Návod, ako správne separovať odpad v domácnosti. Kam patrí kov, tetrapak či farby?

Separujete? A ste si istí, že separujete správne? Alebo neseparujete vôbec? Triedenie odpadu v skutočnosti nie je až také jednoduché, na druhej strane to pri troške snahy zvládne aj malé dieťa.

Ako správne separovať odpad

Pozrite sa, ako naložiť s vaším odpadom tak, aby dostal nový život.

Prečo je separovanie odpadu dôležité

3,5 milióna ton odpadu!!! To je množstvo, ktoré vyprodukuje ľudstvo za jeden deň! Na Slovensku sa taktiež nemáme čím chváliť, podľa minuloročných údajov stále separujeme len necelých 40 % všetkého odpadu. To, že sme si našu planétu „pokazili“ viac než dosť, vieme asi všetci. Separácia je teda akousi malou náplasťou, ktorou v prvom rade zmierňujeme dopad našej existencie na prírodu.

Separáciou a následnou recykláciu odpadu:

 • Šetríte prírodné zdroje a energiu, pretože nie je nutné ťažiť nové suroviny, na ktorých výrobu je nutné používať množstvo energie (elektrickej, slnečnej atď.)
 • Chránite vaše zdravie
 • Neprispievate k znečisteniu prírody – predsa len, prechádzka medzi machom, hubami a trávou je o niečo príjemnejšia ako prekračovanie plastových fliaš, téglikov a starých pneumatík  
 • Znižujete množstvo emisií v ovzduší

Pár slov pre tých, ktorí separácii neveria 

Medzi nami sa stále nájdu aj takí, ktorým je planéta ukradnutá. V tomto prípade je teda prehováranie do duše asi zbytočné. Ak do tejto skupiny patríte, je to vaše výsostné právo. Vedzte však, že my prírodu nezničíme, ona nás áno. Bez pitnej vody, pôdy, včiel, dažďa... prežijeme veľmi ťažko. Odpadky rozhádzané voľne v prírode, v oceánoch, na skládkach či spálené v peciach nie sú zanedbateľným problémom.

Všetky chemické látky, ktoré sa v nich nachádzajú v celkom zásadných množstvách, sa postupne dostávajú do vody a pôdy, teda aj do ovzdušia, následne do dažďa a pitnej vody. V konečnom dôsledku sa za pomerne krátky čas dostanú aj priamo na váš tanier.

Potom tu máme ešte jednu skupinu ľudí, a to tých, ktorí sú presvedčení, že ich „pracne“ vytriedený odpad skončí aj tak na skládke alebo v oceáne. Predtým, ako uveríte akýmkoľvek konšpiračným teóriám, by ste mali vedieť, že odpad je surovina, ktorá má hodnotu!

Separovaný odpad má svoju hodnotu

Separovaný odpad je vykupovaný spoločnosťami, ktoré zabezpečujú jeho recykláciu a výrobu nových surovín. Za tie potom dostanú peniaze, takže hovoríme o biznise ako každom inom, dokonca o veľmi výhodnom biznise. Recyklácia je totiž v mnohých prípadoch oveľa lacnejšou alternatívou ako výroba „fungl“ nových surovín. Samozrejme, poznáme aj výnimky, tých je však podstatne menej.

Separovanie plastov

Podľa aktuálnych štatistík ľudstvo ročne vyprodukuje viac ako 300 000 000 ton plastového odpadu. Doba rozpadu plastov sa pohybuje od 500 do 1 000 rokov a viac. Plasty sa nerozložia nikdy. Po veľmi dlhom čase dôjde k ich rozpadu na drobné granulky, z ktorých boli pôvodne vyrobené. V prírode teda ostávajú navždy.

Podľa vedeckých odhadov dnes už na svete neexistuje miesto, ktoré by nebolo zamorené plastmi. Jedným z najvážnejších negatívnych dopadov plastov je napríklad to, že sa dostávajú priamo do tiel živočíchov. Aj v tomto prípade platí, že nemusíte milovať zvieratá, milujte aspoň seba. Pochutnáte si radi na rybe? Vedzte, že takmer so stopercentnou istotou spolu s ňou konzumujete aj isté množstvo plastov.

