Poruchy umývačiek riadu Bosch, Mora, Beco a Electrolux

Aj tá najmodernejšia a najdrahšia technológia má obmedzenú životnosť a skôr či neskôr doslúži. Inak to nie je ani s umývačkami riadu.

Z umývačky riadu vyteká pena - aká je príčina?

Pri prvotnej vyššej investícii vám umývačka riadu vydrží pravdepodobne dlhšie, teda aspoň dúfajme, ale poruchy sa môžu objavovať rovnako často ako pri tých lacnejších. Ak chcete vedieť o aké najčastejšie poruchy ide, na koho sa v prípade poruchy obrátiť a ako poruchám predchádzať alebo ich svojpomocne vyriešiť, ste na správnom mieste.

Poruchy umývačiek riadu 

Umývačka riadu je vynikajúcim pomocníkom v domácnosti, ktorý šetrí čas, peniaze a aj vašu, či elektrickú energiu. Na to aby dlho slúžila tak ako má, sa o ňu musíte pravidelne starať. Ak ju zanedbávame, nastávajú problémy a poruchy. Medzi tie najčastejšie patrí:

 • Nefunkčný odtok - je porucha, pri ktorej sa odtok upchá zvyškami jedla.
 • Nedostatočný ohrev vody - nastáva pri poškodení vykurovacieho telesa.
 • Vytekajúca voda - je zapríčinená poruchou snímača hladiny vody.
 • Hluk pri oplachovaní - do ložiska sa dostala voda.
 • Slabé oplachovanie - došlo k upchatiu trysiek a tlak vody je nízky.

Najčastejšie poruchy umývačiek Bosch, Mora, Beco a Elektrolux

Hoci v názve uvádzame, že sa budeme venovať hlavne poruchám vyššie uvedených značiek, ale keďže ide o najčastejšie poruchy, stretnete sa s nimi aj pri umývačke riadu Whirlpool, Indesit, Siemens, Baumatic a ďalších. Niektoré problémy ste schopní odstrániť aj bez servisu, ako? Pomôžeme vám.

Tlačidlá nereagujú

 • Stlačenie tlačidiel hneď po otvorení dvierok - počkajte chvíľu a stlačte ich znovu.
 • Znečistené tlačidlá - očistite ich suchou alebo vlhkou handričkou.
 • Dvierka sú zatvorené - otvorte dvierka a stlačte znovu. Tlačidlá možno reagujú len v prípade otvorených dvierok.

Nie je možné zatvoriť dvierka

 • Koše sa nenachádzajú v správnej polohe - skontrolujte ich správnu vodorovnú polohu.
 • Problém so zámkom dverí - skontrolujte zámok. Ak necvakne a nezamkne sa, otvorte dvierka, reštartujte umývačku a skúste to znovu.

Umývačka sa nespustí

 • Nie sú správne zatvorené dvierka - skontrolujte ich.
 • Otvorenie umývačky počas programu - zatvorte ju a počkajte, bude pokračovať v programe.
 • Pozrite sa či ste nestlačili možnosť odložený štart - podržte hlavný vypínač, kým sa displej nevypne a v prípade zrušenia odloženého štartu, reštartujte umývačku.

Škvrny na nehrdzavejúcej oceli a striebre

 • Potraviny ako sú horčica, majonéza, citrónová šťava, ocot, soľ zanechávajú na riadoch škvrny, ak sú na nich príliš dlho - ak umývačku nebudete používať hneď ako tam tieto riady umiestnite, opláchnite ich.
 • Niektoré riady môžu zapríčiniť škvrny, hlavne vtedy, ak tie z nehrdzavejúcej oceli prídu do kontaktu so striebornými - pri umývaní oddeľujte riad z rozličného materiálu.

Riad po umytí nie je čistý

 • Tesné uloženie riadu - riad sa pri uložení nesmie vzájomne dotýkať.
 • Málo čistiaceho prostriedku - používajte čistiace prostriedky, ktoré odporúča výrobca a v odporúčanom množstve.
 • Zlý program - zvoľte iný program, prečítajte si používanie programov.
 • Upchaté trysky - Vykonajte očistu ostrekovacích ramien.

Riad z umývačky nie je čistý a má na sebe fľaky

Mliečny povlak na riade

 • Systém zmäkčovania vody je zle nastavený - nastavte intenzívnejšie sušenie, vyberte správny systém zmäkčovania vody,
 • Chýba soľ - dopĺňajte špeciálnu soľ.

Hluk počas umývania

 • Počas umývania sa uvoľnil riad - prerušte program a poukladajte riad vhodnejšie.

Prášok zostáva v zásobníku

 • Nesprávne dávkovanie a nakladanie - pri napĺňaní postupujte podľa inštrukcií v návode.

Riad nie je suchý

 • Málo leštidla - používajte väčšie množstvo

Kódy porúch umývačky Beco 

V prípade, ak sa umývačka riadu Beco ocitla v problémoch, sa na displeji objaví kód poruchy. Môže však ísť aj o zlyhanie systému, preto odpojte zariadenie od siete asi na 15 minút, znovu pripojte a ak sa chyba opäť zobrazuje, naozaj ide o poruchu. Ako opraviť umývačku? Rozšifrujte kódy a možno sa vám to podarí.

0000 = Nie je prívod vody

 • V potrubí nie je voda/je príliš malý tlak - skontrolujte tlak vody a hlavy. Počkajte, možno sa obnoví.
 • Vstupný kohútik zastavil tok vody - odskrtkujte ho na plný výkon.
 • Plniaca hadica je upchatá/poškodená - urobte kontrolu prívodnej hadici (nemala by byť ohnutá).
 • Zanesený filter na vstupe nasávacieho ventilu - pokúste sa vyčistiť filter.

