Najlepšie zváracie invertory (zváračky) – Recenzie a testy 2023

Zvárací invertor? Máte ho doma a možno o tom ani netušíte. Ide totiž o klasickú zváračku. Doba sa však mení a s ňou aj mnohé pomenovania. Invertory - zváračky sú teraz jednoducho trend.

Zváranie so zváračkou

A ak patríte medzi majstrov, ktorí občas robia nejaké tie pevné zvary, bez takéhoto prístroja sa určite nezaobídete.

Obľúbené invertorové zváračky


Zvárací invertor

Alebo ľudovo zváračka, je čoraz viac frekventovanejšou elektronikou v dielňach domácich majstrov. Predovšetkým vďaka možnostiam využitia a priaznivej cene sa zvárací invertor stáva bežným vybavením každého domáceho kutila.

Zváračka je zariadením, ktoré funguje na princípe meniča. Samotné zariadenie usmerňuje bežné sieťové napätie a koncentruje ho do vysokej frekvencie. Ide o spínaný zdroj prúdu, ktorý prenášaním frekvencie umožňuje produkciu zváracieho prúdu. Využite je dané samozrejme podľa toho, aký materiál sa chystáme zvárať. 

Najlepšie zváracie inventory

Existuje niekoľko druhov zváračiek (elektródová, MIG-MAG, MMA, FLUX), ktorých činnosť sa nelíši, no ich funkcie ich predurčujú na určitý typ zvárania. Skôr ako prejdeme k parametrom, ktoré vám pomôžu si vybrať tú správnu zváračku, pripravili sme pre vás konkrétne modely. Na základe testov, referencií a hodnotení sme pre vás vybrali tie najlepšie zváracie invertory, ktoré na trhu môžete nájsť.

Ako vybrať kvalitnú zváračku

Výber kvalitného zváracie invertora podlieha preferenciám a následne aj parametrom, ktoré daný užívateľ potrebuje. Samozrejme, je logické, že domácemu majstrovi postačí zváračka nižšej ši štandardnej kategórie, zatiaľ čo profi zvárači zrejme budú mať požiadavky o čosi náročnejšie. Ako si teda vybrať tú najlepšiu zváračku? Poradíme vám.

Typy zváračiek

Vzhľadom na množstvo rozličných zváračiek je dôležité si vybrať podľa toho, na aký účel zváračku použijete. Nejde o univerzálne stroje, každý má svoje špecifiká a vyniká v niečom inom. Zváračky sa delia na tri základné typy:

 • Trafozváračky: Sú to základné zváračky bez prídavnej elektroniky. Na ich použitie je potrebná klasická zásuvka, avšak 16-ampérový istič. Keďže ich hmotnosť dosahuje 15 – 20 kg, manipulácia s nimi je náročná a vhodné je použitie na jednom mieste, kde máte v blízkosti všetko potrebné na zváranie. Nazývajú sa statické zváračky a radia sa do kategórie MMA (Manual Metal Arc).
 • Polyfúzne zváračky: Sú vhodné na tavenie a spájanie plastov, na tavenie a spájanie kovov vám neposlúžia. Ide o vhodnú voľbu pre kurenárov, inštalatérov a vodárov.
 • Invertorové zváračky: Zváracie invertory sú menšou verziou klasických zváračiek. Vyznačujú sa nízkou hmotnosťou, malými rozmermi a vďaka pokročilej elektronike aj vysokou účinnosťou. Pomocou meničov dokáže zvýšiť frekvenciu napätia z 50 Hz na 60 až 100 Hz. Ide o multifunkčné stroje vhodné na zváranie metódami MIG/MAG, TIG, MMA (obaľovanou elektródou) a na rezanie plazmou.

Čo plánujem zvárať?

Potrebujete zváračku na príležitostné zváranie okolo domu alebo hľadáte profi zváračku do dielne či na pracovné účely? Určite si predovšetkým samotný účel využitia zváracieho invertora. Takisto nie je jedno, aký materiál budete zvárať. Nerez, liatina, hliník či oceľ. Hrúbka materiálu a druh zvárania.

