Plochá strecha – výhody, nevýhody, skladba, postup

Šikmé strechy majú u nás tradíciu, dlhú stovky rokov. Veď si predstavte, že by ste zbadali starodávnu drevenicu s rovnou strechou. Bolo to najpraktickejšie riešenie, preto sa nové spôsoby ani nehľadali. Ploché strechy sú dodnes považované za rizikovejšiu možnosť, ktorá vraj vyžaduje množstvo starostlivosti a času. Aj napriek týmto názorom ľudia plochú strechu nezatracujú, stala sa výraznou architektonickou črtou dnešnej doby.

Plochá strecha výhody

Pripravili sme pre vás porovnanie plochej a šikmej strechy, základné rozdelenie a aj to, ako docieliť, aby bola plochá strecha kvalitná a funkčná dlhé roky.

Výhody a nevýhody šikmej strechy

Klasická šikmá strecha má množstvo výhod a aj preto je taká obľúbená. Keďže sa nám na Slovensku striedajú štyri ročné obdobia, strecha je vystavovaná rôznym poveternostným podmienkam a teplotám. Spád vytvorený na šikmej streche je ideálny na odtekanie dažďovej vody alebo ťažkého snehu. Preto nie je nevyhnutné použitie vodoodolných materiálov. Navyše, týmto spôsobom môžete dažďovú vodu zachytávať a využívať v záhrade.

Ďalším dôvodom, prečo zvoliť šikmú strechu, je vytvorenie nových priestorov v podkroví. Môžete si tam vytvoriť jednu veľkú izbu, pracovňu alebo aj spálňu. Všetko závisí od sklonu strechy. Jednoducho môže dôjsť aj k výmene poškodenej časti strechy, keďže máte z podkrovia na ňu priamy dosah. S tým súvisí aj jednoduchá údržba a dlhšia životnosť.

Šikmá strecha so sebou prináša j isté nevýhody. Pri stavbe domu a hlavne časti, keď sa už dostanete k streche, sú na prácu potrební remeselníci. Treba rátať s vyššou pracnosťou, vysokou odbornosťou a zároveň aj vysokými nákladmi na zastrešenie. Aby bola strecha kvalitná, treba dbať na každý detail. Keby ste niektorú zo základných častí strechy zanedbali, mohlo by dôjsť k lokálnym poškodeniam, ale aj väčšiemu narušeniu strechy. V prípade, že žijete v severných oblastiach našej krajiny, je pri plechovej streche nevyhnutné investovať do lapačov snehu. Topiaci sa sneh môže byť nebezpečný nielen pre vás, ale aj susedov či majetok okolo domu.

Prečo zvoliť plochú strechu?

Častým dôvodom pre plochú strechu sú ušetrené financie. Výhodou je aj využitie priestoru navyše – na plochej streche si môžete spraviť terasu alebo menšiu záhradku. Ak máte menší pozemok, plochá strecha je v podstate takým rozšírením. Voľbou tohto riešenia sa neukrátite o miesto v interiéri. Do miestností pod strechou býva problém s hľadaním a ideálnym usporiadaním nábytku. S plochou strechou budete môcť priestor využiť úplne rovnako ako na prízemí. Konštrukcia plochej strechy je veľmi jednoduchá, preto jej „položenie“ netrvá tak dlho a nevyžaduje toľko zručnosti ako šikmá strecha. Zároveň to nie je také nebezpečné, pri šikmej streche je vyššie riziko úrazu.

Prečo zvoliť plochú strechu

Mínusom plochej strechy je jednoznačne kratšia životnosť oproti tej šikmej. Samozrejme, vie ju predĺžiť správna starostlivosť, dodržiavanie technologických procesov na zabezpečenie vodotesnosti krytiny pri pokladaní. Dôležité je aj vyspádovanie a riešenie prestupov. Veľa ľudí považuje ploché strechy za nesprávne riešenie na sever Slovenska, kde sú zimy studenšie a snehu viac. S týmto zas súvisí predošlý bod – správne postavenie a starostlivosť. Určite je šikmá strecha praktickejšia a starostlivosť vám nezaberie toľko času. Aké je finálne zhrnutie výhod a nevýhod plochej strechy oproti šikmej streche?

