Janka Kršiaková

Janka Kršiaková

Všetko, čo ma bytostne charakterizuje a vystihuje, sa odráža aj v mojom písaní. Ako vyštudovaná estetička som presvedčená o tom, že aj neumelecký text musí nejako vyzerať. A tiež o tom, že forma je dôležitá prinajmenšom rovnako ako obsah. Ako vášnivá čitateľka zase dokážem veľa čítať nielen v riadkoch, ale aj medzi nimi. A to, čo sa tak dozviem, som schopná tlmočiť iným. Ako veľká pedantka si dávam záležať na detailoch, takže spodné úvodzovky jednoducho nemôžu byť tvorené dvomi čiarkami. Zbožňujem svojho psa, detektívky a pravidelne športujem.

Všetky články od redaktora Janka Kršiaková