Ako správne kúriť v krbe: Ako správne založiť oheň, vhodné drevo a brikety na kúrenie, skladovanie dreva

Každý majiteľ krbu alebo piecky vie, že tieto „zariadenia“ na kúrenie potrebujú istú dávku pozornosti a hlavne pravidelnú starostlivosť. Ak sa im nevenujete, na oplátku budete bojovať s dymením z krbu, mať vyššiu spotrebu dreva, teda aj finančných nákladov, množstvo zbytočných starostí a čo je asi najhoršie, výrazne skrátite životnosť svojho krbu aj komína.

Kúrenie drevom v krbe

Prečítajte si, ako vyriešiť najčastejšie problémy súvisiace s kúrením v krbe a ako im úspešne predchádzať.

Príprava na vykurovaciu sezónu a správna údržba krbu i komína

Komín a krb je potrebné skontrolovať a vyčistiť hlavne pred začatím vykurovacej sezóny. Túto činnosť by ste mali zvládnuť aj sami, no je lepšie si zavolať kominára, ktorý vám dá oficiálne potvrdene o revízií a vyčistení komína. To sa vám zíde v prípade, keď, nedajbože, dôjde k poistnej udalosti, napríklad k požiaru. Ak by ste sa predsa len rozhodli komín aj krb čistiť na vlastnú päsť, postupujte takto:

 • Po lete sa môžu v komíne nachádzať husté pavučiny, dokonca vtáčie hniezda či brlohy hlodavcov. V prvom rade je teda potrebné skontrolovať komín „vizuálne“.
 • Uistite sa, že komín aj rúry nie sú poškodené.
 • Následne pomocou kominárskej kefy musíte vyčistiť celý komín a všetky rúry, ktoré do neho vedú. Nezabudnite ani na samotný krb, ktorý vyčistite od všetkých sadzí, popola a iných nečistôt.

Rovnako dôležitá je aj kontrola krbu a komína v priebehu vykurovacej sezóny. Kým všetko ide tak, ako má, stačí ju vykonať raz za 4 mesiace. Pokiaľ spozorujete akýkoľvek z problémov, či už dymenie z krbu alebo slabý ťah, komín aj krb skontrolujte a vyčistite v danej chvíli.

Ako skontrolovať ťah komína

Ťah komína je jedným z rozhodujúcich faktorov, ktoré vplývajú na efektívne a správne kúrenie v krbe. Na spálenie 2 kg dreva je v priemere potrebných 9 kubíkov vzduchu. Nemajte strach, nemusíte nič vypočítavať. Správny alebo nesprávny ťah odhalíte i pomocou obyčajného sledovania vášho krbu a horiaceho plameňa.

 • Ideálny ťah: Žltý a jasný plameň, ktorý nekmitá zo strany na stranu.
 • Príliš silný ťah: Modrý oheň v krbe, niekedy kmitá do strán.
 • Slabý ťah: Žltý, no slabý plameň, dymenie pri otvorení piecky, časté upchávanie komína.

Dôvody, prečo komín nemá správny ťah, a ich riešenia

Dôvody, prečo váš komín nemá správny ťah, môžu byť rôzne. Najčastejšie to spôsobuje jeho zanesenie. Ďalšími príčinami sú nesprávne používanie komínovej klapky, teda jej zaškrtenie, nesprávna dĺžka alebo hrúbka rúr, ktoré vedú od krbovej vložky do komína, a nezateplený komín. Tento problém nastáva hlavne v prípade, keď je komín postavený vedľa stavby (napr. rekreačné chaty) alebo vedie cez povalu, ktorá nie je zateplená. Tým, že v jeho vnútri prúdi horúci vzduch, no zvonku je ochladzovaný, sa v ňom zrážajú vodné pary a postupne sa zanáša dechtom.

