je pri výbere ekodomu pre záujemcov dôležitá aj ekologická stránka?

Ak sa stavebník vo svojom zámere orientuje na ekodom, tak pre neho ekologická stránka hrá určite veľkú úlohu. Ak máme stavebníka, ktorý sa primárne orientuje na kvalitný koncept a kvalitnú realizáciu, ekologická stránka je pre neho pridanou hodnotou.

Moderný montovaný drevodom s bielymi detailmi a drevenými stenami

Ako dlho stavba montovaného domu trvá?

Samotná stavba montovaného domu (činnosť na stavenisku) môže trvať od niekoľkých dní až po niekoľko mesiacov. Táto doba závisí od stupňa prefabrikácie. Ak je dom zhotovený z kompletizovaných panelov a dielcov, je samotná montáž záležitosťou niekoľkých dní. Čím je stupeň kompletizácie vyšší, tým rýchlejšia je samotná montáž. Ak sa stavia tak, že na stavbu firma dovezie hromadu dosiek a celá výroba sa realizuje na stavenisku, vtedy je samozrejme montáž dlhšia a často však aj nekvalitnejšia a nepresnejšia. Ak do času potrebného na realizáciu započítame aj čas potrebný na vyhotovenie výrobnej dokumentácie a výrobu v hale, rozdiely sa znížia.

Pri murovanej stavbe sú nevyhnutné technologické procesy, ktoré brzdia tempo výstavby. Betonáže s prípravou debnenia, murovanie a omietanie mokrými procesmi nielen spomaľujú tempo výstavby, ale aj oddiaľujú možnosť bezpečného užívania domu bez rizika jeho degradácie vlhkosťou a plesňami.

Objektívne treba povedať, že proces výstavby trvá od zrodu prvotného zámeru až po kolaudačné rozhodnutie a vo väčšine prípadov dĺžka samotnej činnosti na stavenisku nemusí byť rozhodujúca.

Drevo je predsa len horľavejšie ako tehla. Neobávajú sa záujemcovia, že by mohol byť montovaný dom nebezpečný?

Drevo je skutočne horľavé a za touto jeho vlastnosťou treba hľadať aj dôvody, prečo bolo drevo vytlačené z miest v minulých storočiach. Dnes sa stavby projektujú aj z pohľadu bezpečnosti pri požiari. A z tohto hľadiska je najnebezpečnejšie vnútorné vybavenie domu, často vyrobené zo syntetických, umelých materiálov. Pri ich horení vznikajú aj jedovaté splodiny, ktoré človeka môžu usmrtiť. Samotná montovaná konštrukcia domu je vytvorená okrem dreva aj z materiálov, ktoré sú nehorľavé a drevo je týmito materiálmi chránené.

Montovaný dom s drevenými detailmi

Ak je v interiéri drevo priznané – napr. CLT panely alebo LLD prvky, toto drevo horí tak, že odhorieva rýchlosťou 0,6 – 0,8 mm za minútu a vytvára zuhoľnatenú vrstvu v hrúbke cca 30 milimetrov, ktorá chráni jadro pred priamym pôsobením ohňa. Vďaka tomuto javu môžeme dnes rozmery jednotlivých prvkov nadimenzovať na požadovanú dobu požiarnej odolnosti. Takto postavené stavby sú z hľadiska bezpečnosti porovnateľné so stavbami postavenými inými technológiami a umožňujú bezpečnú evakuáciu osôb z objektu a zásah hasičov na lokalizáciu požiaru.

Bývanie v dome síce poskytuje väčšie súkromie, aj tak je však dôležitá zvuková izolácia. Majú montované domy dostatočnú zvukovú izoláciu?

Drevo a výrobky z dreva majú výborné akustické vlastnosti – pohltivosť, hustota, rýchlosť šírenia sa zvuku, ktoré sa pri návrhu konštrukcie domu, skladby jednotlivých častí a ich vzájomného prepojenia, dajú ešte podstatne vylepšiť. Akustické vlastnosti každej konštrukcie sa dajú presne definovať. Domy musia odolávať hluku z vonkajšieho prostredia, ale tiež vnútorného hluku medzi poschodiami či jednotlivými miestnosťami. Je dôležité zamerať sa na správne opatrenia, vybrať si skúsených odborníkom a reálne nastaviť svoje očakávania.

Aj v prípade klasickej murovanej stavby závisí vzduchová nepriezvučnosť na hmotnosti steny. V súčasnosti sa však požiadavky v oblasti materiálov menia a postupný tlak trhu na odľahčené murovacie materiály môže spôsobiť nedostatočnú zvukovú izoláciu murovaných stavieb.

U stavieb z dreva to funguje inak. Vo všeobecnosti môžeme tvrdiť, že sendvičové konštrukcie drevostavieb majú lepšiu vzduchovú nepriezvučnosť ako murované. Drevostavby nedosahujú svoje vynikajúce akustické vlastnosti vyššou hmotnosťou stien, ale premyslenou konštrukciou a využitím inteligentnej kombinácie materiálov. Zníženie hladiny zvuku krokov pri stavbách z dreva závisí od stropnej konštrukcie a usporiadaní jej vrstiev.

