Poruchy umývačiek riadu Bosch, Mora, Beco a Electrolux

Aj tá najmodernejšia a najdrahšia technológia má obmedzenú životnosť a skôr či neskôr doslúži. Inak to nie je ani s umývačkami riadu.

Z umývačky riadu vyteká pena - aká je príčina?

Pri prvotnej vyššej investícii vám umývačka riadu vydrží pravdepodobne dlhšie, teda aspoň dúfajme, ale poruchy sa môžu objavovať rovnako často ako pri tých lacnejších. Ak chcete vedieť o aké najčastejšie poruchy ide, na koho sa v prípade poruchy obrátiť a ako poruchám predchádzať alebo ich svojpomocne vyriešiť, ste na správnom mieste.

Poruchy umývačiek riadu 

Umývačka riadu je vynikajúcim pomocníkom v domácnosti, ktorý šetrí čas, peniaze a aj vašu, či elektrickú energiu. Na to aby dlho slúžila tak ako má, sa o ňu musíte pravidelne starať. Ak ju zanedbávame, nastávajú problémy a poruchy. Medzi tie najčastejšie patrí:

 • Nefunkčný odtok - je porucha, pri ktorej sa odtok upchá zvyškami jedla.
 • Nedostatočný ohrev vody - nastáva pri poškodení vykurovacieho telesa.
 • Vytekajúca voda - je zapríčinená poruchou snímača hladiny vody.
 • Hluk pri oplachovaní - do ložiska sa dostala voda.
 • Slabé oplachovanie - došlo k upchatiu trysiek a tlak vody je nízky.

Najčastejšie poruchy umývačiek Bosch, Mora, Beco a Elektrolux

Hoci v názve uvádzame, že sa budeme venovať hlavne poruchám vyššie uvedených značiek, ale keďže ide o najčastejšie poruchy, stretnete sa s nimi aj pri umývačke riadu Whirlpool, Indesit, Siemens, Baumatic a ďalších. Niektoré problémy ste schopní odstrániť aj bez servisu, ako? Pomôžeme vám.

Tlačidlá nereagujú

 • Stlačenie tlačidiel hneď po otvorení dvierok - počkajte chvíľu a stlačte ich znovu.
 • Znečistené tlačidlá - očistite ich suchou alebo vlhkou handričkou.
 • Dvierka sú zatvorené - otvorte dvierka a stlačte znovu. Tlačidlá možno reagujú len v prípade otvorených dvierok.

Nie je možné zatvoriť dvierka

 • Koše sa nenachádzajú v správnej polohe - skontrolujte ich správnu vodorovnú polohu.
 • Problém so zámkom dverí - skontrolujte zámok. Ak necvakne a nezamkne sa, otvorte dvierka, reštartujte umývačku a skúste to znovu.

Umývačka sa nespustí

 • Nie sú správne zatvorené dvierka - skontrolujte ich.
 • Otvorenie umývačky počas programu - zatvorte ju a počkajte, bude pokračovať v programe.
 • Pozrite sa či ste nestlačili možnosť odložený štart - podržte hlavný vypínač, kým sa displej nevypne a v prípade zrušenia odloženého štartu, reštartujte umývačku.

Škvrny na nehrdzavejúcej oceli a striebre

 • Potraviny ako sú horčica, majonéza, citrónová šťava, ocot, soľ zanechávajú na riadoch škvrny, ak sú na nich príliš dlho - ak umývačku nebudete používať hneď ako tam tieto riady umiestnite, opláchnite ich.
 • Niektoré riady môžu zapríčiniť škvrny, hlavne vtedy, ak tie z nehrdzavejúcej oceli prídu do kontaktu so striebornými - pri umývaní oddeľujte riad z rozličného materiálu.

Riad po umytí nie je čistý

 • Tesné uloženie riadu - riad sa pri uložení nesmie vzájomne dotýkať.
 • Málo čistiaceho prostriedku - používajte čistiace prostriedky, ktoré odporúča výrobca a v odporúčanom množstve.
 • Zlý program - zvoľte iný program, prečítajte si používanie programov.
 • Upchaté trysky - Vykonajte očistu ostrekovacích ramien.

Riad z umývačky nie je čistý a má na sebe fľaky

Mliečny povlak na riade

 • Systém zmäkčovania vody je zle nastavený - nastavte intenzívnejšie sušenie, vyberte správny systém zmäkčovania vody,
 • Chýba soľ - dopĺňajte špeciálnu soľ.

Hluk počas umývania

 • Počas umývania sa uvoľnil riad - prerušte program a poukladajte riad vhodnejšie.

Prášok zostáva v zásobníku

 • Nesprávne dávkovanie a nakladanie - pri napĺňaní postupujte podľa inštrukcií v návode.