TIP: Ak sa o tejto téme chcete dozvedieť viac, odporúčame tento dokument:

Separovanie papiera

„Vyhodený“ papier nie je pre prírodu obzvlášť veľkým problémom, čo však neplatí o jeho výrobe. Papier pochádza z dreva, respektíve z drevoviny. Tak či onak, obeťami jeho výroby je 160 000 stromov za deň. Áno, toľko sa ich celosvetovo vyrúbe len kvôli výrobe papiera. Jeho separáciou teda šetríte prírodné zdroje (lesy, stromy, drevo), no taktiež energiu a znižujete množstvo emisií, ktoré sú do ovzdušia vypúšťané pri jeho výrobe. Pre lepšiu predstavu, približne jedna tona zberového papiera „ušetrí“ 17 stromov. Papier je recyklovateľný 5- až 7-krát, následne sa dá kompostovať.

Separovanie skla

Sklo je možné používať – recyklovať donekonečna, pričom po jeho opätovnom spracovaní nestráca svoje kvalitatívne vlastnosti. Inak povedané, zo sklenenej fľaše je možné po recyklácií vyrobiť opäť rovnako kvalitnú sklenené fľašu. Sklo je navyše sčasti prírodným materiálom, na ktorého výrobu je potrebné vyťažiť napr. kremičitý alebo sklársky piesok. Separáciou skla teda taktiež šetríte prírodné zdroje. Okrem toho zabraňujete tomu, aby ste pri prechádzke lesom zakopávali o sklenené fľaše či poháre. Rozklad skla trvá dlhšie ako 4 000 rokov.

Separovanie plechoviek a iného kovového odpadu

Kovový odpad mnohí nepokladajú za nebezpečný pre životné prostredie. Áno, je pravda, že kovová plechovka nenarobí také škody ako plastová fľaša, z ktorej sa do okolia uvoľňujú rôzne škodliviny. Plechovka sa v porovnaní s plastom taktiež rozloží omnoho skôr, v priemere za 60 rokov. Znečistené lesy a lúky však v tomto smere nie sú tým najväčším problémom. Základom separácie a následnej recyklácie kovov je šetrenie prírodných zdrojov a energie.

Všetok kovový odpad patrí k veľmi ceneným surovinám vhodným na druhotné spracovanie. Tak napríklad, z cca 700 plechoviek je možné vyrobiť jeden nový bicykel. Pri výrobe tony ocele z recyklovaných kovov, je potrebné vyťažiť o 1,5 tony menej železnej hrudy, minúť o 0,5 tony menej uhlia, o 50 % vody a o 70 % menej energie. Zníži sa aj produkcia ťažobného odpadu, a to až o 97 %.

Vyberáme z nášho katalógu

Pozrite si viac produktov z kategórie odpadkové koše

Triedenie odpadu: značky na obaloch

Už viete, prečo by ste mali odpad triediť, pozrime sa teda na to, ako to robiť správne. Najprv sa musíte zorientovať v značkách, ktoré označujú jednotlivé materiály. Bohužiaľ, označovanie obalov nie je povinné. Výrobca alebo predajca tak môže urobiť len na základe jeho vlastnej dobrej vôle, žiadny zákon mu však túto povinnosť neukladá.

Preto sa stretávame s obalmi, na ktorých je veľmi podrobné a jasné značenie použitých materiálov či dokonca aj spôsobu ich likvidácie, no i s takými, na ktorých tieto údaje nie sú vôbec. Okrem značiek, ktoré označujú samotný druh materiálu, sa na obaloch stretnete aj s ďalšími, ktoré však nemajú so spôsobom separácie nič spoločné.  

Druhy značiek na obaloch

 • Trojuholník vytvorený z 3. šípok: označenie druhu materiálu
 • Trojuholník z 3. nevyplnených šípok: predmety vyrobené z recyklovaných materiálov
 • „Grüne Punkt“ – Zelený bod (dve šípky v kruhu): registrovaná ochranná známka – značka nehovorí o tom, že kupujete ekologický materiál. Znamená, že výrobca (predajca) zaplatil poplatok do národného systému za spätný odber odpadu k recyklácii, ktorý má však zmysel iba vtedy, ak je vhodený do správnych kontajnerov (poprípade odovzdaný v zbernom dvore)
 • Panáčik so smetným košom: značka znamená, „vyhoďte obal do príslušného kontajnera“
 • Preškrtnutý odpadkový kôš: materiál, ktorý nepatrí do komunálneho ani separovaného odpadu (napr. batérie, žiarovky, elektronické zariadenia)

