Chov včiel a legislatíva: Aké sú povinnosti včelára?

Chov včiel nie je prínosný len pre samotného chovateľa, ale taktiež pre životné prostredie. Premýšľate nad tým, že by ste si na svoju záhradu umiestnili jeden či dva úle?

Domáci chov včiel a legislatíva

Okrem vedomostí o chove včiel, nezabúdajte ani na susedov a platnú legislatívu.

Ako sa stať včelárom

Včelárom sa nestanete z večera do rána. Predtým, ako začnete riešiť zákony, vyhlášky, povolenia a oznamovania, by vaše kroky mali smerovať na imunologické oddelenie. S alergiou na včelí jed sa včelári ťažko. Následne sa musíte čo – to naučiť. Včelárstvo, to je veľa práce, mnohé finančné náklady (cena jedného včelstva sa pohybuje okolo 100 eur a nový úľ vás bude stáť 60 – 90 eur), opäť veľa práce a niekde na konci sa možno dočkáte prvej fľaštičky medu.

Prvou možnosťou, ako sa stať včelárom je, že oslovíte skúseného chovateľa vo svojom okolí. Pomáhajte mu počas jednej sezóny, pričom sa naučíte všetko potrebné a hlavne zistíte, či sa do chovu včiel chcete skutočne pustiť. Ak nikoho takého nepoznáte, môžete absolvovať včelárske kurzy, ktoré u nás organizujú viaceré spolky. Medzi najznámejšie a overené patria tie v Banskej Bystrici a Liešnici (okres Poltár).

Chov včiel a legislatíva pred jeho založením

Ak ste sa definitívne rozhodli, že idete do toho, pustite sa do „vybavovačiek“. Dôležitá pre vás bude Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii včiel (Vyhláška č.285/2017 Z.z.). Platí to aj v prípade, že chcete chovať len jednu včeliu rodinu v jednom malom úli na konci záhrady. Podľa vyhlášky musíte pred založením chovu urobiť dve veci.

 1. Zaregistrovať včelstvo v Centrálnom registri chovateľov včiel a stanovíšť včelstiev v SR. Na základe registrácie vám bude udelené registračné číslo vlastníka včelstva. POZOR! Od roku 2019 register spravuje Centrálna evidencia hospodárskych zvierat, nie Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku.
 2. Včelstvo nahlásiť na príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, ktorá musí chov povoliť podľa Vyhlášky MPSR č.82./2008, a to najneskôr do 7 dní od založenia chovu.

 Do Centrálneho registra musíte nahlásiť:

 • Počet včelstiev, ktoré budete chovať
 • Charakter vášho chovu
 • Oficiálny názov katastrálneho územia, GPS súradnice a číslo parcely pozemku, kde umiestnite včelstvá
 • Počet vlastníkov včelstiev (ak budete včeláriť v spolku)

Pravidlá umiestnenia včelích úľov na záhrade

Počkajte, ešte nekupujte úle. Aby ste vedeli, za akých podmienok a či vôbec môžete chovať včely na svojej záhrade alebo balkóne, vyhľadajte si všeobecné záväzné nariadenie o chove včiel vo vašej obci, ktoré upravuje podmienky pre včelárov. Ak by ste ho nenašli v online verzii, navštívte úrad osobne. Vyhnete sa tak zbytočným nedorozumeniam.

Ďalšie zákonné povinnosti včelára

Oznámením o chove včiel sa všetko len začína. Ako včelár budete mať aj ďalšie zákonné povinnosti, ktorých úprimne nie je málo. Do Centrálneho registra musíte:

 • hlásiť akékoľvek zmeny, ktoré nastanú vo vašom chove (zánik chovu, zmena stanovišťa, príbytok a úbytok včelstiev, úhyn včiel, choroby), zmeny týkajúce sa ukončenia chovu musíte nahlásiť aj príslušnej ŠVPS SR,
 • raz ročne informovať o aktuálnom stanovišti vášho chovu (táto povinnosť sa vás týka ja v prípade, že ste chov nikam nepresúvali),
 • podať písomné oznámenie o privezení včiel z iných členských štátov EU alebo včelích kráľovien z krajín mimo EU, a to do 30 dní (oznámenie musí obsahovať kód danej krajiny, dátum a presnú adresu chovateľa, od ktorého ste včely kúpili a údaje o počte i plemene dovezených včiel),
 • najneskôr do 1.2. daného roka písomne oznámiť svoj „cestovateľský plán“ v prípade, že sa rozhodnete s včelami kočovať (miesta, kde sa budete nachádzať, termín začatia a ukončenia kočovania...)

