Bleskozvod na rodinný dom - je povinný?

Bleskozvod je vo svojej podstate jednoduché zariadenie, ktoré slúži na to, aby vytvorilo elektricky vodivú cestu a v prípade zásahu blesku ho zviedlo po tejto ceste do zeme. Je jeho inštalácia povinná?