Poistenie nehnuteľnosti vs. poistenie domácnosti – rozdiely, porovnanie, skúsenosti

Chystáte sa uzatvoriť poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Najprv sa pozrite na to, aký je medzi nimi rozdiel, čo je pre vás najvýhodnejšie a na čo si pri podpisovaní zmluvy dávať najväčší pozor.

Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti?

Pozreli sme sa na výhody i nevýhody oboch poistení a hlavné rozdiely medzi nimi.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti – aký je medzi nimi rozdiel

Poistenie nehnuteľnosti, niekedy nazývané aj ako poistenie majetku, sa vzťahuje len na nehnuteľný majetok, do ktorého spadá:

 • Bytové alebo rodinné domy – podlahy, okná a inžinierske siete radíme k nehnuteľnému majetku
 • Bytové jednotky (byt)
 • Rekreačné budovy (napr. chata)
 • Garáž, garážový box alebo garážové miesto
 • Hospodárske budovy a iné doplnkové stavby (napr. kôlňa) – nemusia sa nachádzať na rovnakom mieste, ako samotná poisťovaná nehnuteľnosť
 • V rámci poistenia nehnuteľnosti je možné si pripoistiť aj: záhradu vrátane okrasných rastlín, trávnika, stromov, kríkov a úrody, altánok, bazén, športoviská (napr. tenisový kurt, volejbalové ihrisko), oplotenie pozemku, chodníky, studňu, stavebný materiál a príslušenstvo

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na hnuteľný majetok, ktorý sa nachádza vo vnútri alebo pri nehnuteľnosti, a je s ním, doslova, možné pohnúť. Poistenie domácnosti sa teda týka:

 • nábytku,
 • elektrospotrebičov,
 • kobercov, záclon, svietidiel, dekorácií,
 • starožitností, umeleckých diel, kníh,
 • šperkov, kozmetiky,
 • videotechniky,
 • hračiek,
 • potravín, riadu,
 • športových potrieb, záhradného náradia atď.

Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti – porovnanie cien

Na cenu poistenia domácnosti a nehnuteľnosti vplýva mnoho faktorov, preto orientačné ceny nezistíte inak, ako použitím online kalkulačky alebo vytvorením cenovej ponuky na mieru priamo od poisťovne.

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na hnuteľný majetok

Hlavné faktory, ktoré majú vplyv na celkovú poistnú sumu vašej domácnosti aj nehnuteľnosti sú:

 • Rozmery obývanej a neobývanej plochy a rozmery vedľajších budov a garáže: čím väčšiu máte domácnosť, tým vyššia bude cena poistky.
 • Stav a hodnota majetku: mnohé poisťovne vám nehnuteľnosti, ktoré sú závažne poškodené alebo dokonca neobývané, ani nepoistia, aj tu platí pravidlo, že čím vyššiu hodnotu má váš majetok, tým vyššia bude jeho poistka.
 • Rozsah poistného krytia: v preklade, čo všetko máte a čo nemáte poistené v rámci vami vybraného balíčka.
 • Vek nehnuteľnosti: delí sa na novostavby (do 25 rokov), nehnuteľnosti staré od 26 do 150 rokov a staršie ako 151 rokov
 • To, či je alebo nie je zrekonštruovaná.
 • Lokalita (mesto, obec): poisťovňa zohľadňuje najmä kritéria, ako je bezpečnosť danej lokality, a tiež priemerné trhové ceny nehnuteľností
 • Či sa nachádza v niektorej z rizikových oblastí, do ktorých patria napr.: priemyselné oblasti (vo vzdialenosti do 30 m vzdušnou čiarou), nehnuteľnosti v blízkosti lomu (do 500 m), miesta, kde hrozí riziko zosuvu pôdu.
 • Či sa nachádza v povodňovej oblasti.
 • Obývateľnosť: nehnuteľnosť môže byť obývaná, neobývaná alebo rozostavaná.
 • Zabezpečenie: čím lepšie zabezpečenie domácnosti aj nehnuteľnosti máte (kamerový systém, špeciálne bezpečnostné dvere atď.), tým výhodnejšiu poistku môžete uzatvoriť.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti online

Možnosť online poistenia domácnosti alebo nehnuteľnosti dnes ponúkajú v podstate všetky poisťovne. Konkrétne podmienky a postup sú však rozdielne. V niektorých prípadoch môžete prostredníctvom online poistenia na poistke pekne ušetriť, v iných si zas nepoistíte napríklad takú nehnuteľnosť, ktorú aktuálne prenajímate.

