Zmena trvalého pobytu – postup. Aká je pokuta za nenahlásenie zmeny?

Svadba, rozvod, práca – aj to sú dôvody k presťahovaniu sa na iné miesto. Niektorí ľudia sa sťahujú len preto, že potrebujú vo svojom živote zmenu. A sú tu tiež ľudia, ktorí sa nesťahovali nikdy a celý život prežili vo svojom rodičovskom dome. Tak či onak, sťahovaniu predchádza mnoho povinností a mnoho povinností pretrváva aj po tom, ako sa už presťahujete. Jednou z najdôležitejších vecí je zmena trvalého pobytu. Môžete to urobiť na úradoch, ale ak online, no musíte k tomu spĺňať určité náležitosti.

Ako postupovať pri zmene trvalého pobytu?

V dnešnom článku sa budeme venovať zmene trvalého pobytu. Úradné záležitosti vedia byť poriadne náročné a mnohí z nás by sa bez takýchto návodov a postupov nezaobišli. Preto sa vám budeme snažiť pomôcť a všetko vysvetliť aj ohľadom tejto témy. V článku vám vysvetlíme, čo všetko budete pri tomto procese potrebovať, aký je presný postup zmeny trvalého pobytu, kde všade by ste mali túto zmenu nahlásiť a ako prebieha zrušenie predošlého trvalého pobytu. Tiež vás oboznámime s poplatkami, ktoré by vás nemali pri zmene trvalého pobytu prekvapiť.

Prihlásenie zmeny trvalého pobytu

Začneme pekne poporiadku. Kam by mali smerovať vaše prvé kroky pri zmene trvalého pobytu? Práve na ohlasovňu nového trvalého pobytu. Čiže ak sa sťahujete napríklad z Košíc do Bratislavy, tak prídete na mestský úrad v Bratislave. Tam vám pomôžu s prihlásením novej adresy a tiež vás odhlásia z pôvodného trvalého bydliska, aby ste nemuseli stáť zas na úrade tam. Čo je novinkou, tak zmenu trvalého pobytu môžete ohlásiť aj elektronicky v Centrálnej ohlasovni, kde pre vás zabezpečia potvrdenie o novom trvalom pobyte. Aj keď sa vám môže zdať takéto elektronické vybavovanie jednoduchšie, potrebujete na to:

 • Občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód (BOK) a čítačku kariet. Vďaka tomuto sa budete vedieť prihlásiť do systému.
 • Podpisové certifikáty na čipe občianskeho preukazu, cez ktoré si potom vytvoríte kvalifikovaný elektronický podpis. Výhodou je, že ho potom budete môcť využívať aj na iné účely.
 • Aplikáciu na prihlasovanie, podpisovanie a softvér k čítačke kariet.

V prípade, že si chcete prehlásiť trvalý pobyt osobne, budete so sebou potrebovať:

 • Občiansky preukaz
 • V prípade dieťaťa do 15 rokov sa vyžaduje rodný list
 • Pri sťahovaní zo zahraničia je potrebný cestovný doklad alebo osvedčenie o štátnom občianstve
 • V prípade neúčasti vlastníka nehnuteľnosti sa vyžaduje súhlas s prihlásením trvalého pobytu na túto adresu
 • V prípade svadby alebo inej zmeny rodinného stavu budete musieť predložiť aj sobášny list alebo rozsudok o rozvode

Donedávna ešte platil zákon, že ak ste vlastníkom nehnuteľnosti, tak musíte predložiť list vlastníctva, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace. Od 1. septembra 2018 to už neplatí, keďže si ho dokážu vyhľadať zamestnanci úradu. Keď už máte trvalý pobyt zmenený, tak môžete požiadať aj o vydanie potvrdenia. Za to už si však priplatíte, keďže je to služba navyše. Správny poplatok je vo výške 5 € a ak o toto potvrdenie požiadate elektronicky, s tým, že si ho sami vytlačíte, zaplatíte iba 2,5 €. Potvrdenie si treba vyžiadať v príslušnej ohlasovni alebo elektronicky prostredníctvom Centrálnej ohlasovne.

Po návšteve úradov nasleduje návšteva polície 

Keď už máte na úrade oficiálne zmenenú adresu, je potrebné nechať si ju zmeniť aj na dokladoch, preto vám musia vystaviť nové. Samozrejme, netreba meniť hneď všetky, no vaším najdôležitejším dokladom je občiansky preukaz, a ten je potrebné mať aktuálny, aj s aktuálnou adresou. Na to, aby ste si nechali vystaviť nový, je potrebné navštíviť na polícii oddelenie dokladov. Nasledovný postup už pravdepodobne pozná každý z vás. Žiadosť, fotenie a podpis.

