Protipožiarna ochrana v bytoch a domoch – vytvorte si únikové cesty a protipožiarny plán

Protipožiarna ochrana domu je vážna téma, ktorú netreba podceňovať. Už len pomyslenie na to, že by nám požiar mohol zničiť domov, je desivá predstava, avšak je potrebné mať na pamäti, že práve prevencia je najlepšia ochrana.

Kontrola hasiaceho prístroja

Každý by mal ovládať zásady požiarnej bezpečnosti, ako požiaru v budovách predchádzať a mať pripravené únikové cesty, ktoré v prípade núdze bude môcť bezodkladne využiť.

Protipožiarny materiál

Ak chceme na protipožiarnu ochranu myslieť skutočne dopredu, musíme začať výberom stavebných materiálov. Či už dom ešte len staviate, prerábate alebo zatepľujete, v mnohých prípadoch je možné siahať po materiáloch, ktoré sú protipožiarne. To často neznamená, že ich oheň nechytí, ale že budú odolávať dlhšie ako klasické materiály. To je dôležité napríklad v prípade oceľovej konštrukcie, aby stavbu udržala čo najdlhšie a nekolapsovala, alebo pri výbere izolačných materiálov v bytovom dome – takto sa požiar rozšíri do ďalších bytov pomalšie a dá tak šancu ľuďom na únik.

Takto môžete zabezpečiť aj strechu, trámy, okná či dvere. Protipožiarne dvere sa oplatí mať najmä v bytovom dome a zabrániť tak rýchlemu rozšíreniu ohňa do ďalších bytov či ochrániť vlastné zdravie do príchodu hasičov. Sú rôzne typy dverí – možno dostať dvere obmedzujúce šírenie požiaru, dymotesné dvere či dvere z nehorľavých materiálov, ktoré bránia rozšíreniu požiaru. Protipožiarne okná sú vyrobené z hliníka a sú odolné voči vysokým teplotám, pričom zabraňujú šíreniu dymu.

Požiarne detektory

Každá domácnosť by mala mať požiarne detektory. Pri klasickom rodinnom dome by malo ísť o aspoň 1 detektor na poschodie. Tieto zariadenia sú totiž v prvej línii v boji proti požiaru a dokážu zistiť prítomnosť ohňa dlho predtým, než by sme si ho stihli všimnúť sami, čo je dôležité najmä v noci, počas spánku, alebo ak požiar vznikne v časti domu, v ktorej sa nenachádzame. Požiarne detektory sú obzvlášť dôležité pre tie najohrozenejšie skupiny, napr. pre seniorov, invalidných dôchodcov, ľudí so zrakovým alebo iným postihnutím, kvôli ktorému môžu prítomnosť požiaru zachytiť neskôr, ľudí s pohybovým postihnutím, ktorí v prípade požiaru potrebujú viac času na evakuáciu, a pod.

Jestvuje viacero typov požiarnych detektorov, ktoré fungujú na rôznych princípoch zachytávania známok požiaru. Poznáme ionizačné dymové detektory, ktoré dokážu zachytiť už aj malé čiastočky v ovzduší, ktoré vznikajú rýchlym horením, a optické detektory zachytávajú väčšie čiastočky dymu vznikajúce pomalým horením. Spojením týchto dvoch vlastností vznikli multisenzorné detektory zachytávajúce čiastočky dymu v ovzduší, ale aj zvýšenú teplotu prostredia, avšak tieto detektory sa zvyknú spúšťať už aj pri varení a iných situáciách. K požiarnym detektorom patria aj detektory tepla, ktoré zachytia zvýšenú teplotu v okolí. Dôležité je mať najmä CO detektor, ktorý zachytáva oxid uhoľnatý – jedovatý plyn vznikajúci horením, ktorý však nedokážeme rozpoznať. Pre zvýšenú bezpečnosť domácnosti je potrebný aj detektor úniku zemného plynu.