 • ČSOB: Pri online poistení ponúka možnosť získať zľavu v hodnote 20 %. Poistenie môžete uzavrieť na základe telefonickej konzultácie alebo prostredníctvom aplikácie ČSOB Asistent, ktorú si stiahnete zadarmo cez Google Play a Apple Store.
 • Allianz: Prostredníctvom online formulára môžete poistiť vašu domácnosť aj nehnuteľnosť, avšak len do celkovej výšky 300 000 eur.
 • Union: Oba typy online poistenia je možné uzatvoriť len pre obývané a skolaudované stavby, ktoré sa nachádzajú v zastavaných častiach obce.
 • Uniqua: Pri online poistení môžete získať zľavu do 30 %. Poistku je možné týmto spôsobom uzavrieť tiež iba na obývané nehnuteľnosti v zastavanej časti obce. Nehnuteľnosť navyše nesmie byť prenajímaná.
 • Generali: Online poistenie je možné zrealizovať na všetky nehnuteľnosti okrem tých, ktoré sú poškodené, zničené alebo nie sú riadne udržiavané.
 • Wüstenrot: Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti musíte prostredníctvom online formulára zrealizovať samostatne.
 • AXA: Online poistenie nie je možné uzatvoriť, ak v danej nehnuteľnosti za posledných 10 rokov došlo k viac ako štyrom poistným škodám.

Poistiť domácnosť si môžete aj online

Na čo si dať pozor pri uzatváraní poistenia domácnosti a nehnuteľnosti

Pri uzatváraní poistenia domácnosti alebo nehnuteľnosti, by ste si mali byť v prvom rade istí, že rozumiete predmetu zmluvy, výške poistného plnenia a rozsahu poistného krytia.

 • Dôležité sú aj konkrétne podmienky súvisiace s vyplatením poistnej udalosti a vypovedaním zmluvy. Napríklad škody spôsobené poveternostnými podmienkami by mali byť automatickou súčasťou každej poistky, čo však nepredpisuje žiaden zákon. Ak nie sú, mali by ste hľadať ďalej. Inak povedané, vždy sa snažte hľadať čo najvýhodnejší druh poistky.
 • Poistenie sa nikdy nedojednáva na dobu neurčitú, ale na obdobie roka, polroka alebo štvrťroka. Pri uzatváraní novej poistky je preto vždy dobré opätovne nechať posúdiť aktuálnu hodnotu majetku.
 • Za každú cenu by ste sa mali vyhnúť takzvanému podpoisteniu, ktoré v preklade znamená, že poistka má nižšiu hodnotu ako nehnuteľnosť.
 • Asi najdôležitejšou vecou je chápať všetky pojmy, ktoré sú v zmluve uvedené. Ako pri každom poistení, tak i v tomto prípade platí, že ak si nie ste čímkoľvek úplne istí, mali by ste sa poradiť s právnikom. Podpísať niečo, v čom nemáte jasno, pre vás nemusí byť v budúcnosti vôbec výhodné.

Poistenie nehnuteľnosti pri úvere zabezpečenom nehnuteľnosťou je povinné

Ak si nehnuteľnosť kupujete na úver či hypotéku, jej poistenie je povinné. V takomto prípade totiž domom alebo bytom banke ručíte, že v situácii, keď vy nebudete mať ako splácať vaše dlhy, peniaze získa prostredníctvom predaja nehnuteľnosti. Ak by ste však nehnuteľnosť v priebehu jej používania zničili, jej cena by klesla, preto by banka nezískala dostatok financií. Niektoré banky dokonca ponúkajú možnosť byt či dom poistiť priamo u nich pri podpisovaní zmluvy o hypotéke alebo úvere. V takomto prípade môžete získať aj rôzne výhody, napríklad nižší úrok.

