Lenka Pénzešová Švecová: deti treba učiť, ako sa správne správať v blízkosti krbu

Krb je symbolom tepla a príjemnej zimnej atmosféry. Vytvára pocit pohodlia a útulného domova. Jeho používanie však prináša aj isté riziká. Preto by sme nemali zabúdať na bezpečnostné opatrenia, ktorými by sme sa mali riadiť pri príprave a manipulácií s palivom, ale aj pri zapaľovaní a udržiavaní ohňa.

Krb s pripraveným drevom a kovovou zábranou

Lenka Pénzešová Švecová zo spoločnosti Ohsas, s.r.o. je odborníčka na BOZP s takmer 20 ročnou praxou. V dnešnom rozhovore nám poradí, ako si užiť teplo domova v bezpečí a bez komplikácií.

Ako správne používať ručné náradie a pílu pri príprave dreva na kúrenie? Na aké bezpečnostné opatrenia by sme pri práci nemali zabúdať?

Nielen v pracovnom prostredí je nutné sa riadiť zásadami BOZP, ale rovnako aj v tom domácom prostredí. Už samotná príprava dreva, či sa jedná o pílenie hrubých polien motorovou pílou, alebo štiepanie sekerou je náročná a hlavne nebezpečná práca, ktorá si vyžaduje niekoľko základných bezpečnostných opatrení, aby sa minimalizovali riziká úrazov, ako sú porezanie, seknutie alebo odretie. Spomeniem niekoľko najdôležitejších:

Pracovné prostredie: Vždy pracujte na dobre osvetlenej ploche s dostatočným priestorom na manipuláciu. Vyhnite sa práci v blízkosti iných ľudí, detí, zvierat alebo prekážok, aby ste minimalizovali riziko nehody.

Správna technika používania: Pred použitím náradia sa uistite, že ste získali potrebnú odbornú prípravu a dostatočné inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania. Nezabudnite, že pri manipulácii s ručnou motorovou reťazovou pílou je nutné vlastniť preukaz na obsluhu. Vždy dodržiavajte postupy manipulácie v súlade s návodom od výrobcu.

Riziko úrazu: Buďte obozretní a uvedomte si možné riziká pri práci s pílou a ručným náradím. Pred začatím práce si zabezpečte, aby pracovná plocha bola stabilná a materiál bol fixovaný tak, aby nedošlo k nekontrolovateľnému pohybu.

Ochranné pomôcky: Aj v domácom prostredí dbajte na to, že si môžete ublížiť a poškodiť zdravie, preto nezabudnite používať ochranné okuliare, rukavice či chrániče sluchu. Tieto pomôcky vás chránia pred údermi, odreninami a možnými odletujúcimi časťami dreva.

Toto sú úplne tie najzákladnejšie kroky, ktoré by mali byť súčasťou každej práce s náradím alebo motorovou pílou, aby sa zabezpečila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Počas zapaľovania dreva v krbe môže dôjsť k popáleniu rúk. Aký je správny postup a po akých podpaľovačoch siahnuť?

Dôležité je mať na pamäti, že pri manipulácii s ohňom je potrebná dôsledná opatrnosť a ostražitosť. Vždy je lepšie prijať preventívne opatrenia a pri zapálení dreva používať bezpečné postupy a nástroje, ako si popáliť ruky, či tvár a skončiť v nemocnici.

Pri zapaľovaní dreva v krbe alebo v inom vykurovacom zariadení je vhodné začať s menšími kúskami horľavého materiálu, ako sú noviny alebo štiepky, ktoré umiestnite pod drevo. Postupným pridávaním väčších kusov následne vytvoríte stabilný oheň. Ak chcete využiť podpaľovače na urýchlenie zapálenia, siahnite po tých bezpečnejších, ako sú napríklad špeciálne vyrábané tuhé podpaľovače určené na tento účel.

Určite sa vyhnite používaniu rôznych horľavých látok, najmä kvapalných ako je olej, alkohol, benzín a pod., ktoré by mohli spôsobiť nekontrolovateľný plameň. Samozrejme pri zapaľovaní a následnom udržiavacom kúrení je potrebné si chrániť ruky pred sálavým teplom a možným popálením. Preto je dôležité používať vhodné ochranné pomôcky, ako sú rukavice odolné proti teplu. Nám sa doma najlepšie osvedčili dokonca zváračské rukavice šité kevlarovými niťami, tie sú naozaj nezničiteľné.

