Ako rozvíjať logické myslenie a pamäť u detí: Hry a úlohy na rozvoj logického myslenia

Logické myslenie je jednou z kľúčových vlastností, ktoré bude dieťa v živote potrebovať. Využije ho nielen v škole pri riešení matematických úloh, ale aj v bežnom živote, kde bude pripravené kriticky rozmýšľať nad informáciami. Logické uvažovanie nie je niečo, na čo má dieťa čas do nástupu do školu.

Aké hry na rozvoj logického myslenia

Túto zručnosť by ste mu mali pomáhať rozvíjať už v predškolskom veku. Nemusí pritom riešiť žiadne nudné a zložité úlohy – pomôcť mu môžete pri každodenných aktivitách a hrách.

Logické hry pre najmenších


Prečo je potrebné rozvíjať logické myslenie u detí

Logické a kritické zmýšľanie sú dôležitými kognitívnymi schopnosťami, ktoré je potrebné rozvíjať a podporovať už od útleho veku. Ide o schopnosti premýšľať nad problémom a prísť na spôsob jeho riešenia. Kritické myslenie zase predstavuje schopnosť zanalyzovať informáciu a rozhodnúť, či ide o pravdivé alebo nepravdivé tvrdenie. Rozvoj logického myslenia v skorom veku zužitkujú deti počas celého života – budú viac pripravené zhodnotiť informácie, s ktorými sa stretávajú, zlepší sa ich schopnosť riešiť problémy a popasovať sa s konfliktmi a podporíte tak aj ich zvedavosť a túžbu učiť sa a spoznávať svet.

Deti si cibria logické uvažovanie každodennými interakciami s ostatnými, no dopomôcť im môžete aj cielene pomocou aktivít a hier primeraných ich veku. Vybudujete tak základy, na ktorých budú môcť stavať neskôr v škole. Na väčšinu aktivít nepotrebujete nič alebo budete potrebovať len to, čo už určite nájdete aj doma. Staviť však môžete aj na rôzne hry a stavebnice určené na rozvoj pamäte a logiky.

Úlohy a aktivity na rozvoj pamäte logického myslenia

Logické myslenie môžete podporiť pomocou rôznych úloh a aktivít, ktoré si s deťmi vyskúšate. Môžete ich pritom ľahko zakomponovať do každodenného života kedykoľvek počas dňa. Často totiž ide len o to dať dieťaťu priestor zamyslieť sa nad problémom a hľadať riešenie samostatne. Pomôcť mu môžete dobre cielenými otázkami a komunikáciou.

Nájdi, čo tam nepatrí

Veľmi jednoduchou hrou, ktorú pozná snáď každý, je hľadanie odlišného prvku, ktorý medzi ostatné nepatrí. Dieťa sa zamýšľa nad odlišnosťami a rozdielnosťami, pričom použiť môžete čokoľvek. U menších detí to môžu byť napríklad hračky a predmety okolo vás. Vyberte 2 – 3, ktoré niečo spája (napr. ich farba, veľkosť, tvar, druh a pod.), a 1 predmet, ktorý je odlišný, pričom dieťa musí identifikovať prečo. Príkladom môže byť výber troch plyšových zvieratiek a jedno ovocie. U starších detí môžete použiť aj obrázky, rôzne pracovné listy a knihy. Na cestách a mimo domu zase použite slová.

Drevená logická hra

Pýtajte sa otvorené otázky

Pre deti sú dospelí často ako nejakí superhrdinovia, ktorí majú odpoveď na všetko. V niektorých prípadoch je však lepšie nechať dieťa zamyslieť sa a prísť s odpoveďou samo. Pri čítaní knihy sa ho môžete pýtať rôzne otázky: „Čo si myslíš, že bude nasledovať?“ alebo „Čo by mal podľa teba hrdina urobiť?“. Otázky takéhoto typu podporujú tvorbu hypotézy, a teda dieťa sa musí zamyslieť nad príčinou a následkom a prísť tak na to, čo by mohlo nasledovať.

Po dni v škôlke alebo po spoločnom výlete sa ho môžete opýtať: „Čo sa ti dnes najviac páčilo?“. Pýtajte sa ho na jeho názor, čo si myslí o tomto a o hentom, prečo si to myslí alebo ako na to prišlo. Pomocou podobných otázok podporujete jeho komunikačné zručnosti, dieťa sa učí vyjadrovať, formovať svoj názor, zamyslieť sa nad tým, čo ste si prečítali alebo zažili a vyvodiť odpovede, čo sa mu v ten deň páčilo.