Výhody plochej strechy:

 • Jednoduchá konštrukcia,
 • rýchla montáž,
 • možnosť využitia priestoru navyše,
 • nové technologické riešenia,
 • nižšia cena,
 • moderný vzhľad.

Nevýhody plochej strechy:

 • Obmedzený výber strešnej krytiny,
 • náročnejšia údržba,
 • nevyhnutnosť správnej konštrukcie.

Pochôdzne a vegetačné strechy

Do kategórie „ploché strechy“ sa radia všetky, ktoré nemajú väčší sklon ako 10 stupňov. Treba si uvedomiť, že každá plochá strecha nie je úplne rovná a je nevyhnutný sklon aspoň 2 %. Základným typom je plochá strecha s bežným poradím vrstiev, o ktorých vám povieme ešte neskôr. Kedysi boli obľúbené aj strechy s opačným poradím vrstiev alebo ich zmiešaným poradím, to sú aj takzvané duo strechy.

Pokládka šikmej strechy

Ďalšou skupinou sú pochôdzne strechy a vegetačné strechy. Podľa zloženia môžu byť jedno-, dvoj- alebo viacplášťové. Medzi jednotlivými týmito vrstvami sa nachádzajú vzduchové medzery. Pri väčšine rodinných domov nájdete hlavne jednoplášťové strechy s bežným poradím vrstviev, pretože sú najviac finančne dostupné a najjednoduchšie na vyhotovenie.

Vrstvy plochej strechy

Pri plochých strechách je veľkou výhodou, že nie sú zložité na skonštruovanie. Na druhej strane treba dávať pozor na to, aby každá časť bola zhotovená kvalitne. Strop horného poschodia tvorí nosnú konštrukciu celej strechy. Môže byť montovaný alebo železobetónový. Tieto riešenia sú drahšie, preto ak chcete nejaké lacnejšie riešenie, môžete zvoliť drevené trámy. Práve táto nosná konštrukcia býva mierne šikmá, aby voda zo strechy odtekala a nepresiakla do interiéru.

Nad konštrukciou býva vrstva parozábrany, tepelná izolácia a horná krytina. Tu si môžete vybrať medzi asfaltovou krytinou alebo fóliovou hydroizoláciou. Pod fóliu potom musíte ešte pridať geotextíliu. Zateplenie je tiež súčasťou plochej strechy. V tomto prípade sa používa polystyrén, perlit, PUR pena alebo čadičové vlákno. Pri menej používaných viacvrstvových strechách je na izoláciu použité sklenené vlákno a fúkaná izolácia.

Čo sa týka striech s obráteným alebo zmiešaným poradím vrstiev, vo vrchnej časti sa nachádza štrk, pod ktorým je geotextília. Nižšie sa nachádza tepelná izolácia, drenážna fólia a v najnižšej vrstve je hydroizolácia. Pri moderných zelených (vegetačných) strechách sú vrstvy nasledovné – hydroizolácia, geotextília, drenážna fólia, filtračná geotextília a zemný substrát, do ktorého sa nasadí tráva. Vetranie sa pre každú strechu volí individuálne, podľa potreby.

Voľba krytiny

Pri plochých strechách je krytina hydroizolačne spojitá, čím je docielená najlepšia vodotesnosť. Používanými typmi sú asfaltové pásy a plastové fólie. Dlhšie používané sú práve asfaltové pásy, ktoré majú množstvo výhod. Primiešavajú sa k nim rôzne prídavné látky, ktoré zlepšujú ich vlastnosti. K podkladu sa natavujú plameňom alebo sa pripevnia samolepiacimi páskami. Podľa uhla sklonu strechy sa volí jednovrstvový alebo dvojvrstvový hydroizolačný systém. Plusom je aj jednoduchá oprava poškodených pásov, ktoré sa len vymenia za nové.