Zapaľovanie ohňa v krbe

Aké sú riziká spojené so sušením mokrých vecí pred krbom alebo priamo na jeho povrchu?

Keď sú mokré veci umiestnené priamo na povrchu krbu alebo v jeho tesnej blízkosti, existuje veľké riziko vzniku nebezpečných situácií. Mokré textílie, ako napríklad handry, oblečenie alebo uteráky, môžu reagovať s horúcim povrchom krbu a za určitých podmienok sa aj vznietiť. Vzniknutý oheň sa už potom dokáže rýchlo šíriť a spôsobiť škody na veciach nachádzajúcich sa v blízkosti alebo dokonca viesť k požiaru a ohroziť bezpečnosť obyvateľov domu.

Navyše, niektoré textílie obsahujú materiály citlivé na horúčavy, čo môže spôsobiť ich deformácie, prípadne veľmi zohriate kovových častí odevov, ako sú napríklad gombíky alebo dekoračné prvky môžu spôsobiť aj popálenie osôb.

Ako môžeme chrániť deti a domáce zvieratá pred popálením o krb?

Krbové dvierka, či presklené otvory sálajú veľmi vysoké teplo, ktoré môže byť zdrojom vážnych poškodení zdravia, obzvlášť u malých detí, alebo domácich miláčikov. Preto je potrebné zabezpečiť ich ochranu pred popálením prostredníctvom niekoľkých účinných opatrení.

Medzi tie najzákladnejšie patrí určite vzdelávanie. To platí pre deti a rovnako aj pre domáce zvieratá. Je potrebné ich učiť, ako sa správne správať v blízkosti krbu či otvoreného ohňa, a že nie je vhodné sa mu približovať a dotýkať sa horúcich častí. Pri otvorenom ohni by mal byť vždy prítomný niekto dospelý, aby sledoval deti a zvieratá a zabránil nebezpečným situáciám.

Rovnako je potrebné inštalovať zásteny pred krbom, ktoré pomáhajú zabrániť deťom a zvieratám v prístupe k horúcim povrchom. Opatrnosti nikdy nie je dosť a to platí aj o uloženom dreve alebo inom palive v blízkosti krbu. Snažte sa ho vždy uložiť mimo dosahu detí a zvierat, alebo tak, aby sa predišlo neúmyselnému zrúteniu, či odretiu.

Ochrana dieťaťa pred popálením sa o krb

Ktoré materiály sa najčastejšie používajú na výrobu nehorľavých podložiek a prečo sú ideálnou ochranou pred požiarom?

Miesto pred krbom, alebo otvorom kachlí, či pecí je potenciálne nebezpečným miestom pre odletujúce horúce uhlíky z drevného či iného paliva, čo môže spôsobiť požiar v prípade nevhodnej horľavej podložky (napríklad laminátová alebo drevená podlaha, koberec). Preto je nevyhnutné pred krbom či kachľami používať špeciálne predložky alebo podložky z kaleného, tvrdeného skla, keramiky prípadne plechové.

Tieto materiály sú schopné odolávať extrémne vysokým teplotám bez zahorenia alebo deformácií. To znamená, že pokiaľ sú umiestnené pred krbom, chránia podlahu alebo povrch pred sálavým teplom, či priamym kontaktom s horúcim popolom alebo inými žeravými materiálmi.

Čo sa zisťuje počas revíznych kontrol komína a ako často by sme mali na revíziu pamätať?

Kontrolu komína musí vykonávať odborne spôsobilá osoba - kominár. Ten má za úlohu okrem vyčistenia a kontroly aj posúdenie stavu komína, dymovodu a spotrebičov z hľadiska požiarnej bezpečnosti. Kontroluje najmä úroveň sadzí a iných spálenín v komíne, ktoré by mohli viesť k hromadeniu a následnému riziku požiaru. Preveruje stav izolačných materiálov v komíne, ktoré pomáhajú minimalizovať tepelné straty a zabraňujú prehriatiu okolitých štruktúr. A samozrejme celkovú funkčnosť komína, či plní svoju funkciu odvodu spalín a dymu správne.