Dostaneme sa takisto k druhom zváračiek, ktoré sú pre jednotlivé materiály najvhodnejšie. MMA či MIG-MAG zváračky sú určené predovšetkým na oceľ. Následne sú tu rôzne funkcie, ktoré umožňujú zváranie iných kovov či zliatin.

Zváračka na domáce použitie

Technológie zvárania

 • MMA – ide o zváranie za pomoci elektrického oblúka pri použití zváracích elektród. Zdrojom je striedavé alebo jednosmerné napätie invertora. Ide o princíp kladného pólu elektródy a uzemňovacej skrutky či kliešťov k zápornému pólu.
 • MIG-MAG – zváranie prebieha vďaka elektrickému oblúku s atmosferickou oxidáciou dodávaného interného plynu (CO2-argón). Aj preto sa tento typ označuje ako COzváračky. Práve aplikáciou tohto plynu pri zváracom prúde dochádza k plynulému zváraniu a ucelenému zvaru.
 • FLUX – je pomerne novou zváracou metódou. Ide o podobný systém ako MIG-MAG. Jedná o materiál drôtu, ktorý vytvára zvar práve jeho postupným tavením. Drôt obsahuje rôzne prímesi. Nie je nutné používať ďalšie plynové zariadenie, ako pri MIG-MAG zváraní, pretože tavenina je vytváraná práve, už spomínaného, roztaveného drôtu.
 • TIG – zváranie prebieha na báze neroztaviteľnej elektródy z wolframu pri kontakte so zváraným kovom. Elektróda je uchytená v pištoli a prenáša zvárací prúd, ktorý však elektródu chráni pred atmosferickou oxidáciou za pomoci inertného plynu, zvyčajne ide o argón. TIG zváranie sa delí na jednosmerné TIG Dc a TIG Ac striedavé výstupné napätie, ktoré sa líšia účinnosťou.

Ako funguje invertor?

Zvárací invertor funguje na princípe meniča. Je riadený digitálne, takže prúd môžete regulovať podľa potreby. Frekvencia napätia striedavého prúdu je 50 Hz. Usmerňovačom sa usmerní na jednosmerné napätie a ním sa napája striedač (invertor), ktorý mení frekvenciu z 50 Hz na vyššiu (alebo nižšiu) – max. 100 Hz. Vysokou frekvenciou je napájaný vysokofrekvenčný transformátor, vysokofrekvenčné napätie sa usmerní na jednosmerné zváracie napätie, jeho priebeh vyladzuje tlmivka.

Zvárací invertor – zváračka na doma

Výkon zváračky

Maximálny zvárací výkon rozhodne nie je smerodajným údajom, ktorý pri výbere hovorí o kvalite samotnej zváračky. Oveľa dôležitejší je tzv. zaťažovateľ. Teda výkon, ktorý je prakticky využiteľný. Hovorí o tom, akým prúdom môžete invertor zaťažovať, kým dôjde k automatickému vypnutiu zváračky kvôli tepelnej ochrane.

Zaťažovateľ sa určuje na základe zvárania pri určitej teplote. Logicky, pri menšej teplote vzduchu prebieha ochladzovanie zváračky rýchlejšie ako pri vyššej teplote vzduchu. Zvyčajne je tento údaj udávaný ako percento zaťažovateľa pri určitom výkone. 100 % času je 10 minút plynulého zvárania. Pri určitom výkone 100 A teda môže byť doba zapnutia 30 %, čo sú 3 minúty zvárania a 70 % – 7 minút chladenia zváračky.

