Aký materiál na nízkoenergetický dom? Je najlacnejší pórobetón alebo tehla

Betónová tvárnica, pálená tehla, sadrová tvárnica alebo pórobetón? To je len malá časť stavebných materiálov, ktoré možno pri výstavbe domu použiť. Netreba však zabúdať na to, že steny, ktoré sa postavia, budú našim budúcim domovom. Treba preto myslieť na to, že stavebný materiál do značnej miery ovplyvňuje kvalitu nášho bývania.

Výhody bývania v nízkoenergetickom dome

Z čoho teda stavať nízkoenergetický dom, aby ste ušetrili? Aké materiály sú najlepšie? Podľa čoho vyberať?

Výber stavebných materiálov

Množstvo ľudí, ktorí sa chystajú pustiť do výstavby domu, má istú predstavu o tom, ako bude ich budúce „sídlo“ vyzerať. No kto sa príliš do stavebníctva nevyzná, nemá úplne predstavu, čo to znamená stavať dom od základu a z čoho ho vlastne stavať. Kedysi bola výstavba obvodových múrov jednoduchšia. Nepálená - pálená tehla boli viac či menej jediným dostupným stavebným materiálom. Neskôr prišli na trh betónové tvárnice, kvádre a dnes? Rok čo rok pribúdajú stavebné materiály, ktoré majú za úlohu ušetriť vaše peniaze za energie a zároveň ponúknuť, čo najvyšší možný štandard. Ktoré sú teda najvhodnejšie stavebné materiály pre nízkoenergetické domy? Z akého materiálu postaviť dom?

Skôr, ako si predstavíme konkrétne materiály, musíte vedieť, že existujú určité elementy, ktoré majú výrazný vplyv na kvalitu vášho bývania. Takisto sa v článku dozviete aj to, podľa čoho sa pri výbere rozhodovať a aké parametre sledovať.

Zatepľovanie vždy áno

Ak si vyberiete správny materiál s dobrým tepelným odporom, izolovať dodatočným kontaktným zateplením nemusíte. Nesprávne. Túto vetu radšej okamžite vymažte zo svojej hlavy a so zateplením rátajte vždy. Ak by ste sa spýtali 90 % architektov či stavebných inžinierov, všetci by vám zateplenie odporúčali.

Zatepľovanie domu

Hoci sú dnešné stavebné materiály kvalitné, hrubé a možno by sme našli zopár výnimiek, kde sú kumulácia tepla a tepelnoizolačné vlastnosti ideálne, zateplením nikdy nič nepokazíte. Správnym zateplením sa vyhnete vzniku tepelných mostov a ak je niekde predpoklad vzniku vlhkosti, práve kontaktné zateplenie tento problém vyrieši. Takisto získate ochranu pred chladom (zima) či pre zmenu horúcim vzduchom (leto). Pri použití správneho druhu a vrstvy izolácie budú obvodové múry viac chránené a odolnejšie voči vplyvom počasia. Informácií o zateplení by bolo viac, no dôležité je jedno. Zatepľujte vždy.

Pálená tehla

Pozná ju zrejme každý. Pálená tehla je vyrobená z prírodnej hliny, takže pokojne ju možno radiť medzi tie ekologické. Klasické plné pálené tehly sú dnes, resp. už nejaké tie dekády nahrádzané pri výstavbe obvodových múrov veľkoformátovými dierovanými tehlami, ktoré majú podstatne lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Vyrábajú sa v rôznych hrúbkach, čím sa menia aj ich tepelnoizolačné vlastnosti. Majú však vysokú nosnosť i trvácnosť.

Pálené tehly na stavbu domu

Existujú dokonca variácie s vloženou tepelnou izoláciu. Paradoxne sa týmto vylepšením znižuje nosnosť pálených tehál. Určite je lepšia alternatíva tenšieho tehlového muriva spolu s dodatočnou kontaktnou izoláciou.

Nepálená tehla

Pomaly „vymierajúci“ stavebný materiál, ktorý akoby v dnešnej dobe nemal svoje miesto. Po celé tisícročia bola nepálená tehla spoľahlivým stavebným materiálom. Obyčajná hlina sa javí ako niečo príliš všedné, a pritom ide o prírodný – ekologický materiál. Reguluje vlhkosť vzduchu a vytvára ideálnu vnútornú klímu. Má vysokú nosnosť a dobrú schopnosť akumulovať teplo. Daňou je horšia akustická vodivosť. Podľa noriem však nepálené tehly nemožno použiť na nosné steny, ide o samotnú legislatívu.