Požiarny detektor – detektor dymu

Pre ideálnu ochranu odporúčame používať viacero typov detektorov – ak jeden zlyhá, iný požiar zachytí. Pri detektoroch je dôležité ich rozmiestnenie. Tie, ktoré zachytávajú teplo, sa hodia do kuchyne a garáže. Dymové detektory by mali byť umiestnené na každom poschodí na chodbe alebo v otvorených miestnostiach, no najlepšie je mať v každej spálni 1 detektor. CO detektor by sa mal nachádzať v každej spálni a kuchyni či miestnosti, v ktorej dochádza k spaľovaniu paliva. Detektory neumiestňujte k dverám, oknám a ventilácii vzduchu.

Detektory nezabudnite každý mesiac skontrolovať, či fungujú a či nie je potrebné vymeniť batérie. Uistite sa, že hlasitosť detektora je dostatočná a počuť ho aj v odľahlejších miestnostiach. Pamätajte na to, že aj detektor požiaru má svoju životnosť, a preto sa odporúča vymeniť každých 10 rokov, inak môže dôjsť k chybám pri zachytávaní či hlásení požiaru.

Revízia komína

Čistenie a revízia komína patrí v domácnostiach so samostatným vykurovaním k dôležitým krokom protipožiarnej ochrany. To, ako často je potrebné nechať si komín vyčistiť a prejsť revíznou kontrolou, závisí od druhu paliva. Vykurovanie tuhými a kvapalnými palivami si vyžaduje kontrolu každé 4 mesiace a plynom každých 6 – 12 mesiacov podľa toho, či je komín bez vložky alebo s vložkou. Pravidelným čistením sa tak zbavíte sadze usádzajúcej sa v komíne, ktorá čím je hrubšia, tým viac požiarneho rizika predstavuje. Ak čistíte komín raz za rok, nechajte si ho vyčistiť po skončení vykurovacej sezóny. Ak dvakrát za rok, urobte tak aj pred jej začiatkom.

Stav zariadení a prístrojov

Požiar mnohokrát vznikne skratom v elektroinštalácii či zariadení, ktoré už má svoj vek, má odhalené káble alebo sa nachádza na nevhodnom mieste. Používate nabíjačku na mobil, ktorá má odhalené káble? Aj takéto, zdanlivo nevinné prehrešky môžu viesť k požiarom. Zariadenie s odhalenými káblami by ste mali čo najskôr vymeniť za nové. Nabíjačku nenechávajte v zásuvke počas celej noci alebo ak sa nenachádzate doma či v miestnosti.

Riziko môžu predstavovať aj veľké zariadenia, ktoré vytvárajú teplo, ako práčka či sušička. Tie je potrebné pravidelne kontrolovať, najmä ventily, ktoré by sa mali čistiť. Často tiež z estetických dôvodov schovávame káble zariadení pod kobercom. Na ten však potom stúpame, pričom káble sa tak môžu poškodiť a nachádzajúc sa po textíliou, môžu viesť k požiaru. Požiar môže vzniknúť aj v zásuvkách, ktoré prepcháme množstvom predlžovacích káblov a preťažíme tak elektrické pripojenie.

Kuchyňa ako požiarne riziko

Nejeden požiar začal práve v kuchyni počas varenia. Na chvíľu si odbehnete do špajze po kilo múky a medzitým sa na sporáku chytí panvica s olejom. Aj pri varení môžete urobiť niekoľko krokov, ktorými možnosti vzniku požiaru zamedzíte. Pred varením si pripravte pracovný priestor – sporák očistite od akýchkoľvek škvŕn od oleja a zvyškov jedál či nečistôt z predchádzajúceho varenia. Priestor sporáka a rúry očistite a odstráňte akékoľvek zbytočnosti, ktoré by sa tam počas varenia nemali nachádzať. V blízkosti nepotrebujete dekoračné obrúsky, textílie, utierky a hlavne žiadne chemikálie a horľavé látky.