Zmena trvalého pobytu občiansky preukaz

Nezabúdajte aj na to, že na vydanie nového občianskeho preukazu potrebujete na polícii odovzdať aj ten starý a tiež potvrdenie o zmene trvalého pobytu. To treba mať vždy pri sebe, keď si vybavujete nejaké doklady alebo meníte svoje údaje. Poplatok za vydanie občianskeho preukazu z dôvodu zmeny trvalého pobytu je 4,50 €. A to je v podstate všetko. Už si len počkáte na SMS, že je váš občiansky preukaz hotový, čo býva do 30 dní od podania žiadosti o vystavenie. Čo sa týka občianskeho preukazu, tak ešte jedno upozornenie. Keď sa udeje nejaká zmena (vášho priezviska pri svadbe alebo práve pri zmene trvalého bydliska), ste povinný požiadať o vystavenie nových dokladov do 30 dní od danej zmeny. V niektorých mestách prekročenie tejto lehoty akceptujú, no inde sa môžete stretnúť aj s nemalými pokutami (cca 33 eur). 

Ohlásnenie zmeny zamestnávateľovi, sociálnej a zdravotnej poisťovni 

Pri zmenách adresy by sa niekedy ani nedalo veriť, u koľkých rôznych ľudí a organizácií máte túto adresu uvedenú. Ďalšími z dôležitých miest, kde je potrebné túto zmenu zahlásiť, je váš zamestnávateľ, zdravotná a sociálna poisťovňa. Čo sa týka zamestnávateľa, tak mu to len stačí oznámiť, on vyplní papiere, prípadne aj elektronicky túto zmenu zaznamená a je to vybavené. Na druhej strane, ak ste nezamestnaný a ste evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, musíte nahlásiť túto zmenu na príslušnom úrade.

Pri prehlasovaní v zdravotnej poisťovni máte výhodu. Ak ste štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na tomto území, tak im zmenu hlásiť nemusíte. Ak však jednu alebo obidve z týchto podmienok nespĺňate, je vašou povinnosťou zmenu trvalého pobytu zdravotnej poisťovni nahlásiť najneskôr do 8 dní. Môžete tak urobiť osobne, e-mailom alebo telefonicky. Ak si povinnosť nesplníte, môže vám byť udelená pokuta až do výšky 331 eur. Povinnosť nahlásiť zmenu o trvalom pobyte v sociálnej poisťovni plní za zamestnanca jeho zamestnávateľ. Čiže ak zahlásite zmenu u neho, automaticky vám to aj on zmení v tejto inštitúcii. Opäť musí dodržať zákonnú lehotu 8 dní od zmeny, preto je to potrebné u neho nahlásiť čo najskôr. Pokiaľ nie ste zamestnaný, tak nahlasujete zmenu trvalého pobytu Sociálnej poisťovni samostatne. Tento bod platí aj u osôb, ktoré sú samostatne zárobkovo činné. 

Zmena v papieroch od vášho auta

Ak je na vás napísané motorové vozidlo, tak sa na oddelení dokladov ešte zdržíte. Rovnako ako v predošlých prípadoch, tak aj tu je zákonom stanovená lehota na zmenu v dokladoch od auta, a to je 15 dní. Ak prehlasujete svoju adresu v rámci okresu, tak vás to vyjde na 4,50 €. Ak sa sťahujete do iného okresu, tak si priplatíte. Okrem zmeny v dokladoch si musíte vybaviť aj nové evidenčné čísla, čo vás vyjde celkovo na 16,50 €.

Zmena trvalého pobytu vodičský preukaz

Vystaviť musíte nechať aj nový technický preukaz. Pri tomto úkone potrebujete občiansky preukaz so zmenenou adresou, takže ho treba vykonať až po vyzdvihnutí nového s aktuálnym trvalým pobytom. Okrem toho budete potrebovať:

 • malý a veľký technický preukaz 
 • doklad o uzavretí PZP

Akúkoľvek zmenu, ktorú vykonáte ohľadom vášho motorového vozidla, ste povinný hlásiť nielen na polícii, ale aj v poisťovni, v ktorej máte povinné zmluvné poistenie, prípadne aj havarijnú poistku. Pri vodičskom preukaze nie je zmena nevyhnutná, pretože na ňom trvalé bydlisko nie je uvedené. Nachádza sa tam len miesto narodenia a miesto, kde ste si vodičský preukaz robili. 