Zákon vám ukladá ešte jednu povinnosť, a to označenie úľov informačnou tabuľou v zastavanej časti obce, na ktorej musí byť vaše meno, registračné číslo, adresa, email a telefonický kontakt. Ak sa vaše včely budú nachádzať mimo zastavanej časti, na tabuli musí byť aj viditeľná značka v tvare žltého trojuholníka s nápisom „BIOLOGICKÉ NEBEZPEČENSTVO VČELY“. Raz ročne sa pripravte taktiež na prehliadku včelstiev Štátnou veterinárnou správou.

Chov včiel a susedia

Presuňme sa od zákonov k medziľudským vzťahom, ktoré môžu včely, paradoxne, poriadne narušiť. Najprv si urobte prieskum, či niektorí z vašich blízkych susedov netrpí alergiou. Áno, v lete je hmyz všade aj bez vašich včiel, no ich chovom riziko poštípania nepochybne zvyšujete. O svojich plánoch informujte aj všetkých nealergických susedov. Nezabudnite ich poučiť, ako sa majú v blízkosti tohto hmyzu správať (žiadne prudké pohyby, krik, výrazné voňavky atď.)

Úle v obytnej zóne a chov včiel a susedia

Občiansky zákonník na jednej strane chov včiel neupravuje osobitým predpisom, no na strane druhej hovorí, že vlastník zvieraťa, ho nesmie nechať vnikať na susediaci pozemok. No a včelám vnikanie ku susedom zakáže len ťažko. Aby ste si nespôsobili zbytočné problémy, dodržiavajte takzvané zásady správneho umiestnenia včiel na záhrade:

 • Včely majú vlastnosť „držať smer letu“, preto úle otočte letáčmi (vchod do úľa) smerom od susedných pozemkov.
 • Včela, ktorá lieta 3 metre nad zemou nie je otravná tak, ako tá v metrovej výške. Nízkemu letu včiel zabránite dostatočne vysokou zábranou - plotom (minimálne 2 metre) na rozhraní pozemkov a v smere, kde včely lietajú za znáškou.
 • Počet včelstiev, ktoré môžete chovať, obmedzuje hlavne veľkosť vášho pozemku. Na parcele s veľkosťou od 700 do1300 metrov štvorcových neumiestňujte viac ako 20 rodín – jednu rodinu tvorí v priemere 20 000 včiel. Rozhodujúce je aj to, či sa vo vašom okolí nenachádza ďalší včelár. Vo všeobecnosti platí pravidlo, že sa v okruhu 2 km, nesmie nachádzať viac ako 50 včelích rodín. Takéto miesto by spadalo do kategórie prevčelených, čo nie je bezpečné z hľadiska zdravia ľudí, no ani samotných včiel. Horná hranica je stanovená na základe toho, že včely lietajú maximálne 3 kilometre ďaleko od vlastného úľa.
 • Pri nákupe včelstiev sa poobzerajte po včelích matkách z plemenných chovov, ktoré majú potlačený pud „pichavosti“, a sú šľachtené k pokojnejšiemu správaniu.
 • V tesnej blízkosti úľov včelám zabezpečte napájadlo vody. Nebudú si po ňu musieť chodiť k susedom.

Je váš pozemok vhodný na chov včiel?

Ešte pred založením chovu by ste mali dobre zvážiť, či sa na vašej záhrade nachádza dostatok medonosných rastlín a stromov. Včely sa v tomto smere chovajú rovnako ako mačky. Idú tam, kde je lepšia žranica, teda aj na susedovu záhradu. Dôležitý je nie len počet rastlín, ale i správny druh. Včelám je potrebné zabezpečiť také zoskupenie stromov a bylín, ktoré budú kvitnúť postupne, od skorej jari až do neskorej jesene. S výsadbou tých trvácnych preto začnite aj 2 roky pred začatím chovu a tie jednoročné vysádzajte každý rok nanovo.

Medonosné stromy, kry a rastliny s najväčším obsahom nektáru a peľu:

 • Jar - tavoľník zimný, vŕba rakytová, lieska, jelša, osika, šafran
 • Leto - repka olejná, čerešňa, višňa, jabloň, ďatelina, lipa malolistá, agát biely
 • Jeseň - javor, georgína, astra, brečtan, malina, černica

Chov mestských včiel (úle v obytnej zóne)

Chov včiel na balkóne alebo streche uprostred rušného mesta sa stáva populárny aj u nás. V súčasnosti sa na Slovensku nachádza 5 oficiálnych mestských včelníc. Tri z nich sú v Bratislave, na streche centrálnej budovy Slovenskej sporiteľne, v záhrade nadačného domu Búdka 22 a v priestoroch Novej Cvernovky. Ďalšie dva nájdete v Kežmarku a Lučenci.

Chov včiel v meste a úle v obytnej zóne

Ak by ste sa rozhodli pre takýto experiment, z legislatívneho hľadiska postupujte rovnako ako pri chove včiel na záhrade. Počítajte však s tým, že tolerancia „mestských“ susedov, môže byť o čosi menšia ako tolerancia mestských včiel.