Pórobetónové tvárnice (Ytong)

Ide o homogénny materiál (jednoliaty), ktorý má podobné vlastnosti ako dierovaná tehla, no s tým rozdielom, že nemá žiadne diery. Pre nízkoenergetické domy ide o veľmi často využívaný stavebný materiál. Pórobetón (Ytong) má tú výhodu, že na rozdiel od dierovaných tehál nevzniká problém so vzduchotesnosťou domu. Má však horšie akustické vlastnosti. Nevýhodou pre mnohých je práve homogénny materiál, ktorým je popolček. Niektorí ľudia sa obávajú rádioaktívnych častíc, čo sa však nepotvrdilo. Opäť sa vyrábajú rôzne hrúbky, čím hrubšia tvárnica, tým vyššia nosnosť.

Stavba domu z pórobetónových tvárnic

Vápenno-pieskové tehly

Opäť nič nové. Používajú sa už viac ako 100 rokov. Využívajú sa aj na výstavbu stĺpov, múrov, plotov alebo komínov. Pre ich výrobu sa používa vápno, piesok a voda. Priamo na Slovensku vyrábané nie sú. Ide o čisto ekologický a prírodný produkt. Majú perfektné akustické vlastnosti a takisto dobre kumulujú teplo. Nevýhodou je ich vysoká hmotnosť, no tým pádom vysoká únosnosť a odolnosť. Obvodové murivo sa vždy musí kombinovať s tepelnou izoláciou. Tepelnoizolačné vlastnosti totiž nie sú najlepšie.

Betónové tvárnice

Už trocha na ústupe, no vysokopevné tenkostenné betónové tvárnice (vibrolisované tvárnice) sú duté, avšak s vysokou únosnosťou, čo umožňuje stavať tenšie obvodové múry. Majú slabé tepelnoizolačné vlastnosti. Predstavujú dobrú akustickú izoláciu a rovnako tak sú dobre odolné voči vlhkosti (nenasiakavé). Cenovo sú veľmi dostupné. Vyrábané sú z kameniva, no s nízkym obsahom cementu.

Betónové tvárnice na stavbu domu

Spomenúť v rámci ďalších materiálov, ktoré však nie sú až tak používané, môžeme napríklad polystyrénové tvárnice, monolitický betón alebo sadrové tvárnice (hlavne interiérové priečky, pre exteriérové s vysokou hrúbkou).

Ktoré parametre rozhodujú?

  • Regulácia vlhkosti vzduchu v interiéri,
  • akustická izolácia,
  • pevnosť muriva (trvanlivosť),
  • požiarna odolnosť,
  • tepelnoizolačné vlastnosti,
  • rádioaktívnosť materiálov,
  • ekologickosť materiálov,
  • cena stavebného materiálu.

Každý stavebný materiál má svoje výhody aj nevýhody a vybrať preto ten jeden, ktorý bude najlepší na stavbu konkrétneho domu, nemožno. Z pohľadu širšieho výberu je však možné vybrať stavebné materiály pre nízkoenergetické domy, ktoré v týchto kritériách spĺňajú stanovené podmienky.

Regulácia vlhkosti vzduchu v interiéri

Každá stavba, nech je z akéhokoľvek materiálu, má v rámci interiéru určitú priemernú vlhkosť vzduchu. Tento parameter ovplyvňuje predovšetkým počasie, a teda klimatické zmeny. Počas zimy je vzduch suchý, počas obdobia zrážok je vlhkosť vysoká. Obvodové múry si musia vedieť s vlhkosťou poradiť aj bez toho, aby ste používali nejaké zvlhčovače vzduchu alebo pohlcovače vlhkosti.

Vlhkosť vzduchu v interiéri

Ideálne by bolo mať všetky steny i priečky z nepálenej tehly, avšak to je nereálne, keďže nosné steny z nepálenej tehly podľa legislatívy byť nemôžu. Samotný stavebný materiál spolu so zateplením dokážu s vlhkosťou pracovať. Samozrejme, správne zásady musí dodržiavať aj murár. V rámci materiálov si s vlhkosťou v interiéri najlepšie poradia vápenno-pieskové tehly, pórobetón alebo spomenuté nepálené tehly.