Funkcie invertorov

 • Arc force – (MMA) ide o meranie hodnoty zváracieho prúdu. V prípade, že práca pri zváraní nie je plynulá (odlišný uhol, vzdialenosť...), funkcia napomáha pri reguláciu zváracieho prúdu a vytvára tak plynulý a rovnomerný zvar.
 • Hot start – (MMA) napomáha k rýchlejšiemu zapaľovaniu zváracieho oblúku pri výstupe invertora.
 • Soft start – (MMA) tzv. mäkký štart, zaisťuje pomalý nábeh zváračky po zapnutí.
 • Anti stick – (MMA) v prípade, že sa elektróda pri zváraní lepší, anti stick funkcia obmedzí zvárací prúd a ochráni elektródu natoľko, aby vychladla a nelepila sa.
 • Synergy – (MIG/MAG) v preklade z angl. synergy ide o súčinnosť. Je teda pochopiteľné, že tento režim umožňuje využívať niekoľko funkcií súčasne. Táto funkcia umožňuje nastavenia 10 programov, pričom ich možno prepínať podľa druhu zváraného materiálu. Závisí tak od toho, ktorý systém vám na danom zvare funguje najlepšie. Ten si nastavíte a môžete používať opakovane.
 • HF (High Frequency) – (TIG) bezdotykové vysokofrekvenčné zapálenie oblúka pre ľahké začatie zvárania. Ide o spôsob začatia zvárania hliníka.
 • Lift – (TIG) zapálenie oblúka dotykom a oddialením volfrámovej elektródy na 2-3 mm. Vhodné pre oceľ a nehrdzavejúcu oceľ.
 • Slope down – jednoduchá funkcia, ktorá umožňuje pokles nastaveného zváracieho prúdu pri uvoľnení tlačidla nastaveného na hodnotu prúdu (Ibase).
 • Short ARC – ide o krátky zvárací oblúk metódy MIG/MAG. Drôt sa taví za pomoci krátkych impulzov (skratov). Ide v zásade o 200 skratov za sekundu. Umožňuje jednoduché zváranie v rôznych uhloch a polohách. Praktický je pri jemných povrchoch, kde je potrebné vytvoriť jemný nános zvaru.
 • Spray ARC – ide o rozstrekový oblúk zváracieho prúdu u zváračiek typu MIG/MAG. Ide o zváranie pri vyšších prúdoch. Kedy hrot drôtu nie je v kontakte s tavným kúpeľom a zahrievaním z neho vychádza rozstrekovaný oblúk a tým vznikajú kovové kvapôčky z taveného drôtu. Ide o rýchly spôsob zvárania vhodný aj na veľké priemery materiálov.
 • Pulse ARC – takzvaný „pulzný“ oblúk napomáha kontrolovanému prenosu rozstrekovaného oblúka. Tavenie je tak koncentrovanejšie, rýchlejšie a už pri nízkych hodnotách zváracieho prúdu je zváranie účinnejšie. Týmto spôsobom sa zvárajú hlavne uhlíkové a nízkolegované zvary. Takisto hliník, oceľ či nerez. Praktická je táto funkcia aj pri hrubších materiáloch.
 • PFC (Power Factor Corrector) – stráži a predchádza podpätiu či prepätiu pri kolásavom napätí v sieti.
 • Post Gas – nastavenie doby dofuku inertného plynu po ukončení zvárania.
 • Burn Back – nastavenie doby dohorenia zváracieho drôtu po vypnutí horáka pre vyplnenie kráteru.
 • Režim 2T/4T – dvojtakt sa používa na krátke zvary. Po stlačení tlačidla sa uvedie zváračka do chodu, po jeho pustení sa vypne. V režime štvortakt (na dlhé zvary) sa stlačením tlačidla spustí a zostáva v chode aj po pustení tlačidla na horáku. Zastaví sa až ďalším stlačením a uvoľnením.
 • Bi-Level – počas zvárania môžete prepínať medzi dvoma hodnotami. Funkcia zvykne dopĺňať štvortakt (používa sa na dlhé zvary).

TIP: Ak máte v pláne zvárať väčšie hrúbky ocele odporúčame vám hľadať zváračky s funkciou Pulse, Short ARC, Spray ARC, Slope Down. Naopak, ak potrebujete zvárať viac druhov materiálov, funkcia Synergy je ideálnou voľbou.

Hmotnosť zváracieho invertora

V zásade až potom čo poznáte účel svojej práce a určíte si druh zváračky, môžeme uvažovať o reálnej hmotnosti invertora, ktorá nie je v praxi tak podstatnou. No pri pravidelnej manipulácii oceníte, ak vás nebude zváračka prehnane zaťažovať. Ak má zváračka svoje pevné miesto, tento údaj vás zaujímať nebude. Ak však so zváračkou budete manipulovať častejšie, voľte invertor s hmotnosťou do 8 – 10 kilogramov.