Značenie jednotlivých materiálov

Plasty:

 • PET/PET 1/PETE – polyetylén tereftalát
 • HDPE 2/PE-HD 2 – polyetylén veľkej hustoty
 • PVC 3/V 3 – polyvinylchlorid (PVC, vinyl)
 • LDPE 4/PE-LD 4 – polyetylén malej hustoty
 • PP 5 – polypropylén
 • PS 6 – polystyrén
 • OTHER 7 – „ostatné“ plasty, ktoré sa nezmestili do prvých 6 kategórií

Papier a lepenka:

 • PAP/PAP 20 – vlnitá lepenka
 • PAP 21 – hladká lepenka
 • PAP 22 – papier

Kovy:

 • FE 40 – oceľ
 • ALU 41 – hliník

Sklo:

 • GL 70 – bezfarebné sklo
 • GL 71 – zelené sklo
 • GL 72 – hnedé sklo

Drevo:

 • FOR 50 – drevo
 • FOR 51 – korok

Kombinované obaly, s ktorými sa stretnete najčastejšie

 • C/PAP 80 – papier a lepenka + rôzne kovy
 • C/PAP 81 – papier a lepenka + plast
 • C/PAP 84 – papier a lepenka + plast + hliník
 • C/PAP 90 – plast + hliník

Triedenie odpadu: nádoby

Nádoby na triedený odpad sú rozdelené podľa farieb, niekedy sa môžete stretnúť tiež iba s farebnou značkou. Pri separácii sa musíte orientovať aj podľa pravidiel danej obce či mesta. Niekde sú napríklad plasty zbierané samostatne, inde spolu s kovovými obalmi. Tieto informácie by ste mali nájsť na webe mesta a obce a tiež na rozpisoch rozvozu odpadu, ktoré dostávate do poštovej schránky.

Triedenie odpadu podľa nádob

Plast – žltý kontajner

 • Vhadzujte: plastové a mikroténové vrecká, PET fľaše, obaly z CD, kozmetiky, čistiacich prostriedkov, cestovín, strukovín, sladkostí, syrov atď., baliace fólie, tégliky od jogurtov, polystyrén...
 • Nevhadzujte: nadmerne znečistené obaly, obaly z nebezpečných látok (od motorových olejov, farieb, lakov, tekutých lepeniek atď.), podlahové krytiny, novodurové rúrky...

POZOR: „Veľký“ plastový odpad, ako napr. plastový záhradný nábytok, nepatria do žltej nádoby. Je potrebné ich odovzdať v zbernom dvore.

POZOR: Plastový odpad nesmie byť mastný, znečistený od hliny a nesmie obsahovať zvyšky jedla! Pokiaľ sa ňom nachádzajú zvyšky čistiacich prostriedkov či šampónov, obaly nemusíte umývať.

Papier – modrý kontajner

 • Vhadzujte: časopisy, noviny, kancelársky papier (kovové spinky z neho nemusíte vyberať), papierové obálky (plastovú fóliu nie je nutné oddeľovať), skartovaný papier, knihy bez tvrdej väzby, krabice – kartón, papierové obaly a tašky, papierové obaly od potravín
 • Nevhadzujte: mastný, mokrý a inak znečistený papier, dechtový alebo asfaltovaný papier, hygienické vreckovky, hygienické vložky či plienky (do modrého kontajnera nepatria ani chirurgické papierové rúška!), papierové kuchynské utierky, celofán, alobal, tvrdé väzby kníh

POZOR: Obaly od vajíčok alebo rolky od kuchynských utierok či toaletného papiera nepatria do modrej nádoby na papier. Boli recyklované toľkokrát, že ich nie je možné použiť opätovne. Najekolgickejšie sa ich zbavíte vhodením do kompostu alebo nádoby na BIO odpad.  

Kov – červený kontajner

 • Vhadzujte: konzervy, plechovky (napr. od piva a iných nápojov), kovové súčiastky a iné výrobky, alobal
 • Nevhadzujte: kombinované obaly – riaďte sa pokynmi príslušnej obce/mesta, nadrozmerný kovový odpad (patrí do zberného dvora), kovové obaly znečistené nebezpečnými látkami (oleje, palivá, farby atď.)

POZOR: Oranžové kontajnery, ktoré však nenájdete všade, slúžia na separáciu nápojových kartónov, teda kombinovaných obalov.