000 Voda sa nezohrieva

 • Problém s vyhrievaním vykurovacieho telesa - skontrolujte ohrievač a jeho zapojenie.
 • Chyba v termistore, ktorý meria teplotu vody - skontrolujte termistor.

H1 Nefunguje termostat

 • Spálil sa termostat - kontrola a výmena.
 • Došlo k rozpadnutiu teplotného senzora - kontrola a výmena.

H2 Zlyhalo vyhrievacie teleso 

 • Nefunguje ohrievač - vykonajte kontrolu a poprípade vymeňte ohrievač pre servisnú časť.
 • Spálenie elektronickej dosky - potrebná oprava dosky alebo výmena dosky.

H3 Ohrievač pracuje nepretržite

 • Činnosť termistora je nesprávna pretože vysiela zlé signály do riadiaceho modulu - kontrola termistora prípadná výmena.
 • Hlavný modul je chybný - oprava alebo výmena modulu.

H4 Chyba triaku vstupného ventilu

 • Problém s elektronickou kartou - opravte triakovú kartu alebo vymeňte prvok.

H5 Nenastáva vypúšťanie

 • Zanesený alebo poškodený vypúšťací trakt (filter, čerpadlo, hadica) - skontrolujte a vyčistite.
 • Cudzí objekt blokuje čerpadlo - skontrolujte či sa okolo obežného čerpadla nenachádzajú črepiny.
 • Problém pri prevádzke obehového čerpadla - kontrola čerpadla.

H6 Nefunguje triak ovládacieho motora

 • Problém s riadiacim modulom - oprava triaku alebo výmena modulu.

H7 Pressostat poskytuje nesprávne informácie

 • Zle zavreté dvere - pritlačte dvere bližšie k umývačke.
 • Tlakový spínač je zle zapojený - vykonajte kontrolu kontaktov spínača tlaku
 • Nefunguje primárny ventil - skontrolujte ventil a spustite inštaláciu novej časti.
 • Zlý lisostat - je potrebná výmena tlakového spínača.

Kódy porúch umývačky Bosch

E09 Voda sa nezohrieva

 • Porucha ohrevného telesa - je poškodené ohrevné teleso, kontaktujte servis.

E15 Únik vody

 • Voda sa dostáva do centrálnej jednotky - vodu vysajte, umývačku pri otvorených dverách nechajte vysušiť. V prípade opakovanej poruchy, kontaktujte servis.

E19 Obehové čerpadlo

 • Poškodenie obehového čerpadla - kontaktujte servis.
 • Nesprávne zapojenie obehového čerpadla - skontrolujte pripojenie čerpadla.

E22 Znečistené alebo upchaté sitká

 • Poškodený alebo upchatý filter - skontrolujte či sa v ňom nenachádzajú zvyšky jedla, poprípade či nie je poškodený.

E23 Vypúšťacie čerpadlo

 • Elektrická porucha s vypúšťacím čerpadlom - nutnosť výmeny čerpadla.

E24 Neodteká voda

 • Nenastáva vypúšťanie vody - skontrolujte čistotu filtra, skontrolujte či nie je čerpadlo poškodené.

E25 Zablokované odpadové čerpadlo

 • Vyčistite čerpadlo odpadovej vody.

Kódy porúch umývačky Mora

E1 Dlhé napúšťanie

 • Nízky tlak vody- skontrolujte prívod vody, či je dostatočne otvorený, či nie je obmedzení.

E3 Porucha vykurovacieho telesa

 • Voda nedosahuje požadovanú teplotu - skontrolujte termostat, zavolajte servis.

E4 Únik vody

 • Pretečenie - vypnite hlavný prívod vody a odpojte umývačku z elektrického napätia. Odstráňte vodu, nechajte umývačku vysušiť a reštartujte ju. V prípade opakujúcej sa poruchy kontaktujte servis.

F10 Preplnené - očistite výpustné čerpadlo a ak problém aj potom pretrváva, kontaktujte servis.

F11 Porucha na výstupe vody

 • Zablokované filtre - vyčistite filtre.
 • Špina vo výpustnom čerpadle - čerpadlo vyčistite.
 • Ohnutá odtoková hadica - skontrolujte či hadica nie je zamotaná alebo ohnutá.
 • Zablokovanie odtokovej hadici - odpojte hadicu a skontrolujte jej priechodnosť.

F12 Porucha na prívode vody

 • Uzavretý prívod vody - skontrolujte otvorenie kohútika prívodu vody. Pri pretrvávaní problému zavolajte servis.

F40 Vstupný ventil netesní

 • Zatvorte vodovodný kohútik a zavolajte servis.

F52 Porucha hladiny vody

 • Zavolajte servis.

F54 Preplnené

 • Uzavrite kohútik vody a zavolajte servis

F56 Porucha cirkulácie

 • Zavolajte servis.

Kód poruchy umývačky Electrolux

i10 Nevstrekuje voda

 • Slabý tlak vody - skontrolujte prívod vody.
 • Zanesené trisky - skontrolujte ich a očistite.

i20 Upchatie vypúšťacej hadice

 • Vo vypúšťacej hadic alebo vo filtri nastalo upchatie - skontrolujte prietok hadici a aj filter či nie sú zanesené zvyškami jedál alebo mastnotou.

i30 Hromadenie vody

 • Voda sa nachádza v spodnej časti umývačky - voda neodteká zrejme z dôvodu upchatie filtra. Vysajte vodu a kontaktujte servis.

i40, i41, i43

 • Dvierka - skontrolujte ši sú dvierka dobre zavreté, či funguje zatvárací mechanizmus.
 • Upchatie filtra - skontrolujte filter a odstráňte nečistoty.

i50 Skrat obehového/triakového čerpadla

 • Porucha motora alebo obehového čerpadla - skontrolujte zapojenie do elektriny alebo či nejde o mechanické poškodenie.

i60 Ohrev vody

 • Porucha tepelného telesa - urobte kontrolu správneho zapojenia, zistite či nejde o poškodenie, možno ide aj o zlyhanie obehového čerpadla.

i70 Termistor

 • V termistore nastal skrat alebo otvorenie - skontrolujte termistor, pravdepodobne bude potrebná jeho výmena, zavolajte servis.