Správny ťah komína

Ďalším pomerne častým dôvodom je aj nesprávna výška komína. Príliš vysoký komín bude mať nadmieru silný ťah, nízky zas nepostačujúci. V druhom prípade vám môže pomôcť nasadenie rúry na vrch komína, ktorá ho prirodzene predĺži. Dajte si pozor aj na to, či máte na rúre „kohúta“ a či sa správne otáča. Kohút zabraňuje tomu, aby vám vzduch „vošiel“ do komína, napríklad pri silnom vetre. Poslednou možnosťou je poškodený komín. Aj maličká diera spôsobuje nasávanie falošného vzduchu, takže ťah nemôže byť dostatočne silný.

Ako používať komínovú klapku

Komínová klapka slúži na správnu reguláciu vzduchu v krbe. Pri jeho nedostatku nebude drevo horieť, ale iba tlieť a hlavne dymiť. Naopak, pri príliš veľkom prísune vzduchu bude do krbu privádzané veľké množstvo kyslíka. Drevo preto zhorí príliš „divoko“, v dôsledku čoho prehorí rýchlejšie. Inak povedané, všetko teplo vám doslova uletí von komínom. To, ako používať komínovú klapku, sa musíte naučiť sami. V začiatkoch vám však môžu pomôcť tieto rady:

 • Najviac kyslíka, teda i vzduchu, potrebuje drevo vo chvíli, keď začína horieť. Pri zakladaní ohňa preto môžete nechať klapku otvorenú naplno.
 • Keď sa drevo „chytí“ môžete klapku zavrieť na polovicu.
 • Už horiace oheň, ktorý chcete iba udržiavať, potrebuje len malé množstvo kyslíka. Klapku preto stačí nechať pootvorenú na niekoľko milimetrov alebo ju úplne zavrieť. To uvidíte podľa „situácie“.

Ako správne založiť oheň v krbe?

Ako správne založiť oheň

Aj to, ako zakladáte oheň, vplýva na správny chod vášho krbu. Problémom je najmä príliš pomalé rozkurovanie a používanie nevhodných podpaľovačov.

 • V prvom rade sa odnaučte na rozkladanie ohňa používať noviny, povoskovaný papier alebo papier s fóliou. Okrem toho, že pri spaľovaní týchto materiálov dýchate isté množstvo škodlivín, môžu tiež spôsobovať upchávanie komína.
 • Jediným druhom papiera, ktorý je na rozkladanie ako-tak vhodný, je obal od vajíčok, toaletné rolky alebo nefarbený kartón. Ak sa ich rozhodnete používať, tak vždy len v malom a nevyhnutnom množstve.
 • Ideálnym materiálom na založenie ohňa je nepochybne dokonale presušené raždie z ihličnatých stromov (smrek, borovica, smrekovec), poprípade slama či seno.
 • Z raždia vytvorte pyramídku. Takto bude mať oheň viac kyslíka takže nebudete bojovať s nekonečným dymením.
 • Najlepšími pomocníkmi sú tuhé alebo tekuté podpaľovače.
 • Oheň nikdy nezakladajte s mokrým alebo vlhkým drevom.
 • Nezabudnite mať naplno otvorenú komínovú klapku.

Podpaľovače na založenie ohňa v krbe


Prečo cítiť smrad z krbu: príčiny + riešenia

Dôvodov, prečo môže byť cítiť smrad z krbu, je viacero. V prvom rade je potrebné určiť, o aký zápach ide. Pokiaľ cítite len dymovú zatuchlinu, najpravdepodobnejšie je problém v nedostatočnom ťahu komína alebo nesprávnom používaní komínovej klapky počas kúrenia.

Horiace drevo v krbe – príčiny smradu z krbu

Druhým prípadom je zápach pripomínajúci decht, ktorý je jasným dôkazom toho, že je váš komín zanesenýUsadený decht v komíne spôsobuje hlavne kúrenie mokrým drevom, preto sa uistite, že používate dostatočne suché kúsky. Skontrolujte napojenie dymovodu na komín, ten vyčistite, a taktiež krbovú vložku.

Kúrenie mokrým drevom

Kúrenie mokrým drevom je jednou z najväčších a zároveň najčastejších chýb majiteľov piecok a krbov. Problém nespočíva v tom, že mokré drevo nehorí. Práve naopak, laikovi sa môže zdať, že má dokonca lepšiu výhrevnosť, pretože tlie pomaly. V čom je teda háčik?