Frekvencia revíznych kontrol komína sa môže líšiť v závislosti od používania krbu a typu paliva, ktoré sa spaľuje. Všeobecne sa odporúča revíziu v domoch vykonávať aspoň raz ročne. Avšak, ak je komín používaný intenzívne alebo ak sú v ňom spaľované určité druhy palív, odporúča sa kontrola aj častejšie – niekedy aj viackrát do roka. Dôkladná revízia zabezpečuje, že komín je v dobrom stave, čo znižuje riziko požiaru a zaisťuje efektívne fungovanie krbu.

Revízia a čistenie krbu a komína kominárom

Aké ďalšie kroky možno podniknúť na predchádzanie rizika vzniku požiaru z krbu?

Okrem už spomenutých opatrení by som ešte odporučila užívateľom krbov, aby nezabudli na:

  • Pravidelné čistenie a údržbu krbu. Pravidelné čistenie krbu od popola, sadzí a nečistôt pomáha minimalizovať hromadenie horľavých materiálov, čím sa znižuje riziko požiaru.
  • Zákaz vhadzovania nebezpečných predmetov do ohňa. Je potrebné poučiť rodinu či obyvateľov domu, aby nevhadzovali do ohňa nevhodné alebo nebezpečné veci, ako sú plastové predmety, odpad, alebo látky, ktoré by mohli vyvolať nekontrolovateľný oheň.
  • Používanie senzorov na detekciu dymu a oxidu uhoľnatého. Inštalácia a pravidelná údržba detektorov dymu a oxidu uhoľnatého v blízkosti krbu a v rôznych častiach domu môže včas upozorniť na možný požiar a umožniť rýchlu evakuáciu.
  • Zabezpečenie bezpečného okolia krbu. Vždy je treba sa uistiť, že okolie krbu je bezpečné a neobsahuje horľavé materiály či predmety, ktoré by mohli podporiť šírenie požiaru.
  • Pravidelné monitorovanie používania krbu. Používajte krb správnym spôsobom, podľa pokynov výrobcu prípadne zhotoviteľa krbu, aby sa minimalizovalo riziko nehôd a požiarov v dôsledku nedbanlivosti.

Tieto opatrenia sú dôležité pre bezpečné a zodpovedné používanie krbu a minimalizáciu rizika požiaru. Ak sa stanú súčasťou vašich každodenných opatrení, tak si môžete bezpečne vychutnať teplo domova.

Lenke zo spoločnosti Ohsas, s.r.o. ďakujeme za rozhovor. Ak vás téma BOZP zaujala, tak si určite vypočujte aj ďalšie zaujímavé témy v jej podcaste BOZP pod lupou, ktorý nájdete na Spotify.


Komentáre

08/01/2024 14:19
luc

super informacny rozhovor!!!

08/01/2024 14:22
Lenka

Ďakujem aj ja veľmi pekne za rozhovor. Som rada, že aj široká verejnosť má záujem o trochu "edukácie" o bezpečnosti a ochrane zdravia a našich domovov :)

08/01/2024 18:38
Zdeno

Super článok. Najčastejším zdrojom požiaru v domoch sú práve tepelné spotrebiče a dymovody.

Pridať komentár

Pozrite si aj naše inšpirácie

Jednoduché vianočné handmade dekorácie Jednoduché vianočné handmade dekorácie

Naše inšpirácie sú naozaj veľmi jednoduché a preto ich zvládne aj menej zručný jedinec. Odmenou vám budú ozdoby, ktoré nenájdete nikdy inde!

Knižnice – obývačku si bez nich nebudete vedieť predstaviť Knižnice – obývačku si bez nich nebudete vedieť predstaviť

Knihy sú neoddeliteľnou súčasťou vášho života a obklopujete sa nimi vo veľkom? Potom im zaobstarajte poriadnu knižnicu, v ktorej sa budú vynímať a ktorá sa zas bude vynímať vo vašej...

Najkrajšie alternatívne vianočné stromčeky Najkrajšie alternatívne vianočné stromčeky

Vianoce už pomaly klopú na dvere a preto máme najvyšší čas zamyslieť sa aký vianočný stromček vlastne chceme. Čo tak siahnuť po ekologickej alternatíve, ktorú môžeme využiť aj o rok?Publikované dňa: 08.01.2024
Posledná aktualizácia:
Hodnotenie článku:
(90.4%)