Poistenie domácnosti pri úvere zabezpečenom nehnuteľnosťou nie je povinné, no rozumné. Ak si budete nehnuteľnosť kupovať na úver, poistenie domácnosti vám nemôže prikázať žiadna banka, no na druhej strane to môže byť pre vás výhodné. Môžete napríklad získať výhodnejšiu cenu v rámci komplexného poistenia, navyše, ako sme si už povedali, poistenie domácnosti nie je na škodu nikdy.

Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti v podnájme

Ak danú nehnuteľnosť nevlastníte, ale ste iba podnájomníkom, nemôžete si ju nechať poistiť na svoje meno. Poistka sa uzatvára vždy spolu s jej majiteľom. Domácnosť si však poistiť môžete, čo je viac než rozumné. Ak totiž majiteľ vášho bytu podcení niektoré technické záležitosti a vás kvôli tomu vytopí alebo vám zoskratujú všetky elektrospotrebiče, budete môcť žiadať o vyplatenie poistnej udalosti.

Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti v podnájme

Podnájomníci, ktorí byt neskôr odkúpia, by si mali tiež skontrolovať pôvodnú poistnú zmluvu. Poisťovne sa veľmi často stretávajú s problémom, kedy byty, ktoré niekedy patrili mestu alebo podniku, prešli do osobného vlastníctva podnájomníkov, no typ poistenia ostal nezmenený, čo znamená, že majú poistenú len domácnosť.

Pozor na poistenie proti krádeži

Jednou z častí, ktoré patria k poisteniu domácnosti, je aj škodová udalosť vzniknutá krádežou. Osobitú pozornosť jej venujeme preto, že pri podpisovaní zmlúv dochádza asi najčastejšie k jej nesprávnemu pochopeniu. Pri uzatváraní zmluvy si všímajte konkrétne pojmy.

 • Lúpež: odcudzenie alebo poškodenie domácnosti za použitia násilia, alebo pod hrozbou násilia.
 • Vlámanie a krádež vlámaním: odcudzenie predmetov, ku ktorým sa páchateľ dostal násilným vniknutím, napríklad prekonaním dverí či okien, za použitia nástroja, ktorý neslúži na ich otvorenie (napr. kľúč) – ak by ste váš majetok zlodejom na základe vyhrážok odovzdali „dobrovoľne“, poistenie sa na neho nevzťahuje.
 • Prostá krádež: odcudzenie nezabezpečených predmetov, napríklad vecí z odomknutého bytu – len málokedy je súčasťou samotného poistenia domácnosti.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti v záplavových oblastiach

Nehnuteľnosti, prevažne rodinné domy, stojace na miestach, ktoré sú považované za záplavové oblasti, sú pri poistení (domácnosti aj nehnuteľnosti) samostatnou kategóriou. Každá poisťovňa ich v prvom rade klasifikuje rozdielne. V rade druhom sa stretnete i s tým, že v niektorých poisťovniach vám takúto nehnuteľnosť síce poistia proti živelným udalostiam, no nie tým, ktoré sú spôsobené záplavami.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti v záplavových oblastiach

Napríklad v ČSOB, nie je možné poistenie proti škodám spôsobeným záplavami uzavrieť v žiadnej z oblastí, ktorá bola za posledných 10 rokov postihnuté povodňami. V poisťovni Allianz vám zas nehnuteľnosť poistia aj proti škodám spôsobeným záplavami, a to bez rozdielu toho, kde sa nehnuteľnosť nachádza, no len v tom prípade, že je v čase uzatvorenia zmluvy v dobrom technickom stave.

Nezabudnite na asistenčné služby

Pri uzatváraní poistky sa určite informujte aj o možnostiach asistenčných služieb, medzi ktoré patrí napríklad:

 • zabezpečenie náhradného bývania v prípade škodovej udalosti, ktorá danú nehnuteľnosť zničí natoľko, že nebude obývateľná,
 • zabezpečenie opravára v prípade niektorých porúch,
 • dovoz chorého člena rodiny do nemocnice,
 • zabezpečenie konzultácií s architektom či záhradníkom,
 • pripoistenie za poškodenie majetku zvieraťom alebo krytie časti nákladov na nepredvídateľné veterinárne náklady, či jeho pohreb (napr. pri úraze).