Tvorte spolu príbehy

Detská predstavivosť je niekedy udivujúca. Dajte preto svojim deťom možnosť rozvíjať svoju kreativitu a tvorte spolu príbehy. Povedzte prvú vetu, napr. „V kráľovstve žila princezná." a nechajte, nech dieťa doplní ďalšiu: „Tá princezná mala draka.“ a pod. Postupne sa bude príbeh rozvíjať a uvidíte, kde ho ukončíte. Ak si chcete potrénovať aj pamäť, môžete používať kratšie vety, ktoré potom vždy zopakujete a pridáte vlastný dodatok. Príbeh tak bude kratší, no potrápite tak aj svoju pamäť. Pri menších deťoch si môžete pomôcť obrázkovými knižkami. Ak sú bohato ilustrované, dieťa bude vedieť podľa obrázkov prerozprávať príbeh rozprávky alebo si ho domyslí, dotvorí a vymyslí vlastný príbeh.

Začnite počítať

Aj deťom v predškolskom veku už môžete uviesť jednoduché matematické princípy. Začnite napríklad s počítaním na prstoch. Počítať môžete čokoľvek navôkol – koľko hračiek je v košíku, koľko topánok na poličke alebo koľko jabĺčok na obrázku v knižke. Postupne môžete pridať aj ďalšie matematické koncepty, s ktorými sa čoskoro stretne v škole, napr. viac, menej a rovnako. Na jednu stranu uložte 2 hračky, na druhú 3, spolu si hračky spočítajte a opýtajte sa, kde ich je viac, kde menej alebo koľko hračiek musíme pridať, aby ich bolo rovnako. Hru samozrejme prispôsobte veku a schopnostiam dieťaťa. Ak je v počítaní nadané, pomaly posúvajte hranice a učte ho ďalej. Ak mu počítanie až tak nejde, nenúťte ho počítať ťažšie čísla, aby ho to nefrustrovalo a nevznikol tak negatívny vzťah k matematike.

Naučte ho rozoznávať tvary

Na rozoznávanie tvarov môžete ísť postupne. Najprv skúste hru na triedenie predmetov podľa určitej kategórie. Zoberte zopár hračiek a poproste dieťa, nech ich roztriedi podľa farby alebo veľkosti či inej spoločnej vlastnosti. Dieťa sa tak bude učiť rozoznávať rozdiely a podobnosti predmetov. Na rozoznávanie tvarov si nájdite predmety v domácnosti, ktoré sú okrúhle, hranaté, trojuholníkové a podobne, alebo si ich vystrihnite z papiera či použite knihu. Spolu si predmety pomenujte a dieťa sa pýtajte, čo je toto alebo tamto. Vystrihnite si tvary rôznych veľkostí a pýtajte sa, ktorý je väčší a ktorý menší. Dieťa môžete naviesť na odpoveď otázkami a ak aj hneď neodpovie, nechajte mu priestor zamyslieť sa a neponúkajte mu správnu odpoveď okamžite.

Rozoznávanie tvarov

Uhádni, čo je vo vrecku

Zahrať sa môžete jednoduchú hru, na ktorú budete potrebovať obyčajné textilné vrecúško. Do vrecka vložte predmet tak, aby dieťa nevidelo, o aký predmet ide. Dieťa bude musieť vložiť do vrecka ruku a len na základe hmatu rozoznať, o aký predmet ide. Dôležité je použiť objekty, ktoré sa dajú ľahko rozoznať vďaka tvaru, napr. drevenú kocku, loptičku či ceruzku. Dieťa si takto cibrí motorické zručnosti, vníma hmat a na základe pamäti a kritického uvažovanie tak môže hádať, čo sa asi bude vo vrecku ukrývať.