Kovy patria do červeného kontajnera

Sklo – zelený kontajner  

 • Vhadzujte: sklenené črepy, tabuľové sklo (napr. z dverí, okien), fľaše od nápojov (pozor, len nezálohované), sklenené poháre (aj tie od potravín – majonéza, horčica)
 • Nevhadzujte: autosklo, obrazovky (počítače, tablety, televízory atď.), porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené, pokované alebo pozlátené sklo, zálohované sklenené fľaše

POZOR: Podobne ako plast, nesmie byť ani sklenený odpad mastný, znečistený od hliny alebo nebezpečných materiálov.

TIP: Niekde sa stretnete aj s bielym a zeleným kontajnerom. Zelený je v takomto prípade určený na triedenie farebného skla, biely na sklo číre.

Ďalšie farby kontajnerov

Čierne kontajnery sú určené na komunálny – zmiešaný odpad. Dnes sa môžete taktiež stretnúť s hnedými kontajnermi, do ktorých sa vyhadzuje biologicky rozložiteľný odpad, teda všetko, čo by ste inak mohli hodiť do kompostu (konáre, burina, tráva, zvyšky zeleniny a ovocia zo záhrady, zvyšky niektorých potravín s rastlinným pôvodom atď.). 

Pozrite si viac produktov z kategórie odpadkové koše

Na separovanie plastov myslite už pri vašich nákupoch  

Plasty sú špecifickou kategóriou, pretože nie všetky z nich patria k dobre recyklovateľným. Od toho sa odvíja aj záujem jednotlivých spoločností o ich výkup. Ak teda chcete k separácií pristupovať skutočne zodpovedne, myslite na ňu už pri samotnom nákupe.

 • Plasty, ktoré sú veľmi dobre recyklovateľné, a takmer so stopercentnou istotu skončia vo fabrike na recykláciu sú: PET (PET1/PETE), HDPE 2, PP 5
 • Nie vždy recyklovateľné plasty: PVC 3, LDPE 4, PS 6,  OTHER 7 – táto kategória je asi najproblematickejšia, obsahuje všetky plasty, ktoré sa „nezmestili“ do prvých šiestich kategórií, avšak i také, ktoré patria k nebezpečným, preto je dopredu ťažké odhaliť mieru ich recyklovateľnosti, kvôli čomu nepatria k populárnemu odpadu na výkup.

Ako separovať nápojové kartóny

Všeobecne používané pomenovanie „TetraPak“ v skutočnosti nie je označenie pre konkrétny materiál. TetraPak je iba jednou zo spoločností, ktoré vyrábajú takzvané nápojové kartóny. Ďalšími sú napr. spoločnosti Elopak, SIG Combiblock či ItalPack. Nápojové kartóny patria ku kompozitným, teda kombinovaným obalom. Najčastejšie sa stretnete s označeniami: C/PAP 81 alebo C/PAP 84 (papier a lepenka + plast, hliník). Kúpite si v nich napríklad mlieko, džúsy či paradajkové pretlaky.

Nápojové kartóny sú vyrobené z:

 • kartónu (cca 80 %)
 • a plastovej fólie (najčastejšie je využívaný polyetylén – cca 20 %)
 • alebo hliníkovej fólie (cca 5 %)

Nápojové kartóny sú dobre recyklovateľné a patria k pomerne cenenému odpadu. Po recyklácií sa z nich vyrábajú predmety ako kuchynské utierky, toaletný papier, nákupné tašky, izolačné materiály či syntetické oleje, preto by nemali skončiť v odpadkovom koši na zmiešaný odpad. Ako ich teda správne separovať? V prvom rade musíte zistiť, ako je to s ich triedením vo vašej obci či meste.

 • Nápojové kartóny totiž môžu patriť do viacerých nádob.
 • Prvou možnosťou je žltý kontajner, kedy sú nápojové kartóny zbierané spolu s plastmi. Druhou možnosťou sú červené nádoby na kov.
 • V niektorých obciach sa na ich zber používajú aj špeciálne vyhradené kontajnery alebo vrecia, v takomto prípade by mali mať oranžovú farbu.

POZOR: Nápojové kartóny nikdy nevyhadzujte do modrého kontajnera na papier!