Rádioaktívnosť materiálov

Často diskutovaná téma. Pri slovíčku rádioaktivita okamžite bliká kontrolka, či sme v bezpečí. Nebojte sa, každý predmet na tejto planéte vyžaruje určitú hladinu rádioaktivity. V prípade stavebných materiálov je to akýsi súboj tehla vs. pórobetón. Súčasťou neho je totiž i popolček, ktorý má vyššiu prirodzenú rádioaktivitu, no v žiadnom prípade nepôsobí negatívne na naše zdravie.

Sú zákonom stanové dokonca limity, ktoré nesmú materiály prekračovať. Pravidelné merania teda dokazujú, že vápenno-piesková tehla je v porovnaní s pórobetónom rovnako rádioaktívna. Pre informáciu, prírodná hlina, z ktorej je tehla, je dokonca rádioaktívnejšia ako piesok. Žiadneho „Rádia-226“ sa tak báť nemusíte.

Akustická izolácia

Tento problém riešia predovšetkým ľudia, ktorí plánujú výstavbu v blízkosti ciest, diaľnic a podobne rušivých elementov. V takom prípade je na mieste rozmýšľať o tom, ktorá z obvodových stien by mala odolávať hluku z exteriéru. Paradoxne, najslabším prvkom sú v tomto prípade okná, dvere a interiérové priečky. Zvuk sa totiž vlní a index vzduchovej nepriepustnosti, teda číslo, ktoré znamená, koľko decibelov materiál pohltí, len veľmi ťažko určiť, pretože na to vplýva rada ďalších faktorov (okná, dvere, rozvody...).

Akustická izolácia domu

Je na mieste tvrdiť, že napríklad tenšie priečky z Ytongu prepúšťajú hluku viac. Preto je múdre, priečky duplikovať (zdvojiť). Za predpokladu, že vieme povedať, že exteriérový hluk bude prichádzať z konkrétnej strany.

Pevnosť – odolnosť muriva

Súvisí so samotnou statikou stavby. Každý stavebný materiál má predpísanú nosnosť. Ide o tlakové zaťaženie, ktoré je materiálom maximálne únosné. Na jedno až dvojposchodové stavby je pevnosť v tlaku približne 2 MPa (N/mm2). Materiály určené na budovanie nosných stien toto kritérium spĺňajú bez problémov, a teda sú z pohľadu statiky vyhovujúce. Statické parametre je potrebné riešiť až v štádiu, kedy sa zaoberáme extrémnym zaťažením či viacposchodovou stavbou.

Ohňovzdornosť

Tento predpis je stanovený technickými normami. To platí pri akejkoľvek verejnej stavbe, ako aj pri výstavbe rodinného domu. Práve preto je vždy nutné požiarne posúdenie stavby na základe legislatívy. Čo presne musí stavba, resp. konštrukcia stavby spĺňať, je stanovené zákonom. Týka sa to výdrže konštrukcie v prípade požiaru, čo posudzuje požiarny technik. Z hľadiska stavebných materiálov, ktoré sme uviedli, nie je žiadny, ktorý by tieto normy nespĺňal.

Detektor dymu

Tepelnoizolačné vlastnosti

Ideálna kombinácia v prípade izolácie, tepelného odporu R i kumulácie tepla je kvalitný stavebný materiál a kvalitne aplikovaná izolačná vrstva (zateplenie). Nie je našou prioritou tu rozoberať fyzikálne vlastnosti, tepelné výmeny, rosné body, kondenzáciu a podobne. V rámci stavebných materiálov, ktoré sme uviedli, existujú tie, ktoré technické normy pohodlne spĺňajú (vápenno-pieskové tehly, betón) alebo ich vysoko prekračujú.

Ekologickosť

Bez toho by to v dnešnej dobe nešlo. Myslieť pri výstavbe nízkoenergetického domu aj na našu matku Zem je veľmi podstatné. Azda teraz po prvýkrát pôjde o kritérium, ktoré verte či nie, veľká časť certifikovaných výrobcov nespĺňa. Z ekologického hľadiska nejde len o materiál ako taký, ale ide aj o to, aby bol vyrobený z obnoviteľných zdrojov a tiež s minimálnou energetickou náročnosťou. Prihliada sa na faktory ako emisie CO2 (globálne otepľovanie), PEI – viazaná primárna energia alebo emisie SO2 (okysľovanie pôdy). Medzi ekologickejšie alternatívy možno radiť napríklad vápenno-pieskovú tehlu, pórobetón či klasickú dierovanú tehlu.