Kontaktujte servis

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte servisné oddelenia jednotlivých výrobcov, kde vám ochotne odpovedajú na všetky vaše otázky. V niektorých sa môžete zastaviť aj osobne alebo poslať e-mail. Pre uľahčenie hľadania servisných čísel a zmätkovania čo všetko na objednávku servisu potrebujete sme pre vás pripravili kontaktné informácie niektorých výrobcov umývačiek riadu.

Kontakt na servis umývačiek riadu Bosch, Mora, Beco a Elextrolux

Bosch

 • K dispozícii od Po-Št 8:00-18:00, Pia 8:00-17:00
 • e-mail: opravy@bshg.com

Pri objednávke servisu potrebujete:

 1. Evidenčné číslo spotrebiča,
 2. Údaje z typového štítku na spotrebiči.

Mora

 • K dispozícii každý deň od 8:00 do 16:00 hod. na čísle 0800 105 505
 • e-mail = info@mora.sk

Pri objednávke servisu potrebujete:

 1. Dátum kúpy spotrebiča, predajný doklad
 2. Sériové číslo
 3. Artikulačné číslo
 4. Model

Beco

 • K dispozícii každý deň od 8 do 18. hod. na čísle 0800 171 250
 • e-mail = zakaznickecentrum@bekosa.cz

Pri objednávke servisu potrebujete:

 1. Predajný doklad, ak máte záruku
 2. Model a výrobné číslo spotrebiča
 3. Ak je na váš spotrebič 5 ročná záruka, pripravte si aj certifikát

Electrolux 

 • 00421 232 141 303
 • e-mail = zakaznicke.centrum@electrolux.com

Pri objednávke servisu potrebujete:

 1. Dátum kedy ste spotrebič približne zakúpili
 2. Číslo modelu alebo výrobné číslo, ktoré nájdete na štítku spotrebiča

Za poškodené umývačky môžeme sami? 

Tak ako sa pravidelne treba starať o údržbu iných zariadení, napr. práčky, ani umývačku neradno zanedbávať. Niektoré chyby, a nie je ich málo, sú spôsobené lenivosťou človeka, ktorý zanedbáva starostlivosť o toto zariadenie. Preto buďte opatrní a snažte sa ich nerobiť, umývačka vám vydrží dlhšie. 

Zanedbaná starostlivosť, špinavé riady a upchatie - umývačku je potrebné pravidelne čistiť, kontrolovať filtre, umývať ju, pretože ak bude špinavá, budú špinavé aj vaše riady. Riad pred uložením do umývačky skontrolujte, či sa na ňom nenachádzajú zbytky jedla.

Príliš naložená umývačka - nezaťažujte umývačku ukladaním veľkého množstva riadu, naložte do nej len predpísané množstvo. Riad ukladajte do prepážok, medzi riadmi nech je dostatočný priestor na umytie.

Nevhodné umývacie prostriedky - používajte len overené značky, ktoré vašej umývačke neškodia, práve naopak, prospievajú jej a zároveň pekne vyčistia riad.

Do umývačky riadu používajte iba overené čistiace prostriedky (Finish, Somat, Jar a pod.)

Nevhodný umývací režim - študujte návody! Z nich sa dozviete aký program, kedy a na aký riad zvoliť. Vybraním nevhodného režimu môžete spôsobiť nedostatočné umytie a stratu vysokej energii.

Tvrdá alebo mäkká voda - používajte soľ na zmäkčenie vody. Táto soľ chráni vaše riady aj umývačku pred vodným kameňom. Soľ by mala byť s väčšími kryštálikmi, nech sa malé kryštáliky nedostanú na miesta, kde by umývačku poškodili. Nezabudnite nastaviť správnu tvrdosť alebo mäkkosť vody, aby umývačka soľ správne dávkovala.

Autor článku

Redakcia TopByvanie.sk

Pravidelne Vám prinášame všetky zaujímavosti zo sveta tých najnovších trendov v bývaní a záhrade. Sledujte nás a nič vám neunikne :-)


Komentáre

09/04/2020 21:02
Miroslav

Po treťom umytí pýta lesk...trvá to 2 týždne.
Ďakujem.

17/04/2020 05:43
Maca

Mne pýta lestidlo po každom umytí už... Mam 10 ročnú umývačku Electrolux a neviem sa nikde dočítať, čo s tym.

18/09/2023 08:07
Mária Černá

Dobrý deň, chcela by som poradiť, mám umývačku riadu Beko, keď ju spustim tak sa na displeji objaví znak EO2. Vie mi niekto poradiť čo to znamená? Nenašla som to , tak neviem ako ďalej. Ďakujem

19/07/2020 07:52
Denisa

Mne ohrev vody pustil na umývačke Bosch 12 dní po skončení 2 ročnej záruky. Oprava cca 240€. Veľké sklamanie nakoľko som s umývačku veľmi spokojná.

20/08/2020 22:10
Tomas

Zdravim denisa.odkial ste? Ja som servisak robime aj bosch.Bosch maju vyhodu v tom ze poskytuju zaruku na nahradny diel aj v tretom roku.Takze na kulanciu sa objedna diel a vy zaplatite len vyjazd a servis.prehodenie cerpadla s ohrevnym telesom do 50e max.