Invertorová zváračka

Invertorová zváračka a elektródy

Elektródy sa líšia priemerom (1,6 – 4 mm), spôsobom uchytenia aj materiálom, z ktorého sú vyrobené. Základnými typmi sú rutilové, bázické a kyslé elektródy. Najpoužívanejší je priemer 2 až 2,5 mm. Dôležité je sledovať polaritu na elektróde, väčšinou idú kyslé a rutilové elektródy na mínus a bázické na plus pól.

Kvalitná zváračka za 300 eur?

Cena, najmä pri voľbe domácej zváračky, zohráva veľkú rolu. Menšie lacné invertorové zváračky na 3-4-minútové zváranie na občasné použitie sú dostupné do 150 eur. V strednej cenovej kategórii 150 až 300 eur nájdete invertorové zváračky na domáce použitie s optimálnym výkonom i množstvom funkcií. Náročnejší používatelia sa budú musieť siahnuť hlbšie do vrecka, kvalitný invertor stojí 500 a viac eur. Takýto stroj sa vyznačuje skvelým výkonom, pokročilým chladením i modernými technológiami. Za poloprofesionálny stroj zaplatíte od 800 a za profesionálny 1 600 a viac eur.

Omicron, Güde, Einhell, Kühtreiber – obľúbené značky invertorových zváračiek

V testoch, ale aj v rebríčkoch predajnosti si najlepšie vedú overené značky. Zvyčajne pri modeloch známych výrobcov nájdete množstvo používateľských recenzií a skúseností, ktoré vám s výberom ešte viac pomôžu. Výhodou overeného výrobcu je dobrý po/záručný servis i kvalita výrobku.

Domáce i profesionálne zváračky má v ponuke česká značka Omicron (invertory Gama, napr. model 166), k prednostiam patrí nielen cenová dostupnosť, ale aj dobrý servis. Český výrobca Kühtreiber vyrába zváračky z českých komponentov. V jeho portfóliu nájdete základné i špičkovo vybavené stroje. Nemecké značky Scheppach a Güde (napr. model Güde GIS 160) ponúkajú kompaktné zváracie invertory za rozumnú cenu. Do domácnosti sú vhodné aj zváračky z dielne Tech Solution a Vector Welding. Lacné stroje na občacné použitie nájdete v ponuke Fieldmann, Einhell alebo Powermat. Ak máte záujem o drahšiu zváračku, poobzerajte sa po značke Telwin.

Najčastejšie otázky – FAQ

Uvažujete nad zváracím invertorom, stále však máte ohľadom jeho výberu alebo použitia nejaké otázky? Napíšte nám, čo vá zaujíma.

Ako sa starať o invertorovú zváračku?

Zváračku treba uchovávať na čistom a suchom mieste. Raz za čas (podľa frekvencie použitia) treba zváračku rozobrať a očistiť ju od prachu a kovových odštiepkov.

Čo všetko potrebujem na prácu s invertorovou zváračkou?

Zváračku by ste nemali používať bez zváracej kukly a ochrannýokuliarov, resp. bez zváracieho štítu. Samozrejmosťou sú aj zváračské rukavice a zváračská zástera, ktoré vás ochránia pred iskrami.

Je pre mňa lepšia polyfúzna zváračka alebo zvárací invertor?

S ohľadom na hmotnosť, účinnosť a možnosti využitia odporúčame radšej zvárací invertor. Samozrejme, ak neplánujete zváračku prenášať a nevadí vám robiť prestávky, polyfúzna zváračka môže byť taktiež dobrá voľba.

Staršie modely, ktoré sa už nepredávajú

Zobraziť produkty v kategórií:

Autor článku

Denis Ruščák

Večný študent! Veď predsa o tom život je. Permanentné nadobúdanie nových poznatkov, informácií a skúšanie všetkého čo je nové. Každý okamih bežného...


Komentáre

22/04/2019 19:53
Jozef

Chcem sa zaregistrovat.