 • Pri spaľovaní mokrého dreva klesá jeho výhrevnosť až o polovicu. Väčšina energie je totiž spotrebovaná na odparovanie vody. Pre zaujímavosť, 1 kg dreva z čerstvo zrezaného stromu obsahuje 0,5 litra vody.
 • Spotreba dreva za jednu vykurovaciu sezónu je až o 50 % väčšia, čo predstavuje aj podstatne zvýšené finančné náklady.
 • Keď mokré drevo horí, dochádza k tvorbe dymu a vodnej pary. Tieto dve látky sa na seba viažu a vytvárajú decht. Ten obsahuje kyselinu sírovú, takže je zdraviu škodlivý.
 • Decht taktiež upcháva komín, čím sa zvyšujú náklady aj čas na chod a údržbu krbu – musíte všetko pravidelne čistiť.
 • Kombinácia týchto faktorov skracuje životnosť samotného krbu, ale aj rúr, komínu a ostatného príslušenstva.

Mäkké verzus tvrdé drevo na kúrenie

Drevo z hľadiska použitia na kúrenie delíme na tvrdé a mäkké. Do prvej skupiny patria prevažne ihličnaté dreviny, ktoré sú vhodné hlavne na zakladanie ohňa, do druhej zas listnaté, ktoré poslúžia lepšie z hľadiska udržiavania tepla.

Aké drevo na kúrenie? Mäkké, alebo tvrdé?

Ihličnaté drevo

 • Naštiepané a suché ihličnaté drevo je výborné na zakladanie ohňa.
 • Nehodí sa na udržiavanie tepla, pretože rýchlosť jeho horenia je veľmi vysoká.
 • Ihličnaté drevo obsahuje mnohonásobne väčšie množstvo živice, preto s ním netreba kúriť príliš často – živica, ktorá sa pri horení odparuje, zanáša komín.
 • Ak by ste chceli kúriť len ihličnatým drevom, musíte počítať s asi dvoj- až trojnásobne vyššou spotrebou.
 • Doba, počas ktorej dostatočne preschne, sa môže pohybovať až okolo troch rokov, čo spôsobuje vysoký obsah živice.
 • Má nízku objemovú hmotnosť sušiny – pod 500 kg/m³.

Listnaté drevo

 • Aj dokonale vysušené sa zapaľuje dlhšie, preto nie je vhodné na zakladanie ohňa.
 • dobrú výhrevnosť z hľadiska dĺžky horenia – postupne tlie, čím udržiava teplo.
 • Pri horení sa rozpadáva na uhlíky, ktoré v sebe udržiavajú teplotu dlhé hodiny.
 • Doba schnutia sa pohybuje okolo 2 rokov, v závislosti od druhu.
 • Má vysokú objemovú hmotnosť sušiny – nad 500 kg/m³.

Akým drevom kúriť

Každý druh dreva má istý stupeň výhrevnosti. Nasledujúce údaje platia pre drevo, ktoré obsahuje vlhkosť od 20 – 25 %. Jednotkou energie je joule, ktorý je však sám osebe veľmi malou jednotkou, preto sa údaje o výhrevnosti dreva uvádzajú v mega jouleoch na kilogram (MJ/kg) a v kWh/kg – kilowatthodina na kilogram. Ak ste nikdy neboli v tomto smere doma, nemusíte si lámať hlavu. Stačí vedieť, že čím vyššie číslo, tým lepšia výhrevnosť.