Nápojové kartóny nepatria do modrého kontajnera na papier

Ako separovať textil

Textil je recyklovateľný len sčasti, preto je aj jeho separácia mierne problematická. Najčastejšie sa z neho vyrábajú komponenty do áut alebo izolácia. Ak sa chcete zbaviť šatstva ekologicky, mali by ste ho určite používať čo najdlhšie, potom ho darovať na charitu, známym či do zvieracieho útulku.

Riešením je aj výroba tašiek alebo využitie starého šatstva na „upratovacie“ handry. Jeho separácia je možná len v niektorých obciach, kde sú pristavené špeciálne nádoby na textil. Takúto možnosť ponúkajú aj niektoré obchody s oblečením, riešením je aj odovzdanie textilného odpadu priamo vo firmách, ktoré sa špecializujú na jeho recykláciu (napr. SK-Tex).

Ako separovať iný odpad

 • Elektronické spotrebiče nesmú skončiť v prírode, ale v zbernom dvore, poprípade ich môžete odovzdať v niektorých predajniach. Platí to ako o počítačoch, tak o chladničkách či rúrach.
 • Stavebný odpad musíte taktiež odniesť do zberného dvora, nepatrí do prírody ani do komunálneho odpadu.
 • Nábytok sa môžete pokúsiť rozobrať a vyseparovať podľa jednotlivých materiálov. Lepším riešením je však jeho darovanie alebo predaj.
 • Pneumatiky nepatria do komunálneho odpadu ani na zberný dvor, podľa zákona ich od vás musí prevziať každý pneuservis alebo predajca pneumatík.
 • Nebezpečný odpad je potrebné zlikvidovať podľa príslušných inštrukcií.

Ako naložiť s biologicky rozložiteľným odpadom

Všetko, čo sa v prírode rozloží, by ste nemali vhadzovať do komunálneho odpadu. Veľké percento odpadu skončí v mori alebo na skládkach. Áno, v takomto prípade sa rozložiteľný materiál rozloží a neuškodí nikomu. Ďalšia časť odpadu je však spaľovaná, pričom dochádza k tvorbe emisií, znečisťovaniu ovzdušia atď.

Separovať sa dá i biologicky rozložiteľný odpad

Preto je zbytočné nezmyselne zahlcovať odpadkové koše. Rozložiteľný odpad môžete kompostovať, a to dokonca i v paneláku. Na niektorých miestach máte možnosť využiť aj hnedé odpadkové koše určené na BIO odpad. Do kompostu patrí: tráva, burina, konáre, ovocie a zelenina (aj šupky z nich), papier, prírodné textílie (napr. 100% bavlna, ľan), všetok ostatný rastlinný odpad, ktorý nie je plesnivý alebo skazený.

Čo sa stane s nesprávne vyseparovaným odpadom

Uznávame, informácií je veľa, a dôkladná separácia odpadu skutočne nemusí byť hračkou. Na začiatok však úplne postačí, ak sa naučíte triediť správne aspoň základné druhy odpadu. Ak by ste ich aj náhodou nesprávne identifikovali, nič hrozné sa nedeje, pretože odpad je pred recykláciou triedený ručne. Problémom je to, ak nádoba alebo vrece s odpadom obsahuje viac ako 45 % „nesprávneho odpadu“. Vtedy nie je považovaná za separovaný odpad, takže skončí na skládke.

Ako sa naučiť separovať odpad

Ak ste sa do separovania náhodou ešte nepustili a ste presvedčení o tom, že triedenie jednotlivých položiek vám bude zaberať veľa času a uberať z vašich nervov, ste na obrovskom omyle. Separácia odpadu je len o zvyku. Tak, ako ste sa v detstve naučili vyhadzovať odpadky do koša, sa teraz naučíte hádzať plastové fľaše do žltého, plechovky do červeného a noviny do modrého koša.

Po krátkom čase sa vám bude zdať zvláštne skôr to, že ste omylom hodili mikroténové vrecúško len tak, do obyčajnej nádoby na odpad. Ako veľmi dobrá pomôcka vám pomôžu špeciálne odpadkové koše na triedený odpad, ktoré k jeho triedeniu doslova nabádajú a navyše nezaberajú veľa miesta. Nie je to nevyhnutnosť, na druhej strane vám však minimálne v začiatkoch podstatne uľahčia vaše snahy.