Podporte priestorové otázky

Na túto aktivitu budete potrebovať len predmety okolo seba. Ide o to, aby sa dieťa naučilo vnímať priestor okolo seba a rozšírilo si slovnú zásobu o slová ako „blízko“, "ďaleko", "nad", "pod", „vo vnútri" a podobne. Môžete sa ho pýtať na jednotlivé predmety, ktorý je blízko a ktorý ďaleko. Predmety môžete porovnávať – macko je bližšie ako autíčko a pod. Hračku položte na stoličku alebo škatuľu a naučte ho, že sa nachádza na stoličke. Potom ju položte pod stoličku a naučte ho vnímať rozdiel medzi „nad a pod“. Takto môžete postupne naučiť dieťa aj ďalším priestorovým vzťahom medzi jednotlivými predmetmi a pýtať sa ho otázky o tom, čo sa kde nachádza.

Hádaj, na čo myslím

Táto klasická hra je ako stvorená na rozvoj logického myslenia u detí. Hrať ju môže celá rodina, napr. v aute na výlete. Jeden hráč si vyberie, na čo myslí – môže ísť o osobu, zviera alebo predmet. Ďalší hráči sa otázkami snažia prísť na to, čo to je. Pýtajte sa na rôzne veľkosti, tvary, farby, miesta a pod., no pamätajte, že odpoveď môže byť len áno, alebo nie. Táto hra je vhodná pre detí v predškolskom veku od 4 – 5 rokov. Rozvíjajú si pritom logické zmýšľanie, schopnosť riešiť problémy, komunikačné zručnosti aj kritické myslenie. A ide tiež o dobrý spôsob krátenia si času a zabavenia celej rodiny počas dlhej cesty alebo čakania u lekára.

Opakovanie príbehov a básničiek

Skvelým spôsobom posilnenia pamäte je učenie sa rôznych príbehov, básničiek, riekaniek či pesničiek. V škole sa dieťa často stretne s tým, či si bude musieť zapamätať obsah príbehu alebo učiva alebo sa naučiť naspamäť básničku. No zvládne to už v predškolskom veku. Po prečítaní kratšieho príbehu vám dieťa môže príbeh prerozprávať. Po prečítaní riekanky alebo básničky sa môžete pokúsiť si ju spolu zapamätať. Samozrejme, vyberajte krátke textíky, ktoré si dieťa bude môcť zapamätať. Skúsiť to môžete aj s pesničkou – deti si často rýchlo zapamätajú slová pesničiek, ktoré vám potom môžu zaspievať.

Logické hry pre najmenších


Hry na rozvoj logického myslenia

Okrem spoločných aktivít môžete svojmu dieťaťu dopriať aj hračky, ktoré sú navrhnuté špecificky tak, aby podporili logické uvažovanie. Dieťa sa tak bude učiť tou najlepšou formou – prostredníctvom hry a zábavy. Dnes je už na trhu obrovské množstvo hračiek a hier, ktoré podporujú a rozvíjajú logické zmýšľanie, pamäť a ďalšie kognitívne schopnosti.

Drevená stavebnica

Kocky a stavebnice

Stavanie za pomoci kociek, Lega alebo iných stavebníc má pre detský vývin zručnosti nesmierny vplyv. Učia sa používať jemnú motoriku, začnú vnímať gravitáciu a rovnováhu, ktorú musia kocky udržať, aby nespadli. Je to často ich prvý kontakt s geometriou, môžu sa učiť o rôznych tvaroch a štruktúrach. Zároveň si rozvíjajú predstavivosť a musia zapojiť kreativitu a schopnosť riešiť problémy, aby sa dopracovali k požadovanému výsledku.

Zapojte sa do hry a popri stavaní môžete deti učiť prostredníctvom otázok, vďaka ktorým si rozširujú slovnú zásobu, učia sa pomenovať tvary, počítať množstvo kociek či rozoznávať ich farby. Jednoduchou hrou dieťa kocky pridáva a odoberá, čím sa učí základným matematickým funkciám, rozvíja si priestorovú predstavivosť a môže sa učiť o symetrii a štruktúre. Je množstvo spôsobov, ako kocky a stavebnice využiť, pričom si viete vybrať hračky podľa veku dieťaťa – väčšie kocky a kúsky stavebníc pre menšie deti, menšie a zložitejšie stavebnice pre deti staršie.

Puzzle

Puzzle a skladacie hlavolamy sú prospešné z mnohých hľadísk. U detí podporujú schopnosť riešiť problémy a prinášajú pocit zadosťučinenia po dokončení skladačky. Rozvíjajú predstavivosť a kritické myslenie, dieťa sa učí rozoznávať vzorce a zároveň si cibrí jemnú motoriku. Skladanie puzzle môže byť prospešné aj neskôr, keď v škole začnú dostávať domáce úlohy, keďže dieťa sa naučí poradiť si s problémom a nevzdávať sa hneď na začiatku.