Vhodné druhy dreva na kúrenie v krbe

Vhodné druhy dreva na kúrenie

 • Breza (13,4 MJ/kg – 3,8 kWh/kg): Má výhrevnosť 90 %. Vytvára menšie množstvo popolu, pri horení nepraská, takže je vhodná aj na kúrenie v otvorených krboch či pieckach. Brezová kôra dobre horí aj vtedy, keď je mokrá.
 • Hrab (12,3 MJ/kg – 3,6 kWh/kg): Má najlepšiu výhrevnosť – skoro 100 %. Nevýhodou je, že ide o veľmi vzácnu a drahú drevinu.
 • Dub (13,3 MJ/kg – 3,5 kWh/kg): Veľmi tvrdé drevo s výhrevnosťou okolo 98 %.
 • Buk, jaseň (12,7 MJ/kg – 3,6 kWh/kg): Po hrabe a dube sú to najvhodnejšie druhy na kúrenie, majú výhrevnosť nad 90 %. Plameň je stály a silný. Výhodou je aj ich rýchle schnutie.
 • Agát (12,7 MJ/kg – 3,5 kWh/kg): Tvrdé drevo s dobrou výhrevnosťou, ktoré však počas horenia silno praská. Agátové uhlíky veľmi rýchlo hasnú.
 • Ovocné drevo – jabloň, hruška, čerešňa, slivka: Dobrá výhrevnosť, od 70 do 80 %. Počas horenia majú veľmi príjemnú arómu.

Nevhodné druhy dreva na kúrenie

 • Smrekovec, borovica, smrek (13,7 MJ/kg – 3,9 kWh/kg): Výhrevnosť sa pohybuje okolo 70 %. Ihličnany sú však vhodné len na zakurovanie, nie na dlhodobé kúrenie. Horia rýchlo, tvorí sa z nich veľa drevného popolu a mastných sadzí.
 • Topoľ, lipa, vŕba a gaštan patria medzi mäkké dreviny, ktoré majú veľmi nízku výhrevnosť. Na druhej strane horia rýchlo, takže sú vhodné taktiež len na zakurovanie. Nevýhodou je aj množstvo takzvaného lietavého popola.
 • Orech: Má vysokú výhrevnosť, no ide o vzácnu drevinu, ktorou je skutočne škoda kúriť. Okrem toho schne veľmi dlho, viac než 4 roky.
 • Lakované alebo morené drevo do krbu určite nepatrí (staré dosky z plota, kôlne atď.). Chemické látky v prvom rade dýchate vy, zanášajú komín a znečisťujú ovzdušie.

Ako správne sušiť a skladovať drevo

Drevo je živý materiál, preto jeho správne sušenie a skladovanie nie je úplne jednoduché. Aj drevo vystavené vlhkosti, ktoré už dávno vyschlo, ju do seba nasaje opätovne. Preto nie je dôležitý len čas, ale taktiež vhodný výber miesta. Vo všeobecnosti platí pravidlo, že každé drevo je dostatočne suché, a teda i pripravené na používanie až po 2 rokoch schnutia.

Sušenie a skladovanie dreva na kúrenie

 • Veľké kmene a konáre by mali byť čo najskôr narúbané na menšie kusy (čím menšie, tým rýchlejšie schnutie).
 • Drevo musí schnúť na mieste s nízkou vzdušnou vlhkosťou, ideálne pod 40 %.
 • Nesmie byť v priamom kontakte s vodou. Ukladanie dreva k stene domu preto nie je najlepšou voľbou.
 • Na vybranom mieste musí prebiehať dostatočná cirkulácia vzduchu. Takpovediac „hermeticky“ uzavreté kôlne nie sú dobrým miestom.
 • Drevo je potrebné pravidelne kontrolovať. Ak na niektorých kúskoch zbadáte plesne alebo vyslovene „veľké“ huby, čo najskôr ich vyhoďte. Takéto drevo nakazí zvyšok vašich zásob a navyše nikdy nepreschne. Ak, tak iba spráchnivie.

Kúrenie briketami v krbe

Alternatívou k drevu sú brikety, ktoré sa vyrábajú z rôznych materiálov. Poznáme brikety drevené, papierové, slamené, rašelinové, dokonca aj tie z lístia alebo slnečnicových šupiek. Ak ich porovnáme z hľadiska výhrevnosti, tak jednoznačne vyhrávajú. Kvalitne spracované brikety obsahujú vlhkosť pod 10 %, navyše sú lisované pod silným tlakom. Niektorí ich výhrevnosť prirovnávajú k čiernemu uhliu.