Riad nie je suchý

 • Málo leštidla - používajte väčšie množstvo

Kódy porúch umývačky Beco 

V prípade, ak sa umývačka riadu Beco ocitla v problémoch, sa na displeji objaví kód poruchy. Môže však ísť aj o zlyhanie systému, preto odpojte zariadenie od siete asi na 15 minút, znovu pripojte a ak sa chyba opäť zobrazuje, naozaj ide o poruchu. Ako opraviť umývačku? Rozšifrujte kódy a možno sa vám to podarí.

0000 = Nie je prívod vody

 • V potrubí nie je voda/je príliš malý tlak - skontrolujte tlak vody a hlavy. Počkajte, možno sa obnoví.
 • Vstupný kohútik zastavil tok vody - odskrtkujte ho na plný výkon.
 • Plniaca hadica je upchatá/poškodená - urobte kontrolu prívodnej hadici (nemala by byť ohnutá).
 • Zanesený filter na vstupe nasávacieho ventilu - pokúste sa vyčistiť filter.

000 Voda sa nezohrieva

 • Problém s vyhrievaním vykurovacieho telesa - skontrolujte ohrievač a jeho zapojenie.
 • Chyba v termistore, ktorý meria teplotu vody - skontrolujte termistor.

H1 Nefunguje termostat

 • Spálil sa termostat - kontrola a výmena.
 • Došlo k rozpadnutiu teplotného senzora - kontrola a výmena.

H2 Zlyhalo vyhrievacie teleso 

 • Nefunguje ohrievač - vykonajte kontrolu a poprípade vymeňte ohrievač pre servisnú časť.
 • Spálenie elektronickej dosky - potrebná oprava dosky alebo výmena dosky.

H3 Ohrievač pracuje nepretržite

 • Činnosť termistora je nesprávna pretože vysiela zlé signály do riadiaceho modulu - kontrola termistora prípadná výmena.
 • Hlavný modul je chybný - oprava alebo výmena modulu.

H4 Chyba triaku vstupného ventilu

 • Problém s elektronickou kartou - opravte triakovú kartu alebo vymeňte prvok.

H5 Nenastáva vypúšťanie

 • Zanesený alebo poškodený vypúšťací trakt (filter, čerpadlo, hadica) - skontrolujte a vyčistite.
 • Cudzí objekt blokuje čerpadlo - skontrolujte či sa okolo obežného čerpadla nenachádzajú črepiny.
 • Problém pri prevádzke obehového čerpadla - kontrola čerpadla.

H6 Nefunguje triak ovládacieho motora

 • Problém s riadiacim modulom - oprava triaku alebo výmena modulu.

H7 Pressostat poskytuje nesprávne informácie

 • Zle zavreté dvere - pritlačte dvere bližšie k umývačke.
 • Tlakový spínač je zle zapojený - vykonajte kontrolu kontaktov spínača tlaku
 • Nefunguje primárny ventil - skontrolujte ventil a spustite inštaláciu novej časti.
 • Zlý lisostat - je potrebná výmena tlakového spínača.

Kódy porúch umývačky Bosch

E09 Voda sa nezohrieva

 • Porucha ohrevného telesa - je poškodené ohrevné teleso, kontaktujte servis.

E15 Únik vody

 • Voda sa dostáva do centrálnej jednotky - vodu vysajte, umývačku pri otvorených dverách nechajte vysušiť. V prípade opakovanej poruchy, kontaktujte servis.

E19 Obehové čerpadlo

 • Poškodenie obehového čerpadla - kontaktujte servis.
 • Nesprávne zapojenie obehového čerpadla - skontrolujte pripojenie čerpadla.

E22 Znečistené alebo upchaté sitká

 • Poškodený alebo upchatý filter - skontrolujte či sa v ňom nenachádzajú zvyšky jedla, poprípade či nie je poškodený.

E23 Vypúšťacie čerpadlo

 • Elektrická porucha s vypúšťacím čerpadlom - nutnosť výmeny čerpadla.

E24 Neodteká voda

 • Nenastáva vypúšťanie vody - skontrolujte čistotu filtra, skontrolujte či nie je čerpadlo poškodené.

E25 Zablokované odpadové čerpadlo

 • Vyčistite čerpadlo odpadovej vody.

Kódy porúch umývačky Mora

E1 Dlhé napúšťanie

 • Nízky tlak vody- skontrolujte prívod vody, či je dostatočne otvorený, či nie je obmedzení.

E3 Porucha vykurovacieho telesa

 • Voda nedosahuje požadovanú teplotu - skontrolujte termostat, zavolajte servis.