21/08/2020 11:17
Denisa

Ďakujem pekne za odpoveď. Bol mi pri nej servisak od Boshu. Objednal náhradný diel. Som rada,že sa dá zachrániť a nie je to taká veľká položka. :-)

31/08/2020 10:14
Katarina Imrišková

mám umývačku BOSCH SMI69N25EU/73, stratila som návod na používanie a mám chybové hlásenie CL a neviem čo to znamená...
Neviete mi poradiť, prosím vás ?

31/08/2020 10:38
Martin

Dobry den, oznacenie CL by malo znamenat "child lock" - teda detsky zamok. Pre odblokovanie skuste podrzat start tlacitko 5 sekund a malo by to prestat svietit.

31/08/2020 10:39
Tomas

Katarina imrisova.CL JE CHILD LOCK detska poistka.deaktivuje sa podrzanim 2 tlacidielkde su sipky a taky zamok je tam

26/10/2020 11:01
Helena Bertova

Moja umyvacka Bosch SMS53L18EU ukazuje poruchu E20 zacne fungovat ale zapar minut ukazuje E20 nepusta ani vodu .

03/09/2020 11:16
Renáta

Dobrý deň ,dva dni po skončení záruky sa mi prestali otvárať dvierka na tablety ,. Tak mi zostáva tableta síce čiastočne rozpustená ale v zásobníku so zatvorenými dvierkami. Vyčistila som aj lopatky ako píšu v návode. Pravidelne čistím. Neviem si rady mám Beco.

11/09/2020 12:55
Katarina

Po vcerajsom probleme s myckou
Hucala a stale vypustala vodu aj ked tam nebola
Nesiel reser nesla spustit ani istic nevyhodila
Na noc vypla
Rano som ju vybrala trosku nahla do lava do prava potukala spinac vody a mycka funguje opät ako ma :-))))ziaden drahy servis iba sikovnost :-))zatial sme s myckou problem nemali len asi pretlacila dost vody z pracky nakolko sme prali na vcerajsi den vela varok :-)))

12/09/2020 11:45
Viera Kotvanova

Dobrý deň, mám umývačku riadu značky BOSCH, SMS46GW01E/ 04. Keď dám umyť riad, po určitej dobe mi dá E 19. Bývam v okrese TR. Prosím poraďte.

21/09/2020 13:07
Tomas

Viera kotmanova.ventil na labyrinte z lavej strany umyvacky je zly.

18/09/2020 23:02
Miro

Prosím vás ,neviete niekto čo znamená chyba E6 v umývačke riadu proline,
Rozbehne sa, napusti vodu, začne umývať , vypustí ohriatu vodu a začne pipať,
Bliká E6 a stojí , ďakujem za radu
Miro

20/09/2020 22:05
Monika

Dobrý deň, mame umývačku Mora IM651, tuším, a vyhadzovali nám chybu E8, čo by mala byť chyba vstrekovania, ale vodu normálne napustalo aj vypúšťa o, síce ide divný zvuk z umývačky, nič sme nenašli, filter čistý, ramená čisté, teraz nám už ani riad neumyva, nevieme co s tým a v auguste koncila 2r záruka ????‍♀️

21/09/2020 12:47
Miro

Prosím vás ,neviete niekto čo znamená chyba E6 v umývačke riadu PROLINE,
Rozbehne sa, napusti vodu, začne umývať , vypustí ohriatu vodu a začne pipať,
Bliká E6 a stojí , ďakujem za radu
Miro

27/09/2020 07:59
Jozef Kocur

Mam umyvacku gorenie a ukazala chybu F54 preplnena.Vycistil som filtre a ked tam nalejem manualne vodu,cerpadlo ju celu vytlaci do odpadu.Lenze ked ju zapnem do zasuvky, chybu pise stale a vkuse ide cerpadlo.Poradte co s tym robit.

17/11/2020 15:39
J.

Dobrý deň, máme ten istý problém, podarilo sa Vám to nejak vyriešiť?

27/09/2020 09:42
Erika

Dobrý deň mám umývačku riadu Beko a stále mi ide čerpadlo a nedá sa spustiť program.

13/06/2021 11:13
Ján Vrančík

Dobrý deň, tento istý problém sa prejavil aj na mojej Beko umývačke. Odčerpáva odčerpáva, program sa nespustí ďalej :( (tesne po 5r. záruke). Vyriešili ste prosím tento problém, čo bolo opravené/ vymenené, cena opravy? Ďakujem za odpoveď.

24/11/2021 20:44
Stanislav

Pri tejto závade môže umývačku prepnúť do režimu ,,vypúšťanie,, ochranná funkcia ,,proti vytopeniu, , ktorá zaznamená , že na spodku umývačky /najnižšie miesto na umývačke/ je nežiadúca voda a zastaví program a pracuje iba odčerpávanie vody do odpadu. Keď aj vodu utriete, umývačka sa vám síce spustí, ale iba do doby, pokiaľ opäť nedotečie voda z miesta netesnosti. Treba nájsť miesto netesnosti, po odkrytovaní umývačky na to upozorní aj usadený vodný kameň. Môže to byť kdekoľvek, voda môže tiecť hocikde , treba umývačku prezrieť pozorne.

12/11/2020 18:19
Katka

Moja umývačka riadu Elektrolux prestala pracovať. Keď som chcela zapnúť som zistila, že na je nahromadená voda, a vôbec nedá sa zapnúť. Ako keby nebola elektrika, ale v zástrčke mám v poriadku.

14/11/2020 12:57
Iveta

Mám úmývačku riadu Bosch SMS58N98EU/A5, po spustení programu sa na display zobrazí obrázok "vodovodný kohútik". Skontrolovali sme prívod vody, sitká, dokonca sme vymenili prívodnú hadicu aquastop a obrázok stále svitieti. Vôbec nepúšťa vodu do umývačky. Mali sme tu opravára /nenormálny fušér/, nič neopravil iba sme od neho kúpili novú prívodnú hadicu. Ani nie je ochotný znova prísť pozrieť umývačku. Ďakujem za každú radu.