Ostatné inštitúcie 

Kam by ste mali zájsť po zmenách vo všetkých inštitúciách, kde máte uvedenú zákonnú lehotu na vykonanie týchto zmien, je banka. Keď ste si otvárali bankový účet, tak ste v zmluve podpísali, že pri akejkoľvek zmene vášho rodinného stavu alebo zmene bydliska ohlásite informácie v danej finančnej inštitúcii. Znovu, aj na túto zmenu je potrebný nový občiansky preukaz, takže banku navštívte až keď ho budete mať. Možno si poviete, že sa nič nestane, ak by ste v banke adresu nezmenili. No pri vybavovaní rôznych záležitostí môže mať banka problém sa s vami skontaktovať a aj tak budete musieť nakoniec túto zmenu banke nahlásiť. 

Ďalšími miestami, kde musíte zmenu trvalého pobytu nahlásiť, je dodávateľ elektriny, plynu a váš mobilný operátor. K týmto zmenám nepotrebujete žiadne zvláštne papiere a potvrdenia, len váš nový občiansky preukaz. U väčšiny operátorov je to tak, že vyžadujú osobnú návštevu pobočky a nevybavíte to len tak cez telefón alebo e-mail. Naplánujte si teda návštevu aj tam. V prípade elektriny a plynu sa takáto osobná návšteva nevyžaduje a vybavíte to pomocou e-mailu, ktorý bude v prílohe obsahovať váš preskenovaný občiansky preukaz, prípadne sa prihlásite do webového rozhrania dodávateľov. 

Poslednou z vašich "vybavovacích zastávok" je kataster, teda v prípade, ak nejakú nehnuteľnosť vlastníte. Tu opäť netreba zabúdať na to, že je stanovená zákonná lehota na nahlásenie zmeny, a to 30 dní. Táto zmena sa nahlasuje na okresnom úrade, kde ste vlastníkom tejto nehnuteľnosti. Nepomýľte si to preto s katastrálnym úradom v okrese vášho trvalého bydliska, tam sa táto zmena nenahlasuje. K tejto zmene budete potrebovať: 

 • vyplnenú žiadosť o vyznačenie zmeny trvalého pobytu
 • kópiu nového občianskeho preukazu
 • potvrdenie o zmene trvalého bydliska
 • list vlastníctva (ktorý donesiete osobne alebo pošlete poštou)

A hotovo! Všetky zmeny máte za sebou a už vám len zostáva užiť si váš nový domov. Pri vykonávaní týchto zmien si nezabudnite vždy skontrolovať, ktoré doklady potrebujete a aká je zákonom stanovená lehota, aby ste nemuseli navyše platiť pokuty za omeškanie. 

Autor článku

Kristína Šafrová

Som študentkou odboru manažment na Žilinskej univerzite. Vo voľnom čase sa venujem práve písaniu článkov, sledovaniu aktuálneho diania a tým...


Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Stojanové vešiaky môžu byť praktické a originálne zároveň Stojanové vešiaky môžu byť praktické a originálne zároveň

Predsieň je prvá miestnosť, ktorú návštevník vášho bytu uvidí. Preto by mala pôsobiť prívetivo a vyvolávať v hosťoch hrejivú atmosféru hneď po vstupe do bytu. Zabezpečiť to môžete...

Fialová kúpeľňa – pôsobí luxusne a odvážne Fialová kúpeľňa – pôsobí luxusne a odvážne

Fialová farba je dlhé roky spájaná s luxusom a kráľovským prostredím. Kedysi totiž nebolo jednoduché vyrobiť fialové farbivo, preto bolo veľmi vzácne. Napriek tomu, že dnes je už fialová...

Žltá obývačka vás nabije energiou Žltá obývačka vás nabije energiou

Žltá je farba slnka, rozžiari každú jednu miestnosť. Podľahnite čaru tejto farby a skúste ju zakomponovať aj do svojho bytu. Uvidíte, že obývačka v žltých odtieňoch každého očarí.Publikované dňa: 20.08.2020
Hodnotenie článku:
(92.6%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Čím natrieť altánok? Akú kryciu farbu, lak, lazúru na drevo?Čím natrieť altánok? Akú kryciu farbu, lak, lazúru na drevo?

K starostlivosti patrí pravidelná kontrola, nový náter alebo menšie opravy poškodených miest. Ako sa správne starať o altánok a čím by ste ho mali natrieť, aby bolo drevo odolnejšie?

Akú záhradnú techniku/nástroje do záhrady? Postačí prevzdušňovač, kosačka a píla?Akú záhradnú techniku/nástroje do záhrady? Postačí prevzdušňovač, kosačka a píla?

Ako teda vedieť, čo si do záhrady zaobstarať? V tomto článku nájdete presný zoznam základných vecí, ktoré patria do povinnej výbavy starostlivosti o záhradu.

Zelená strecha svojpomocne – skladba/vrstvy, postup, cenaZelená strecha svojpomocne – skladba/vrstvy, postup, cena

Ako trochu zelene vrátiť medzi množstvo domov a bytoviek? Riešením je zatrávňovanie strechy.