Z tohto hľadiska sú vhodnejšie na udržiavanie tepla, pretože na rozdiel od dreva nehoria, ale tlejú. Brikety z dreva budete musieť do krbu prihadzovať v priemere každé 4 hodiny, z kôry cca každých 8 hodín a ich rôzne ekologické verzie, napríklad lisovaná slama alebo lístie, vydržia tlieť maximálne 2 – 3 hodiny. Z finančnej stránky sú brikety nepochybne drahšou alternatívou. Na oplátku však okrem dobrej výhrevnosti získate aj to, že sa nebudete musieť trápiť s rúbaním a skladovaním dreva.

Zobraziť produkty v kategórií:

Autor článku

Viktória Hartmannová

Milujem prírodu so všetkým, čo v nej rastie a žije. Som vyštudovaná učiteľka pre najmenších drobcov, ktorú však zlákalo písanie, zvieratá a život...


Komentáre

26/02/2020 14:52
Lenča

Celkom vyčerpávajúci článok. Chystáme sa budúci rok konečne urobiť krb, preto ďakujem za info ohľadom správneho kúrenia. Človek by nikdy nepovedal, že to môže byť taká veda :)

26/03/2020 14:46
Tomáš

Myslím, že to ako správne kúriť, ako a čo robiť v prípade, žeby sa niečo stalo alebo akým drevom kúrit, by Vám mal oznámiť ten kto vám krb robí. Teda my máme krb od Ht-design a všetky dôležité informácie nám povedali. A nevieme si teraz vynachváliť.

26/03/2020 14:50
peter

My sme také šťastie nemali. mali sme od Ht-design, lebo všade si robia reklamu ale neboli sme spokojní. nakoniec sme museli vybúrať a dať iný :-(

02/09/2021 12:22
Lukáš

Určite prínosný a obohacujúci článok. V mojom prípade som pred rokom kúpil dom kde krb už bol, bez dokumentácie, bez značky, čiže takéto články mne osobne pomáhajú sa naučiť správne kúriť.

Pridať komentár

Pozrite si aj naše inšpirácie

Adventné vence Adventné vence

4 týždne pred Vianocami je krásna, zároveň však aj hektická kapitola roka. Napriek tomu by sme nemali zabudnúť na jeden z najtypickejších symbolov adventu, tradičný adventný veniec,...

Fialová kúpeľňa – pôsobí luxusne a odvážne Fialová kúpeľňa – pôsobí luxusne a odvážne

Fialová farba je dlhé roky spájaná s luxusom a kráľovským prostredím. Kedysi totiž nebolo jednoduché vyrobiť fialové farbivo, preto bolo veľmi vzácne. Napriek tomu, že dnes je už fialová...

Detská izba pre chlapca – modrá hrá prím Detská izba pre chlapca – modrá hrá prím

Máte doma chlapca, ktorý by chcel vlastnú detskú izbu, v ktorej by bol mohol prežívať dobrodružstvá? Pozrite sa na našu galériu, možno v nej spolu nájdete niečo, čo sa vám zapáči.Publikované dňa: 22.02.2020
Posledná aktualizácia:
Hodnotenie článku:
(86.8%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Ako odstrániť (jedovaté) huby v trávniku? Aj bez postrekuAko odstrániť (jedovaté) huby v trávniku? Aj bez postreku

Ak považujete huby v trávniku za problém, ste tu správne. Poradíme vám, ako sa ich účinne zbaviť aj bez chémie. Čítajte ďalej a dozviete sa všetko potrebné.

Ako vyčistiť kuchynskú dosku? Pomôže odmasťovač aj ocot Ako vyčistiť kuchynskú dosku? Pomôže odmasťovač aj ocot

Čím skôr sa dostanete k čisteniu, tým lepšie pre vás aj vašu pracovnú dosku. Ako udržiavať rôzne povrchy pracovnej dosky? Všetko podstatné sa dozviete v našom článku.

Voľne stojace vane k stene aj z liateho mramoru. Pozor na montážVoľne stojace vane k stene aj z liateho mramoru. Pozor na montáž

okážu navodiť pocit ako pri pobyte v luxusnom hoteli alebo kúpeľov, no tento pôžitok si môžete dopriať aj u vás doma. Voľne stojace vane však majú aj svoje negatíva a potrápiť sa môžete...