Ďalšou veľmi užitočnou časťou poistky je zodpovednosť členov domácnosti. To vám pomôže, keď vašou zodpovednosťou dôjde k poškodeniu majetku niekoho iného. Hovoríme napríklad o prípade, kedy vytopíte suseda. Ak by aj mal svoj majetok poistení, poisťovňa bude náhradu škody dodatočne vymáhať súdnou cestou od vás. Poistenie zodpovednosti členov domácnosti vám padne vhod presne v takomto prípade. Podobne výhodnou je tiež zodpovednosť z držby nehnuteľnosti, ktorú si viete uplatniť napríklad v prípadoch, kedy vám z balkónu odpadne kus betónu, a poškodí susedovo auto zaparkované pod ním.

Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti – skúsenosti

Zo skúseností samotných poisťovní, no aj poistencov, vyplýva jednoznačný záver. Pokiaľ danú nehnuteľnosť vlastníte, teda nie ste iba podnájomníkom, mali by ste siahnuť po kombinovanom poistení nehnuteľnosti aj domácnosti, ktoré sa vlastne dopĺňajú. Len tak viete ochrániť čo najväčšiu časť vášho majetku. Navyše, mnohé poisťovne dnes ponúkajú ozaj výhodné balíčky, ktoré pokrývajú oba typy poistenia. Ako bolo napísané vyššie, je rozumné sa zamyslieť aj nad niektorými doplnkovými službami, ktoré vedia byť veľmi nápomocné v situáciách, ktorým je len veľmi ťažké predchádzať.

Autor článku

Viktória Hartmannová

Milujem prírodu so všetkým, čo v nej rastie a žije. Som vyštudovaná učiteľka pre najmenších drobcov, ktorú však zlákalo písanie, zvieratá a život...


Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Verandy a terasy – príjemný priestor na stretávanie sa s priateľmi Verandy a terasy – príjemný priestor na stretávanie sa s priateľmi

Veranda či terasa je snom pravdepodobne každého, kto by chcel bývať v dome. Je to priestor, kde si môžete na čerstvom vzduchu posedieť s rodinou či priateľmi. Za letných večerov...

Drevené umývadlá Drevené umývadlá

Patríte k tým, ktorí sa v bytovom dizajne chcú odlíšiť a radi volíte netradičné riešenia? Máte radi krásu a praktickosť dreva? Potom je pre vás drevené umývadlo ako stvorené!

Čierna kúpeľňa – vyzerá lepšie ako by sa mohlo zdať Čierna kúpeľňa – vyzerá lepšie ako by sa mohlo zdať

Čiernu v kúpeľni si nevie mnoho ľudí ani len predstaviť. A to aj napriek tomu, že pôsobí vskutku elegantne a nadčasovo. Nechajte sa inšpirovať.Publikované dňa: 15.07.2020
Hodnotenie článku:
(87.6%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Ako zistiť vek nehnuteľnosti? Pomôže súpisné číslo na dom alebo žiadosť o potvrdenie veku stavbyAko zistiť vek nehnuteľnosti? Pomôže súpisné číslo na dom alebo žiadosť o potvrdenie veku stavby

Plánujete predaj alebo kúpu nehnuteľnosti alebo sa chcete pustiť do rozsiahlej rekonštrukcie? V rámci vybavovania znaleckého posudku budete potrebovať jvek nehnuteľnosti.

Bývanie v byte, či v dome? Každé má svoje výhodyBývanie v byte, či v dome? Každé má svoje výhody

Ako sa rozhodnúť správne? Treba poznať všetky možné výhody aj nevýhody bývania v dome a byte. Podľa toho sa potom rozhodnete, čo je pre vás dôležité, a čo naopak viete oželieť.

Ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác – postup, lehota, na čo nezabudnúťOhlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác – postup, lehota, na čo nezabudnúť

Ako je to s tým ohlasovaním stavebných úprav v byte a dome? A sú aj niektoré stavebné práce, ktoré ohlasovať ani netreba? V našom článku vám poradíme, ako sa vyznať v tejto problematike.