22/08/2021 12:20
Imrich

Vsadil som na českého výrobcu a kúpil som si zvárací invertor Omicron GAMA 166. Je to ľahký invertor, ktorý krásne chytá oblúk. Prehodenie káblov pri zmene polarity pri elektródach je nenáročné a rýchle. Oceňujem skvelú reguláciu prúdu a dokonca prístroj krásne pozváral aj elektródu z Lidla. V rámci pomeru ceny a výkonu ide o skvelého pomocníka pre každého domáceho majstra. Vrelo ho odporúčam ja pre začiatočníkov, pretože manipulácia je naozaj nenáročná. Prístroj robí to, čo má, je kvalitne vyhotovený a ľahko prenosný na potrebné miesto. Plus dávam za ľahké nastavenie prúdu, dobrú reguláciu a ľahký zápal oblúka. Táto zváračka pracuje veľmi dobre a spoľahlivo na viacerých materiáloch, mám ju odskúšanú. Používam ju niekoľko hodín každý deň a zatiaľ ma nesklamala, je spoľahlivá. Oproti mojej starej trafozváračke je to sto a jedna. Ventilátor fúka smerom dopredu, takže nenasáva bordel do vnútra zváračky. Nie je problém chytiť oblúk, aj keď elektródu prilepí, tak funkcia na odlepenie funguje veľmi dobre. Už len dúfam, že mi bude slúžiť niekoľko rokov.

03/10/2021 22:18
stevo

Dobrý deň,
síce neviem prečo je článok z 2018 preznačený na 2021 ale čo už, ale toľko nezmyslov ako je tu som ešte nevidel.
Poprosím autora ak o danej téme nič nevie tak nech radšej o nej nepíše

Pridať komentár

Pozrite si aj naše inšpirácie

Žltá obývačka vás nabije energiou Žltá obývačka vás nabije energiou

Žltá je farba slnka, rozžiari každú jednu miestnosť. Podľahnite čaru tejto farby a skúste ju zakomponovať aj do svojho bytu. Uvidíte, že obývačka v žltých odtieňoch každého očarí.

Hnedá spálňa – je to dobrá voľba? Hnedá spálňa – je to dobrá voľba?

Farbu do spálne si vyberajte podľa svojich pocitov. Ak sa vám hnedá páči a upokojuje vás, potom sa do vašej spálne hodí.

Retro obývačka – stavte na explóziu farieb Retro obývačka – stavte na explóziu farieb

Prvky retro štýlu nás obklopujú každý deň. Spojenie moderného a retra sa páči nielen mladším, ale aj starším ročníkom. Ak rozmýšľate nad tým, že svoju obývačku oživíte netradičným old...Publikované dňa: 08.08.2018
Posledná aktualizácia: 23.02.2023
Hodnotenie článku:
(90%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Najlepšia elektrická, plynová či aku spájkovačka. Oplatí sa lacná z Lidl alebo Hornbachu?Najlepšia elektrická, plynová či aku spájkovačka. Oplatí sa lacná z Lidl alebo Hornbachu?

Po akej spájkovačke však siahnuť, aby ste si vybrali nástroj podľa vašich očakávaní? Poďte sa s nami pozrieť na najdôležitejšie kritéria.

Ako vybrať najlepší stolný mixér? Výkonné sú značky Kenwood, Russell Hobbs, ETA i BraunAko vybrať najlepší stolný mixér? Výkonné sú značky Kenwood, Russell Hobbs, ETA i Braun

Stolné mixéry patria medzi najobľúbenejšie kuchynské spotrebiče. Čítajte ďalej a dozviete sa, aké sú kľúčové vlastnosti mixérov a aké funkcie majú moderné mixéry, ktoré vám môžu prípravu...

Infrasauna pre 2 osoby do domu aj bytu. Účinky, výhody a nevýhodyInfrasauna pre 2 osoby do domu aj bytu. Účinky, výhody a nevýhody

Infrasauna u vás doma? Prečo nie! Blahodárne účinky infrasauny si rozoberieme, no predovšetkým vedzte, že mať doma infrasaunu pre 1-2 osoby vôbec nie je nereálnym snom.