03/01/2021 18:04
Radoslav

Aj nam piše presne takú chybu ste vymenili hadicu a potom to šlo???lebo aj sitka som vyčistil ale vobec neboli spinave...poradíte mi čo ste urobili???ďakujem

16/01/2022 20:57
Marián Hromada Ing.

Máme umývačku Elektrolux a prestala nepúšťať vodu do umývačky,není chyba v aqva stope ,ako ho opäť otvoriť?

18/11/2020 20:09
Martin

Dobrý deň, máme umývačku whirlpool adg 7556, na ktorej nefungovala riadiaca jednotka, tú sme vymenili za originál, ale umývačka pri zapnutí najskôr skontroluje vypúšťanie vody, ktorá tam zostala z predchádzajúceho cyklu, potom napustí vodu a vzápätí vodu vypustí bez toho, aby sa spustil zvolený program. Celý čas pri vypúšťaní pípa. Umývačka nemá displej, takže neviem o akú chybu ide. Vedel by niekto, čo ten zázrak vlastne chce? Za užitočnú radu vopred ďakujem.

18/11/2020 20:13
Pavol

Umývačka Electrolux- zostal vysunutý otvárací mechanizmus dvierok. Nechce sa vrátiť do pôvodnej polohy, tým pádom sa nedajú zatvoriť dvierka a logicky sa nedá ďalej používať. Nepomáha reštart ani odpojenie/pripojenie k elektrickej sieti.Pri zapojení do el.zásuvky počuť z oblasti toho otváracieho mechanizmu stále zvuk akoby sa nejaký servomotor snažil ten mechanizmus zasunúť späť, no zostáva stále vysunutý Nevie niekto čo s tým, kým budem volať servis?

18/11/2020 21:05
Štefánia

Mam umývačku Electrolux ESI4621LOX, po necelých dvoch rokoch displej bliká, niekedy svieti normálne, inokedy úplne nevidno nič, a niekedy preblikuje. Mam pocit, že je to tým otváraním, kde uchyt je pod displejom. Zároveň niekedy opakuje zvolený cyklus dookola kým ju neresetujem. Dá sa to opraviť?

19/11/2020 08:34
Pavol

Píšete, že ešte nemá dva roky.Tak asi rýchlo volajte servis, kým je v záruke.Nám odišlo vyhrievacie teleso v Electroluxe tesne po záruke.Bol som dobre nasr.....oprava cez 100,-€.Tak využite záruku.

12/12/2020 13:00
Peter Krištofík

Dobrý deň.
Mám umývačku Bosch SMI69N45EU ukazuje poruchu E14. Poradíte mi ako to opraviť? Alebo kto mi to opraví v Trenčíne. Ďakujem.

01/01/2021 14:03
Miroslav HARABA

Zdravím máme novú umivačku riadu BEKO Dfn26421w a sama si zapla čerpadlo na vypuštanie vody a potom ukázalo chybu E 01.pišu že treba prevratiť umivačku na bok ale na ktoty .a ako dlho .

03/01/2021 23:15
Michal

Chyba e24 Bosch sms53m08eu pri spusteni programu ide cca 2 min sem tam ide cely program. Viete poradit. Odtok je oka. Dakujem

10/01/2021 12:20
Eva

Dobry den, mám umývacku riadu Bosch, SMS53L18EU. Pocas umyvania riadu mi zasvietil kód E 19. Som z okresu KN. Prosím poradte! Dakujem

17/01/2021 13:59
Eduard Halienka

Zdravim. Mam umyvačku Beko model 26410 .je to ta lacnejsia varianta. Umyvacka zatial ide ako ma ale pri napuštaní vody huči.. vydáva taky zvláštny zvuk nevie ako to opísať presne ale je to take hlučne vybrovanie ako keby. Dakujem za kazdu radu.

07/02/2021 16:33
Boris

Dobrý deň, mám stolnú umývačku riadu Bosch. Už asi 3/4 roka neberie soľ.

07/02/2021 16:40
Boris

Dobrý deň, mám stolnú umývačku riadu Bosch. Už asi 3/4 roka neberie soľ. Predtým som musel soľ dopĺňať často. Umývačka funguje normálne, riad je čistý, bez škvŕn a povlakov. Je možné, že terajšie tabletky obsahujú aj soľ, ale že umývačka vôbec neberie soľ zo zásobníka tak dlhú dobu, sa mi nezdá normálne.

09/02/2021 10:10
Juraj

Mame asi 15 ročnú umývačku riadu BOSCH a zrazu prestala umývať. Čas funguje len stále berie vodu a púšťa ju do odpadu. Bude chyba niekde v programe? Ďakujem

25/02/2021 13:46
Jan Dutko

Mam umývačku indesit vykazuje 2 minúty pred koncom F10 čo mam robiť

27/03/2021 20:35
TATIANA

Dobrý deň, mám umývačku Beko DFN 6838. Ide...ale jeden gombík zlyháva, kt. sa nastavuje program, raz ide a raz nie a búcha v nej. A,aj ked pustím program v prázdnej myčke. Ak mi poradíte, budem Vám veľmi vďačná a vopred ďakujem.

29/03/2021 19:24
Danka MacharovaMam umývačku Bo

Mám umývačku Bosch a ukazuje mi červeným kohútik neviem čo to znamená ale voda ostáva trocha v múke čo mám spraviť už ju mám 7 rolou môže to byť tým ?