Hasiaci prístroj by v kuchyni nemal chýbať

V kuchyni by sa mal nachádzať 1 hasiaci prístroj, ktorý v prípade potreby bude k dispozícii a ktorý budete vedieť použiť. Pri požiaroch v kuchyni ide často o látky alebo zariadenia, ktoré nie je možné hasiť vodou, preto je dôležité sa o nich poučiť, aby ste v prípade potreby vedeli reagovať pohotovo a nerobili chyby. Ak sa vám počas varenia chytí panvica s olejom, nikdy ju nehaste vodou. Sporák hneď vypnite a panvicu prikryte kovovou pokrievkou. Oheň menších rozmerov môžete zahasiť zasypaním kuchynskou soľou alebo sódou bikarbónou. V prípade väčšieho plameňa použite práškový hasiaci prístroj. Ak začne horieť v rúre, zavrite dvierka, zariadenie vypnite, vytiahnite zo zásuvky a počkajte, kým oheň nedostatkom kyslíka vyhasne.

Ako ochrániť drahocennosti

V každej domácnosti sa nachádzajú aj drahocennosti. Tým nemyslíme len peniaze, ale aj rôzne dôležité dokumenty, napríklad dokumenty o kúpe a predaji nehnuteľností, rôzne doklady, obchodné dokumenty, zmluvy, faktúry, pevné disky, ale aj rodinné šperky a predmety, ktoré majú nevyčísliteľnú hodnotu pre vás, pretože sú spojené s vaším životom. Všetko to je potrebné ochrániť aj v prípade požiaru. Presne na tieto účely slúžia protipožiarne trezory či schránky, do ktorých ich môžete uložiť. Ak vznikne požiar, nebudete tak mať potrebu tieto drahocenné predmety ísť hneď zachrániť, ale budete sa môcť sústrediť na to podstatné. Pri výbere protipožiarnej schránky si skontrolujte údaj o tom, po akú dlhú dobu dokáže schránka odolávať plameňom – väčšinou ide o 2 hodiny, čo poskytuje dosť času na hasenie. Zároveň však majte na pamäti, že tieto schránky slúžia ako ochrana pred požiarom, nie odcudzením v prípade vlámania.

Nevytvárajte požiarne nebezpečný priestor nedbalým správaním

Pre zvýšenie bezpečnosti si osvojte niekoľko zvykov, ktoré naučte aj deti a iných členov domácnosti. Oheň nenechávajte nikdy bez dozoru, či už ide o varenie na sporáku alebo zapálenie sviečky počas romantického večera. Ak z miestnosti odchádzate, poverte niekoho, nech vám postráži sporák, alebo ho vypnite, či sfúknite sviečku. Kvôli zapálenej sviečke už vyhorel nejeden byt. Oheň sa ľahko rozšíri na priľahlé horľavé predmety – kúsok papiera na stole, obrus, deka, záclona či oblečenie. Ak v dome fajčíte, vždy sa uistite, že ste cigaretu dobre zhasli a že v popolníku nie sú aktívne uhlíky.

Sviečku či cigaretu nezapaľujte, keď ste unavení a zatvárajú sa vám oči. Ani neviete kedy a zobudíte sa v horiacom byte plnom dymu a plameňov. Pred spaním nenechávajte zapnuté zariadenia, ktoré produkujú teplo, ako práčka, sušička, umývačka riadu či kuchynské spotrebiče. Všetky zariadenia vypnite. Ak máte zariadenia s odhalenými káblami, vytiahnite ich zo zásuviek. Na noc pozatvárajte dvere do miestností – v prípade požiaru sa tak oheň bude šíriť pomalšie.

Aj keď vlastnenie hasiaceho prístroja nie je povinné, rozhodne nad tým pouvažujte. V prípade požiaru tak bude hasenie omnoho jednoduchšie a účinnejšie, najmä ak by horelo elektrické zariadenie alebo olej. Práve preto sa odporúča do domácnosti zakúpiť práškový hasiaci prístroj. Hasiaci prístroj umiestnite na dobre dostupné a viditeľné miesto, aby ho mohol použiť aj človek, ktorý vašu domácnosť nepozná. Hasiace prístroje je potrebné skontrolovať aspoň raz za rok, pričom sa kontroluje ich tlak.