Tipy na praktických pomocníkov pri separovaní odpadu

Separácia je len prvým krokom

Pamätajte, že plast nie je jediným odpadom, ktorý zaťažuje našu planétu. Napr. pri výrobe textilných tašiek vzniká väčšia uhlíková stopa ako pri výrobe tých plastových. Inak povedané, každá vec, ktorú vyhodíme, škodí aspoň z minimálnej časti nám aj životnému prostrediu. Separovanie je teda v skutočnosti len prvým malým krôčikom.

Ako ste si mohli všimnúť, mnohé materiály nie je možné recyklovať ani po ich správnom vytriedení. Aj pri recyklácii dochádza k znečisťovaniu ovzdušia či vody. Ak teda chcete našej planéte, ale i sebe, pomôcť reálne, mali by ste sa v prvom rade snažiť znížiť vašu produkciu odpadu. Ako na to? Je to dlhá a neraz celkom otravná cesta, ktorá má však v konečnom dôsledku omnoho väčší zmysel ako samotná separácia.

Základné pravidlá zníženia produkcie odpadu v domácnosti

 • To, čo môžete kúpiť bez obalu, kupujte bez obalu, napríklad ovocie a zeleninu nemusíte vkladať do plastových a ani iných vrecúšok.
 • To, čo môžete kúpiť v kovovom alebo sklenenom obale, nekupujte v obale plastovom. Kov aj sklo sú pre prírodu lepšími alternatívami.
 • Nekupujte igelitové tašky pri každej návšteve obchodu, na nákupy si noste vlastné, pokojne aj plastové, ideálne textilné, používajte ich však do úplného zničenia.  
 • Nenakupujte veci, ktoré nepotrebujete.
 • Kompostujte!
 • Naučte sa veci používať dlho a opakovane (textil, plastové vrecúška a tašky, nábytok...).
 • To, čo môže využiť niekto iný, nevyhadzujte, ale „posuňte“ ďalej.

Zobraziť produkty v kategórií:

Autor článku

Viktória Hartmannová

Milujem prírodu so všetkým, čo v nej rastie a žije. Som vyštudovaná učiteľka pre najmenších drobcov, ktorú však zlákalo písanie, zvieratá a život...


Pridať komentár

Pozrite si aj naše inšpirácie

Modrá kúpeľňa dodá vášmu bytu šmrnc Modrá kúpeľňa dodá vášmu bytu šmrnc

Modrá sa s kúpeľňami spája už nejaký ten čas. Že sa jej nemusíte pri zariaďovaní kúpeľne vôbec obávať vás presvedčia naše foto inšpirácie. Do komentárov nám nezabudnite poslať fotky...

Moderné drevodekor kuchyne – dajte šancu aktuálnym trendom Moderné drevodekor kuchyne – dajte šancu aktuálnym trendom

Plánujete zariaďovať kuchyňu a páčia sa vám moderné kuchyne so vzorom dreva? Potom začnite uvažovať nad drevodekorovou kuchynskou linkou.

Čierno-biela kuchyňa – overená klasika, ktorá nesklame Čierno-biela kuchyňa – overená klasika, ktorá nesklame

Čierno-biela farebná kombinácia je podľa vás nudná? Nesúhlasíme. Presvedčte sa o tom, že čierno-biela kuchyňa môže byť nadčasová a netradičná.Publikované dňa: 04.07.2020
Posledná aktualizácia:
Hodnotenie článku:
(91.8%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Ako odstrániť (jedovaté) huby v trávniku? Aj bez postrekuAko odstrániť (jedovaté) huby v trávniku? Aj bez postreku

Ak považujete huby v trávniku za problém, ste tu správne. Poradíme vám, ako sa ich účinne zbaviť aj bez chémie. Čítajte ďalej a dozviete sa všetko potrebné.

Ako vyčistiť kuchynskú dosku? Pomôže odmasťovač aj ocot Ako vyčistiť kuchynskú dosku? Pomôže odmasťovač aj ocot

Čím skôr sa dostanete k čisteniu, tým lepšie pre vás aj vašu pracovnú dosku. Ako udržiavať rôzne povrchy pracovnej dosky? Všetko podstatné sa dozviete v našom článku.

Voľne stojace vane k stene aj z liateho mramoru. Pozor na montážVoľne stojace vane k stene aj z liateho mramoru. Pozor na montáž

okážu navodiť pocit ako pri pobyte v luxusnom hoteli alebo kúpeľov, no tento pôžitok si môžete dopriať aj u vás doma. Voľne stojace vane však majú aj svoje negatíva a potrápiť sa môžete...