Plochá strecha – krytina

Fólia z PVC sa vyrába ako ucelený strešný systém s mechanickým kotvením. Súčasťou tohto strešného systému sú aj poplastované plechy, povlakové tvarovky, podkladné a ochranné textílie, strešné vtoky, lepidlá a tmely. Dôležitým faktorom je nízky difúzny odpor, vďaka čomu sa v streche neudržiava vysoká vlhkosť. Tento typ strechy má nižšiu hmotnosť a jednotlivé časti fólie sa k sebe upevňujú teplovzdušnou pištoľou. Je dobré vysypať na to štrk, aby bola fólia chránená pred slnečnými lúčmi. Štrk je ideálnym riešením aj z estetického hľadiska.

Ako na odvodnenie plochej strechy?

Ďalšou dôležitou záležitosťou pri plochej streche je jej odvodnenie. Aj v tomto prípade máte na výber viacero riešení. Prvou je odvádzanie nahromadenej dažďovej vody cez zabudované kanalizačné rúry. Tieto rúry musia byť skonštruované skôr, pretože prechádzajú interiérom domu. Nezabudnite ani na izoláciu rúr, pretože studená voda na kovovom povrchu kondenzuje. Odporúča sa zakomponovať aj elektrické rozmrazovanie. Po celom obvode strechy je atika. Kanalizačné rúry musíte pravidelne kontrolovať, či sú dostatočne priepustné. Na strechu sa dostane množstvo nečistôt, ktoré sa potom hromadia v odvodňovacom systéme. V opačnom prípade by vám na streche vznikol veľký bazén.

Ďalšou možnosťou na odvodnenie je odvádzanie vody cez atiku a exteriérom vo zvode. Aj tu je dôležitá údržba, no nemusíte riešiť kondenzovanie vody. Vpusty môžete viesť aj za obkladom fasády. Ak je strecha riešená tak, že má atiku z troch strán, môžete odvodňovanie riešiť rovnako ako pri šikmej streche, a to namontovaním klasického žľabu.

Zateplenie plochej strechy

Ploché strechy sú známe aj tým, že nedokážu udržiavať teplo. Tento problém dokáže vyriešiť len kvalitná izolácia. Ideálne je, ak sa pre to rozhodnete už pri stavbe domu, aby ste ju nemuseli robiť dodatočne. Aké výhody prináša použitie zateplenia pri plochej streche?

 • Ušetrené peniaze za vykurovanie a nižší únik tepla – ak nemáte zateplenú plochú strechu, asi ste pocítili, že na poschodí je teplota nižšia, než na prízemí. Pri zateplení sa tomuto problému vyhnete a nebudete musieť vykurovať vo veľkom. Tepelná izolácia pomôže k udržiavaniu tepla, no zároveň bude vďaka tomu strecha dýchať. Zníži sa aj kondenzácia vodnej pary a skrátite tým vykurovaciu sezónu.
 • Dlhšia životnosť – nasiakovosť izolačnej vrstvy pomáha k udržaniu tepelných a mechanických vlastností celej strechy. Správne položená izolačná vrstva dokáže vydržať desiatky rokov. Chránená bude tak nielen vaša strecha, ale celý váš domov.
 • Jednoduché použitie tvrdého polystyrénu – najlepším riešením je zateplenie plochej strechy tvrdým polystyrénom. Je to ľahký, no zároveň odolný materiál s pevnosťou tlaku. Časom sa nedeformuje, netvoria sa na ňom priehlbiny a vyhnete sa aj hromadeniu vlhkosti. Pri pokladaní dávajte pozor, aby nevznikali medzi polystyrénom medzery. Môžete tomu zamedziť použitím dosiek. Polystyrén môžete pripevniť k povrchu lepením, mechanickým kotvením alebo kombináciou týchto dvoch metód.

Zateplenie plochej strechy

Klasická alebo zelená strecha?

Ak už ste sa rozhodli, že je pre vás plochá strecha ideálnym riešením, nastáva ďalšia dilema – zvoliť klasickú alebo zelenú strechu? Aj keď sa zdá, že je zelená strecha nevýhodným riešením, pretože sa vám môže zvýšiť vlhkosť v interiéri a zdá sa nepraktická, opak je pravdou.

Zelená strecha je ideálna pre životné prostredie. Zlepšuje ovzdušie, zadržiava vlhkosť a vodu, v lete pohlcuje teplo a funguje aj ako zvuková izolácia. Okrem toho má aj protipožiarne vlastnosti, podporuje biodiverzitu a z estetického hľadiska je to tiež výhodnejšie riešenie. Ak ste teda dostatočne odvážni, odporúčame ísť do zelenej strechy.