12/04/2021 16:08
Maja

Mam vstávam umyvacku Beko a ako bol u mňa opravar a odvtedy mi uniká para z dvierok a rosi na kuchynskú pracovnu dosku a ta zacina vlhkostou sa odcerovat, on tvrdí ze umyvacka je v poriadku- aky je váš nazor

15/05/2021 21:31
Katka

Dobrý deň, mám umývačku Whirlpool a asi 5 minút po začatí ciklu mi vyskakuje chyba F11 vie mi niekto poradiť čo to znamená ? Ďakujem

23/05/2021 17:06
Hanes

Umývačka mi hlási poruchu i50, o akú investíciu sa jedná ma 4 r.Elekrolux vstavana

13/07/2021 18:30
Jaro

Dobrý deň, máme umývačku BOSCH SPS 50E38EU. Má už 7,5 roku a išla výborne. Teraz udáva poruchu EO9 a to je neohrieva vodu. Podľa predchádzajúcich riadkov viem, že ide o poruchu čerpadla z ohrevným telesom. Tieto dva diely sú asi spolu, ale doposiaľ funguje dobre vypúšťanie vody, lebo urobí program sprchovanie a bez poruchy to urobí a bez signalizácie. Poradí nám niekto, lebo máme aj poistku domácnosti a keby sme ju využili, muselo by byť okrem iného uvedené, prečo sa stala porucha. Oprava by stála asi 300 EUR oplatí sa to. Ďakujem J.

27/07/2021 17:46
Marta

Mám 6 ročnú umývačku bosch . Ukazovala mi poruchu E25. Výmenili sme odtokovej čerpadlo. Teraz program ide normálne, len keď má vypustiť vodu u naskočí E25 . Kde je chyba? Dakujem.

25/08/2021 10:48
Janetta

Dobrý deň. Poprosila by som vás o pomoc. Umývačka riadu Bosch SMS4HTI33E mám ukazuje chybu APP, ktorú sme v návode nenašli. Je úplne nová, po skončení zanechala vnútri aj máličko vody. Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

25/08/2021 10:48
Janetta

Dobrý deň. Poprosila by som vás o pomoc. Umývačka riadu Bosch SMS4HTI33E mám ukazuje chybu APP, ktorú sme v návode nenašli. Je úplne nová, po skončení zanechala vnútri aj máličko vody. Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

25/08/2021 10:48
Janetta

Dobrý deň. Poprosila by som vás o pomoc. Umývačka riadu Bosch SMS4HTI33E mám ukazuje chybu APP, ktorú sme v návode nenašli. Je úplne nová, po skončení zanechala vnútri aj máličko vody. Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

29/09/2021 17:35
natasa paulinyova

prosim o radu mam umyvačku BEKODSFS 6831 poukončeni programu mi vytečie asi za lyžičku vody...akoby z leštidla,,,da sa zohnat tesnenie kde sa dava tabletka a leštidlo..... dakujem cakam na odpoved P.

17/10/2021 17:09
Milan

Dobrý deň mám umývačku bosch stále vypúšťa vodu aj keď tam nieje reset nefunguje a nejde ani vypnúť len keď ju odpojil od siete.Dakujem

28/10/2021 13:15
Eva Trnava

Umývačka riadu Whirpool ADG 522X krátko po spustení hociktorého programu dáva chybové hlásenie E13.
Viete mi prosím poradiť, v čom môže byť problém?

06/11/2021 16:52
Jana Janka

Dobry den, vedeli by ste mi poradit ohladom Mora umyvacky ? Vypisuje chybu E1 a nevypusti vodu ?

07/11/2021 12:29
Marcela T.

Dobrý deň,máme značku Mora,číslo neviem. Po 2 r začala tiecť voda z boku dverí,vyzerá to na tesnenie že bude asi zlé a začala pípať,kde je veľký pohár,niekedy vodu nezohrialo alebo začne umývať,zohreje vodu a v polke alebo ku koncu programu začne blikať a pípať. Nevieme čo s tým. Hadica je čistá aj umývačka riadu. Voda je zapnutá. Snáď mi bude vedieť niekto odpovedať. Ďakujem za každú odpoveď.

22/12/2021 09:27
Jakub

Dobrý deň,
Mam umývačku bosh a nedá sa my prespať program vždy po zapnutý my nahodí iba jeden a nejde prepnúť.
Ďakujem za radu

29/12/2021 20:40
Ján Baláž

Mám umývačku riadu Bosch Silence plus a v poslednom čase začína blbnúť, po zapnutí sa zachvíľu objaví porucha E 21.
Vypnem a zapnem aj viackrát , kým sa umývačka rozbehne. Pri poruchách umývačiek Bosch sa také číslo poruchy neuvádza. Prosím Vás, vie mi niekto poradiť, o akú poruchu sa jedná a ako sa porucha dá odstrániť ??
Ďakujem za radu.

03/01/2022 20:48
Martin

Dobrý deň. Mám 5 rokov používanú umývačku Beko DSFS 6831 X a mám s ňou 2 problémy. 1.Už druhýkrát sa mi stalo, že po umytí riadu je riad mokrý a studený. Doteraz vždy býval suchý a teplý. 2.Pravidelne kontrolujem nádrž kde sa sype prášok proti tvorbe vodného kameňa, ale za celú dobu nič z neho neubudlo a stále je plný. Kde robím chybu? Prosím Vás poraďte mi. Ďakujem.

08/01/2022 18:08
Kamila Sochová

Prosím Vás mám umývačku Whirlpool, dávam tam normálnu soľ do umývačiek a hned mi niekde uniká, riad je čistý, len poháre su ako od vodného kameňa, roky používam a všetko bolo v poriadku. Urobila som všetko a neviem nájsť chybu.Prosím o radu. Ďakujem.