Vytvorte si únikové cesty a protipožiarny plán

Budovy škôl, kancelárií, úradov či obchodných centier majú vždy na stenách rozvešané plány budovy s vyznačenými východmi a najkratšími či najbezpečnejšími únikovými cestami v prípade požiaru. Návštevníkom či pracovníkom tak umožnia bezpečnú evakuáciu aj vtedy, keď človek nie je s budovou oboznámený, resp. počas kritickej situácie panikári a nerozmýšľa jasno. Mať pripravený plán v prípade požiaru je dôležité – ušetrí vám to čas a premýšľanie počas požiaru, keď sa oheň a dym môžu šíriť rýchlo, a zároveň môže zachrániť životy vtedy, keď v panike netušíme, čo skôr.

Aj vo vlastnom dome si z každej miestnosti navrhnite 2 únikové cesty, ktoré v prípade požiaru môžete využiť. Nie vždy totiž bude hlavná cesta, napr. dolu schodiskom, dostupná. Uistite sa, že aj najzraniteľnejší členovia domácnosti (deti, seniori, osoby so zdravotným postihnutím) vedia, čo v prípade požiaru robiť. Každý člen domácnosti by mal vedieť, kde v dome sú hlavné uzávery, ktoré v prípade požiaru uzavrú. Ubezpečte sa, že deti ovládajú zásady evakuácie pri požiaru – prestať s akoukoľvek činnosťou, ktorú práve robia, nechať všetko tak, teda nesnažiť sa rýchlo zbaliť drahocenné predmety, a čo najrýchlejšie sa únikovou cestou dostať von, odkiaľ budú vedieť zavolať požiarnu službu na čísle 150 alebo 112.

Autor článku

 Stanislava Havrilová

Moje záľuby sa vždy točili okolo kreatívnych činností a jazyka. Bavilo ma kresliť, maľovať, písať a učiť sa cudzie jazyky. Aj to ma doviedlo k...


Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Jedáleň - ako súčasť kuchyne či obývačky Jedáleň - ako súčasť kuchyne či obývačky

Túžite po jedálni, ale sa obávate, že ju do svojho malého bytu nenapracete? Nemusíte sa obávať, stačí aj malý priestor na to, aby ste si mohli vytvoriť miesto, kde sa bude rodina...

Skrinky pod TV – praktické a pútavé zároveň Skrinky pod TV – praktické a pútavé zároveň

Máte už vybratý stolík pod TV? Nie je to také jednoduché ako ste si na začiatku mysleli? Možno vám pomôžu sa rozhodnúť naše tipy. Nechajte sa inšpirovať našou galériou.

Wire závesné lampy – moderné svietidlá Wire závesné lampy – moderné svietidlá

Hľadáte vhodné svietidlo do svojej obývačky či kuchyne? Wire závesné lampy by pre vás mohli byť to pravé.Publikované dňa: 01.01.2021
Hodnotenie článku:
(89.8%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Rady, ako presvetliť tmavú obývačku, chodbu či kuchyňuRady, ako presvetliť tmavú obývačku, chodbu či kuchyňu

Ak máte pocit, že sa do vášho bytu neviete zmestiť, všetko je príliš stiesnené a tmavé, nemusíte sa ihneď sťahovať. Niekedy stačí vymeniť skutočne iba zopár drobností.

Rady a tipy, ako rýchlo a dôkladne upratať nielen pred VianocamiRady a tipy, ako rýchlo a dôkladne upratať nielen pred Vianocami

V dnešnom článku vám dáme pár tipov na to, ako upratovanie bytu zefektívniť. A nemusíte ich využiť len vtedy, keď sa blížia sviatky.

Čo na suchý vzduch v dome, v byte, v novostavbe? Poradíme, ako zvlhčiť vzduch v miestnostiČo na suchý vzduch v dome, v byte, v novostavbe? Poradíme, ako zvlhčiť vzduch v miestnosti

Suché a svrbivé oči, popraskané pery a vysušená pokožka – s týmito problémami sa v zime stretávame bežne. Môže za ne suchý vzduch, ktorý je v zime bežnou súčasťou nášho života.