Je však dôležité vedieť, aké puzzle dieťa potrebuje podľa veku. Čím je dieťa menšie, tým väčšie kúsky skladačky potrebuje. Puzzle pre najmenších by malo byť kontrastné, s farbami, ktoré sa dajú ľahko rozlíšiť. Dieťa do 3 rokov zvládne puzzle s max. 24 dielmi, do 5 rokov so 48 dielmi a školáci do 7 rokov max. 120-dielne puzzle. Ak by ste dieťaťu ponúkli príliš náročnú skladačku, s ktorou si nevie poradiť, dospeje k frustrácii a riešenia problému sa rýchlo vzdá.

Matematické hry

V prípade predškolákov ešte nemožno očakávať, že zvládnu počítať príklady a riešiť matematické problémy. Už aj v predškolskom veku je možné oboznámiť ich s úplnými základmi matematiky hravou formou. V kategórii hračiek pre predškolákov sa stretnete s mnohými hrami, ktorých cieľom je navliecť určitý počet korálikov, zložiť určité množstvo kociek alebo roztriediť farebné dieliky v rovnakom počte. Môže ísť o skladanie kociek a skladačiek do určitých foriem, kde si osvoja základy geometrie a začnú vnímať rôzne geometrické tvary a priestorovo uvažovať. Pre staršie detičky sú zase hry, v ktorých sa učia rozoznávať prvé číslice od 0 do 10. Deti priraďujú číslice k počtom znázorneným na obrázku a začínajú tak vnímať množstvo a čísla.

Základy počítania

Matematické hry sú skvelé pre rozvoj logického myslenia a schopnosti riešiť problémy. Skoré oboznámenie sa so základnými číslovkami môže dieťaťu pomôcť v škole a posilniť pozitívny vzťah k matematike. Dieťa si posilňuje aj pamäť, keďže si zapamätáva čísla a dokáže ich priraďovať k počtom. A vďaka oboznámeniu sa s geometriou si posilňuje priestorové vnímanie, rozširuje si slovnú zásobu o geometrické tvary a zlepšuje jemnú motoriku, ak má jednotlivé dieliky skladať do určitých vzorcov a obrázkov.

Kinetický piesok

Kinetický piesok je piesok, ktorý spája sypké vlastnosti bežného piesku, no zároveň sa dá formovať a má tekuté vlastnosti. Táto hračka je obľúbená ako u detí, tak aj u dospelých. Pre detí v predškolskom veku môže byť skvelou pomôckou, vďaka ktorej spoznávajú vlastnosti tuhých a tekutých látok, rozvíjajú si motorické zručnosti a kreativitu. Kinetický piesok môžete využiť na spoločnú hru, tvorbu rôznych tvarov, ktoré spoznávajú, učia sa o nich, môžu ich počítať, usporiadavať a rozlišovať.

Detí sa môžete pýtať otvorené otázky, ktoré ich podnecujú k premýšľaniu. Zároveň podporujete schopnosť kriticky myslieť a riešiť problémy. Dieťa sa môže učiť odmerať si množstvo piesku alebo ako vystavať požadovanú štruktúru s využitím formičiek a pomôcok. Kinetický piesok je dnes ľahko dostupný v akejkoľvek predajni s detskými hračkami, no vyrobiť si ho môžete aj sami doma za pomoci piesku, tekutého mydla, škrobu a vody. Nie je vhodný pre deti mladšie než 3 roky, keďže hrozí prehltnutie malých častíc.