E4 Únik vody

 • Pretečenie - vypnite hlavný prívod vody a odpojte umývačku z elektrického napätia. Odstráňte vodu, nechajte umývačku vysušiť a reštartujte ju. V prípade opakujúcej sa poruchy kontaktujte servis.

F10 Preplnené - očistite výpustné čerpadlo a ak problém aj potom pretrváva, kontaktujte servis.

F11 Porucha na výstupe vody

 • Zablokované filtre - vyčistite filtre.
 • Špina vo výpustnom čerpadle - čerpadlo vyčistite.
 • Ohnutá odtoková hadica - skontrolujte či hadica nie je zamotaná alebo ohnutá.
 • Zablokovanie odtokovej hadici - odpojte hadicu a skontrolujte jej priechodnosť.

F12 Porucha na prívode vody

 • Uzavretý prívod vody - skontrolujte otvorenie kohútika prívodu vody. Pri pretrvávaní problému zavolajte servis.

F40 Vstupný ventil netesní

 • Zatvorte vodovodný kohútik a zavolajte servis.

F52 Porucha hladiny vody

 • Zavolajte servis.

F54 Preplnené

 • Uzavrite kohútik vody a zavolajte servis

F56 Porucha cirkulácie

 • Zavolajte servis.

Kód poruchy umývačky Electrolux

i10 Nevstrekuje voda

 • Slabý tlak vody - skontrolujte prívod vody.
 • Zanesené trisky - skontrolujte ich a očistite.

i20 Upchatie vypúšťacej hadice

 • Vo vypúšťacej hadic alebo vo filtri nastalo upchatie - skontrolujte prietok hadici a aj filter či nie sú zanesené zvyškami jedál alebo mastnotou.

i30 Hromadenie vody

 • Voda sa nachádza v spodnej časti umývačky - voda neodteká zrejme z dôvodu upchatie filtra. Vysajte vodu a kontaktujte servis.

i40, i41, i43

 • Dvierka - skontrolujte ši sú dvierka dobre zavreté, či funguje zatvárací mechanizmus.
 • Upchatie filtra - skontrolujte filter a odstráňte nečistoty.

i50 Skrat obehového/triakového čerpadla

 • Porucha motora alebo obehového čerpadla - skontrolujte zapojenie do elektriny alebo či nejde o mechanické poškodenie.

i60 Ohrev vody

 • Porucha tepelného telesa - urobte kontrolu správneho zapojenia, zistite či nejde o poškodenie, možno ide aj o zlyhanie obehového čerpadla.

i70 Termistor

 • V termistore nastal skrat alebo otvorenie - skontrolujte termistor, pravdepodobne bude potrebná jeho výmena, zavolajte servis.

Kontaktujte servis

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte servisné oddelenia jednotlivých výrobcov, kde vám ochotne odpovedajú na všetky vaše otázky. V niektorých sa môžete zastaviť aj osobne alebo poslať e-mail. Pre uľahčenie hľadania servisných čísel a zmätkovania čo všetko na objednávku servisu potrebujete sme pre vás pripravili kontaktné informácie niektorých výrobcov umývačiek riadu.

Kontakt na servis umývačiek riadu Bosch, Mora, Beco a Elextrolux

Bosch

 • K dispozícii od Po-Št 8:00-18:00, Pia 8:00-17:00
 • e-mail: opravy@bshg.com

Pri objednávke servisu potrebujete:

 1. Evidenčné číslo spotrebiča,
 2. Údaje z typového štítku na spotrebiči.

Mora

 • K dispozícii každý deň od 8:00 do 16:00 hod. na čísle 0800 105 505
 • e-mail = info@mora.sk

Pri objednávke servisu potrebujete:

 1. Dátum kúpy spotrebiča, predajný doklad
 2. Sériové číslo
 3. Artikulačné číslo
 4. Model

Beco

 • K dispozícii každý deň od 8 do 18. hod. na čísle 0800 171 250
 • e-mail = zakaznickecentrum@bekosa.cz

Pri objednávke servisu potrebujete:

 1. Predajný doklad, ak máte záruku
 2. Model a výrobné číslo spotrebiča
 3. Ak je na váš spotrebič 5 ročná záruka, pripravte si aj certifikát

Electrolux 

 • 00421 232 141 303
 • e-mail = zakaznicke.centrum@electrolux.com

Pri objednávke servisu potrebujete:

 1. Dátum kedy ste spotrebič približne zakúpili
 2. Číslo modelu alebo výrobné číslo, ktoré nájdete na štítku spotrebiča

Za poškodené umývačky môžeme sami? 

Tak ako sa pravidelne treba starať o údržbu iných zariadení, napr. práčky, ani umývačku neradno zanedbávať. Niektoré chyby, a nie je ich málo, sú spôsobené lenivosťou človeka, ktorý zanedbáva starostlivosť o toto zariadenie. Preto buďte opatrní a snažte sa ich nerobiť, umývačka vám vydrží dlhšie. 