Čo robiť, ak máme suseda – nezodpovedného včelára

Keď hovoríme o chove včiel zákonoch a medziľudských vzťahoch, musíme spomenúť aj prípad, kedy včely nechováte, no máte problém s včelárom „od vedľa“. Ak by vás včely skutočne obťažovali, môžete podať podnet na príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu a Obecný úrad. Pri opakujúcom sa probléme máte ešte jednu možnosť, a to podanie žiadosti o zníženie počtu včelích rodín alebo ich premiestnenie. 

Autor článku

Viktória Hartmannová

Milujem prírodu so všetkým, čo v nej rastie a žije. Som vyštudovaná učiteľka pre najmenších drobcov, ktorú však zlákalo písanie, zvieratá a život...


Komentáre

27/04/2020 15:08
Marek

Láka ma to, ale ešte som sa neodhodlal. Mám veľký pozemok, kde by som nerušil susedov, len mám pocit, že je to priveľká zodpovednosť a nestíhal by som to popri práci. Obdivujem všetkých, ktorí sa chovu včiel venujú, treba im pomáhať, inak onedlho žiadne mať nebudeme.

26/06/2020 07:15
Katarina

Dobrý deň prajem. Kde môžeme podať žiadosť o premiestnenie vcelstiev. Dakujem

30/06/2020 07:04
Redakcia TopByvanie.sk

Dobrý deň,
k tejto problematike si bližšie pozrite Vyhlášku č. 285/2017 Z. z., kde sa potrebné info dozviete.

30/06/2020 07:17
Katarína

Ďakujem ale jak pozerám tak pozerám, nič k téme tam nevidím. Všetko sa rieši len ohľadne registrácie a chovu včiel. Ale čo robiť, keď sused nechce včely presťahovať z obytnej časti a dohodnúť sa nechce. Koho môžem požiadať aby vydal rozhodnutie o premiestnenie včiel ( po prešetrení ). Dakujem

04/05/2021 12:49
Dominika

Dobry deň, aj ste niečo poriesili so susedom? My by sme to chceli tiež začať riešiť

05/05/2021 09:49
Mirka

aj my uz 4ty rok bojujeme so susedom a rady typu noste bavlnene veci, nepite alkohol, nevonavkujte sa a na zahradu chodte po zapade slnka su pre nas nepripustne. Prosim ak mate dake rady co pomohlo, aby to premiestnil budem velmi vdacna.

03/07/2021 20:27
Katarína

Tak ja som to riešila už s obcou, nakoľko sused včelár nás má na háku. Vraj to my robíme zle a preto nás včely napádajú Dosiahla som iba to, že dal na stromy, pod ktorými sú úle, veľkú sieť. On totiž tie stromy oholil aby mohli včely lietať. No a tie včely nás začali napádať. Teraz som bola pozrieť na úle a z 20 úľov ktoré mal v jeseni, je tam už 24 úľov. To je miesto na konci záhrad cca 3 metre od nášho plota. Ďalšie úle, asi 5, má pri dome, cca 4 metre od nášho plota. My včely riešime už 12 rokov. Prešla som asi všetky etapy riešenia a dohôd. Takže až sa incident s včelami zopakuje, podávam na súd žiadosť o predbežné opatrenie.

09/07/2021 21:57
Adriana

Podla mňa treba tlačiť na zmenu zákona, nejakú petíciu, podľa mňa chov včiel ako to bolo kedysi v intravilánoch zakázaný bol opodstatnený, pohodlní včelári si ich dajú na vlastné pozemky ale len pár metrov od susedov a je to podľa mňa hlúposť, lebo vždy bude obťažovanie včelami, nech si ich postavia na lúky blízko lesov nech si dajú kovové klietky ktoré im medvede nezbúrajú a bol by pokoj, neobťažovali by susedov a nebolo by susedských sporov. Bola to chyba ústavného súdu že zrušil zákaz chovu v intraviláne a bežní ľudia nechovatelia na to doplácajú :( a hlavne keď človek je alergický na uštupnutie včiel, je nezmysel aby sa človek riadil kvôli chovu včiel zákazmi, príkazmi, a obmedzeniami na vlastnom pozemku, aby nosil oblečené to čo nedráždi včely , aby chodil po západe slnka, veď toto je choré, nech si ich chovajú na strechách panelákov ale nech neohrozujú chovom majiteľov záhrad a pozemkov ktorí záhrady využívajú nielen na psetovanie ale aj na rekreáciu a oddych. Je to nenormálne. Zákon by sa mal zmeniť. Ak vie niekto spísať petíciu kľudne ju podpíšem. Je veľa susedských sporov, medzi chovateľmi včiel a susedmi iných pozemkov aj na iných portálov, treba s tým niečo robiť. To nieje život o obmedzovaní pohybu kvôli chovu včiel na vlastných pozemkoch. Nik chovateľom včiel nebráni v chove ale mimo zastavaného územia, nech si prenajmú pole kúsok pozemku v lese a nech si chovajú. Ale nech pohodlnosť vyjsť za úlom mimo domu zmení zákon. Čo sa týka chovu psov na to dokážu prijať opatrenia okamžite, keby pes vstúpil na cudzí pozemok, keď vstúpi včela alebo mačka to nik nerieši. Máme nedokonalé zákony preto s tým nik nič nerobí.