Magnetické hračky

Podobne ako rôzne stavebnice aj magnetické hračky prispievajú k rozvoju logiky u detí. Vďaka magnetickým častiam objavujú, ako sa daná hračka správa a aké sú možnosti hry s ňou. Na trhu nájdete rôzne druhy magnetických hračiek, rôzne labyrinty, skladačky, guľôčkové dráhy, magnetické knihy, stavebnice, z ktorých si môžu poskladať konštrukcie, vozidlá či robotov – skrátka je toho na výber neúrekom. Čím viac možností hračka ponúka, tým viac musí dieťa zapájať mozog a kreativitu, aby dokázalo za pomoci magnetov niečo postaviť alebo vytvoriť požadovaný tvar. Dieťa si trénuje aj motorické zručnosti a rozvíja priestorové zmýšľanie. Pri hraní sa s dieťaťom rozprávajte, pýtajte sa ho na tvary, čo chce z magnetov postavať alebo ako by vyriešilo určitý problém. Spoločné čítanie magnetickej knihy je interaktívnejšie, keďže dieťa si môže obrázky dopĺňať veselými magnetkami, čím bude objavovať tvary a rôzne možnosti.

Obrázkové hry

Ďalšou zaujímavou kategóriou sú obrázkové hry, v ktorých ide o vytváranie obrázkov podľa predlohy. Hra obsahuje rôzne farebné diely a dieťa ich má podľa predlohy poukladať tak, že vytvoria jednoduchý obrázok. Tieto diely sú buď jednoduché geometrické tvary, ktoré stačí poskladať na hraciu dosku, alebo sa dieliky zapichujú do priloženej tabuľky, prípadne ide o gumičky, ktoré treba navliecť na kolíky a pod. Pointou je, aby dieťa sledovalo predlohu a dokázalo vnímať logickú následnosť jednotlivých dielov a zopakovať ju vo svojom obrázku. Ide tak o tréning logiky, pamäti, motorických zručností aj kreativity, no dieťa si cvičí základy matematiky, keďže vníma aj to, koľko dielikov musí vynechať alebo koľko dielikov farebných kociek musí vložiť. Tieto hry bavia skôr umelecky inklinujúce detičky, ktoré si postupne začnú tvoriť aj vlastné obrazce a mozaiky.

Hry na rozvoj logického myslenia

Autor článku

 Stanislava Havrilová

Moje záľuby sa vždy točili okolo kreatívnych činností a jazyka. Bavilo ma kresliť, maľovať, písať a učiť sa cudzie jazyky. Aj to ma doviedlo k...


Pridať komentár

Pozrite si aj naše inšpirácie

Moderné drevodekor kuchyne – dajte šancu aktuálnym trendom Moderné drevodekor kuchyne – dajte šancu aktuálnym trendom

Plánujete zariaďovať kuchyňu a páčia sa vám moderné kuchyne so vzorom dreva? Potom začnite uvažovať nad drevodekorovou kuchynskou linkou.

Čierna kúpeľňa – vyzerá lepšie, ako by sa mohlo zdať Čierna kúpeľňa – vyzerá lepšie, ako by sa mohlo zdať

Čiernu v kúpeľni si nevie mnoho ľudí ani len predstaviť. A to aj napriek tomu, že pôsobí vskutku elegantne a nadčasovo. Nechajte sa inšpirovať.

Závesné kreslá a hojdacie siete v interiéri Závesné kreslá a hojdacie siete v interiéri

Závesné kreslo či hojdacia sieť? Výber ani jedného z nich nebudete ľutovať. Ozvláštnia interiér a vytvoria priestor na zábavu a oddych.Publikované dňa: 17.10.2022
Posledná aktualizácia:
Hodnotenie článku:
(90.4%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Rastúci nábytok pre deti (rastúce písacie stoly, stoličky, postele) – výhody a nevýhodyRastúci nábytok pre deti (rastúce písacie stoly, stoličky, postele) – výhody a nevýhody

Aj lacný kočík pre bábiky môže byť kvalitný. Obľúbené sú retro aj prútené kočíkyAj lacný kočík pre bábiky môže byť kvalitný. Obľúbené sú retro aj prútené kočíky

Aj vaša dcéra sa rada hrá na starostlivú mamičku? Okrem obľúbenej bábiky jej nesmie chýbať kočík. V našom článku vám poradíme, ktoré patria medzi obľúbené a čo si pri ich výbere všímať.

Ako naučiť deti upratovať? Rozpis domácich prác aj upratovanie hrou fungujúAko naučiť deti upratovať? Rozpis domácich prác aj upratovanie hrou fungujú

Rodičia to poznajú veľmi dobre. Spolu s upratovaním prichádza aj kopec kriku a odmietania. Vaše dieťa (ne)poriadok vidí inak. Vlastne mu vôbec neprekáža. Ako ho naučiť poriadkumilovnosti?