10/01/2022 11:04
Emil

Umývačka Beko mi prestala správne pracovať .Vodu v poriadku napúšťa vypúšťa aj ohrieva, ventilátor odsáva dosušuje ale čerpadlo ktoré má vháňať vodu do trisiek je nefunkčné. Rozvody a triky sú čisté priechodné.Každý program prebehne ????????len samozrejme nič neumije . Nehlási žiadnu závadu čo s tým

24/01/2022 19:01
Vlado

Mám už piaty deň podobný problém. Umývačka BEKO nič nesignalizuje, ale umýva s nižším tlakom ostrekovania, čiže riady neumyje. Našli ste príčinu?

12/02/2022 16:43
pavol

umyvacka PHILCO PDP 4 ,pri kazdom programe napusti vodu,cca po 2 minutach zacne pipat a vypise kod E2-Chyba ventilu přívodu vody ale vodu pritom napusti.Mal uz niekto tento problem?Ventil je otvoreny,hadica nieje zalomena.Dakujem za radu!

22/02/2022 20:24
Martina

Dobry den.
Umyvacka vstavana, znacka Beko.
Po 5-10min umyvania mycka vybija celu fazu istica.
Skusala som s predlzovackou napojit na inu zastrcku/ina faza istica a stale to robi.
Nejaka rada?

03/03/2022 19:01
Jana

Dobrý deň. Prosím Vás naša umývačka Beko neukazuje žiadnu chybu a po zapnutí ako keby sa nevedela rozbehnúť. Môžete mi prosím poradiť. Ďakujem

09/04/2022 21:33
Anton

Dobrý den, mam umyvacku riadu Beko a podobny problem. Zapnem program, čerpadlo vypusti vodu a potom nič nerobi. Čas na displeji sa vôbec neodpočitava, je stále rovnaky. Už som vymenil aj riadiaci panel ten s displejom a problem pretrvava. Neviem čo na začiatku dáva signál aby sa program rozbehol, asi treba vymenit nejake čidlo. Neviete mi niekto poradit? Dakujem

13/04/2022 10:24
Andrea

Dobry deň,mám 3,5 ročnú umývačku Mora IM 690 a už druhý krát behom pol roka zase vyhadzuje chybu F54. Bola opravená v októbri a zas je pokazená. Viete mi poradiť,čím to je? Ďakujem

09/06/2022 22:49
Vlado

Dobrý deň,mám umývačku Bosch Spv43m20eu.Po umytí mi vyhodí chybu E04 a riad je studený.Kde môže byť chýba? ďakujem

12/06/2022 15:48
Marta Tirpakova

Dobrý deň mám umývačku Bosh ukazuje mi chybu E01 neviete i poradiť čo je to

20/06/2022 14:08
Tibor Vasmera

Dobry .Mám umyvacku Beko DFN28321W vsetko funguje len dole ostanú nádoby spinave ,hore dobre umyje, vsetko jé vycistené

21/08/2022 10:46
Gabriela

Mám umývačku riadu Bosch asi 5 r. teraz po poslednom umývaní ukázalo vodovodný kohútik , neviem sa dočítať čo to znamená prosím o radu. Ďakujem

22/08/2022 19:06
Vladimír

Mora niekedy prepustí vodu z odpadu a pretečie odpad čistí

30/08/2022 11:40
Martin

Mam umyvačku zn. BOSCH SMS58N12EU/55 a po spustení hocijakého programu sa mi po chvíli vypne. A nezahlási žiaden kód chyby. Aj keď vytiahnem kábel zo zástrčky a vrátim späť celý cyklus sa opakuje. Prosím o radu. Ďakujem

01/10/2022 19:32
Robert

Na umývačke riadu ELEKTROLUX EEM23100L po zapnutí ,svetlá ukazovateľa MY TIME 3x prerušovane zablikaju (zaplo sa zariadenie proti vytopeniu). Co to znamená? Viete mi poradiť? Umývačka je ešte v záruke 2 mesiace.

02/11/2022 05:15
Ingrid Nagyova

Ahojte!poradte mi prosím preco na umývacke nesvieti displej?predtým mi este doumývalo,znova som nalozila,chcela spustiť a nič, skusala som zapojit aj do druhej siette ,dakujem

10/11/2022 17:18
Zuzana

Dobrý deň. Poradte prosim , mam umyvacku riadu Beko a ukazuje chybu E13 , neviete co to moze byt ? Dakujem za odpoveď.

10/11/2022 21:27
Peter

Dobry den. neviem najst na nete manual pre umyvacku siemens SE25E232EU/16.viete mi poradit kde sa da stiahnut?Mam problem,ked nasypem sol,pocas umyvania sa mynie a riad je cely od soli
Sol sa davkuje pocas umyvania cez veko nadrzky soli,moze to byt kvoli viecku soli ??? .Dakujem
Peter

28/11/2022 15:11
Andrea

Dobrý deň prajem, mám umývačku riadu Electrolux a v poslednom čase nezohrieva vodu, riad zostáva mokrý, po jednom mytí signalizuje chýbajúce leštidlo. Stáva sa, že umýva vkuse aj štyri hodiny a neprejde do fázy sušenia. Pomôže len reset umývačky. Je problém v tepelnom čerpadle? Č sa tam vyskytol aj iný problém?
Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Andrea

06/12/2022 21:39
Adam

Dobrý den mam umývačku značky Mora a počas umývania začala pipat a blikať kontrolka krystal(dva poháre vedľa seba) neviem co to znamená...

19/12/2022 19:55
Alexandra

Dobrý deň mám umývačku BOSCH a počas umývania sa zastaví zasvieti kontrolka kohútika akože nejaký problém s vodou, vypíše mi E15 a nereagujú ani tlačidlá štartu a tlačidlá vypnúť -zapnúť a veľmi hučí a nenapušťa vodu. Poraďte mi prosím čo s tým asi je. Ďakujem

21/01/2023 20:19
Eva

Dobrý deň, mám 7 ročnú umyvačku Bosch, funguje bezchybne, len v poslednom čase mi uniká leštidlo zo zasobníka. Po skončení umývania, kvapká na riad, takže ho musim dodatočne oplachovat. Zasobnik nepreplňujem.