Správne navrhnutá stavba z dreva a materiálov na báze dreva môže byť z hľadiska akustických vlastností porovnateľná so správne navrhnutou betónovou či murovanou stavbou. Naopak, nesprávne navrhnutý murovaný dom, môže mať podstatne horšie akustické vlastnosti ako dobre navrhnutá drevostavba

Aké sú náklady na údržbu montovaného domu?

Náklady na údržbu montovaného domu a domu postaveného murovanou technológiou sa nelíšia. Pri moderných montovaných drevostavbách často ani netušíme, že stavba je montovaná, pretože je omietnutá. Naopak, murované stavby často používajú v exteriéri drevené obklady.

Montovaný dom so zelenou strechou

Ako sa treba o montovaný dom starať?

Materiály a konštrukcie umiestnené v nechránených expozíciách degradujú vplyvom zrážok, veľkých výkyvov teplôt, UV žiarenia a treba sa o ne starať rovnako pri akejkoľvek inej technológii výstavby. Aby s domom a jeho konštrukčnými časťami bolo v budúcnosti čo najmenej práce, je dobré na to pamätať už pri výbere materiálov, kde takmer vždy máme v ponuke aj bezúdržbové alternatívy.

Aká je životnosť montovaného domu?

Životnosť správne navrhnutej a postavenej konštrukcie by sme mohli merať na stáročia. Dôkazom sú ešte aj dnes funkčné stavby kostolov postavené v 15. storočí. A to napriek tomu, že naši predkovia nepoznali chémiu a nenamáčali drevo v jedovatých roztokoch, aby ho tzv. chránili pred hnilobou a škodcami. Časti stavieb, ktoré nie sú chránené konštrukčne (strecha, fasáda), musia byť pravidelne udržiavané, ak treba aj nátermi a v prípade potreby vymieňané. Ale to platí pre všetky technológie. Takisto pri všetkých technológiách možno použiť krytiny a tiež fasády s veľmi dlhou životnosťou a takmer bezúdržbové. Sú to napríklad titanzinkové, medené alebo hliníkové krytiny.

Limitujúcim faktorom životnosti však bude morálne starnutie domu. Technické vybavenie domu, jeho tepelnoizolačné vlastnosti, interiér bude po čase zastaralý a nebude už vyhovovať požiadavkám modernej doby. Nasledovať bude komplexná prestavba alebo asanácia. Tak, ako by sme dnes nechceli letieť storočným lietadlom či jazdiť rovnako starým autom, tak by sme asi bez veľkých nákladov na prestavbu nechceli bývať v storočnom dome.

Stavba montovaného domu s drevenými stenami

Montované domy z tmavého dreva na kľúč

Ďakujeme za rozhovor. V prípade akýchkoľvek otázok sú vám k dispozícií komentáre pod článkom, internetová stránka Staviame z dreva alebo facebooková stránka.

Autor článku

Redakcia TopByvanie.sk

Pravidelne Vám prinášame všetky zaujímavosti zo sveta tých najnovších trendov v bývaní a záhrade. Sledujte nás a nič vám neunikne :-)


Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Skrinky pod TV – praktické a pútavé zároveň Skrinky pod TV – praktické a pútavé zároveň

Máte už vybratý stolík pod TV? Nie je to také jednoduché ako ste si na začiatku mysleli? Možno vám pomôžu sa rozhodnúť naše tipy. Nechajte sa inšpirovať našou galériou.

Hexagon police sa hodia do každého interiéru Hexagon police sa hodia do každého interiéru

Zívajú steny vo vašej domácnosti prázdnotou? Potom by ste tento priestor mohli využiť na umiestnenie netradičných políc.

Modrá spálňa – farba oblohy pôsobí blahodárne na spánok Modrá spálňa – farba oblohy pôsobí blahodárne na spánok

Modrá je do spálne najvhodnejšou voľbou, pretože podporuje spánok. Hodí sa na steny, dekorácie i na obliečky. Overte si to.Publikované dňa: 02.01.2019
Hodnotenie článku:
(92%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Möbelix: Naši zákazníci nehľadajú to najlacnejšie, viac ich zaujíma design, funkčnosť, farbyMöbelix: Naši zákazníci nehľadajú to najlacnejšie, viac ich zaujíma design, funkčnosť, farby

S tímom Möbelix sme sa porozprávali o tom, čo je aktuálne v móde, v čom spočívajú výhody e-shopu, ale aj o zmene vkusu slovenského zákazníka.

Bonami: Ľudia by sa mali riadiť vlastným pocitom viac než aktuálnymi trendmiBonami: Ľudia by sa mali riadiť vlastným pocitom viac než aktuálnymi trendmi

E-shop Bonami.sk predáva originálne kúsky, s ktorými bude vaša domácnosť pôsobiť výnimočne a zároveň pohodlne. O ponuke obchodu i o tom, čo je aktuálne v móde sme sa rozprávali s tímom...

Petr Klaban: Terasa dotvára celkový vzhľad exteriéru rodinného domuPetr Klaban: Terasa dotvára celkový vzhľad exteriéru rodinného domu

Jednou z možností realizácie kvalitnej a dizajnovej terasy je aj kompozit. Dá sa použiť na terasu k rodinnému domu, ale aj na plochú strechu, balkón či spevnené plochy v okolí bazéna.