1000 ❤️ tipov na darčeky vo ✅ výpredaji až 90% ⭐ Zobraziť zoznam

zavrieť

Výruby stromov na vlastnom pozemku pred domom – povolenie, dôvody

Pýtate sa, ako postupovať pri výrube stromov na vlastnom pozemku? Naše legislatíva prešla v nedávnych rokov úpravami a ani to, čo sa zdanlivo môže javiť ako samozrejmosť – výrub stromov na vlastnom pozemku, nie je tak úplne jednoduché. Pokuta za nelegálny výrub stromov nie je malá a výrub drevín podlieha legislatívnemu konaniu. Čo teda hovorí zákon? Kedy potrebujete povolenie? Prečítajte si v našom článku.

Výrub stromov

V tomto smere môže nastať niekoľko situácií. Výrub stromov na vlastnom pozemku je ten najbežnejší. Tu vám prezradíme, že existujú dve možnosti, kedy povolenie na výrub stromov potrebujete a v druhom prípade zasa nie. Ďalej môže ísť o výrub stromov u suseda, ktorého stromy vám prekážajú, no on nie je ochotný ich odstrániť. Tretí prípad môže nastať, ak máte pred domom alebo v blízkosti pozemku strom/stromy, ktorý vám z nejakého (adekvátneho) dôvodu prekáža a chcete požiadať o jeho spílenie. Ako postupovať?

Výrub stromov na vlastnom pozemku

To, aké náležitosti je nutné splniť pri výrube stromov na vlastnom pozemku, určuje zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. V zákone je ustanovené, že na výrub stromov je vyžadovaný súhlas orgánu ochrany prírody. Zo zákona je týmto orgánom obec alebo mesto. Takto je zákon postavený všeobecne. Zároveň však ods. 4 § 47 zákona vymenúva prípady, kedy súhlas na výrub dreviny nepotrebujete.

Výrobu stromov na vlastnom pozemku - ako postupovať?

Ak zo zákony vyplýva, že žiadosť na výrub stromov sa vo vašom prípade vyžaduje, k žiadosti budete potrebovať:

  • List vlastníctva alebo nájomnú zmluvu na pozemok, ktorá preukáže, že ste majiteľom alebo dočasným užívateľom pozemku.
  • Kópia z katastrálnej mapy s vyznačením dreviny.
  • Poplatok v rámci správnych poplatkov v prípade fyzickej osoby 6,5 eura. Ak ide o podnikateľský subjekt (právnická osoba) poplatok je vo výške 66 eur. Poplatok sa uhrádza obecnému či mestskému úradu.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,

b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,

c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,

d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,

e) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,

f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,

g) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,

h) na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,

i) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,

 j) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)].

Citácia zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Výrub stromov na obecnom pozemku

S týmto prípadom sa opätovne musíte obrátiť na orgán ochrany prírody, ktorým je zo zákona obec alebo mesto. Pokiaľ daný pozemok – extravilán nie je v správe iného orgánu, ktorý túto funkciu zastáva (Správa lesov, a pod.). Skôr, ako podáte žiadosť, konkrétny prípad preberte práve s obcou alebo príslušným orgánom, aby ste zbytočne neplatili poplatky za spracovanie žiadosti.

Výrub stromov na obecnom pozemku

Následne podáte žiadosť podobne, ako v prípade výrubu stromov na vašom pozemku a počkáte na prípadné povolenie alebo zamietnutie. Ak máte adekvátny dôvod (bránia výhľadu na cestu, neumožňujú vstup na pozemok...), prečo stromy odstrániť, obec vám s určitosťou vyhovie.

Susedove stromy

Môže nastať niekoľko prípadov. Stromy zasahujú do vášho pozemku, napríklad tienia alebo vám lístie padá do bazéna, v takom prípade máte právo na orezanie - opilovanie častí stromu, ktoré na váš pozemok zasahujú. Ide o alternatívne riešenie, ktoré môže zabrániť výraznejšej zmene biotopu. Situáciu by však mal vyhodnotiť odborník, neodborný rez totiž môže poškodiť drevinu a následne môžete byť majiteľom (susedom) stíhaný za poškodzovanie stromov podľa zákona.

Výrub stromov zasahujúcich do vášho pozemku

Ak rezy situáciu nevyriešia, vzniknutú situáciu musíte predstaviť územne príslušnej obci ako správcovskému orgánu, ktorá je v tomto prípade ochrancom prírody. Ak máte opodstatnené dôvody, podajte žiadosť a obec následne vydá právoplatný súhlas na ich výrub.

Kedy výrub môžete realizovať?

Výrub stromov možno realizovať iba v období vegetačného pokoja. V opačnom prípade sa dopúšťate porušenia zákona, kedy ohrozujete a poškodzujete dreviny vegetačne aktívne. Vegetačné obdobie pokoja sa stanovuje od 1. októbra do 31. marca.

Pokuty za nepovolené spiľovanie stromov či ich výrub sa môžu vyšplhať na stovky až tisícky eur. U fyzických osôb môže ísť o sankcie až do výšky 3 319 eur. U právnických osôb dokonca až trojnásobok. Ak škoda presiahne viac ako 266 eur, môže ísť o trestný čin.

Autor článku

Denis Ruščák

Večný študent! Veď predsa o tom život je. Permanentné nadobúdanie nových poznatkov, informácií a skúšanie všetkého čo je nové. Každý okamih bežného...


Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Biele kuchyne - v bielej bude vaša malá kuchyňa vyzerať väčšia Biele kuchyne - v bielej bude vaša malá kuchyňa vyzerať väčšia

Jednoduchá, jemná, čistá a nadčasová. Presne taká je biela farba, ktorá sa čoraz viac objavuje aj ako farba kuchyne.

Úložný priestor v kuchyni Úložný priestor v kuchyni

Tieto šikovné triky vám pomôžu vytvoriť si kuchyňu snov plnú úložných priestorov, ktoré vás nebudú stáť hotový majetok.

Hnedo-biele kuchyne – kombinácia, korá vás dostane Hnedo-biele kuchyne – kombinácia, korá vás dostane

Farba dreva v kombinácii s bielou je pre kuchyne typická. Napriek tomu, že už sa môže zdať táto kombinácia obohraná, stále sa teší veľkej obľube a stále dokáže prekvapiť. Ak neviete, akú...Publikované dňa: 15.08.2019
Hodnotenie článku:
(92.2%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Ako odstrániť škvrny z dreva a z masívneho nábytku Ako odstrániť škvrny z dreva a z masívneho nábytku

Dávate si zvýšený pozor na svoj drahý, drevený nábytok, používate podložky pod poháre a aj tak sa nejakým spôsobom ocitli na stole odtlačky od pohárov? Prezradíme vám účinné tipy a triky...

Stavba domu na svahu a svahovitom pozemku – výhody a nevýhody Stavba domu na svahu a svahovitom pozemku – výhody a nevýhody

Bývanie na svahu je naozaj jedinečné, moderné a nadčasové, avšak predstavy sú častokrát len predstavami, ktoré sa s realitou rýchlo míňajú. Na čo všetko treba myslieť? Prezradíme vám v...

Ako nastaviť okná na zimný a letný režim? Ako nastaviť okná na zimný a letný režim?

Každý rok by ste okrem kontroly tesnenia okien a ich namazanie olejom, mali okná aj ponastavovať, resp. uviesť do sezónneho režimu. Sezónny režim okien zabezpečí väčšiu životnosť okien,...