23/01/2023 13:03
Ján

Prosím Vás máme umyvačku Bosch SMS 53LL18EU , ktorá začala byť pri umyvaní dosť hlučná.Po prečítaní niektorých príspevkov na forách mi vzyšlo že je to skorodované ložiško resp.zničené gufero a nasledne ložisko na čerpadle.Je možné vymeniť len gufero s ložiskom alebo celé čerpadlo? aká je cena pri oboch možnostiach.
ďakujem.

07/04/2023 14:50
Rumis

Umývačky Bosch,
po 10 rokoch nám začala kvapkat voda z dvoch malých otvorov na spodku v predu myčky. Všade je ináč sucho. Žeby niečo upchaté?

07/06/2023 19:58
Radovan Mravik

Dobry de. Mam Electrolux eem48320L ma 3 roky. Po napusteni vody zacne pipat s chou i54.
Je to obehove cerpadlo? Je to mozne opravit? Vdaka

04/07/2023 07:22
peter lukac

DOBRY DEN MAM UMYVACKU ELEKTROLUX NENAPUSTA VODU DO TRYSIEK A MAM DOJEM ZE SA NETOCIA CO S TYM DAKUJEM

13/07/2023 20:17
Eliska

Dobrý deň,

umývačka riadu Electrolux esl 67050 ukazuje chybu i60 - vraj ide o tepelné čerpadlo. Uprostred AUTO programu, cca za 20 min začne pípať, ale po otvorení ide horúca para, ale program už nedokončí. Vypnutie zo zástrčky a reset nepomohol.
Chybu začalo ukazovať po dôkladnom čistení, ktoré som ale robievala bežne niekoľko rokov rovnakým spôsobom. Je to len náhoda alebo som niečo poškodila ja?
Oplatí sa oprava? Koľko bude oprava cca stáť?
ďakujem.

30/01/2024 19:22
Marián Bédi

Mame BoschSMS 53L18EU a nevypusti všetku vodu. Neukazuje žiadnu chybu,len svieti ta kontrolka,kde je aj kontrolka na soľ a lestidlo.Necha v nej asi 2l vody . Keď sme dali ďalší program,vodu vypustila a ide ďalej.A znova po programe v nej zostáva asi 2lvody.Odpad sme prečistili,neni zapchata hadica.V com môže byť chyba?

23/05/2024 15:19
Viktor Rychtárik

Dobrý deň, poradili by Ste mi? Bosch umývačka riadu, Dvierka začali v oblasti pántov vrzgať a začali sa zatvárať do uhla a prepúšťa sa para. Musia sa vymeniť pánty? Dvierka? Čo je príčinou? Umývačku používame zhruba 2 roky od zakúpenia. Ďakujem

23/05/2024 15:19
Viktor Rychtárik

Dobrý deň, poradili by Ste mi? Bosch umývačka riadu, Dvierka začali v oblasti pántov vrzgať a začali sa zatvárať do uhla a prepúšťa sa para. Musia sa vymeniť pánty? Dvierka? Čo je príčinou? Umývačku používame zhruba 2 roky od zakúpenia. Ďakujem

Pridať komentár

Pozrite si aj naše inšpirácie

Čierno-biela kuchyňa – overená klasika, ktorá nesklame Čierno-biela kuchyňa – overená klasika, ktorá nesklame

Čierno-biela farebná kombinácia je podľa vás nudná? Nesúhlasíme. Presvedčte sa o tom, že čierno-biela kuchyňa môže byť nadčasová a netradičná.

Čierny gauč sa stane dominantou každej obývačky Čierny gauč sa stane dominantou každej obývačky

Je čierny gauč dobrou voľbou? Určite áno. Pozrite sa, ako dobre môže v miestnosti vyzerať a s čím všetkým sa dá kombinovať.

Luster do obývačky, kuchyne, jedálne i do spálne. V kurze sú moderné i krištáľové lustre Luster do obývačky, kuchyne, jedálne i do spálne. V kurze sú moderné i krištáľové lustre

Pri výbere lustra treba myslieť nielen prakticky, ale aj esteticky. Luster musí poskytnúť dostatočné osvetlenie a zároveň môže pôsobiť na pohľad zaujímavo.Publikované dňa: 10.10.2019
Posledná aktualizácia:
Hodnotenie článku:
(88.2%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Ako odstrániť (jedovaté) huby v trávniku? Aj bez postrekuAko odstrániť (jedovaté) huby v trávniku? Aj bez postreku

Ak považujete huby v trávniku za problém, ste tu správne. Poradíme vám, ako sa ich účinne zbaviť aj bez chémie. Čítajte ďalej a dozviete sa všetko potrebné.

Ako vyčistiť kuchynskú dosku? Pomôže odmasťovač aj ocot Ako vyčistiť kuchynskú dosku? Pomôže odmasťovač aj ocot

Čím skôr sa dostanete k čisteniu, tým lepšie pre vás aj vašu pracovnú dosku. Ako udržiavať rôzne povrchy pracovnej dosky? Všetko podstatné sa dozviete v našom článku.

Voľne stojace vane k stene aj z liateho mramoru. Pozor na montážVoľne stojace vane k stene aj z liateho mramoru. Pozor na montáž

okážu navodiť pocit ako pri pobyte v luxusnom hoteli alebo kúpeľov, no tento pôžitok si môžete dopriať aj u vás doma. Voľne stojace vane však majú aj svoje negatíva a potrápiť sa môžete...