09/07/2021 22:03
Adriana

mimochodom náš sused má od nášho plotu úle len asi 30 cm, kde je nejaký zákon podľa Ministerstva pôdohospodárstva? aj preto by trebalo zmeniť zákon o chove včiel mimo intravilánu :(

08/05/2022 13:16
Michaela

Dobrý deň kúpili sme dom. Sused má asi 14 úľov otočeních do našej záhrady hneď pri hranici pozemkov. Nevieme vonku nič robiť včelí nás opakovane napádajú. Čo máme robiť keď sused nie je ochotný ich otočiť na inú stranu.

11/05/2022 19:04
Jana

Dobrý deň, mame suseda ktorý chová včely. Ktoré ale po nás útočia, informovaní o tom že ich budú chovať sme neboli. Včely keď po nás útočia na hlavu/tvár. Sú agresivne. Čo máme robiť ? Na záhrade nemôžeme s byť kvôli nim.

19/05/2022 13:37
Dušan

Sprej na osy a sršne (takzvaný hasičák) ma dosah až 5 metrov. Mám rovnaký problém, bežné je 10 pichnutí naraz. Riešil som na obci, so susedom, nič. Vraj, kým som si nepostavil dom, tak mal pokoj. Nie som proti včelam, ale obmedzovať sa na vlastnom pozemku nenechám.

19/04/2024 01:18
Ján

Zdravím
Všetko je vždy o ľuďoch
Ano vcelar by mal byť zodpovedný a zohľadňovať aj to ze keď chová v intraviláne tak nesmie obmedzovať ostatných
Nemal by určite mat veľa ulov
Nemal by ich mat blízko hranice pozemku a určite nie s letacmi natocenymi k susedným pozemkom
Ale myslím si ze doba je taka ze ľudia si budú robiť len zle
Závisť, arogancia ,bez účty a rešpektu a o slušnom chovani ani nehovorím
Mier s Vami

Pridať komentár

Pozrite si aj naše inšpirácie

Dekorácie zo šišiek potešia deti i dospelých Dekorácie zo šišiek potešia deti i dospelých

Dekorácie zo šišiek sú obľúbené počas jesene i na Vianoce. Ozdoby vnesú trochu prírody do interiéru i exteriéru.

Nástenné hodiny dodajú miestnosti štýl. Hodia sa do obývačky i do kuchyne Nástenné hodiny dodajú miestnosti štýl. Hodia sa do obývačky i do kuchyne

Drevené, kovové, sklenené nástenné hodiny, dizajnové, moderné i vintage modely sa budú krásne vynímať na každej stene. Môžete ich použiť v interiéri aj v exteriéri. Je z čoho vyberať.

Fialová farba do spálne? My hovoríme áno! Fialová farba do spálne? My hovoríme áno!

Všetky odtiene fialovej sa dajú dobre kombinovať s bielymi stenami a doplnkami. Do takéhoto mixu zapadne aj hnedý nábytok či koberec a podlaha. Presvedčte sa o tom s nami!Publikované dňa: 14.04.2020
Posledná aktualizácia:
Hodnotenie článku:
(93.2%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Vulkanické kamene pre psov alebo ako neutralizovať psí močVulkanické kamene pre psov alebo ako neutralizovať psí moč

Škvrnitý, vypálený alebo vyschnutý trávnik je často dôsledkom vykonávania malej potreby vášho domáceho miláčika. Vulkanické kamene tento problém vyriešia.

Chov anduliek doma či vonku – klietka, správanie, krmivo, rozmnožovanieChov anduliek doma či vonku – klietka, správanie, krmivo, rozmnožovanie

Andulky patria vďaka priateľskej povahe a svojmu vzhľadu medzi najobľúbenejšie a najčastejšie chované druhy vtákov. Čo všetko je potrebné na chov andulky a ako si poradiť pri...

Ako vybrať najlepšie krmivo pre psa?Ako vybrať najlepšie krmivo pre psa?

Máte doma štvornohého miláčika, beriete ho ako člena rodiny a chcete mu dopriať to najlepšie? Vybrať kvalitné krmivo môže byť problém. V článku sa dozviete, na čo sa pri výbere zamerať.