Solárne panely na dome

Cena

Uvažovali ste nad tým, akú časť ceny z výstavby nízkoenergetického domu tvorí práve stavebný materiál? Pravda je teká, že v priemere tvorí cena za stavebný materiál ani nie 5 % z celkovej sumy výstavby domu. Ytong, pálená tehla alebo iné stavebné materiály teda z vášho rozpočtu neukroja ani zďaleka toľko, čo zaplatíte za prácu a ďalšie úkony.

Samozrejme, ak máte možnosť pri väčšom odbere stavebného materiálu, sa vždy snažte si uplatniť zľavu, prípadne nechajte kúpu na stavebnú firmu, ktorá má tu možnosť zvyčajne odrátať 20 % z ceny nákupu stavebného materiálu.

TOP stavebné materiály

Vybrať si svojho favorita môžete vy sami. Vychádzajúc však z internetových diskusií, dostupných projektov a informácií, sme pre vás vybrali tri najlepšie stavebné materiály pre nízkoenergetické rodinné domy. Každý má svoje výhody i nevýhody, no medzi tie „naj“ by sme určite zaradili pórobetónové tvárnice, nepálenú tehlu a vápenno-pieskové tehly, ktoré pri porovnaní parametrov spĺňajú normy a v mnohých ohľadoch ich až prekračujú.

Autor článku

Denis Ruščák

Večný študent! Veď predsa o tom život je. Permanentné nadobúdanie nových poznatkov, informácií a skúšanie všetkého čo je nové. Každý okamih bežného...


Pridať komentár


Pozrite si aj naše inšpirácie

Žltá spálňa – výber, ktorý neoľutujete Žltá spálňa – výber, ktorý neoľutujete

Máte radi žltú farbu? Potom by nemala vo vašej spálni chýbať. POvzbudú váš spánok a krásne presvetlí miestnosť. V žltej spálni sa budete cítiť komfortne.

Čierno-biela kuchyňa – overená klasika, ktorá nesklame Čierno-biela kuchyňa – overená klasika, ktorá nesklame

Čierno-biela farebná kombinácia je podľa vás nudná? Nesúhlasíme. Presvedčte sa o tom, že čierno-biela kuchyňa môže byť nadčasová a netradičná.

Červená obývačka – každého upúta na prvý pohľad Červená obývačka – každého upúta na prvý pohľad

Túžite po obývačke, z ktorej bude sálať radosť a energia? Vymeňte biele, šedé a béžové farby za červenú a dodajte jej nový život v horúcich odtieňoch! Vaša obývačka sa zmení na nepoznanie.Publikované dňa: 22.05.2019
Hodnotenie článku:
(91%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Decht v komíne – príčiny, ako vyčistiť sadze. Čo rozpúšťa decht? Šupky zo zemiakov komín nevyčistiaDecht v komíne – príčiny, ako vyčistiť sadze. Čo rozpúšťa decht? Šupky zo zemiakov komín nevyčistia

Pri kúrení na pevné palivo netreba zabúdať na údržbu a vyčistenie komína od množstva dechtu v podobe sadze, ktorá vás v tých najhorších prípadoch môže stáť aj život. Viac info v našom...

Ako navrhnúť a zrealizovať záhradné jazierko svojpomocne?Ako navrhnúť a zrealizovať záhradné jazierko svojpomocne?

Ak máte v záhradke veľa  "placu" , nerozmýšľajte príliš dlho, navrhnite a urobte si umelé jazierko úplne sami. S naším postupom "ako na to", vám vytvorenie záhradného jazierka nezaberie...

Aký je rozdiel medzi odvetrávanou a kontaktnou fasádou?Aký je rozdiel medzi odvetrávanou a kontaktnou fasádou?

Správne zvolená fasáda môže udržovať váš príbytok v šetriacom, úspornom režime a zároveň to môže byť aj niečo, čo budove dodá nový moderný ráz. Pred aplikáciou fasády, je potrebné,...