Náklady na zelenú strechu

Koľko vás zelená strecha bude stáť? No, všeobecne vám to špecifikovať nevieme, aby odpoveď sedela všetkým a nevieme ani povedať presnú sumu. Všetko to závisí od viacerých faktorov. V prvom rade je to veľkosť plochej strechy a skladba strešného plášťa. Tá je totožná s klasickou plochou strechou, jedine treba použiť hydroizoláciu, ktorá je odolná proti prerastaniu koreňov rastlín.

Ako problém sa môže po čase ukázať aj tenšia fólia. V niektorých prípadoch nevydrží váhu pôdy a rastlín, takže pre väčšiu istotu môžete použiť termoplastickú hydroizolačnú fóliu. Vyrába sa z polyolefínu a má nízky obsah asfaltu. Istejšou voľbou môže byť aj dvojvrstvový systém, pre ktorý sa treba rozhodnúť už pri stavbe plochej strechy.

Z čoho sa zelená strecha skladá?

Pri realizácii takejto vegetačnej strechy je navyše aplikovaná len vrstva vegetačného súvrstvia. Tú tvorí drenážna, retenčná a predpestovaná vrstva, rovnako aj vegetačná rohož. V prípade zelenej strechy treba počítať s hĺbkou substrátu aspoň 20 centimetrov, čo je záťaž približne 250 kg/m2.

Toto riešenie tvorené machmi, lišajníkmi a inými rastlinami je v podstate bezúdržbové. Dvakrát do roka treba aplikovať vhodné hnojivo, vyčistiť strešné odtoky a v prípade suchšieho obdobia treba raz za čas plochu poliať.

Autor článku

Kristína Šafrová

Som študentkou odboru manažment na Žilinskej univerzite. Vo voľnom čase sa venujem práve písaniu článkov, sledovaniu aktuálneho diania a tým...


Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Skrinky pod TV – praktické a pútavé zároveň Skrinky pod TV – praktické a pútavé zároveň

Máte už vybratý stolík pod TV? Nie je to také jednoduché ako ste si na začiatku mysleli? Možno vám pomôžu sa rozhodnúť naše tipy. Nechajte sa inšpirovať našou galériou.

Stojanové vešiaky môžu byť praktické a originálne zároveň Stojanové vešiaky môžu byť praktické a originálne zároveň

Predsieň je prvá miestnosť, ktorú návštevník vášho bytu uvidí. Preto by mala pôsobiť prívetivo a vyvolávať v hosťoch hrejivú atmosféru hneď po vstupe do bytu. Zabezpečiť to môžete...

Stolík do detskej izby – patrí k základnému vybaveniu Stolík do detskej izby – patrí k základnému vybaveniu

Či máte doma škôlkara, alebo už školáka, stolík je preňho nevyhnutnou pomôckou – slúži na kreslenie i na písanie, na hranie sa i tvorenie.Publikované dňa: 01.06.2022
Hodnotenie článku:
(90.2%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Zateplenie šikmej strechy medzi, pod alebo nad krokvami – postupZateplenie šikmej strechy medzi, pod alebo nad krokvami – postup

Zateplenie šikmej strechy má množstvo výhod. V článku nájdete postup, ako šikmú strechu zatepliť a ktoré chyby sa pri zatepľovaní objavujú najčastejšie.

Ako opraviť poškodenú plávajúcu, poškriabanú drevenú, vinylovú a laminátovú podlahu Ako opraviť poškodenú plávajúcu, poškriabanú drevenú, vinylovú a laminátovú podlahu

Podlaha je časť interiéru, ktorá je najviac namáhaná. Zisťovali sme, ako opraviť rôzne typy podláh, dlažby a plošných kobercov.

Montáž umývadla so skrinkou, na dosku svojpomocne – výška, cena, postupMontáž umývadla so skrinkou, na dosku svojpomocne – výška, cena, postup

Aby vám umývadlo správne slúžilo, potrebujete ho správne namontovať.   Ako na montáž umývadla bez toho, aby ste si na pomoc museli zavolať odborníka?