Zanedbaná starostlivosť, špinavé riady a upchatie - umývačku je potrebné pravidelne čistiť, kontrolovať filtre, umývať ju, pretože ak bude špinavá, budú špinavé aj vaše riady. Riad pred uložením do umývačky skontrolujte, či sa na ňom nenachádzajú zbytky jedla.

Príliš naložená umývačka - nezaťažujte umývačku ukladaním veľkého množstva riadu, naložte do nej len predpísané množstvo. Riad ukladajte do prepážok, medzi riadmi nech je dostatočný priestor na umytie.

Nevhodné umývacie prostriedky - používajte len overené značky, ktoré vašej umývačke neškodia, práve naopak, prospievajú jej a zároveň pekne vyčistia riad.

Do umývačky riadu používajte iba overené čistiace prostriedky (Finish, Somat, Jar a pod.)

Nevhodný umývací režim - študujte návody! Z nich sa dozviete aký program, kedy a na aký riad zvoliť. Vybraním nevhodného režimu môžete spôsobiť nedostatočné umytie a stratu vysokej energii.

Tvrdá alebo mäkká voda - používajte soľ na zmäkčenie vody. Táto soľ chráni vaše riady aj umývačku pred vodným kameňom. Soľ by mala byť s väčšími kryštálikmi, nech sa malé kryštáliky nedostanú na miesta, kde by umývačku poškodili. Nezabudnite nastaviť správnu tvrdosť alebo mäkkosť vody, aby umývačka soľ správne dávkovala.

Autor článku

Redakcia TopByvanie.sk

Pravidelne Vám prinášame všetky zaujímavosti zo sveta tých najnovších trendov v bývaní a záhrade. Sledujte nás a nič vám neunikne :-)


Komentáre

09/04/2020 21:02
Miroslav

Po treťom umytí pýta lesk...trvá to 2 týždne.
Ďakujem.

17/04/2020 05:43
Maca

Mne pýta lestidlo po každom umytí už... Mam 10 ročnú umývačku Electrolux a neviem sa nikde dočítať, čo s tym.

Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Červená kúpeľna – nielen pre ľudí, ktorí sa neboja riskovať Červená kúpeľna – nielen pre ľudí, ktorí sa neboja riskovať

Pokiaľ obľubujete červenú farbu, určite sa jej pri zariaďovaní bytu nevyhýbajte. Hodí sa do každej miestnosti, dokonca aj do kúpeľne. Neveríte? Potom si to overte v našej galérii.

Adventné vence Adventné vence

4 týždne pred Vianocami je krásna, zároveň však aj hektická kapitola roka. Napriek tomu by sme nemali zabudnúť na jeden z najtypickejších symbolov adventu, tradičný adventný veniec,...

Študentská izba – mala by sa páčiť nielen vám, ale aj vášmu dieťaťu Študentská izba – mala by sa páčiť nielen vám, ale aj vášmu dieťaťu

Zariaďovanie študentskej izby môže byť poriadny boj. Rodič chce často niečo iné ako samotné dieťa a potom vznikajú rozbroje. Skúste však vyjsť študentovi v ústrety a nakoniec budete...Publikované dňa: 10.10.2019
Hodnotenie článku:
(89%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Ako sa zbaviť nočných motýľov v byte a v záhrade? Pomôže chémia i babské radyAko sa zbaviť nočných motýľov v byte a v záhrade? Pomôže chémia i babské rady

Väčšina nočných motýľov nie je vôbec nebezpečná, ale sú tu aj také, na ktoré by ste si mali dávať pozor. Ktoré to sú, ako sa zbaviť nočných motýľov, ale aj prečo ich priťahuje svetlo,...

Ako sa zbaviť drobného stavebného odpadu? Cena a odvoz stavebného odpaduAko sa zbaviť drobného stavebného odpadu? Cena a odvoz stavebného odpadu

Rekonštruujete alebo ste sa pustili do jarného upratovania, teraz stojíte nad kopou tehál, dosák, lepeniek a iného odpadu, a neviete kam s ním? Pozrite sa, ako s ním správne naložiť a...

Výmena elektrických rozvodov v byte, dome, bytovom dome. Aká je cena, treba povolenie?Výmena elektrických rozvodov v byte, dome, bytovom dome. Aká je cena, treba povolenie?

Výmena elektroinštalácie nie je povinná, nikto vám nepovie jej presnú záruku, no i napriek tomu ju budete musieť jedného dňa zrekonštruovať alebo kompletne vymeniť. Poradíme vám, kedy je...